0

Nghiên cứu đặc tính đất sét Trúc Thôn và đánh giá khả năng ứng dụng của vật liệu trong mỹ phẩm

8 84 1
  • Nghiên cứu đặc tính đất sét Trúc Thôn và đánh giá khả năng ứng dụng của vật liệu trong mỹ phẩm

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:56

Bài viết này sử dụng phương pháp phân tán và ly tâm để phân riêng đất sét Trúc Thôn theo kích thước hạt. Các hạt đất sét thu được có kích thước trong khoảng 220 - 530 nm. Bằng các phương pháp phân tích hiện đại như phổ nhiễu xạ tia X (XRD), phổ huỳnh quang tia X (XRF), phổ khối lượng cao tần cảm ứng plasma ICP trên thiết bị ICP- OES đã xác định được thành phần khoáng chất gồm các khoáng mica muscovite, quazt, kaolinite, CaCO3 , kyanite; thành phần hóa học chủ yếu là Al2O3 , SiO2 , K2O... NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Nghiên cứu đặc tính đất sét Trúc Thôn đánh giá khả ứng dụng vật liệu mỹ phẩm Study on characteristics of Truc Thon clay and assess application ability of material in cosmetics Mạc Thị Lê Email: mtldhsd@gmail.com Trường Đại học Sao Đỏ Ngày nhận bài: 02/01/2020 Ngày nhận sửa sau phản biện: 29/3/2020 Ngày chấp nhận đăng: 30/3/2020 Tóm tắt Bài báo sử dụng phương pháp phân tán ly tâm để phân riêng đất sét Trúc Thơn theo kích thước hạt Các hạt đất sét thu có kích thước khoảng 220 - 530 nm Bằng phương pháp phân tích đại phổ nhiễu xạ tia X (XRD), phổ huỳnh quang tia X (XRF), phổ khối lượng cao tần cảm ứng plasma ICP thiết bị ICP- OES xác định thành phần khoáng chất gồm khoáng mica muscovite, quazt, kaolinite, CaCO3, kyanite; thành phần hóa học chủ yếu Al2O3, SiO2, K2O Kết nghiên cứu cho thấy, vật liệu đất sét đỏ Trúc Thơn cịn chứa kim loại nặng với hàm lượng PbO 130 ppm, V2O5 324 ppm; đất sét trắng có hàm lượng Pb 80,130 ppm, hàm lượng As 2,159 ppm, Hg 0,074 ppm Thay đổi pH dung dịch đất sét dung dịch HCl, tách lượng chì đáng kể (giảm 78%) mẫu, hàm lượng Pb lại 18,333 ppm Từ khóa: Đất sét trắng; đất sét đỏ; mỹ phẩm; khoáng sét Abstract This paper has used the dispersion and centrifugal methods to separate Truc Thon clay according to particle size The collected clay particles are in sizes from 220 - 530 nm Using modern analytical methods such as: X-ray diffraction spectra (XRD), X-ray fluorescence spectroscopy (XRF), ICP-OES plasma highfrequency mass spectrometry on ICP-OES equipment, the mineral composition was determined Including the minerals mica muscovite, quazt, kaolinite, CaCO3 and kyanite; The main chemical components are Al2O3, SiO2, K2O… The study results also showed that Truc Thon red clay material also contains heavy metals with PbO content of 130 ppm, V2O5 is 324 ppm; white clay has Pb content of 80.130 ppm, As content is 2.159 ppm, Hg is 0.074 ppm Altering the pH of the clay solution with the HCl solution, a significant amount of lead was removed (78% reduction) in the sample, the remaining Pb content was 18.333 ppm Keyword: White clay; red clay; cosmetic; minerals clay ĐẶT VẤN ĐỀ Đất sét hay sét thuật ngữ dùng để miêu tả nhóm khống vật phyllosilicat nhơm ngậm nước, thơng thường có đường kính hạt nhỏ μm Đất sét nói chung tạo phong hóa hóa học loại đá chứa silicat Người phản biện: PGS.TS Ngô Sỹ Lương TS Hoàng Thị Hoà tác động axit cacbonic, số loại đất sét lại hình thành hoạt động thủy nhiệt Đất sét chia thành nhóm như: kaolinit, montmorillonit smectit, illit chlorit Có khoảng 30 loại đất sét "nguyên chất" khác nhóm này, phần lớn đất sét "tự nhiên" hỗn hợp loại khác nhau, với khoáng chất phong hóa khác Đất sét có nhiều ứng dụng lĩnh vực khác 92 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 LIÊN NGÀNH HĨA HỌC - CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM nguyên liệu chế tạo gốm sứ, đất chịu lửa, chế tạo giấy, gạch men, chế tạo mỹ phẩm… Ứng dụng vật liệu đất sét ngành mỹ phẩm, dược phẩm liên quan đến thành phần khống vật hóa học chúng [1,2,3] Trong số tất thành phần khoáng sét, số khoáng sét hay sử dụng dược phẩm, mĩ phẩm kaolinite, talc, smectite,… Khống kaolinite có tác dụng bảo vệ da, tạo thành màng bảo vệ học cho da, hấp phụ chất tiết da, tạo bề mặt lớn cho bay chúng thúc đẩy hoạt động khử trùng nhẹ cách tạo môi trường nghèo nước không thuận lợi cho phát triển vi khuẩn [4] Mica muscovite khoáng thuộc nhóm illite, sử dụng mỹ phẩm tương tự bột talc Đây khống vật khơng đẳng hướng có tính khúc xạ kép cao, cấu trúc tinh thể dễ dàng tách thành mỏng suốt Khi nghiền thành bột mịn, hạt nhỏ bột khúc xạ ánh sáng, tạo hiệu ứng lung linh, bắt sáng Mica muscovite có đặc điểm khơng hịa tan hồn tồn phân tán tốt nước, có khả giảm dầu, thay talc làm chất độn, bột có tác dụng làm mượt bóng sản phẩm thiếu sản phẩm phấn phủ trang điểm, son môi… [5] Trên giới, nghiên cứu ứng dụng đất sét mỹ phẩm nhiều tác giả quan tâm có nhiều báo công bố Tuy nhiên, Việt Nam, nghiên cứu đất sét lĩnh vực mỹ phẩm tương đối mẻ, nguồn nguyên liệu đất sét đa số bán thị trường nhập từ nước Một số đất sét thương mại bán thị trường đặc trưng dựa màu sắc chúng (trắng, xanh, hồng…) khơng có thơng tin thành phần nguồn gốc đất sét Một số loại đất sét làm nguyên liệu mỹ phẩm bán thị trường chứa nhiều thành phần độc hại bị cấm mỹ phẩm [2] Trước sử dụng, nguyên liệu đất sét thường chế hóa kỹ thuật khác để loại bỏ số khoáng chất khơng cần thiết, cải thiện tính chất hóa lý làm tăng chất lượng chúng Phân tách kích thước hạt phương pháp đơn giản thường sử dụng để tách khống sét từ khống vật khơng sét lớn hơn, đồng thời phân tách đất sét thành kích thước khác để từ đánh giá tiềm sử dụng loại [6] Bài báo này, sử dụng phân tán ly tâm tạo bột đất sét có kích thước nhỏ, từ nghiên cứu tính chất hóa lý vật liệu đánh giá khả ứng dụng đất sét lấy từ Trúc Thôn mỹ phẩm VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Vật liệu hóa chất Vật liệu Đất sét lấy từ vùng mỏ đất sét Trúc Thơn nằm địa bàn Chí Linh, tỉnh Hải Dương Quặng sét có nguồn gốc trầm tích, trữ lượng mỏ đánh giá vào khoảng triệu quặng sét, mỏ lớn có chất lượng sét tốt nước Đất sét Trúc Thôn thường sử dụng để chế tạo gạch men, nguyên liệu làm gốm sứ đất chịu lửa Ứng dụng đất sét phụ thuộc nhiều vào màu sắc đất sét Do đó, nghiên cứu này, sử dụng loại đất sét Trúc thôn: Đất sét đỏ: Là đất chịu lửa, ngoại quan màu hồng, đỏ hoa đào, không lẫn tạp chất lạ Đất sét trắng: Là đất sét A1 nguyên khai, ngoại quan mầu trắng xám, khơng lẫn tạp chất lạ Hóa chất Etanol 700 (Việt Nam); Axit clohidric 37% (Trung Quốc) 2.2 Phương pháp 2.2.1 Phương pháp chế tạo mẫu Bước 1: Đất sét thô lấy nghiền vỡ, sấy khơ 60oC tiếng sau nghiền nhỏ Sàng thu phần vật liệu có kích thước nhỏ 300 µm dùng làm mẫu thí nghiệm Bước 2: Phần đất sét thô thực làm giàu tách phần hạt có kích thước khác cách phân tán ly tâm 20 g đất sét thô cho vào cốc chứa 200 ml nước cất Dùng máy khuấy từ khuấy dung dịch 30 phút, để dung dịch ổn định tiếng, lọc loại bỏ lớp cặn cùng, sau khuấy dung dịch 30 phút Bịt kín để qua đêm nhiệt độ phòng Mẫu tiếp tục cho khuấy 30 phút máy khuấy từ Sau cho vào li tâm với tốc độ 2,600 vòng/phút 10 phút Đối với đất sét đỏ sau ly tâm hình thành lớp, lớp màu hồng nhạt, lớp xám đậm Đối với đất sét trắng, sau ly tâm tạo thành lớp: lớp màu trắng ngà, lớp thứ mỏng màu hồng, lớp cuối màu trắng xám Bước 3: Sau ly tâm, tách riêng phần có tỷ trọng thấp cho sang khay đựng sau ủ nhiệt 60oC mơi trường khơng khí tiếng thu Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 93 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC bột ĐS1 (đất sét tách từ đất sét đỏ), ĐS2 (đất sét tách từ đất sét trắng) Đất sét sau ủ nhiệt nghiền nhỏ cho vào túi đựng mẫu, thực phép đo xác định thành phần 2.2.2 Phương pháp tách chì khỏi vật liệu Thêm 10 g đất sét sau xử lý vào 100 ml dung dịch HCl có pH = Khuấy dung dịch máy khuấy từ vòng 24 Sau khuấy, đem hỗn hợp ly tâm phút để lấy phần đất sét Lọc rửa đất sét nhiều lần nước cất, ly tâm ủ nhiệt 60oC tiếng thể quartz SiO2 (thạch anh) xuất rõ nét 0 0 vị trí 4.24 A ; 3.34 A ; 1.81 A ; 1.67 A ; 1.54 A , có dấu hiệu xuất lượng nhỏ kaolinite vị trí 7.12 0 A ; 3.56 A Ngoài kết cho thấy xuất pha nhôm phosphat với cường độ đỉnh tương đối nhỏ Như vậy, kết phân tích XRD mẫu ĐS1 cho thấy thành phần không sét quazt (thạch anh) chiếm đa số (83%) Thành phần khoáng sét kaolinite chiếm lượng nhỏ không đáng kể Việc ứng dụng mẫu ĐS1 tách từ đất sét đỏ cho sản phẩm mỹ phẩm cần nghiên cứu thêm ĐS1 Phân tích thành phần khống chất đất thực phương pháp nhiễu xạ tia X với bước sóng 0.15406 µm máy D5005 hãng Bruker Thành phần hóa học mẫu xác định thông qua phổ huỳnh quang tia X (XRF), Hãng VietSpace 5006HQ Hàm lượng kim loại nặng xác định phương pháp phổ khối lượng cao tần cảm ứng plasma ICP thiết bị ICP- OES, Icap 6000 (Anh) Hình thái bề mặt mẫu xác định qua phép đo kính hiển vi điện tử quét SEM, xác định phân bố kích thước hạt thơng qua kỹ thuật phân tích nhiễu xạ laser DLS thiết bị Zetasizer-Nano ZS sản xuất hãng Malvern - UK Cường độ (cps) Phương pháp phân tích Hình Phổ XRD mẫu ĐS2 (M: muscovite; Ka: kaolinite; Ca: calcium carbonate; Q: quartz; Ky: kyanite) 3.1 Thành phần khoáng chất mẫu đất sét Hình bảng cho thấy, thành phần khoáng xuất mẫu kaolinite, CaCO3, quartz, muscovite (khoáng mica) kyanite Trong số pha tinh thể xác định khống mica muscovite chiếm thành phần nhiều nhất, đỉnh mica muscovite xuất rõ nét đặc biệt vị 0 0 trí 9.94 A ; 4.92 A ; 1.64 A ; 1.50 A … Pha khoáng sét kaolinite xuất rõ nét với đỉnh đặc 0 trưng vị trí 7.12 A ; 3.55 A ; 2.54 A … Kết đo phổ XRD mẫu ĐS1 trình bày hình 1: Bảng Cường độ pha tinh thể ĐS2 phân tích thơng qua phổ XRD Các phép đo thực viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Cường độ (cps) ĐS1 Các thành phần khoáng Kaolinite 13,91% CaCO3 8,1% Quazt (Thạch anh) 4,17% Mica Muscovite 25,87% Kyanite 11,39% Pha không xác định 36,56% Tổng Hình Phổ XRD mẫu ĐS1 (K: Kaolinite; Q: Quartz; P: Nhơm photphat) Hình cho thấy, mẫu ĐS1, pha tinh Cường độ pha (%) 100% Như vậy, pha khoáng phát có số thành phần khống sử dụng lĩnh vực mỹ phẩm kaolinite [4,6,7], hay mica muscovite [5] Trong số sáng chế liên quan đến sản phẩm chăm sóc da Hoa Kỳ 94 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 LIÊN NGÀNH HĨA HỌC - CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM chứa thành phần kaolinite, mica, CaCO3 hay kyanite với tác dụng diệt khuẩn, chống tác hại ánh nắng tạo hiệu ứng màu sắc phong phú cho sản phẩm dựa vào chế phản xạ huỳnh quang tính dị hướng tinh thể gây nên [9, 10] Như vậy, kết XRD cho thấy, khoáng chất mẫu đất sét trắng Trúc Thơn có tiềm việc ứng dụng sản phẩm mỹ phẩm 3.2 Các thành phần hóa học mẫu Để xác định thành phần hóa học mẫu chúng tơi sử dụng phép đo XRF Kết nghiên cứu thể qua hình 3, hình bảng 2: Hình Phổ XRF mẫu ĐS1 Ứng dụng đất sét mĩ phẩm có liên quan đến thành phần hóa học khống vật học chúng Tầm quan trọng chất lĩnh vực mỹ phẩm phụ thuộc phụ thuộc vào ion kim loại có mặt khống sét vai trị chúng da Ví dụ, đất sét chứa hàm lượng Si cao nghĩa đất sét nên sử dụng việc tái tạo mô da, bên cạnh việc cung cấp hidrat hóa mơ giảm thiểu q trình viêm da Nhơm ngun tố kim loại có hàm lượng lớn thứ đất sét Kim loại có liên quan đến nguyên liệu cho ứng dụng mỹ phẩm tiếng với hoạt động chữa bệnh, phân tán sắc tố, hydrat hóa hấp phụ melanin Khơng có quy định thiết lập mức tối thiểu cho thành phần nhôm mĩ phẩm, hợp chất nhơm có tác dụng khử mùi sử dụng nhiều sản phẩm chống mồ hôi Sắt chất khử trùng chất xúc tác để tái tạo tế bào Kẽm magie có tác dụng tăng thêm sinh lực cho da khỏe mạnh Canxi kali hoạt động tuần hồn xâm lấn vào mơ tế bào Titan khoáng sản đặc biệt quan tâm chủ yếu sử dụng để bảo vệ da chống lại tia UV [3, 5, 6, 10] Bảng Các thành phần có mẫu đất sét tính theo oxit Tên Oxit ĐS1 ĐS2 (% khối lượng) (% khối lượng) MgO 1.462 Al2O3 24.8211 33.723 SiO2 67.3016 58.246 K2O 2.8820 3.707 CaO 0.1028 CaCO3 Hình Phổ XRF mẫu ĐS2 Kết phân tích thành phần oxit có mẫu ĐS1, ĐS2 xác định cụ thể qua bảng cho thấy, mẫu có hàm lượng Al2O3 SiO2 cao Trong đó, hàm lượng SiO2 mẫu đất sét cao chiếm tới 67,3% Điều phù hợp với kết đo XRD mẫu đất sét đỏ pha SiO2 chiếm đa số (83%) Hàm lượng Al2O3 mẫu tương đối cao, đặc biệt mẫu ĐS2 (33,723%) Đối với ứng dụng liên quan đến đất sét, hàm lượng Al2O3 quan trọng, hàm lượng Al2O3 cao chứng tỏ chất lượng mẫu đất sét tốt Đối với mẫu ĐS1 ĐS2 hàm lượng ion sắt cao, ĐS1 cao ĐS2 Đây thành phần làm nên màu đất sét 0.099 TiO2 2.0300 V2O5 0.0324 Cr2O3 0.0149 0.024 Fe2O3 2.6341 1.649 CuO 0.0407 ZnO 0.0127 Ga2O3 0.0079 Rb2O 0.0233 Rb2O3 1.003 0.010 0.028 SrO 0.0275 Y2O3 0.0084 ZrO2 0.0476 0.022 PbO 0.0130 0.009 0.017 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 95 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Theo tài liệu [7], thành phần nguyên tố vi lượng chia thành nhóm Nhóm nhóm độc hại gồm kim loại Cd, Pb, As, Hg Về nhóm khơng nên có bị giới hạn rõ sản phẩm mỹ phẩm Nhóm gồm nguyên tố Co, Ni, V nên giới hạn dược phẩm, độc nhóm Nhóm gồm Cr, Cu, Ba cho thấy độc tính miệng thấp, mỹ phẩm khơng có tài liệu đưa giới hạn cho kim loại Trong nhiều tài liệu khác có quy định cụ thể mức giới hạn hàm lượng kim loại nặng mỹ phẩm Có khác biệt đáng kể quy định sử dụng dược phẩm mỹ phẩm châu Âu, Mỹ, Anh Theo dược điển Anh, Hoa Kỳ (British pharmacopoeia, 2010; US pharmacopoeia, 2007) giới hạn tối đa dùng mỹ phẩm kim loại nặng 40 ppm cho Pb, ppm cho As [6] Theo Dược điển châu Âu (EP, 8.0, 2014) tạp chất nguyên tố sản phẩm thuốc Hàm lượng chì tối đa cho phép cao lanh 50 ppm sử dụng chỗ 25 ppm sử dụng đường uống [7] Theo thông tư số 06/2011/TT - BYT (Phụ lục số 6) ngày 25/2/2011 quy định quản lý mỹ phẩm ASEAN (ACM THA 05 Testing Method) kim loại nặng mỹ phẩm giới hạn tối đa cho Pb 20 ppm, As ppm, Hg ppm [11] Như vậy, kết đo XRF vật liệu cho thấy, ĐS1, xuất Pb V với hàm lượng tính theo oxit 130 ppm 324 ppm Một số nguyên tố xuất loại đất sét thương mại bán thị trường Ga, Y… Chưa có tài liệu nghiên cứu ảnh hưởng chất sử dụng mỹ phẩm Do đó, việc sử dụng đất sét đỏ lĩnh vực mỹ phẩm mặt nạ hay sản phẩm chăm sóc da khác cần nghiên cứu kỹ Bảng Tỉ lệ nguyên tố ĐS2 theo kết phân tích XRF Các chất O Mg Al 49.074 0.882 17.848 Ca Ti Cr C Tỉ lệ % (khối lượng) Các chất 0.012 K Tỉ lệ % (khối lượng) 3.077 0.040 0.601 Đối với mẫu ĐS2, nguyên tố tìm thấy mẫu đất sét trắng đa số xuất tất mẫu đất sét phổ biến giới, bao gồm đất sét thương mại, nhiên, lượng chì phát 80 ppm Không xuất nguyên tố Ni, Co, V Ngoài Si Và Al nguyên tố phát nhiều hàm lượng K cao (3,077%) Kết đo XRF không thấy xuất As Hg Để xác định xác hàm lượng kim loại nặng mẫu, sử dụng phép đo sử dụng phổ khối lượng cao tần cảm ứng plasma ICP Kết thể qua bảng Bảng Hàm lượng kim loại nặng mẫu Kim loại As (ppm) Pb (ppm) Hg (ppm) Nồng độ 2.159 80,130 0.074 Kết cho thấy, hàm lượng As Hg nhỏ giới hạn kim loại nặng cho phép sử dụng mĩ phẩm theo tiêu chuẩn ASEAN (ACM THA 05 Testing Method): giới hạn tối đa cho As ppm, Hg ppm [11] Tuy nhiên, hàm lượng Pb cịn cao Để sử dụng bắt buộc phải tách Pb xuống tiêu chuẩn 20 ppm [11] 0.016 Si Zn Rb Sr 0.008 0.022 0.014 Fe Zr Pb 1.154 0.016 0.008 27.227 3.3 Kết tách chì vật liệu ĐS2 Sau thực tách chì việc sử dụng dung dịch HCl có pH = 2, hàm lượng Pb xác định lại thông qua phép đo ICP Kết hàm lượng Pb mẫu giảm 18,333 ppm Cơ chế tách chì khỏi vật liệu đất sét giải thích sau: kaolinite khống sét phụ thuộc pH Nghĩa pH thấp khả trao đổi cation giảm, khả trao đổi anion tăng, điện tích bề mặt kaolinite thay đổi tích cực Khi điện tích bề mặt thay đổi từ âm sang dương, ion kim loại nặng hấp phụ bị đẩy khỏi bề mặt tích điện kaolinite Việc sử dụng dung dịch axit HCl, HNO3 HOAc pH = làm pH kaolinite thấp nhiều so với độ pH điểm khơng có điện tích (pH = 4.3) Các kim loại nặng hấp phụ bề mặt đất sét bị đẩy dung dịch Sự gia tăng ion H+ huyền phù đất tăng khả hòa tan kim loại nặng đất Càng có nhiều ion H+ dung dịch, nhiều ion Pb2+ giải phóng khỏi hệ thống [14] 3.4 Hình thái vật liệu kích thước hạt Hình hình thể ảnh SEM vật liệu 96 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 LIÊN NGÀNH HĨA HỌC - CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM Hình Ảnh SEM mẫu ĐS1 Hình Ảnh SEM mẫu ĐS2 Kết nghiên cứu cho thấy, mẫu đất sét đỏ, hạt có hình dạng khác nhau, kích thước khoảng - µm, hình ảnh cho thấy xuất tụ đám hạt Đối với mẫu đất sét trắng, hạt đa số dạng tấm, kích thước chiều dài khoảng - 10 µm, chiều rộng khoảng 0,3 µm với hướng ưu tiên khác Điều phù hợp kết đo XRD mẫu chứa khoáng kaolinite, mica dạng tấm, đặc biệt tinh thể kyanite có dạng với tính dị hướng cao Để ứng dụng vật liệu mỹ phẩm kích thước hạt quan trọng Kết đo phân bố kích thước hạt ĐS2 theo phương pháp DLS thể qua hình Hình Phân bố kích thước hạt ĐS2 Mẫu đất sét hịa vào nước sau rung siêu âm cho phân tán toàn dung dịch trước đo, kết cho thấy kích thước hạt đạt khoảng 220 - 530 nm tập trung nhiều hạt kích Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 97 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC thước 328,7 nm, phù hợp tương kết ảnh SEM Như vậy, việc phân tán ly tâm giúp cho tạo vật liệu có kích thước hạt tương đối nhỏ Đối với mẫu, kích thước hạt xác định nhỏ 10 µm phù hợp cho ứng dụng sản phẩm mỹ phẩm Đối với lĩnh vực mỹ phẩm, bột mịn, độ bám dính da tốt, sử dụng da tạo cảm giác mềm mại Các nghiên cứu rằng, hạt nhỏ 63 µm có tác dụng chống viêm hỗ trợ q trình hydrat hóa da, giữ lại độ ẩm độ bám dính da cao Hạt nhỏ, diện tích bề mặt lớn khả hấp phụ cao, ứng dụng kem, phấn phủ nhũ tương [6, 7,13] [3] Juliana da Silva Favero, Jonathan ParisottoPeterle, Valéria Weiss-Angeli, Rosmary Nichele Brandalise, Lucas Bonan Gomes, Carlos Pérez Bergmann, Venina dos Santos (2016), Physical and chemical characterization and method for the decontamination of clays for application in cosmetics, Applied Clay Science, CLAY03771, No of Pages [4] Inderpreet Singh Khurana, Satvinder Kaur, Harpreet Kaur, Rajneet Kaur Khurana (2015), Multifaceted role of clay minerals in pharmaceuticals, future science oavol.1, no special report [5] https://hoahocmypham.com/ [6] Maria das Graỗas Silva-Valenzuela, Marvin Marco Chambi-Peralta, Isaac Jamil Sayeg, Flávio Machado de Souza Carvalho, Shu Hui Wang, Francisco Rolando ValenzuelaDíaz (2018), Enrichment of clay from Vitoria da Conquista (Brazil) for applications in cosmetics, Applied Clay Science 155, 11-119 [7] Ana C Hernández, Rita Sánchez-Espejo, Williams Meléndez, Gema González, Alberto López-Galindo, César Viseras (2019), Characterization of Venezuelan kaolins as health care ingredients, Applied Clay Science 175, 30-39 [8] Xiangning Bu, Geoffrey Evans, Guangyuan Xie, Yaoli Peng, Zungan Zhang, Chao Ni, Linhan Ge (2017), Removal of fine quartz from coal-series kaolin by flotation, Applied Clay Science 143, 437-444 [9] Stefan Müller; Thomas Ehlis, Jochen Giesinger, Gilbert Kreyer (2005), Light protecting-effective cosmetic or dermatological preparations, US9656103B2 United States KẾT LUẬN Mẫu ĐS1 tách từ đất sét đỏ Trúc Thôn chứa nhiều thành phần thạch anh (83%), kim loại nặng Pb với hàm lượng PbO cao (130 ppm) Mẫu ĐS2 tách từ đất sét trắng Trúc Thơn chứa thành phần khống khống mica muscovite, kaolinite, kyanite Kết quả, nghiên cứu thành phần hóa học cho thấy hàm lượng chì ĐS2 80,130 ppm, hàm lượng Hg As nhỏ (0,074 ppm 2,159 ppm) Tách chì mẫu ĐS2 phương pháp sử dụng dung dịch HCl có pH = 2, kết thu sản phẩm có hàm lượng chì cịn 18,333 ppm Phương pháp phân tán ly tâm tạo sản phẩm bột đất sét có kích thước hạt nhỏ khoảng 220 - 530 nm phù hợp cho ứng dụng làm nguyên liệu để sản xuất mỹ phẩm TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] B M A B Buriti1, J S Buriti1, I A Silva1, J M Cartaxo1, G A Neves1, H C Ferreira (2019), Characterization of clays from the State of Paraíba, Brazil for aesthetic and medicinal use; Cerâmica 65, 78-84 [2] Michele Mattioli, Liliana Giardini, Carla Roselli, Donatella Desideri (2015), Mineralogical characterization of commercial clays used in cosmetics and possible risk for health, Applied Clay Science, CLAY-03618, No of Pages [10] Shanthi Appavoo, Arpita Bhattacharya, Sudipta Ghosh Dastidar, Maya Treesa Saji (2014), Antimicrobial particle and compositions thereof, US9756855B2 United States [11] Thông tư số 6/2011/TT - BYT quy định Quản lý mỹ phẩm, Phụ lục số [12] A López-Galindo a, C Viseras b, P Cerezo (2007), Compositional, technical and safety specifications of clays to be used as pharmaceutical and cosmetic products, Applied Clay Science 36, 51-63 98 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 LIÊN NGÀNH HĨA HỌC - CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM [13] M Isabel Carretero, Manuel Pozo (2010), Clay and non-clay minerals in the pharmaceutical and cosmetic industries Part II Active ingredients, Applied Clay Science 47, 171-181 [14] Taylor & Francis (2006), Removal of Multiple-Metals from Contaminated Clay Minerals; Environmental Technology, Vol 27 pp 811-822 [15] Juliana da Silva Favero, Venina dos Santos, Valeria Weiss-Angeli, Lucas Bonan Gomes, Diego Gusmão Veras, Norberto Dani, André Sampaio Mexias, Carlos Pérez Bergmann (2019), Evaluation and characterization of Melo Bentonite clay for cosmetic applications, Applied Clay Science 175, 40-46 THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ Mạc Thị Lê - Tóm tắt q trình đào tạo, nghiên cứu (thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo, nghiên cứu): + Năm 2006: Tốt nghiệp ngành Vật lý, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội + Năm 2012: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Vật lý chất rắn (Khoa học vật chất), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Tóm tắt cơng việc tại: Giảng viên, khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Sao Đỏ - Lĩnh vực quan tâm: Vật lý chất rắn, khoa học vật liệu - Email: mtldhsd@gmail.com - ĐT: 0983084725 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 99 ... đánh giá tiềm sử dụng loại [6] Bài báo này, sử dụng phân tán ly tâm tạo bột đất sét có kích thước nhỏ, từ nghiên cứu tính chất hóa lý vật liệu đánh giá khả ứng dụng đất sét lấy từ Trúc Thôn mỹ. .. phẩm VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Vật liệu hóa chất Vật liệu Đất sét lấy từ vùng mỏ đất sét Trúc Thôn nằm địa bàn Chí Linh, tỉnh Hải Dương Quặng sét có nguồn gốc trầm tích, trữ lượng mỏ đánh giá. .. màu sắc đất sét Do đó, nghiên cứu này, chúng tơi sử dụng loại đất sét Trúc thôn: Đất sét đỏ: Là đất chịu lửa, ngoại quan màu hồng, đỏ hoa đào, không lẫn tạp chất lạ Đất sét trắng: Là đất sét A1
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc tính đất sét Trúc Thôn và đánh giá khả năng ứng dụng của vật liệu trong mỹ phẩm,

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Phổ XRD của mẫu ĐS1 (K: Kaolinite; Q: Quartz; P: Nhôm photphat) - Nghiên cứu đặc tính đất sét Trúc Thôn và đánh giá khả năng ứng dụng của vật liệu trong mỹ phẩm

Hình 1..

Phổ XRD của mẫu ĐS1 (K: Kaolinite; Q: Quartz; P: Nhôm photphat) Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 1 cho thấy, đối với mẫu ĐS1, các pha của tinh - Nghiên cứu đặc tính đất sét Trúc Thôn và đánh giá khả năng ứng dụng của vật liệu trong mỹ phẩm

Hình 1.

cho thấy, đối với mẫu ĐS1, các pha của tinh Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 2. Phổ XRD của mẫu ĐS2 (M: muscovite; Ka: kaolinite; Ca: calcium  - Nghiên cứu đặc tính đất sét Trúc Thôn và đánh giá khả năng ứng dụng của vật liệu trong mỹ phẩm

Hình 2..

Phổ XRD của mẫu ĐS2 (M: muscovite; Ka: kaolinite; Ca: calcium Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 3. Phổ XRF của mẫu ĐS1 - Nghiên cứu đặc tính đất sét Trúc Thôn và đánh giá khả năng ứng dụng của vật liệu trong mỹ phẩm

Hình 3..

Phổ XRF của mẫu ĐS1 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 4. Phổ XRF mẫu ĐS2 - Nghiên cứu đặc tính đất sét Trúc Thôn và đánh giá khả năng ứng dụng của vật liệu trong mỹ phẩm

Hình 4..

Phổ XRF mẫu ĐS2 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 4. Hàm lượng kim loại nặng trong mẫu - Nghiên cứu đặc tính đất sét Trúc Thôn và đánh giá khả năng ứng dụng của vật liệu trong mỹ phẩm

Bảng 4..

Hàm lượng kim loại nặng trong mẫu Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 6. Ảnh SEM của mẫu ĐS2 - Nghiên cứu đặc tính đất sét Trúc Thôn và đánh giá khả năng ứng dụng của vật liệu trong mỹ phẩm

Hình 6..

Ảnh SEM của mẫu ĐS2 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 5. Ảnh SEM của mẫu ĐS1 - Nghiên cứu đặc tính đất sét Trúc Thôn và đánh giá khả năng ứng dụng của vật liệu trong mỹ phẩm

Hình 5..

Ảnh SEM của mẫu ĐS1 Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan