0

Đề kiểm tra môn tin học lớp 2 cuối kỳ I_Năm học 2019-2020

4 11 0
  • Đề kiểm tra môn tin học lớp 2 cuối kỳ I_Năm học 2019-2020

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 11:02

Câu 6: Để mở hay khởi động một phần mềm em thực hiện thao táo vào vào biểu tượng của phần mềm đó.. Di chuyển chuột.A[r] (1)Trường Tiểu học Tây Kỳ Họ tên: . Lớp: ………… ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 – 2020 Môn: Tin học - lớp 2 Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề) Điểm Nhận xét Lý thuyết Thực hành Tổng ……… ……… ……… I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) (Từ câu đến câu 6, ý 0.5điểm) Câu 1: Khu vực bàn phím gồm hàng phím? A B C D Câu 2: Kết làm việc máy tính đâu? A Thân máy B. Màn hình. C Chuột D Bàn phím Câu 3: Biểu tượng phần mềm Dots là: A B. C D Câu 4: Khi ngồi làm việc với máy tính mắt cách hình cm? A Từ 40 cm đến 70 cm B Từ 50 cm đến 80 cm C Từ 60 cm đến 70 cm D Từ 70 cm đến 80 cm Câu 5: Hai phím có gai bàn phím để làm điểm mốc đặt hai ngó tay trỏ là: A F J B G H C F G D H J Câu 6: Để mở hay khởi động phần mềm em thực thao táo vào vào biểu tượng phần mềm A Di chuyển chuột. B Nháy đúp chuột. C Nháy chuột. D Kéo thả chuột. Câu 7: (1 điểm) Em điền tên phận (2)II THỰC HÀNH (6điểm) Em khởi động phần mềm soạn thảo World gõ đoạn văn sau NAM DIEU BAC HO DAY: 1 Yeu To quoc, yeu dong bao Hoc tap tot, lao dong tot Doan ket tot, ky luat tot Giu gin ve sinh that tot 5 Khiem ton, that tha dung cam Giáo viên coi, chấm: (3)Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TN TL/TH TN TL/TH TN TL/TH TN TL/TH Chủ đề 1: Làm quen với máy tính Số câu Số điểm 0.5 1.5 Chủ đề 2: Tập gõ bàn phím Số câu 1 Số điểm 0.5 Chủ đề 3: Học chơi máy tính Số câu 1 Số điểm 05 0.5 Tổng Số câu 3 1 Số điểm 1.5 1.5 10 ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HKI MÔN TIN HỌC LỚP 2 (Năm học 2019 - 2020) (4)Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án B B C B A B Cầu (1đ) - Điền tên phận 0.5đ Phần II: Thực hành (6 điểm) - Đặt tay bàn phím theo quy tắc gõ 10 ngon tay (1đ) - Gõ nội dung văn thực hành (3đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra môn tin học lớp 2 cuối kỳ I_Năm học 2019-2020, Đề kiểm tra môn tin học lớp 2 cuối kỳ I_Năm học 2019-2020

Hình ảnh liên quan

A. Thân máy. B. Màn hình. C. Chuột. D. Bàn phím. - Đề kiểm tra môn tin học lớp 2 cuối kỳ I_Năm học 2019-2020

h.

ân máy. B. Màn hình. C. Chuột. D. Bàn phím Xem tại trang 1 của tài liệu.