0

PPCT NGỮ văn 8 năm học 2020 2021

4 237 0
  • PPCT NGỮ văn 8 năm học 2020   2021

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2021, 21:55

UBND QUẬN SƠN TRÀ TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG Tổ: Văn – Công dân TUẦN 10 11 12 TIẾT 1,2 3,4 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN Năm học: 2020 - 2021 Học kì I (18 Tuần x Tiết): 72 tiết 13,14 15 16 TÊN BÀI - Dạy học theo chủ đề: Vẻ đẹp tâm hồn trẻ thơ “Tơi học” “Trong lịng mẹ” tích hợp tính thống chủ đề bố cục văn - Trường từ vựng Hướng dẫn học sinh tự học: Cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ - Xây dựng đoạn văn văn - Tức nước vỡ bỡ - Lão Hạc (Kiếm tra 15 phút) - Từ tượng hình, từ tượng - Liên kết đoạn văn văn - Viết tập làm văn số - Từ ngữ địa phương biệt ngữ xã hội - Tóm tắt văn tự 17 18 19, 20 21 23 24 25 26 27,28 29 30 31, 32 33 34,35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 - Luyện tập tóm tắt văn tự - Trả Tập làm văn số - Cô bé bán diêm - Trợ từ, thán từ - Miêu tả biểu cảm văn tự - Đánh với cối xay gió - Tình thái từ - Luyện tập viết đoạn văn tự kết hợp với với miêu tả biểu - Chiếc cuối - Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt) (Kiểm tra 15 phút) - Lập dàn ý cho văn tự kết hợp với miêu tả biểu cảm - Hai phong - Nói - Viết Tập làm văn số - Ơn tập truyện kí Việt Nam - Thông tin ngày trái đất năm 2000 - Nói giảm, nói tránh - Luyện nói: Kể chuyện theo kể kết hợp với miêu tả biểu cảm - Câu ghép - Kiểm tra Văn - Câu ghép - Tìm hiểu chung văn thuyết minh - Ôn dịch thuốc - Câu ghép (tiếp) (Kiểm tra 15 phút) - Phương pháp thuyết minh - Bài toán dân số - Trả kiểm tra Văn, Tập làm văn số 7,8 9,10 11 13 14 49 50 51 52 53 54 55,56 57, 58 15 59 60 61,62 16 63 64 65 17 18 66 67, 68 69 70 71 72 - Dấu ngoặc đơn dấu hai chấm - Đề văn thuyết minh cách làm văn thuyết minh - Chương trình địa phương (phần Văn) - Luyện nói: Thuyết minh thứ đồ dùng - Dấu ngoặc kép - Đập đá Cơn Lơn; Khuyến khích học sinh tự học: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác - Viết làm văn số - Ơn tập Tiếng Việt Khuyến khích học sinh tự học: Ôn luyện dấu câu - Thuyết minh thể loại văn học - Kiểm tra Tiếng Việt - Muốn làm thằng Cuội Khuyến khích học sinh tự học: Hai chữ nước nhà - Trả viết số 3, Trả kiểm tra Tiếng Việt Khuyến khích học sinh tự làm: Hoạt động ngữ văn: Làm thơ chữ - Ơn tập học kì I - Ơn tập học kì I - Ơn tập học kì I - Kiểm tra học kì - Trả kiểm tra học kì I - Ngoại khóa - Ngoại khóa - Ngoại khóa Học kì II (17 Tuần x 4Tiết): 68 tiết TUẦN 19 20 21 TIẾT 73,74 75,76 TÊN BÀI Dạy học theo chủ đề: Tình yêu đất nước Thơ mơi qua “Nhớ rừng” “Ơng đồ” tích hợp câu nghi vấn 77 78 79 80 81 82 83 - Viết đoạn văn văn thuyết minh - Quê hương - Khi tu hú - Thuyết minh phương pháp (cách làm) - Tức cảnh Pác Bó (Kiểm tra15 phút) - Câu cầu khiến - Thuyết minh danh lam thắng cảnh Khuyến khích học sinh tự học: Ôn tập văn thuyết minh - Ngắm trăng Tự đọc: Đi đường - Câu cảm thán - Câu trần thuật - Viết tập làm văn số 84 22 85 86 87,88 23 24 89,90 91 92 93,94 95 96 97 98 25 99 26 27 28 29 30 31 32 33 34 100 101, 102 103 104 105,106 107 108 109 110 111,112 113 114 115 116 117 118 119,120 121, 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131,132 133 134 135,136 - Chiếu dời đô - Câu phủ định - Chương trình địa phương (Phần Tập làm văn) - Hịch tướng sĩ - Hành động nói (Kiểm tra15 phút) - Hành động nói (tt) - Trả viết số - Bàn luận phép học Khuyến khích học sinh tự đọc: Thuế máu - Khuyến khích học sinh tự học: Ôn tập luận điểm Viết đoạn văn trình bày luận điểm - Luyện tập xây dựng trình bày luận điểm - Viết tập làm văn số - Hội thoại – Hội thoại (tiếp thoại) (Tập trung mục II) - Tìm hiểu yếu tố biểu cảm văn nghị luận - Đi ngao du - Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận - Lựa chọn trật tự từ câu - Tìm hiểu yếu tố tự miểu tả văn nghị luận Khuyến khích học sinh tự đọc: Ông Giuốc- đanh mặc lễ phục - Lựa chọn trật tự từ câu (Luyện tập) - Luyện tập đưa yếu tố tự miêu tả vào văn nghị luận (Kiểm tra15 phút) - Kiểm tra văn - Trả viết số - Chương trình địa phương (phần Văn) - Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lơ-gíc) - Tổng kết phần văn - Tổng kết phần văn - Ôn tập tiếng Việt - Viết tập làm văn số - Văn tường trình - Luyện tập làm văn tường trình - Văn thơng báo - Kiểm tra tiếng Việt - Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt) - Luyện tập làm văn thơng báo - Ơn tập phần Tập làm văn - Trả kiểm tra văn, viết số - Ôn tập học kì - Ôn tập học kì - Ôn tập học kì - Kiểm tra học kì II 137 138 139 140 35 - Trả kiểm tra học kì II - Ngoại khóa - Ngoại khóa - Ngoại khóa HƯỚNG DẪN HỌC MƠN NGỮ VĂN I ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 1.Vở: Vở ghi, soạn, nháp, sổ tay văn học (ghi chép câu văn hay) Sách giáo khoa Ngữ văn tập 1,2 Bảng phụ, bút viết bảng, nam châm, thước kẻ, bút chì II PHƯƠNG THỨC TRÌNH BÀY 1.Vở ghi - Bọc dán nhãn tên, ghi rõ thông tin cá nhân - Đầu có phân phối chương trình, lịch kiểm tra yêu cầu môn học - Đầu tiết ghi thứ ngày, tháng, năm; tiết, mục Khi viết cần gạch chân đề mục lớn học; hết học cần gạch ngang - Khi viết sử dụng màu mực phù hợp (Bút đỏ dùng để ghi mục học) Vở soạn: (Trình bày ghi) Bài kiểm tra viết - Cần ghi đầy đủ thứ, ngày, họ tên, lớp - Bài viết làm mẫu giấy nhà trường - Khi làm không viết tắt, khơng dùng mực đỏ, bút chì, bút xóa Chỉ sử dụng màu mực III.PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP Phần văn - Cần chuẩn bị trước nhà: Đọc kĩ văn bản, tóm tắt nội dung soạn câu hỏi phần Đọc - hiểu văn Phần Tiếng Việt: Học xong lí thuyết lớp làm tập, trừ tiết luyện tập chương trình địa phương Phần Tập làm văn: Xem trước phần lí thuyết, Cần chuẩn bị phần tập mà giáo viên yêu cầu.Trên lớp học xong lí thuyết làm tập, trừ số tiết luyện nói, ôn tập IV SỐ CỘT ĐIỂM KIỂM TRA KT Miệng KT 1tiết +2tiết Học kì KT15 p (HS1) KTHK (HS3) (HS1) (HS2) I II Giáo viên Lê Thị Ngọc 2 Nhóm trưởng Nguyễn Thị Hồn 3 5 Tổ trưởng CM Trần Thị Khánh Huyền 1 Ban giám hiệu Hà Thị Ngọc Hoa ... Khuyến khích học sinh tự học: Ơn tập văn thuyết minh - Ngắm trăng Tự đọc: Đi đường - Câu cảm thán - Câu trần thuật - Viết tập làm văn số 84 22 85 86 87 ,88 23 24 89 ,90 91 92 93,94 95 96 97 98 25 99... khóa - Ngoại khóa - Ngoại khóa HƯỚNG DẪN HỌC MƠN NGỮ VĂN I ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 1.Vở: Vở ghi, soạn, nháp, sổ tay văn học (ghi chép câu văn hay) Sách giáo khoa Ngữ văn tập 1,2 Bảng phụ, bút viết bảng,... thơng báo - Ơn tập phần Tập làm văn - Trả kiểm tra văn, viết số - Ơn tập học kì - Ơn tập học kì - Ơn tập học kì - Kiểm tra học kì II 137 1 38 139 140 35 - Trả kiểm tra học kì II - Ngoại khóa - Ngoại
- Xem thêm -

Xem thêm: PPCT NGỮ văn 8 năm học 2020 2021 ,

Hình ảnh liên quan

- Từ tượng hình, từ tượng thanh - Liên kết các đoạn văn trong văn bản - PPCT NGỮ văn 8 năm học 2020   2021

t.

ượng hình, từ tượng thanh - Liên kết các đoạn văn trong văn bản Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan