0

bài Văn bản tổng kết | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện

7 15 0
  • bài Văn bản tổng kết | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:14

• - Văn bản tổng kết nhằm nhìn nhận, đánh giá kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm khi kết thúc một công việc hay một giai đoạn công tác.. • CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC BẠN HỌC[r] (1)BÀI GIẢNG NGỮ VĂN LỚP 12 (2)I TÌM HỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN TỔNG KẾT -Văn tổng kết: văn sử dụng để tổng kết hoạt động, cơng việc , qúa trình nghiên cứu đó mà người viết đã thực quan tâm (3)Phân loại: • +Văn tổng kết hoạt động thực tiễn. • ( Văn tổng kết năm học, tổng kết phong trào thi đua 26/3… ) (4)• Phần mở đầu • Phần nội dung: • Phần kết thúc: • - Quốc hiệu • tên tở chức, • tên quan ban hành văn bản • -Địa điểm ,thời gian viết ( ban hành ) • văn bản (5)I.Nhiệm vụ , mục tiêu, thuận lợi, khó khăn, đặc điểm tình hình II Kết hoạt động III Đánh giá chung ( việc làm chưa làm và kèm theo số liệu minh chứng ) - Nơi nhận (6)2 Yêu cầu văn tổng kết • - Văn tổng kết nhằm nhìn nhận, đánh giá kết rút học kinh nghiệm kết thúc công việc hay giai đoạn cơng tác • - Muốn viết văn tổng kết, cần: • + Tập hợp tư liệu, số liệu đầy đủ, xác • + Lần lượt viết phần: mở đầu; nội dung báo cáo (tình hình kết thực công việc, học kinh nghiệm kiến nghị); kết thúc (7)• CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC BẠN HỌC SINH ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI
- Xem thêm -

Xem thêm: bài Văn bản tổng kết | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện, bài Văn bản tổng kết | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

điểm tình hình. - bài Văn bản tổng kết | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện

i.

ểm tình hình Xem tại trang 5 của tài liệu.
cáo (tình hình và kết quả thực hiện công việc, bài học kinh nghiệm và kiến nghị); kết thúc. - bài Văn bản tổng kết | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện

c.

áo (tình hình và kết quả thực hiện công việc, bài học kinh nghiệm và kiến nghị); kết thúc Xem tại trang 6 của tài liệu.