0

đề kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 20202021 môn văn kèm gợi ý làm bài thpt trung giã

5 12 0
 • đề kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 20202021 môn văn kèm gợi ý làm bài thpt trung giã

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 14:36

Anh/chị có đồng tình với quan điểm của nhiều bà mẹ Pháp: “Mục tiêu ưu tiên của họ là giáo dục con trưởng thành, phát triển về mọi mặt, nhất là khả năng tự lập để bước vào đời, để sống [r] (1) Người đề: Lê Thị Kim Dung Ngày thi 4/1/2021 - Tổng số: 01 trang TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ NĂM HỌC 2020 – 2021 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN NGỮ VĂN 12 Thời gian làm bài: 90 phút I ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) Đọc văn trả lời câu hỏi: Để hiểu rõ quan niệm bà mẹ Pháp tương lai cái, xin dẫn ví dụ khác từ bà mẹ có ba người học phổ thông: Không biết trước tương lai, mong đợi trước tiên cháu có việc làm mà cháu thích Tơi khơng muốn cháu phải học thật nhiều, mà cháu khơng thích thú học hành Nếu có cháu thích làm thợ nề làm thợ nề Điều quan trọng chúng hạnh phúc với công việc chúng Tôi không thúc đẩy chúng học nhiều điều khơng phù hợp với cháu, khơng nên làm Quan trọng có cơng việc để kiếm sống, tơi khơng nói với cháu dứt khoát phải làm bác sĩ Các bậc cha mẹ muốn trọn vẹn, thập tồn, tơi khơng, “nhân vơ thập tồn mà.”- chị nói Nhiều bà mẹ Pháp cho biết mục tiêu ưu tiên họ giáo dục trưởng thành, phát triển mặt, khả tự lập để bước vào đời, để sống sống người biết sống với người khác xã hội nhiều khác biệt, họ không ép theo đuổi hình mẫu theo hình dung họ điều khơng phù hợp với Với họ, quan trọng người cảm thấy hạnh phúc, ham thích nghề nghiệp tương lai mình, nghề chân tay hay trí óc Chuyện học hành cấp cần thiết điều tăng thêm lựa chọn nghề nghiệp cho sau, nhiều đường sống, không định cho tương lai hạnh phúc (Theo: Tuổi trẻ online) Câu Xác định phương thức biểu đạt văn (0.5 điểm) Câu Theo quan niệm bà mẹ Pháp tương lai cái, điều quan trọng gì? (0.5 điểm) Câu Anh/chị có đồng tình với quan điểm nhiều bà mẹ Pháp: “Mục tiêu ưu tiên họ giáo dục trưởng thành, phát triển mặt, khả tự lập để bước vào đời, để sống sống người biết sống với người khác xã hội nhiều khác biệt, họ không ép theo đuổi hình mẫu theo hình dung họ điều khơng phù hợp với con.” khơng? Vì sao? (1.0 điểm) Câu Từ văn trên, anh/chị có suy nghĩ quan niệm bà mẹ Pháp tương lai cái? (1.0 điểm) II LÀM VĂN (7.0 điểm) Câu (2.0 điểm) Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/ chị viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ vấn đề lựa chọn nghề nghiệp học sinh THPT Câu (5.0 điểm): Về đoạn thơ: “Sông Mã xa Tây Tiến ơi! Nhớ rừng núi nhớ chơi vơi Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi Mường Lát hoa đêm Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm Heo hút cồn mây súng ngửi trời Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống Nhà Pha Luông mưa xa khơi Anh bạn dãi dầu không bước Gục lên súng mũ bỏ quên đời! Chiều chiều oai linh thác gầm thét Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người Nhớ Tây Tiến cơm lên khói Mai Châu mùa em thơm nếp xơi.” (Trích Tây Tiến, Quang Dũng, Ngữ Văn 12, Tập một, NXB GDVN, 2011, tr 88) Có ý kiến cho rằng: “Đoạn thơ tranh thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ, thơ mộng song đầy dội, khắc nghiệt.” Từ cảm nhận đoạn thơ, anh/chị làm rõ ý kiến (2) Người đề: Lê Thị Kim Dung Ngày thi 4/1/2021 - Tổng số: 01 trang TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ NĂM HỌC 2020 - 2021 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN 12 Thời gian làm bài: 90 phút Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Cộng Phần I Đọc hiểu Xác định phương thức biểu đạt, thao tác lập luận, Hiểu nội dung văn Trình bày quan điểm thân giải thích lại có thái độ Nhận xét quan điểm viết vấn đề đề cập Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu: Số điểm 0,5 = 5% Số câu: Số điểm 0,5 = 5% Số câu: Số điểm 1,0 = 10% Số câu: Số điểm 1,0 = 10% Số câu: Số điểm = 30% II Làm văn 1 NLXH: Xác định dạng đề (đoạn NLXH) Hiểu giải thích vấn đề cần bàn luận Vận dụng hiểu biết xã hội kĩ tạo lập văn bản, thao tác lập luận để viết đoạn văn NLXH Bày tỏ quan điểm cá nhân rút học cho thân Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số điểm: 0,5 = 5% Số điểm: 0,5 = 5% Số điểm: 0.5 = 5% Số điểm: 0,5 = 5% Số câu: Số điểm: = 20% 2 NLVH: Nhận biết nét tác giả, văn nghị luận Xác định vấn đề cần nghị luận, phạm vi dẫn chứng, thao tác lập luận Phân tích nét đặc sắc nội dung nghệ thuật Đánh giá, nhận xét giá trị, ý nghĩa tác phẩm/ So sánh liên hệ, mở rộng Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số điểm: 0,5 = 5% Số điểm: 0,5 = 5% Số điểm: 3,0 = 30% Số điểm: 1,0 = 10% Số câu: Số điểm: = 50% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Tổng số điểm: 1,5đ Tỉ lệ: 15% Tổng số điểm: 1,5đ Tỉ lệ: 15% Tổng số điểm: 4,5đ Tỉ lệ: 45% Tổng số điểm: 2,5đ Tỉ lệ: 25% (3) Người đề: Lê Thị Kim Dung Ngày thi 4/1/2021 - Tổng số: 01 trang TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ NĂM HỌC 2020 – 2021 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN 12 Thời gian làm bài: 90 phút Phần Câu Nội dung Điểm I ĐỌC HIỂU 3.0 1 Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 0.5 2 Quan niệm bà mẹ Pháp tương lai cái, điều quan trọng là: người cảm thấy hạnh phúc, ham thích nghề nghiệp trong tương lai mình, nghề chân tay hay trí óc 0.5 - HS lựa chọn có khơng 0.5 - HS phải đưa cách giải thích thuyết phục theo lựa chọn thân 0.5 4 - Đó quan niệm tiến bộ, đại - Biết lắng nghe nguyện vọng tìm hiểu sở thích, nguyện vọng - Khơng áp đặt việc lựa chọn nghề Lưu ý: HS đưa nhiều ý kiến khác Nếu ý kiến phù hợp sáng tạo, GV linh hoạt cho điểm 1.0 II LÀM VĂN 7.0 1 Hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ anh/chị vấn đề lựa chọn nghề nghiệp học sinh THPT 2.0 a Đảm bảo yêu cầu hình thức đoạn văn Thí sinh trình bày đoạn văn theo cách như: diễn dịch, quy nạp, song hành, tổng - phân - hợp, móc xích 0.25 b Xác định vấn đề nghị luận Vấn đề lựa chọn nghề nghiệp học sinh THPT 0.25 c Triển khai vấn đề nghị luận: Thí sinh trình bày suy nghĩ theo nhiều cách, cần đảm bảo trọng tâm đề Dưới số gợi ý nội dung: Giải thích: “nghề nghiệp” - Nghề: Là việc làm mang tính ổn định, đem lại thu nhập để phục vụ nhu cầu sống người làm việc - Nghiệp: Là đam mê, gắn bó đơi “cái giá phải trả” nghề, người ta thường có câu “nghề nghiệp đó” 0.25 Bàn bạc, mở rộng vấn đề: - Tầm quan trọng việc chọn nghề nghiệp + Ảnh hưởng tới sống + Ảnh hưởng tới trình làm việc - Tình hình lựa chọn nghề nghiệp niên (4) Người đề: Lê Thị Kim Dung Ngày thi 4/1/2021 - Tổng số: 01 trang + Thuận lợi: Xã hội phát triển, ngành nghề đa dạng, tự chọn lựa + Khó khăn: Địi hỏi xã hội, tư quan niệm sai lầm - Giải pháp cho vấn đề lựa chọn nghề nghiệp niên + Ý thức lực thân + Mở rộng cách hướng nghiệp không thiết phải học đại học Rút học nhận thức hành động - Nhận thức: lựa chọn nghề nghiệp phải phù hợp với lực sở thích thân - Hành động: cố gắng học tập, rèn luyện thân 0.25 d Chính tả, ngữ pháp Đảm bảo chuẩn tả, ngữ pháp tiếng Việt 0.25 e Sáng tạo Có cách diễn đạt độc đáo sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh,…) thể quan điểm riêng, sâu sắc không trái với chuẩn mực đạo đức pháp luật 0.25 2 Có ý kiến cho rằng: “Đoạn thơ tranh thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ, thơ mộng song đầy dội, khắc nghiệt.” Từ cảm nhận đoạn thơ, anh/chị làm rõ ý kiến 5.0 a Đảm bảo cấu trúc nghị luận Có đủ phần mở bài, thân bài, kết Mở nêu vấn đề, Thân bài triển khai vấn đề, Kết kết luận vấn đề 0.5 b Xác định vấn đề cần nghị luận Bức tranh thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ, thơ mộng dội, hiểm trở 0.5 c Triển khai vấn đề cần nghị luận Thí sinh trình bày viết theo nhiều cách khác nhau, song cần đảm bảo số yêu cầu sau: Mở bài: Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm, trích dẫn nhận định 0.5 Thân bài: * Hai câu thơ đầu: - Chức năng: Khái quát cảm xúc chủ đạo nỗi nhớ “nhớ” - Nghệ thuật: + Lặp từ “nhớ” nhằm nhấm mạnh cảm xúc chủ đạo + Từ láy “chơi vơi” + Sự phối âm “ơi”(ơi, chơi vơi) → thể nỗi nhớ bồng bềnh lan toả không gian thời gian * Thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ, thơ mộng - Các hình ảnh: hoa đêm hơi, nhà bồng bềnh biển sương - Không gian rừng núi bao la, quanh năm sương mù bao phủ - Những câu thơ nhiều bằng: mở không gian xa, rộng, huyền ảo, thoáng nhẹ, thơ mộng tầm mắt 0.5 (5) Người đề: Lê Thị Kim Dung Ngày thi 4/1/2021 - Tổng số: 01 trang - Thiên nhiên Tây Bắc có khung cảnh đầm ấm Người lính Tây Tiến hồ vào sống gia đình, qy quần bên bếp lửa, bên nồi xôi nếp đầu mùa: “Nhớ ôi … nếp xôi” * Thiên nhiên Tây Bắc dội, hiểm trở, khắc nghiệt - Các địa danh xa xôi, heo hút: Sài Khao, Mường Lát, Pha Luông, Mường Hịch, Mai Châu - Thiên nhiên Tây Bắc lên với ấn tượng núi cao vực sâu: • Các từ láy tượng hình: khúc khuỷu, thăm thẳm, heo hút • Hình ảnh giàu giá trị: dốc lên, ngàn thước lên cao – ngàn thước xuống, súng ngửi trời • Các câu thơ toàn trắc gợi lên khúc khuỷu, gập ghềnh, đèo dốc quanh co → Diễn tả đắc địa hiểm trở, trùng điệp độ cao ngất trời đèo núi Tây Bắc - Thiên nhiên hoang sơ, heo hút: “chiều chiều”, “đêm đêm” luôn mối đe doạ người với tiếng “thác gầm thét” “cọp trêu người” * Nhận xét, đánh giá: - Nhận định khái quát nội dung đoạn thơ - Giá trị nghệ thuật: • Sự sáng tạo, kết hợp từ ngữ độc đáo, tạo tính nhạc tính hoạ việc khắc hoạ tranh thiên nhiên Tây Bắc • Bút pháp bi tráng 0.75 0.5 Kết bài: Khẳng định, khái quát lại vấn đề nghị luận; tài nhà thơ Quang Dũng 0.5 d Chính tả, ngữ pháp Đảm bảo chuẩn tả, ngữ pháp tiếng Việt 0.25 e Sáng tạo Có cách diễn đạt độc đáo sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh,…) thể quan điểm riêng, sâu sắc không trái với chuẩn mực đạo đức pháp luật 0.5
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 20202021 môn văn kèm gợi ý làm bài thpt trung giã, đề kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 20202021 môn văn kèm gợi ý làm bài thpt trung giã

Hình ảnh liên quan

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn - đề kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 20202021 môn văn kèm gợi ý làm bài thpt trung giã

a..

Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn Xem tại trang 3 của tài liệu.
Có cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh,…) thể hiện được quan điểm riêng, sâu sắc nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật - đề kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 20202021 môn văn kèm gợi ý làm bài thpt trung giã

c.

ách diễn đạt độc đáo và sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh,…) thể hiện được quan điểm riêng, sâu sắc nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật Xem tại trang 4 của tài liệu.
• Các từ láy tượng hình: khúc khuỷu, thăm thẳm, heo hút. - đề kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 20202021 môn văn kèm gợi ý làm bài thpt trung giã

c.

từ láy tượng hình: khúc khuỷu, thăm thẳm, heo hút Xem tại trang 5 của tài liệu.