0

12 BÀI TOÁN CHỌN LỌC LỚP 4, 5 – TUẦN 3

3 16 0
  • 12 BÀI TOÁN CHỌN LỌC LỚP 4, 5 – TUẦN 3

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 13:14

Sau đó anh về, không biết em đã lấy bèn chia số táo thành 2 phần bằng nhau và cũng thấy thừa ra 1 quả, anh ăn luôn quả táo đó rồi lấy đi 1 phần.. Như vậy là em đã lấy nhiều hơn anh 8 q[r] (1)MathExpress – Chuyên đề Bồi dưỡng Toán lớp Thầy Trần Nhật Minh – Số 8/18 Nguyên Hồng – ĐT: 0125 868 0640 www.toanboiduong.edu.vn Page CÁC BÀI TOÁN CHỌN LỌC LỚP – (PHẦN 3) Biên soạn: Thầy Trần Nhật Minh Bài Tại Seagame năm tổ chức Singapore, cầu thủ Công Phượng đoạt giải “Vua phá lưới” Biết số bàn thắng Công Phượng ghi số nhỏ lớn thỏa mãn đồng thời điều kiện: cộng vào số ta số chia hết cho 2; cộng vào số ta số chia hết cho cộng vào số ta số chia hết cho Hỏi Công Phượng ghi tất bàn thắng? Bài Tam giác ABC chia thành hình tam giác nhỏ; ta điền số vào một tam giác ( Hình vẽ ), tam giác cịn lại điền số từ đến Tính tổng số tam giác ADE; BFH; CGI cộng kết lại với ta 87 Tính giá trị x + y? Bài Mỗi hình vng nhỏ hình bên có chiều dài cạnh (2)MathExpress – Chuyên đề Bồi dưỡng Toán lớp Thầy Trần Nhật Minh – Số 8/18 Nguyên Hồng – ĐT: 0125 868 0640 www.toanboiduong.edu.vn Page Bài Máy cày thứ cần để cày xong diện tích cánh đồng, máy cày thứ hai cần 15 để cày xong diện tích cánh đồng Người ta cho máy cày thứ làm việc nghỉ để máy cày thứ hai làm tiếp cày xong diện tích cánh đồng Hỏi máy cày thứ hai làm bao lâu? Bài Chi nhỏ tuổi bốn bạn Biết tuổi trung bình bốn người 11 tuổi mỗi bạn có số tuổi khác Hỏi tuổi Chi lớn bao nhiêu? Bài Em học thấy mẹ để phần táo cho hai anh em chia số táo thành phần nhau thấy thừa quả, em ăn ln lấy phần Sau anh về, khơng biết em lấy chia số táo thành phần thấy thừa quả, anh ăn ln táo lấy phần Như em lấy nhiều anh táo Hỏi mẹ để lại cho hai anh em táo? Bài Cho hình vng ABCD hình vẽ Biết hiệu OB OI 7cm Diện tích phần gạch chéo 140 cm Tính diện tích hình hoa cánh (phần trắng)? Bài Vào năm mới, tuổi bố nhiều tuổi Nam 30 tuổi, tuổi mẹ nhiều tuổi em Nam 24 tuổi, hiệu tuổi bố tuổi mẹ gấp lần hiệu tuổi Nam tuổi em Nam Tính tuổi Nam, biết tổng số tuổi bốn người 92 tuổi Bài Cho P số tự nhiên viết 2017 chữ số Tìm tổng chữ số số M, biết M = P x P (3)MathExpress – Chuyên đề Bồi dưỡng Toán lớp Thầy Trần Nhật Minh – Số 8/18 Nguyên Hồng – ĐT: 0125 868 0640 www.toanboiduong.edu.vn Page Bài 11 Bạn Nam có số bi gồm hai màu: bi xanh bi đỏ Nếu lần Nam bốc viên (một viên bi xanh viên bi đỏ) hết bi xanh 15 viên bi đỏ Nếu lần Nam bốc viên (một viên bi xanh viên bi đỏ) hết bi đỏ cịn 15 viên bi xanh Hỏi ban đầu Nam có tất viên bi? Bài 12 Những vịng với kích thước giống nối lại để tạo thành chuỗi dài 1,7m hình vẽ Hỏi cần vịng để tạo thành chuỗi vịng đó?
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 BÀI TOÁN CHỌN LỌC LỚP 4, 5 – TUẦN 3, 12 BÀI TOÁN CHỌN LỌC LỚP 4, 5 – TUẦN 3

Hình ảnh liên quan

Bài 2. Tam giác ABC được chia thành 9 hình tam giác nhỏ; trong đó ta đã điền số 9 vào một trong các tam giác đó ( Hình vẽ ), 8 tam giác còn lại điền các số từ 1 đến 8 - 12 BÀI TOÁN CHỌN LỌC LỚP 4, 5 – TUẦN 3

i.

2. Tam giác ABC được chia thành 9 hình tam giác nhỏ; trong đó ta đã điền số 9 vào một trong các tam giác đó ( Hình vẽ ), 8 tam giác còn lại điền các số từ 1 đến 8 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bài 7. Cho hình vuông ABCD như hình vẽ. Biết hiệu OB và OI là 7cm. Diện tích phần gạch chéo là 140 cm - 12 BÀI TOÁN CHỌN LỌC LỚP 4, 5 – TUẦN 3

i.

7. Cho hình vuông ABCD như hình vẽ. Biết hiệu OB và OI là 7cm. Diện tích phần gạch chéo là 140 cm Xem tại trang 2 của tài liệu.