0

PPCT mon ngu van moi theo cong van 3280

10 8 0
  • PPCT mon ngu van moi theo cong van 3280

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2021, 22:14

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MƠN NGỮ VĂN LỚP NĂM HỌC 2020 - 2021 Cả năm: 35 tuần (140 tiết) Học kỳ I: 19 tuần (18 tuần: tiết / tuần + tuần dự phịng) HỌC KÌ I Tuần 1,2 Tiết 1,2,3, 4,5,6,7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nội dung Hướng dẫn thực Văn nhật dụng chủ đề : Nhà Tích hợp thành chủ đề trường, gia đình tìm hiểu chung văn Tiếng việt Cổng trường mở ra, Mẹ tôi, Cuộc chia tay búp bê Tiếng việt: Liên kết văn bản, bố cục văn bản,mạch lạc văn Từ ghép Những câu hát tình cảm gia đình Khuyến khích học sinh tự đọc ‴㘳⸳ ᭵ ‴᭵ ᭵ ᭵ ᭵ Những câu hát tình yêu quê Khuyến khích học sinh tự đọc ‴㘳⸳ ᭵ ‴᭵ ᭵ ᭵ ᭵ hương, đất nước, người Từ láy Quá trình tạo lập văn Viết tập làm văn số (ở nhà) Những câu hát than thân ␭᭵ 㘳 㘳 ‴㘳 ␭‴乨‴㘳⸳ ᭵ ‴᭵ ᭵ ᭵ ᭵ Những câu hát châm biếm 㘳⸳ ᭵ ‴᭵ ᭵ ᭵ ᭵ Đại từ Luyện tập tạo lập văn Sơng núi nước Nam, Phị giá kinh Từ Hán Việt( Tập trung vào phần I Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt II,III ) ( khuyến khích học sinh tự Từ Hán Việt ( tiếp) tập trung phần I đọc) II Luyện tập Từ Hán Việt( tiếp theo) khuyến khích học sinh tự làm Trả tập làm văn số Tìm hiểu chung văn biểu cảm Côn Sơn ca,Buổi chiều đứng phủ Thiên Trường trông K㘳 㘳 ‴㘳 㘳␭‴ s 㘳 ␭‴ Đặc điểm văn biểu cảm Đề văn biểu cảm cách làm 22,23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35; 36 10 11 37 38 39 40 41 42 43 44 45 12 46,47 48 49 13 14, 15 50,51 52 53 54 55 56,57 58,59 60 văn biểu cảm Bánh trôi nước; Sau phút chia ly Quan hệ từ Cách lập ý văn biểu cảm Qua đèo Ngang Bạn đến chơi nhà Luyện tập cách làm văn biểu cảm Luyện nói: Văn biểu cảm vật, người Chữa lỗi quan hệ từ Xa ngắm thác núi Lư Cảm nghĩ đêm tĩnh (Tĩnh tứ) Từ đồng nghĩa Ngẫu nhiên viết nhân buổi quê (Hồi hương ngẫu thư) Từ trái nghĩa Viết Tập làm văn số lớp Bài ca nhà tranh bị gió thu phá nát Kiểm tra văn Từ đồng âm Các yếu tố tự sự, miêu tả văn biểu cảm Cảnh khuya, rằm tháng giêng Kiểm tra Tiếng Việt Trả Tập làm văn số Thành ngữ Điệp ngữ Cách làm văn biểu cảm tác phẩm văn học Tiếng gà trưa Trả kiểm tra văn, kiểm tra Tiếng Việt Luyện nói: phát biểu cảm nghĩ tác phẩm văn học Viết tập làm văn số lớp Một thứ quà lúa non: Cốm Chơi chữ Làm thơ lục bát Làm thơ lục bát Chuẩn mực sử dụng từ Ôn tập văn biểu cảm Mùa xuân tơi Khuyến khích học sinh tự đọc K㘳 㘳 ‴㘳 㘳␭‴ s 㘳 ␭‴ K㘳 㘳 ‴㘳 㘳␭‴ s 㘳 ␭‴ 㘳 㘳 ‴㘳␭ ᭵ ⦢ 㘳 㘳 16 17 18 61 62,63 64 65 66 67,68 69,70 71,72 19 Sài Gịn tơi u Ơn tập Tiếng Việt Trả Tập làm văn Số Ôn tập tác phẩm trữ tình Ơn tập tác phẩm trữ tình (Tiếp) Kiểm tra học kỳ I (đề tổng hợp) Luyện tập sử dụng từ Chương trình địa phương phần Tiếng Việt Rè ‴㘳 㘳 ả ᭵ Dự phòng Học kỳ II: 18 tuần (17 tuần: tiết / tuần+ tuần nghỉ tết) Tuần Tiết 73 20 74 75 76 77 21 78 79 80 81 22 82 83 84 85 23 86 HỌC KỲ II Nội dung Hướng dẫn thực Tục ngữ thiên nhiên lao K㘳 㘳 ‴㘳 㘳␭‴ s 㘳 động sản xuất ␭‴乨 ‴㘳⸳ ‴â ụ‴ ⦢ 乨 乨 乨5乨8 Chương trình địa phương phần Hướ ⦢ ẫ 㘳␭‴ s 㘳 sư Văn tập làm văn ầm 㘳 ⦢ ᭵ ‴᭵ ᭵ 乨 â ‴᭵ ị᭵ 㘳ư ⦢ ᭵ 㘳á ‴ảm ⦢㘳ĩ ề mộ ᭵ ‴᭵ ᭵ 乨 â ‴᭵ ị᭵ 㘳ư ⦢ m᭵ em 㘳 ‴㘳᭵ Tìm hiểu chung văn nghị luận Tìm hiểu chung văn nghị luận Tục ngữ người xã hội K㘳 㘳 ‴㘳 㘳␭‴ s 㘳 ␭‴乨 ‴㘳⸳ ‴â ụ‴ ⦢ 乨 乨5乨8乨9 Rút gọn câu Đặc điểm văn nghị luận Đề văn nghị luận việc lập ý cho văn nghị luận Tinh thần yêu nước nhân dân ta Câu đặc biệt Bố cục phương pháp lập luận Tự học có hướng dẫn văn nghị luận Luyện tập phương pháp lập luận văn nghị luận Sự giàu đẹp Tiếng Việt K㘳 㘳 ‴㘳 㘳␭‴ s 㘳 ␭‴ Thêm trạng ngữ cho câu Tìm hiểu chung phép lập luận Tập trung vào phần I 87 88 24,25 89 ,90, 91,92, 93,94 95,96 97 98 26,27 99 100,101 102,103 104 105 28 106;107 108 109,110 29 111 112 30 113,114 115 116 chứng minh Cách làm văn lập luận chứng minh Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp) Kiểm tra Tiếng Việt Chủ đề:Tìm hiểu văn nghị luận Tích hợp thành chủ đề luyện tập viết văn nghị luận: Đức tính giản dị Bác Hồ, Ý nghĩa văn chương Luyện tập lập luận chứng minh,luyện tập viết đoạn văn lập luận chứng minh Chuyển đổi câu chủ động thành bị động Chuyển đổi câu chủ động thành bị động (tiếp) Kiểm tra văn Viết tập làm văn số lớp Ôn tập văn nghị luận Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu Tìm hiểu chung phép lập luận giải thích Cách làm văn lập luận giải thích Sống chết mặc bay Trả Tập làm văn số 4, trả kiểm tra Tiếng Việt, trả kiểm tra Văn Luyện tập lập luận giải thích Viết tập làm văn số nhà Những trò lố Va-ren Phan Bội Châu Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu Luyện tập (tiếp) Luyện nói: Bài văn giải thích vấn đề Ca Huế Sơng Hương Liệt kê Tìm hiểu chung văn hành Tập trung vào phần I K㘳 ␭‴ 㘳 ‴㘳 㘳␭‴ s 㘳 31,32 117 118 119 120,121 122 123,124 33 125,126 127;128 129,130 34 131,132 133,134 35 36 135;136 137,138 139,140 Trả tập làm văn số Quan Âm Thị Kính K㘳 ␭‴ 㘳 ‴㘳 㘳␭‴ s 㘳 Dấu chấm lửng dấu chấm phẩy Văn đề nghị Tập trung vào phần II Văn báo cáo phần III Ôn tập văn học Dấu gạch ngang Ôn tập Tiếng Việt Luyện tập làm văn đề nghị báo cáo Ôn tập Tập làm văn Ôn tập Tiếng Việt (tiếp) Hướng dẫn làm kiểm tra tổng hợp Chương trình địa phương Phần Văn Tập làm văn (tiếp) Tổng kết phần sưu tầm, cung cấp tư liệu đọc thêm 1,2,3 Hoạt động Ngữ văn Chương trình địa phương phần Tiếng việt (Ôn tập củng cố kiến thức kĩ học) Kiểm tra tổng hợp cuối năm Trả kiểm tra tổng hợp Ghi cho: Phần ch in nghi ng đ điều ch nh th ng 偈࠘ h p dRng t năm học 2020 2021 DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN ng n th n i DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC UBND QUẬN……… TRƯỜNG THCS……… Tổ: Văn Công dân PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN Năm học: 2020 - 2021 Học kì I (18 T ần x Tiết): 72 tiết TUẦN 10 TIẾT 1,2 3,4 7,8 9,10 11 13,14 15 16 17 18 19, 20 21 23 24 25 26 27,28 29 30 31, 32 33 34,35 36 37 38 39 40 TÊN BÀI - Dạy học th chủ đề: Vẻ đẹp tâm hồn trẻ thơ “Tơi h ” “Trong lịng mẹ” tí h hợp tính thống hủ đề bố ụ văn - Trường từ vựng Hướ ⦢ ẫ 㘳␭‴ s 㘳 㘳␭‴: ấ ộ 㘳á q ⦢㘳ĩ᭵ ‴ủ᭵ ⦢ - Xây dựng đoạn văn văn - Tức nước vỡ bỡ - Lão Hạc (Kiếm tra 15 phot) - Từ tượng hình, từ tượng - Liên kết đoạn văn văn - Viết tập làm văn số - Từ ngữ địa phương biệt ngữ xã hội - Tóm tắt văn tự - Luyện tập tóm tắt văn tự - Trả Tập làm văn số - Cô bé bán diêm - Trợ từ, thán từ - Miêu tả biểu cảm văn tự - Đánh với cối xay gió - Tình thái từ - Luyện tập viết đoạn văn tự kết hợp với với miêu tả biểu - Chiếc cuối - Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt) (Kiểm tra 15 phot) - Lập dàn ý cho văn tự kết hợp với miêu tả biểu cảm - Hai phong - Nói - Viết Tập làm văn số - Ôn tập truyện kí Việt Nam - Thơng tin ngày trái đất năm 2000 - Nói giảm, nói tránh - Luyện nói: Kể chuyện theo ngơi kể kết hợp với miêu tả biểu cảm - Câu ghép 11 12 13 14 15 16 17 18 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55,56 57, 58 59 60 61,62 63 64 65 66 67, 68 69 70 71 72 - Kiểm tra Văn - Câu ghép - Tìm hiểu chung văn thuyết minh - Ôn dịch thuốc - Câu ghép (tiếp) (Kiểm tra 15 phot) - Phương pháp thuyết minh - Bài toán dân số - Trả kiểm tra Văn, Tập làm văn số - Dấu ngoặc đơn dấu hai chấm - Đề văn thuyết minh cách làm văn thuyết minh - Chương trình địa phương (phần Văn) - Luyện nói: Thuyết minh thứ đồ dùng - Dấu ngoặc kép - Đập đá Côn Lôn; K㘳 㘳 ‴㘳 㘳␭‴ s 㘳 㘳␭‴: V᭵ 㘳᭵ ⦢ụ‴ Q ả ⦢ Đô ⦢ ‴ảm á‴ - Viết làm văn số - Ôn tập Tiếng Việt Khuyến khích học sinh tự học: Ơn luyện dấu câu - Thuyết minh thể loại văn học - Kiểm tra Tiếng Việt - Muốn làm thằng Cuội K㘳 㘳 ‴㘳 㘳␭‴ s 㘳 㘳␭‴: H᭵ ‴㘳 ướ‴ 㘳᭵ - Trả viết số 3, Trả kiểm tra Tiếng Việt K㘳 㘳 ‴㘳 㘳␭‴ s 㘳 ᭵m: H ộ ⦢ ⦢ ă : L᭵m 㘳 ‴㘳 - Ơn tập học kì I - Ơn tập học kì I - Ơn tập học kì I - Kiểm tra học kì - Trả kiểm tra học kì I - Ngoại khóa - Ngoại khóa - Ngoại khóa Học kì II (17 T ần x 4Tiết): 68 tiết TUẦN 19 20 21 TIẾT 73,74 75,76 TÊN BÀI Dạy học th chủ đề: Tình ࠘ê đất n Thơ mơi q a “Nh rừng” “Ông đồ” tí h hợp â nghi vấn 77 78 79 80 81 82 83 - Viết đoạn văn văn thuyết minh - Quê hương - Khi tu hú - Thuyết minh phương pháp (cách làm) - Tức cảnh Pác Bó (Kiểm tra15 phot) - Câu cầu khiến - Thuyết minh danh lam thắng cảnh Khuyến khích học sinh tự học: Ơn tập văn thuyết minh - Ngắm trăng Tự đọc: Đi đường - Câu cảm thán - Câu trần thuật - Viết tập làm văn số - Chiếu dời đô - Câu phủ định - Chương trình địa phương (Phần Tập làm văn) - Hịch tướng sĩ - Hành động nói (Kiểm tra15 phot) - Hành động nói (tt) - Trả viết số - Bàn luận phép học K㘳 㘳 ‴㘳 㘳␭‴ s 㘳 ␭‴: T㘳 má - K㘳 㘳 ‴㘳 㘳␭‴ s 㘳 㘳␭‴: Ô ậ ề ậ m Viết đoạn văn trình bày luận điểm - Luyện tập xây dựng trình bày luận điểm - Viết tập làm văn số - Hội thoại – Hội thoại (tiếp thoại) (Tập trung mục II) - Tìm hiểu yếu tố biểu cảm văn nghị luận - Đi ngao du - Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận - Lựa chọn trật tự từ câu - Tìm hiểu yếu tố tự miểu tả văn nghị luận K㘳 㘳 ‴㘳 㘳␭‴ s 㘳 ␭‴: Ô ⦢ G ố‴- ᭵ 㘳 mặ‴ ễ 㘳ụ‴ - Lựa chọn trật tự từ câu (Luyện tập) - Luyện tập đưa yếu tố tự miêu tả vào văn nghị luận 84 22 23 24 25 26 27 28 85 86 87,88 89,90 91 92 93,94 95 96 97 98 99 100 101, 102 103 104 105,106 107 108 109 110 111,112 (Kiểm tra15 phot) 29 30 31 32 33 34 35 113 114 115 116 117 118 119,120 121, 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131,132 133 134 135,136 137 138 139 140 - Kiểm tra văn - Trả viết số - Chương trình địa phương (phần Văn) - Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lơ-gíc) - Tổng kết phần văn - Tổng kết phần văn - Ôn tập tiếng Việt - Viết tập làm văn số - Văn tường trình - Luyện tập làm văn tường trình - Văn thơng báo - Kiểm tra tiếng Việt - Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt) - Luyện tập làm văn thơng báo - Ơn tập phần Tập làm văn - Trả kiểm tra văn, viết số - Ơn tập học kì - Ôn tập học kì - Ôn tập học kì - Kiểm tra học kì II - Trả kiểm tra học kì II - Ngoại khóa - Ngoại khóa - Ngoại khóa HƯỚNG DẪN HỌC MƠN NGỮ VĂN I ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 1.Vở: Vở ghi, soạn, nháp, sổ tay văn học (ghi chép câu văn hay) Sách giáo khoa Ngữ văn tập 1,2 Bảng phụ, bút viết bảng, nam châm, thước kẻ, bút chì II PHƯƠNG THỨC TRÌNH BÀY 1.Vở ghi - Bọc dán nhãn tên, ghi rõ thông tin cá nhân - Đầu có phân phối chương trình, lịch kiểm tra yêu cầu môn học - Đầu tiết ghi thứ ngày, tháng, năm; tiết, mục Khi viết cần gạch chân đề mục lớn học; hết học cần gạch ngang - Khi viết sử dụng màu mực phù hợp (Bút đỏ dùng để ghi mục học) Vở so偈n: (Trình bày ghi) Bài kiểm tra viết - Cần ghi đầy đủ thứ, ngày, họ tên, lớp - Bài viết làm mẫu giấy nhà trường - Khi làm không viết tắt, khơng dùng mực đỏ, bút chì, bút xóa Chỉ sử dụng màu mực III PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP Phần văn - Cần chuẩn bị trước nhà: Đọc kĩ văn bản, tóm tắt nội dung soạn câu hỏi phần Đọc - hiểu văn Phần Tiếng Việt: Học xong lí thuyết lớp làm tập, trừ tiết luyện tập chương trình địa phương Phần Tập làm văn: Xem trước phần lí thuyết, Cần chuẩn bị phần tập mà giáo viên yêu cầu.Trên lớp học xong lí thuyết làm tập, trừ số tiết luyện nói, ơn tập IV SỐ CỘT ĐIỂM KIỂM TRA KT Miệng KT 1tiết +2tiết Học kì KT15 p (HS1) KTHK (HS3) (HS1) (HS2) I II Gi vi n 2 Nhóm trưởng 3 5 Tổ trưởng CM 1 Ban gi m hiệu 10 ... truyện kí Việt Nam - Thông tin ngày trái đất năm 2000 - Nói giảm, nói tránh - Luyện nói: Kể chuyện theo kể kết hợp với miêu tả biểu cảm - Câu ghép 11 12 13 14 15 16 17 18 41 42 43 44 45 46 47 48
- Xem thêm -

Xem thêm: PPCT mon ngu van moi theo cong van 3280 ,

Hình ảnh liên quan

- Từ tượng hình, từ tượng thanh - Liên kết các đoạn văn trong văn bản - PPCT mon ngu van moi theo cong van 3280

t.

ượng hình, từ tượng thanh - Liên kết các đoạn văn trong văn bản Xem tại trang 6 của tài liệu.
3. Bảng phụ, bút viết bảng, nam châm, thước kẻ, bút chì. - PPCT mon ngu van moi theo cong van 3280

3..

Bảng phụ, bút viết bảng, nam châm, thước kẻ, bút chì Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan