0

đề kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 20202021 môn văn kèm gợi ý làm bài thpt trung giã

5 26 0
 • đề kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 20202021 môn văn kèm gợi ý làm bài thpt trung giã

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 14:36

Một người mà lúc nào cũng sợ thất bại, làm gì cũng sợ sai lầm là một người sợ hãi thực tế, trốn tránh thực tế, và suốt đời không bao giờ có thể tự lập được.. Bạn sợ sặc nước thì bạn khô[r] (1)Người đề: Nguyễn Thị Mận - Ngày thi 5/1/2021 - Tổng số : 01 trang TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ NĂM HỌC 2020 – 2021 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN NGỮ VĂN 11 Thời gian làm bài: 90 phút I ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) Đọc văn bản: KHÔNG SỢ SAI LẦM Bạn ơi, bạn muốn sống đời mà không phạm chút sai lầm nào, làm nấy, bạn ảo tưởng, bạn hèn nhát trước đời Một người mà lúc sợ thất bại, làm sợ sai lầm người sợ hãi thực tế, trốn tránh thực tế, suốt đời khơng tự lập Bạn sợ sặc nước bạn khơng biết bơi; bạn sợ nói sai bạn khơng nói ngoại ngữ! Một người mà khơng chịu khơng Sai lầm có hai mặt Tuy đem lại tổn thất, đem đến học cho đời Khi tiến bước vào tương lai, bạn tránh sai lầm? Nếu bạn sợ sai bạn chẳng dám làm Người khác bảo bạn sai chưa bạn sai, tiêu chuẩn sai khác Lúc bạn ngừng tay, mà tiếp tục làm, có gặp trắc trở Thất bại mẹ thành công Tất nhiên bạn người liều lĩnh, mù quáng, cố ý mà phạm sai lầm Chẳng thích sai lầm Có người phạm sai lầm chán nản Có kẻ sai lầm tiếp tục sai lầm thêm Nhưng có người biết suy nghĩ, rút kinh nghiệm, tìm đường khác để tiến lên Những người sáng suốt dám làm, không sợ sai lầm, người làm chủ số phận (Theo Hồng Diễm, Ngữ văn 7, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2003, tr.43) Thực yêu cầu sau: Câu Chỉ phương thức biểu đạt sử dụng văn (0.5 điểm) Câu Theo tác giả, người sợ thất bại người nào? (0.5 điểm) Câu Anh/chị hiểu ý kiến: “Những người sáng suốt dám làm, không sợ sai lầm, mới người làm chủ số phận mình”? (1.0 điểm) Câu Anh/chị có đồng ý với quan điểm:“Sai lầm có hai mặt Tuy đem lại tổn thất, nhưng đem đến học cho đời” khơng? Vì sao? (1.0 điểm) II LÀM VĂN (7.0 điểm) Câu (2.0 điểm) Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/chị viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ ý kiến “Thất bại mẹ thành công” Câu (5.0 điểm) Phân tích tâm trạng đợi tàu chị em Liên truyện ngắn “Hai đứa trẻ” (Thạch Lam) (Ngữ văn 11, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010) (2)Người đề: Nguyễn Thị Mận - Ngày thi 5/1/2021 - Tổng số : 01 trang TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ NĂM HỌC 2020 – 2021 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN 11 Thời gian làm bài: 90 phút Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Cộng Phần I Đọc hiểu Phương thức biểu đạt, thao tác lập luận… Chỉ dấu hiệu nhận biết văn Hiểu nội dung câu nói văn Cho biết quan điểm thân giải thích lại có thái độ Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu: Số điểm 0,5 = 5% Số câu: Số điểm 0,5 = 5% Số câu: Số điểm 1,0 = 10% Số câu: Số điểm 1,0 = 10% Số câu: Số điểm = 30% II Làm văn 1 NLXH: Xác định dạng đề (đoạn NLXH) Hiểu giải thích vấn đề cần bàn luận Vận dụng hiểu biết xã hội kĩ tạo lập văn bản, thao tác lập luận để viết đoạn văn NLXH Bày tỏ quan điểm cá nhân rút học cho thân Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số điểm: 0,5 = 5% Số điểm: 0,5 = 5% Số điểm: 0.5 = 5% Số điểm: 0,5 = 5% Số câu: Số điểm: = 20% 2 NLVH: Nhận biết nét tác giả, văn nghị luận Xác định vấn đề cần nghị luận, phạm vi dẫn chứng, thao tác lập luận Phân tích nét đặc sắc nội dung nghệ thuật Đánh giá, nhận xét giá trị, ý nghĩa tác phẩm/ So sánh liên hệ Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số điểm: 0,5 = 5% Số điểm: 0,5 = 5% Số điểm: 3,0 = 30% Số điểm: 1,0 = 10% Số câu: Số điểm: = 50% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Tổng số điểm: 1,5đ Tỉ lệ: 15% Tổng số điểm: 1,5đ Tỉ lệ: 15% Tổng số điểm: 4,5đ Tỉ lệ: 45% Tổng số điểm: 2,5đ Tỉ lệ: 25% (3)Người đề: Nguyễn Thị Mận - Ngày thi 5/1/2021 - Tổng số : 01 trang TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ NĂM HỌC 2020 – 2021 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN 11 Thời gian làm bài: 90 phút Phần Câu Nội dung Điểm I ĐỌC HIỂU 3.0 1 Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 0.5 2 Người sợ thất bại là: - Người sợ hãi thực tế, trốn tránh thực tế - Suốt đời không tự lập 0.5 3 Trình bày quan điểm ý kiến: “Những người sáng suốt dám làm, không sợ sai lầm, người làm chủ số phận mình” - Cuộc đời người khơng tránh sai lầm, sai lầm không đồng nghĩa với thất bại cỏi Sai lầm đem đến cho nhiều học, kinh nghiệm để ta hoàn thiện thân trưởng thành 0.5 - Dám làm, không sợ sai khiến ta dũng cảm đưa định để nắm bắt hội, phát huy lực thân Khi đó, người làm chủ số phận mình, đạt điều mong muốn 0.5 4 - HS lựa chọn có khơng 0.25 - HS phải đưa cách giải thích thuyết phục theo lựa chọn thân 0.75 II LÀM VĂN 7.0 1 Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/chị viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ ý kiến “Thất bại là mẹ thành công” 2.0 a Đảm bảo yêu cầu hình thức đoạn văn Thí sinh trình bày đoạn văn theo cách như: diễn dịch, quy nạp, song hành, tổng - phân - hợp, móc xích 0.25 b Xác định vấn đề nghị luận Thất bại mẹ thành công 0.25 c Triển khai vấn đề nghị luận: Thí sinh trình bày suy nghĩ theo nhiều cách, cần đảm bảo trọng tâm đề Dưới số gợi ý nội dung: 1.0 Giải thích: - Thất bại: kết đạt không mong muốn, dự định, mục đích ban đầu đề - Thành cơng: kết đạt mong muốn, dự định, mục đích ban đầu đề => Câu nói đề cao vai trị thất bại hành trình đến thành cơng, từ khích lệ, động viên khơng nên nản chí mà nỗ lực vươn lên sau thất bại (4)Người đề: Nguyễn Thị Mận - Ngày thi 5/1/2021 - Tổng số : 01 trang Bàn bạc, mở rộng vấn đề: - Trong sống, người không tránh thất bại - Mỗi lần thất bại giúp chúng ta: + Nhìn nhận, kiểm điểm lại thân + Có thêm tri thức, hiểu biết + Rút học, kinh nghiệm sống bổ ích (Dẫn chứng: Đưa gương thành công biết đứng lên sau thất bại) Bình luận: - Ca ngợi người biết vượt qua thất bại, coi tảng cho thành cơng, có ý chí vươn lên - Phê phán thái độ sống sớm nản lịng, bng xi, phó mặc, bi quan, chán nản gặp thất bại… (dẫn chứng) 0.5 Bài học: - Nhận thức: Quan điểm đắn tích cực, có ý nghĩa khích lệ động viên to lớn - Hành động: Bản thân phải có hành động tích cực gặp thất bại 0.25 d Chính tả, ngữ pháp Đảm bảo chuẩn tả, ngữ pháp tiếng Việt 0.25 e Sáng tạo Có cách diễn đạt độc đáo sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh,…) thể quan điểm riêng, sâu sắc không trái với chuẩn mực đạo đức pháp luật 0.25 2 Phân tích tâm trạng đợi tàu chị em Liên truyện ngắn “Hai đứa trẻ” (Thạch Lam) 5.0 a Đảm bảo cấu trúc nghị luận Có đủ phần mở bài, thân bài, kết Mở nêu vấn đề, Thân bài triển khai vấn đề, Kết kết luận vấn đề 0.5 b Xác định vấn đề cần nghị luận Tâm trạng chờ tàu chị em Liên An 0.5 c Triển khai vấn đề cần nghị luận Thí sinh trình bày viết theo nhiều cách khác nhau, song cần đảm bảo số yêu cầu sau: Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác tác phẩm, tâm trạng đợi tàu chị em Liên 0.5 Thân bài: * Giới thiệu chị em Liên An - Gia cảnh: gia đình dọn quê thầy Liên việc - Công việc: mẹ giao trông coi cửa hàng nhỏ xíu * Mục đích đợi tàu hai chị em - Vì nghe lời mẹ dặn, khơng phải lí 0.25 (5)Người đề: Nguyễn Thị Mận - Ngày thi 5/1/2021 - Tổng số : 01 trang - Vì muốn nhìn chuyến tàu, hoạt động cuối đêm khuya, “một giới khác hẳn” với sống nghèo khó, tù đọng nơi phố huyện  Chị em Liên cố thức để đợi tàu niềm vui sống cuối ngày * Cảm nhận tâm trạng chị em Liên tàu xuất - Tàu xuất từ xa:  Đèn ghi  Ngọn lửa xanh biếc, sát mặt đất ma trơi  Tiếng còi xe lửa kéo dài theo gió  Liên vội đánh thức em dậy Hai chị em háo hức, mong chờ… - Tàu lại gần:  Rầm rộ tới  Các toa sáng trưng  Hành khách sang trọng  Chị em Liên vui tươi hẳn lên - Tàu qua: Để lại đốm than đỏ khuất sau rặng tre  Hai đứa trẻ hụt hẫng, buồn, tiếc nuối  Liên “lặng theo mơ tưởng” suy nghĩ giới khác * Nhận xét, đánh giá: - Ý nghĩa chuyến tàu đêm:  Đánh thức kí ức khát vọng Liên  Biểu tượng cho giới hoàn toàn khác sống nơi phố huyện quẩn quanh, bế tắc - Giá trị thực: miêu tả chân thực sống nghèo, tù đọng, bế tắc nơi phố huyện - Giá trị nhân đạo: niềm trân trọng, thương xót Thạch Lam kiếp người nhỏ bé, sống cảnh nghèo nàn, tăm tối - Giá trị nghệ thuật:  Sử dụng thủ pháp đối lập, tương phản  Giọng văn nhẹ nhàng, đượm nỗi buồn 0.75 0.5 Kết bài: Khẳng định giá trị cảnh chờ tàu; giá trị truyện ngắn Hai đứa trẻ nghiệp Thạch Lam; tài nhà văn Thạch Lam 0.5 d Chính tả, ngữ pháp Đảm bảo chuẩn tả, ngữ pháp tiếng Việt 0.25 e Sáng tạo Có cách diễn đạt độc đáo sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh,…) thể quan điểm riêng, sâu sắc không trái với chuẩn mực đạo đức pháp luật 0.5
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 20202021 môn văn kèm gợi ý làm bài thpt trung giã,

Hình ảnh liên quan

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn - đề kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 20202021 môn văn kèm gợi ý làm bài thpt trung giã

a..

Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn Xem tại trang 3 của tài liệu.
Có cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh,…) thể hiện được quan điểm riêng, sâu sắc nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật - đề kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 20202021 môn văn kèm gợi ý làm bài thpt trung giã

c.

ách diễn đạt độc đáo và sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh,…) thể hiện được quan điểm riêng, sâu sắc nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật Xem tại trang 4 của tài liệu.
Có cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh,…) thể hiện được quan điểm riêng, sâu sắc nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật - đề kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 20202021 môn văn kèm gợi ý làm bài thpt trung giã

c.

ách diễn đạt độc đáo và sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh,…) thể hiện được quan điểm riêng, sâu sắc nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật Xem tại trang 5 của tài liệu.