0

Bài 15. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

9 17 0
 • Bài 15. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 12:25

Tính khoảng cách từ tâm của đáy đến một mặt bên:A. là trung điểm của.[r] (1)Câu 48: [HH11.C3.5.BT.c] (SGD Bắc Ninh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình chóp có đáy vng cạnh , vng góc với Gọi trung điểm Tính khoảng cách hai đường thẳng A B C D Lời giải Chọn C Gọi ; trung điểm ; hình chiếu vng góc lên , ta có Do Mặt khác, ta có Suy hay Vậy Lưu ý: Ta sử dụng phương pháp tọa độ hóa, cụ thể sau: Chọn hệ trục tọa độ hình vẽ, ta có , , (2)Vậy Câu 30. [HH11.C3.5.BT.c] (THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Tĩnh - 2017 - 2018 -BTN) Cho hình chóp có đáy hình thang vng , , Biết vng góc với đáy, góc mặt phẳng đáy Tính khoảng cách từ trung điểm đến mặt phẳng theo A B C D Lời giải Chọn B Ta có: suy Tam giác vng cân nên Suy Vì trung điểm nên Gọi hình chiếu vng góc lên Suy ra: Câu 2: [HH11.C3.5.BT.c] Cho hình chóp có , , hình vng cạnh Gọi tâm , tính khoảng cách từ đến A B C D (3)Kẻ , Ta có: (g-g) nên Mà: , Vậy Câu 7: [HH11.C3.5.BT.c] [sai 5.3 chuyển thành 5.b] Cho hình chóp tam giác cạnh đáy chiều cao Tính khoảng cách từ tâm đáy đến mặt bên: A B C D Lời giải Chọn C , với trọng tâm tam giác trung điểm Kẻ , ta có nên suy Ta có: Câu 10: [HH11.C3.5.BT.c] [sai 5.2 chuyển thành 5.5] Cho hình thang vng vng , Trên đường thẳng vng góc với lấy điểm với Tính khỏang cách đường thẳng A B C D (4)Chọn A Vì // nên // Kẻ , , nên suy Trong tam giác vng ta có: Câu 12: [HH11.C3.5.BT.c] Cho tứ diện có cạnh Tính khoảng cách A B. C D Lời giải Chọn C Gọi , trung điểm Khi nên tam giác cân, suy Chứng minh tương tự ta có , nên Ta có: (p nửa chu vi) Mặt khác: Cách khác Tính Câu 13: [HH11.C3.5.BT.c] [sai 5.6 chuyển thành 5.7] Cho hình chóp có , đáy hình chữ nhật với Tính khoảng cách A B C D (5)Chọn D Ta có: // Mà Ta có: Câu 17: [HH11.C3.5.BT.c] (THPT CHuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình lăng trụ đứng có đáy tam giác vuông, , cạnh bên , trung điểm Khoảng cách hai đường thẳng A B C D Lời giải Chọn D Gọi trung điểm nên Gọi hình chiếu lên , tứ diện tứ diện vuông đỉnh nên Vậy Câu 9: [HH11.C3.5.BT.c] (THPT Chuyên Quốc Học Huế - lần - 2017 - 2018) Đường thẳng tạo với mặt phẳng chứa tam giác góc Biết cạnh tam giác Tính khoảng cách hai đường thẳng (6)Lời giải Chọn A Gọi trung điểm Ta có , cân Trong mặt phẳng , dựng Trong mặt phẳng , dựng Mặt khác tam giác vng có Câu 36: [HH11.C3.5.BT.c] (THPT Quảng Xương - Thanh Hóa- Lần 1- 2017 - 2018 - BTN) Cho tứ diện có , cạnh lại , khoảng cách hai đường thẳng bằng: A B C D Lời giải Chọn B Gọi , trung điểm Ta có:  Tam giác cân (1)  Tam giác cân (2) Từ (1) (2) suy (7)Tam giác vng có , Vậy Câu 45: [HH11.C3.5.BT.c] (Chuyên Thái Bình - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình chóp có cạnh bên , đáy hình chữ nhật có , Gọi điểm thuộc cho Tính khoảng cách hai đường thẳng A B C D Lời giải Chọn A Gọi giao điểm , trung điểm , trung điểm Ta có Chọn hệ trục tọa độ cho , , , , , , , , , Có , nên , vectơ pháp tuyến mặt phẳng Phương trình mặt phẳng (8)là trung điểm đoạn , mặt phẳng vng góc với mặt phẳng Mặt phẳng tạo với mặt phẳng góc Tính khoảng cách từ đến theo A B C D Lời giải Chọn D Cách 1: Ta có Trong mp , kẻ Mặt khác Lại có Tam giác vng có Khi (9) Cách 2: Ta có Trong mp , kẻ Mặt khác: Lại có Tam giác vng có Gọi trung điểm cạnh giao điểm Vì hình bình hành nên Hai tam giác đồng dạng nên Hai tam giác đồng dạng nên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 15. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện, Bài 15. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Câu 48: [HH11.C3.5.BT.c] (SGD Bắc Ninh - Lần 1- 2017 - 2018 -BTN) Cho hình chóp - Bài 15. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

48: [HH11.C3.5.BT.c] (SGD Bắc Ninh - Lần 1- 2017 - 2018 -BTN) Cho hình chóp Xem tại trang 1 của tài liệu.
hình chóp có đáy là hình thang vuông tại và . Biết vuông góc với đáy, góc giữa mặt phẳng đáy bằng - Bài 15. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

hình ch.

óp có đáy là hình thang vuông tại và . Biết vuông góc với đáy, góc giữa mặt phẳng đáy bằng Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 7: [HH11.C3.5.BT.c] [sai 5.3 chuyển thành 5.b] Cho hình chóp tam giác đều cạnh đáy bằng và chiều cao bằng - Bài 15. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

7: [HH11.C3.5.BT.c] [sai 5.3 chuyển thành 5.b] Cho hình chóp tam giác đều cạnh đáy bằng và chiều cao bằng Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 13: [HH11.C3.5.BT.c] [sai 5.6 chuyển thành 5.7] Cho hình chóp có , đáy là hình chữ nhật vớivà - Bài 15. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

13: [HH11.C3.5.BT.c] [sai 5.6 chuyển thành 5.7] Cho hình chóp có , đáy là hình chữ nhật vớivà Xem tại trang 4 của tài liệu.
. Gọi là hình chiếu của lê n, do tứ diện là tứ diện - Bài 15. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

i.

là hình chiếu của lê n, do tứ diện là tứ diện Xem tại trang 5 của tài liệu.
Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông, , cạnh bên , là trung điểm của . Khoảng cách giữa hai đường thẳng và bằng - Bài 15. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

ho.

hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông, , cạnh bên , là trung điểm của . Khoảng cách giữa hai đường thẳng và bằng Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 45: [HH11.C3.5.BT.c] (Chuyên Thái Bình - Lần 3- 2017 - 2018 -BTN) Cho hình chóp có cạnh bằng bên bằng nhau và bằng , đáy là hình chữ nhật có , - Bài 15. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

45: [HH11.C3.5.BT.c] (Chuyên Thái Bình - Lần 3- 2017 - 2018 -BTN) Cho hình chóp có cạnh bằng bên bằng nhau và bằng , đáy là hình chữ nhật có , Xem tại trang 7 của tài liệu.
Vì là hình bình hành nên . - Bài 15. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

l.

à hình bình hành nên Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan