0

ga binhthang

1 22 0
  • ga binhthang

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 08:34

[r] (1)Atlas gièng VËt nu«i ë ViƯt Nam Giống Lai Gà Bình thắng Tên khác: Gà BT1, BT2 Phân loại: Nguồn gốc: Do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chăn nuôi Bình Thắng (Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam) lai tạo nên từ hai dòng gà Goldline 54 Rốt-Ri (Việt Nam) Phân bố:Bình Thắng - Bình Dơng số tỉnh phía Nam Hình thái G cú lụng màu nâu nhạt Mào đơn Chân vàng Khèi l−ỵng gà lúc tháng tuổi: gà trống nặng 2-2,2 kg, gà mái nặng 1,5-1,7 kg/con Năng suất, sản phẩm:
- Xem thêm -

Xem thêm: ga binhthang,

Hình ảnh liên quan

Hình thái - ga binhthang

Hình th.

ái Xem tại trang 1 của tài liệu.