0

Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về hai đường thẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

6 46 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 10:48

Trong không gian, nếu đường thẳng song song với đường thẳng và đường thẳng vuông góc với đường thẳng thì đường thẳng cắt đường thẳng c tại một điểmD. Trong không gian, cho ba đư[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về hai đường thẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện,

Hình ảnh liên quan

Câu 6: [HH11.C3.2.BT.a] Cho hình hộp có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Chọn khẳng định sai: - Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về hai đường thẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

6: [HH11.C3.2.BT.a] Cho hình hộp có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Chọn khẳng định sai: Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 9: [1H3-3.2.b] Cho hình chóp có tam giác vuông tại .  và .  là hình chiếu của   lên  - Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về hai đường thẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

9: [1H3-3.2.b] Cho hình chóp có tam giác vuông tại . và . là hình chiếu của lên Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 24: [HH11.C3.2.BT.a] Cho hình hộp có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có thể sai? - Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về hai đường thẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

24: [HH11.C3.2.BT.a] Cho hình hộp có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có thể sai? Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan