0

bai giang giao duc ttmt 2016

59 3 0
  • bai giang giao duc ttmt 2016

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:47

Hành vi của một người cũng được quyết định bởi hệ thống chính trị và pháp luật của xã hội mà họ sống. Yếu tố chính trị tác động rất lớn đến quan điểm của con người về giá trị, đạo đức, h[r] (1) CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP BAN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG BÀI GIẢNG GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG Giảng viên: Trần Thị Nhật S (2)Chương Tổng quan giáo dục mơi trường 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Giáo dục môi trường Khái niệm Giáo dục mơi trường (GDMT) hình thành nước Anh, giáo sư Sir Patrick Geddes - nhà thực vật học người Scotland Ông người tiên phong lĩnh vực quy hoạch thị trấn nơng thơn Ơng mối liên hệ quan trọng chất lượng môi trường với chất lượng giáo dục từ năm 1892 Geddrs người đầu việc giảng dạy chiến lược tạo hội cho người học tiếp xúc với môi trường xung quanh Sau mối quan hệ chất lượng giáo dục chất lượng môi trường thừa nhận vào cuối kỷ XVIII, khái niệm GDMT phát triển nhanh, với nhiều cách nhìn nhận khác khái niệm, cách thực kết GDMT Trước năm 1960, lĩnh vực gần gũi với GDMT nghiên cứu thiên nhiên, nghiên cứu nông thôn điều tra trường Vào thời gian việc nghiên cứu loài thực riêng lẻ để tìm hiểu đặc điểm riêng, hành vi nhu cầu chúng Sau đó, khái niệm Sinh thái đời, mối quan hệ tương tác loài với giá trị hệ sinh thái bắt đầu đánh giá Năm 1972, hội nghị toàn cầu lần thứ môi trường tổ chức Stockholm (Thụy Điển), khái niệm GDMT thức đời Sự đời GDMT góp phần giúp người nhận thức rõ tác động mơi trường Tiếp theo hội nghị Stockholm, số hội nghị quốc tế khác GDMT dược nhóm họp, có hội nghị Belgrade (1975) Tại đây, định nghĩa GDMT đề xuất Năm 1977, Hội nghị liên phủ GDMT - tổ chức Tbilisi (Nga) thức đưa định nghĩa nguyên tắc GDMT (3)“Xét cho cùng, đạt mục tiêu bảo tồn toàn thể xã hội loài người thay đổi cách ứng xử với môi trường Nhiệm vụ GDMT nuôi dưỡng, củng cố thái độ hành vi phù hợp với đạo đức mới” (IƯCN, 1980) Năm 1987, Hội nghị quốc tế lần thứ GDMT tổ chức Maxcova thừa nhận nhiều sáng kiến GDMT số sáng kiến thất bại Một nguyên nhân GDMT dạy mơn học riêng chương trình đào tạo, chúng nặng lý thuyết thiếu thực hành Sau hội nghị, hoạt động trường bùng nổ Các hiệp hội thành lập nhiều nước nỗ lực theo định hướng “suy nghĩ cấp toàn cầu hành động cấp địa phương” Tại Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tổ chức Rio de Janeiro,Brazil, năm 1992, nhà lãnh đạo tồn giới xây dựng trí chiến lược chung nhằm định hướng phát triển bền vững cho quốc gia mình, nghĩa “phát triển để thỏa mãn nhu cầu hệ mà không ảnh hưởng đến khả thỏa mãn nhu cầu hệ tương lai” Hội nghị trí bảo vệ mơi trường phát triển không gây nhiều xung đột mà thực tế cịn có quan hệ tương tác lẫn phạm vi, từ cấp địa phương, cấp quốc gia, cấp vùng đến cấp toàn cầu Điều làm cho GDMT bao hàm thêm nội dung liên quan đến “phát triển” Năm 2002, Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới phát triển bền vững tổ chức Johannesbug, Nam Phi Tại hội nghị, đại biểu trí chất việc phấn đấu để đạt phát triển bền vững trình học hỏi Để phát triển bền vững, cần có cơng dân động, có kiến thức, đồng thời cần có người định nhiệt huyết, thông tin đầy đủ có khả đưa định đắn vấn đề phức tạp, liên đới mà xã hội phải đối mặt kinh tế, xã hội mơi trường Như vậy, mục đích GDMT phần mục đích tất hoạt động giáo dục 1.2 Định nghĩa Giáo dục môi trường vấn đề liên quan 1.2.1 Các định nghĩa Giáo dục môi trường (4)GDMT sau: “GDMT trình nhận giá trị làm rõ khái niệm để xây dựng kỹ thái độ cần thiết, giúp hiểu biết đánh giá mối tương quan người với văn hóa mơi trường vật lý xung quanh GDMT tạo hội cho việc thực hành để định tự hình thành quy tắc ứng xử trước vấn đề liên quan đến chất lượng môi trường” (IƯCN, 1970) Định nghĩa cho thấy GDMT xem xét góc độ mang tính hợp lý gắn kết với phát triển Vào thời điểm định nghĩa phát biểu, người ta thường xem xét môi trường vấn đề mơi ttrường khía cạnh lý sinh Thuật ngữ “GDMT” sử dụng Hội nghị tồn cầu lần thứ Mơi trường nhân văn Stokholm năm 1972, đến Hội nghị Belgrade, GDMT định nghĩa quy mơ tồn cầu Kể từ đó, cộng đồng quốc tế thừa nhận định nghĩa GDMT “quá trình nhằm phát triển cộng đồng dân cư có nhận thức rõ ràng quan tâm đến môi trường vấn đề liên quan, có kiến thức, kỹ năng, động sẵn sàng làm việc độc lập phối hợp nhằm tìm giải pháp cho vấn đề phòng chống vấn đề nảy sinh tương lai” Từ đến nay, ý nghĩa khái niệm GDMT có nhiều thay đổi Ban đầu, nội dung GDMT hạn chế, tập trung vào dạy học vấn đề môi trường địa phương, kể môi trường tự nhiên nhân tạo Nội dung giáo dục tập trung vào mặt sinh học địa lý nghiên cứu môi trường (5)quyết định thông tin đầy đủ, thực hành động có trách nhiệm nhằm đạt trì chất lượng mơi trường” Khi cách nhìn nhận môi trường thay đổi, kỳ vọng thành tựu giáo dục thay đổi Nhiều câu hỏi đặt giáo dục như: * Trường học phải làm để chuẩn bị cho người trẻ tuổi, giúp họ thông tin đầy đủ tham gia cách hiệu vào cộng đồng xã hội toàn giới? * Làm để giáo viên giúp đỡ tốt cho việc xây dựng hiểu biết chung quy mơ tồn cầu cho người trưởng thành vào kỷ XXI, viễn cảnh lý thú nhiều thách thức? * Học sinh cần có kỹ năng, khả hiểu biết sâu sắc đế hiểu ý nghĩa thay đổi nhanh chóng thân, đương đầu xử lý với tốc độ thay đổi ngày tăng đó? * Làm đưa cách nhìn nhận chung tồn cầu vào chương trình học nhà trường? * Lớp học cần xét phương pháp dạy học, khơng khí dạy/học mối quan hệ lớp học? * Làm để giúp người trưởng thành thay đổi hành vi, thái độ chấp nhận lối sống bền vững hơn? * Có thể làm tất cấp để giải khủng hoảng mơi trường? Trong q trình tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này, nhiều khái niệm liên quan đến giáo dục phát triển như: GDMT, giáo dục phát triển, giáo dục nhân cách, giáo dục nhân quyền, giáo dục hịa bình giáo dục để phát triển bền vững Trừ khái niệm GDMT giáo dục để phát triển bền vững, khái niệm “giáo dục” khác có điểm chung tập trung vào lĩnh vục hẹp, cụ thể Những người làm GDMT nhận thấy trọng tâm giáo dục mở rộng, khái niệm phát triển, mơi trường, nhân quyền, hịa bình bổ sung cho (6)nhau Như vậy, ý nghĩa trọng tâm GDMT mở rộng nhiều mục tiêu GDMT hướng tới phát triển bền vững Với quan điểm cách nhìn vậy, định nghĩa tương đối GDMT đưa là: “GDMT trình phát triển tình dạy / học hiệu giúp người dạy người học tham gia giải vấn đề môi trường liên quan, đồng thời tìm lối sống có trách nhiệm thông tin đầy đủ” (Jonathon Wigley, 2000) Điều quan trọng tất định nghĩa khác có số điểm chung sau: * GDMT trình diễn khoảng thời gian nhiều địa điểm khác nhau, thông qua kinh nghiệm khác phương thức khác * GDMT nhằm thay đổi hành vi * Môi trường học tập mơi trường vấn đề có thực tế * GDMT liên quan đến việc giải vấn đề định cáchsống * Trong GDMT, việc học phải tập trung vào người học lấy hành động làm sở 1.2.2 Mục đích, mục tiêu nguyên tắc Giáo dục môi trường a) Mục đích GDMT Mục đích GDMT xác Hội nghị Tbilisi (1977) là: - Tăng cường nhận thức quan tâm đến mối quan hệ phụ thuộc lẫn yếu tố kinh tế, xã hội, trị sinh thái thành thị nông thôn - Tạo hội cho người tiếp thu kiến thức, quan điểm giá trị, thái độ, ý thức kỹ cần thiết để bảo vệ cải thiện mơi trường - Tạo mơ hình hành vi thân thiện với môi trường cho cá nhân, cộng đồng toàn xã hội - Khuyến khích, củng cố phát huy thái độ hành vi tích cực mơi trường có b) Mục tiêu GDMT (7)thức, hiểu biết môi trường mối quan hệ phụ thuộc lẫn người môi trường - Nhận thức: GDMT thúc đẩy cá nhân, cộng đồng tạo dựng nhận thức nhạy cảm môi trường vấn đề môi trường - Thái độ: GDMT khuyến khích cá nhân, cộng đồng tơn trọng quan tâm tới tầm quan trọng môi trường, khuyến khích họ tham gia tích cực vào việc cải thiện bảo vệ môi trường - Kỹ năng: GDMT cung cấp kỹ cho việc xác định, dự đốn, ngăn ngừa giải vấn đề mơi trường - Sự tham gia: GDMT cung cấp cho cá nhân cộng đồng hội tham gia tích cực vào giải vấn đề mơi trường đưa định môi trường đắn c) Nguyên tắc Giáo dục môi trường Hội nghị Tbilisi thống nguyên tắc GDMT: - Nguyên tắc Coi môi trường tổng thể Xem xét môi trường khía cạnh tự nhiên, nhân tạo, cơng nghệ xã hội (kinh tế, kỹ thuật, lịch sử -văn hóa, đạo đức, thẩm mĩ) sau: + Tự nhiên: Các yếu tố hữu sinh động, thực vật yếu tố vơ sinh đất, nước, khơng khí tác động qua lại lẫn hệ thống thực chức sinh thái hỗ trợ cho sống + Xã hội: Những người sống nhau, tác động lẫn hình thành nên cách sống với nhiều quy tắc cách ứng xử văn hóa khác + Kinh tế: Hệ thống có tính bền vững giúp người có việc làm có thu nhập để chi trả cho nguồn lợi dịch vụ người cần + Chính trị: Mơi trường cho phép đóng góp tác động đến định tiếp cận tài nguyên thiên nhiên, kinh tế cách thức người sống Như vậy, cách nhìn nhận vấn đề tham gia hành động, quản lý môi trường người trọng tâm quan trọng hoạt động (8)chính quy khơng quy - Nguyên tắc Phương pháp tiếp cận GDMT liên ngành dựa sở nội dung riêng ngành, mơn học để hình thành quan điểm hồn chỉnh, cân có tính hệ thống - Nguyên tắc Xem xét vấn đề môi trường quan điểm cấp địa phương, quốc gia, vùng toàn cầu để người học đánh giá điều kiện môi trường khu vực địa lý khác - Nguyên tắc GDMT tập trung vào tình hình mơi trường tương lai xét đến bối cảnh lịch sử - Nguyên tắc Đề cao giá trị cần thiết việc hợp tác cấp địa phương, quốc gia quốc tế việc phòng chống giải vấn đề môi trường 1.3 Tiếp cận giáo dục mơi trường Vì quan niệm môi trường, phát triển giáo dục (đặc biệt cách học người dân) có tiến triển nên cách tiếp cận định để thực GDMT chiến lược, mơ hình khác để dạy học hình thành, thực sửa đổi Đến nay, có cách tiếp cận để thực GDMT *Học môi trường Học môi trườnglà tăng cường kiến thức hiểu biết q trình sinh thái, xã hội, văn hóa, kinh tế trị thiết yếu cộng đồng Việc giúp người học đưa định có thơng tin đầy đủ cách ứng xử với môi trường * Học môi trường Học môi trường tạo hội cho việc tìm hiếu thực tế vấn đề mơi trường mà địa phương gặp phải sử dụng môi trường làm nơi học tập vấn đề mơi trường *Học mơi trường (9)Học mơi trường giúp người học có khả thực thay đổi giới tốt đẹp hơn, đương đầu với vấn đề nguy địa phương Điều giúp thiết lập đồng tâm trí mối quan tâm đến mơi trường phát huy trách nhiệm chăm sóc bảo vệ môi trường Cần sử dụng ba cách tiếp cận để có hướng tiếp cận tồn diện 1.4 Các loại hình GDMT. GDMT quy Mơn GDMT đưa vào kế hoạch học tập khóa trường học sở giáo dục Nó bao gồm hoạt động diễn giảng đường trường GDMT khơng quy. GDMT lập kế hoạch nhằm vào đối tượng, mục tiêu định diễn ngồi hệ thống giáo dục quy Các hoạt động GDMT thông qua tổ chức phi phủ (NGOs), lớp tập huấn cho cán khuyến nông, khuyến lâm, câu lạc niên, nhà bảo tàng hoạt động mang tính ngành nghề khác GDMT thông thường. GDMT thơng thường loại hình khơng có kế hoạch xác định Hình thức giáo dục thực khác nhau, thường thông qua hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, đối thoại, ca hát, loa truyền thanh, vơ tuyến truyền hình, báo chí, phim ảnh Một phương thức coi hiệu áp dụng rộng rãi kết hợp GDMT truyền thông Thực tế cho thấy, truyền thông hoạt động trợ giúp GDMT đạt hiệu cao Nhiều loại hình truyền thơng sử dụng chiến lược môi trường như: * Trình diễn: Loại hình tiến hành nhiều điểm tham quan văn hóa du lịch thiên nhiên * Tiếp thị xã hội: Được sử dụng hoạt động tiếp thị kinh doanh nhằm truyền bá tư tưởng (10)* Truyền thông đại chúng: Đây loại hình phổ biến nhằm nâng cao nhận thức quần chúng 1.5 Các phương thức giáo dục môi trường 1.5.1 Giáo dục môi trường nhà trường 1.5.1.1 Giáo dục môi trường bậc mầm non a) Vai trò GDMT bậc mầm non Vai trò giáo dục BVMT cho trẻ mầm non quan trọng có ý nghĩa to lớn, góp phần đặt móng ban đầu cho việc hình thành nhân cách người Hiện nay, nước có 10.000 trường mầm non, với gần triệu trẻ em 150.000 giáo viên Việc đưa giáo dục BVMT vào trường mầm non, nghĩa trang bị kiến thức, kỹ BVMT cho lực lượng đông đảo b) Mục tiêu GDMT bậc mầm non Về kiến thức: cung cấp hiểu biết ban đầu mơi trường sống thân nói riêng người nói chung Giúp trẻ nhận thức mối quan hệ đơn giản người môi trường, số nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trường học, gia đình cộng đồng gần gũi với trẻ Về kỹ năng: Trẻ biết sống hòa nhập, gần gũi với thiên nhiên, có thói quen sống gọn gàng, ngăn nắp Tham gia số hoạt động chăm sóc BVMT vừa sức với trẻ gia đình, trường học Sống tiết kiệm, chia sẻ hợp tác Về thái độ: Thân thiện với môi trường, tôn trọng, bảo vệ, chăm sóc giữ gìn mơi trường, u quý, gần gũi thiên nhiên, trường lớp, bạn bè, c) Phương thức giáo dục môi trường bậc mầm non Trong giai đoạn này, sử dụng phương thức lồng ghép giáo dục môi trường vào hoạt động cụ thể cho trẻ: Tổ chức cho trẻ tham quan, dã ngoại, quan sát vật tượng gần gũi xung quanh Tổ chức trò chơi cho trẻ trị chơi đóng vai, trị chơi học tập, trò chơi vận động, (11)Tổ chức cho trẻ hoạt động văn nghệ, đọc truyện, thơ, thi thi tìm hiểu mơi trường, Tổ chức cho trẻ em tranh, ảnh, vidio môi trường 1.5.1.2 Giáo dục môi trường bậc tiểu học a) Vai trò GDMT bậc tiểu học Giáo dục môi trường cho bậc tiểu học quan trọng nhân cách khơng hình thành cấp tiểu học khó hình thành cấp học sau Hiện nay, nước có 15.000 trường tiểu học, với gần triệu trẻ em 400.000 giáo viên Tiểu học cấp học giáo dục phổ thông có số học sinh đơng cấp b) Mục tiêu GDMT bậc tiểu học Về kiến thức: Trang bị kiến thức phù hợp với độ tuổi tâm lý học sinh yếu tố mơi trường, vai trị môi trường người tác động người môi trường Về kỹ năng: Tham gia hoạt động BVMT thi vẽ tranh, văn nghệ, câu lạc bạn yêu thiên nhiên Tuyên truyền, vận động BVMT gia đình, nhà trường, xã hội Về thái độ: Có tình cảm u q, tơn trọng thiên nhiên, u q gia đình, trường lớp, q hương, đất nước Có ý thức quan tâm đến vấn đề môi trường xung quanh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh mơi trường c) Phương thức GDMT bậc tiểu học Sử dụng phương thức chính: - Lồng ghép GDMT vào môn học: Tiếng Việt, Mỹ Thuật, Tự nhiên Xã hội, Lịch sử Địa lý, Khoa học, - GDMT qua hoạt động ngoại khóa: + Câu lạc mơi trường sinh hoạt theo chủ đề + Hoạt động tham quan theo chủ đề: công viên, vườn thú, nhà bảo tàng, danh lam thắng cảnh, … + Hoạt động trồng cây, xanh hóa nhà trường (12)+ Tham gia vệ sinh trường lớp, làng, tuyên truyền giáo dục BVMT nhà trường, địa phương, 1.5.1.3 Giáo dục môi trường bậc trung học a) Vai trò GDMT bậc trung học Cả nước có khoảng 10 triệu học sinh trung học 450.000 giáo viên Trên 12.500 trường trung học đóng xã, huyện vùng sâu, vùng xa Vì vậy, việc GDMT trường trung học đem lại hiệu lớn, học sinh trung học đa số sống vùng nông thôn - lực lượng không nhỏ tác động trực tiếp tới mơi trường, từ tác động tích cực tham gia làm sạch, cải tạo môi trường tới tác động tiêu cực khai thác, hủy hoại rừng, thải chất thải vào môi trường, b) Mục tiêu GDMT bậc trung học Về kiến thức: Trang bị kiến thức sinh thái học, mối quan hệ tác động qua lại người môi trường Về kỹ năng: Có kỹ phát vấn đề mơi trường ứng xử tích cực với vấn đề môi trường nảy sinh Tuyên truyền, vận động BVMT gia đình, nhà trường, xã hội Có kỹ gìn giữ, bảo vệ mơi trường Về thái độ: Thân thiện với môi trường ý thức hành động trước vấn đề môi trường nảy sinh c) Phương thức GDMT bậc trung học Sử dụng phương thức chính: - Lồng ghép GDMT vào mơn học: Sinh học, Hóa học, Địa lý, Ngữ văn, Giáo dục công dân - GDMT qua hoạt động ngoại khóa: + Câu lạc môi trường sinh hoạt theo chủ đề + Hoạt động tham quan theo chủ đề: công viên, vườn thú, nhà bảo tàng, danh lam thắng cảnh, … + Hoạt động thi tìm hiểu mơi trường (13)+ Tham gia vệ sinh trường lớp, làng, tuyên truyền giáo dục BVMT nhà trường, địa phương, 1.5.1.4 GDMT bậc đại học sau đại học a) Vai trò GDMT bậc đại học sau đại học Cả nước có khoảng 2,5 triệu sinh viên đại học học viên sau đại học 62.000 giảng viên Đây nguồn nhân lực sau trở thành nhà quản lý, người định, nhà kỹ thuật, cán nghiên cứu, tham gia vào tổ chức kinh tế, trị, văn hoá, xã hội, y tế Họ tham gia vào hoạt động mà nhiều có liên quan đến mơi trường sống Vì cơng tác Giáo dục BVMT cho đối tượng có tính định PTBV đất nước b) Mục tiêu GDMT bậc đại học sau đại học Về kiến thức: Trang bị kiến thức khoa học môi trường Thực trạng TNTN hoạt động người làm cạn kiệt nguồn TNTN Về kỹ năng: Có kỹ nhận diện hành vi xâm hại MT có biện pháp, việc làm cụ thể để góp phần BVMT Về thái độ: Nhận thức thực trạng môi trường để có cách ứng xử hợp lý xây dựng tình yêu thiên nhiên, người yêu thích hoạt động BVMT c) Phương thức GDMT bậc đại học sau đại học Sử dụng phương thức chính: - Tiến hành mơn học chương trình đào tạo - Lồng ghép với môn học khác: Căn vào chương trình đào tạo ngành học, trường để xây dựng hệ thống môn học có khả lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường - GDMT qua hoạt động ngoại khóa + Tham quan, khảo sát thực địa: Tổ chức cho sinh viên tham quan số địa điểm cụ thể trường để giúp sinh viên học cách đánh giá liên hệ kiến thức tình hình thực tế (14)+ Tổ chức cho sinh viên thực công tác nghiên cứu khoa học môi trường BVMT + Tổ chức hoạt động giữ gìn vệ sinh mơi trường khn viên nhà trường, nơi ở, nơi cư trú + Tổ chức chiến dịch quân hưởng ứng ngày lễ, kiện lớn: vệ sinh môi trường trường học, làm tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, 1.5.2 Giáo dục môi trường cho cộng đồng a) Vai trị Giáo dục mơi trường cho cộng đồng Giáo dục môi trường nâng cao nhận thức mơi trường cho cộng đồng có vai trò quan trọng lẽ cộng đồng người chịu ảnh hưởng trực tiếp môi trường sống họ, họ vừa nguyên nhân vừa người gánh chịu hậu vấn đề môi trường địa phương b) Mục tiêu giáo dục môi trường cho cộng đồng Nâng cao nhận thức, kiến thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng nhằm góp phần thúc đẩy cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường c) Phương thức giáo dục môi trường cho cộng đồng Tổ chức trì thường xuyên hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường phương tiện thông tin đại chúng Lồng ghép GDMT vào hội nghị, tập huấn quan đồn thể tổ chức: Hội nơng dân, Hội phụ nữ, … Xây dựng nhân rộng mơ hình/điển hình bảo vệ mơi trường Đưa mơi trường trở thành tiêu chí xây dựng cơng nhận làng/ấp văn hố Tăng cường xuất ấn phẩm giáo dục, truyền thông thơng tin mơi trường Đa dạng hố hình thức tuyên truyền phục vụ công tác giáo dục MT 1.5.3 Giáo dục môi trường cho cán quản lý mơi trường a) Vai trị GDMT cho cán quản lý mơi trường (15)trình phát triển, với việc khai thác nguồn tài nguyên phục vụ cho cơng phát triển Do đó, GDMT cần thiết để họ phải có trách nhiệm với môi trường cầm bút phê duyệt dự án phát triển, cơng trình xây dựng hay định có liên quan tới khai thác tài nguyên BVMT b) Mục tiêu GDMT cho cán quản lý môi trường GDMT cho cán quản lý MT nhằm nâng cao nhận thức, lực, khả chuyên môn, kiến thức môi trường pháp luật môi trường kỹ quản lý môi trường c) Phương thức GDMT cho cán quản lý môi trường Nghiên cứu, lồng ghép giáo dục mơi trường chương trình sinh hoạt Đảng cấp Đưa nội dung môi trường vào chương trình học tập trường tuyên huấn, trị trung ương tỉnh/thành phố Tổ chức hội nghị, hội thảo nước quốc tế mơi trường Các khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn nước nước ngồi mơi trường tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức cán quản lý MT Tăng cường lực cho cán quản lý môi trường trung ương địa phương thơng qua chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên nhằm cung cấp kỹ giải vấn đề môi trường cụ thể/Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm cho cán quản lý kỹ thuật Nâng cao lực thông qua hoạt động đào tạo theo chuyên đề đào tạo quy dài hạn, đào tạo cao học cho cán làm công tác giáo dục, truyền thông môi trường 1.6 Giáo dục môi trường thay đổi hành vi 1.6.1 Mối liên hệ hành vi môi trường. Hành vi tập hợp định, thói quen hành động người Hành vi thiết lập dựa vào sở thích, quan điểm giá trị, trạng kinh tế - xã hội số yếu tố khác như: kinh nghiệm, văn hóa tín ngưỡng (16)đựng hệ sinh thái Trong hành vi người, có hành vi tích cực, có hành vi tiêu cực chủ yếu hành vi tiêu cực Điều dẫn đến vấn đề mơi trường nay, vấn đề tác động trở lại xã hội loài người như hệ tất yếu, nhà khoa học gọi tượng “địn phản cơng sinh học". Hành vi mơi trường: Các vấn đề suy thối mơi trường có nguồn gốc trực tiếp gián tiếp từ hành vi người Vì vậy, vấn đề làm để thay đôi hành vi tiêu cực người môi trường tự nhiên? Việc thay đổi hành vi khó khăn, ln có khác biệt người nghĩ người làm Có nhận thức chưa đủ Được giáo dục chưa đủ Nếu muốn bảo vệ môi trường, cần lấy mục tiêu thay đổi hành vi người học cách thay đổi chúng Trước hết, cần tìm hiểu xem mà người lại có hành vi vậy? Khi xác định nguyên nhân hình thành hành vi vấn đề giải cách dễ dàng 1.6.2 Vai trò Giáo dục môi trường thay đổi hành vi Giáo dục mơi trường có nhiệm vụ làm thay đơi thái độ hành vi tồn xã hội, cho quan điểm đạo đức bảo tồn liên quan đến động, thực vật con người trở thành thực. (ICCEm 1984, đoạn 67) Thuật ngữ “giáo dục” mở rộng để không bao gồm diễn hệ thống giáo dục quy, mà diễn khu vực khơng quy Giáo dục xem q trình lâu dài trải qua nhiều kinh nghiệm khác với người thầy khác nhau: cha mẹ, giáo viên trường học, người tuyển dụng, bạn bè, công việc, v.v Tất người hưởng lợi từ trình (17)Môi trường vấn đề phát triển ngày nhà lãnh đạo người dân quan tâm Giáo dục xem cách tốt nhất, chi phối hành vi người mơi trường qua đó, giáo dục đóng góp lớn cho cơng tác quản lý tài ngun thiên nhiên lối sống bền vững Giáo dục ngày coi phương tiện để: + Giúp thay đổi quan điểm giá trị, hành vi lối sống Đây yếu tố cần thiết để đạt phát triển bền vững đảm bảo an ninh, hịa bình cho nhân loại + Giúp người có thơng tin đầy đủ để hỗ trợ cho thay đổi theo định hướng bền vững lĩnh vực khác + Giúp phổ biến kiến thức, phát triển kỹ cần thiết cho phương thức sản xuất tiêu thụ bền vững, cải tiến 1.6.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi * Giá trị. Giá trị hiểu lựa chọn việc đánh giá sai Tuy nhiên, tồn mâu thuẫn quan điểm giá trị kinh tế với quan điểm giá trị môi trường, giá trị vật chất giá trị tinh thần Nhìn chung, trong mọi hoạt động hàng ngày, người định hướng quan điểm giá trị Do đó, xu hướng chung người ln lựa chọn gì mang lại nhiều lợi ích cho họ người xung quanh, ví dụ giá trị đem lại từ tài nguyên rừng như: làm thuốc, lấy củi, lấy gỗ, giữ nước, cảnh quan du lịch, nghỉ dưỡng Các nhà giáo dục bảo tồn làm truyền thông cần hiểu rõ giá trị đích thực quan điểm giá trị cộng đồng để từ thiết kế chương trình giáo dục bảo tồn, chương trình truyền thơng cách có hiệu nhằm mục tiêu cải thiện thay đổi quan điểm tiêu cực tăng cường quan điểm tích cực giá trị môi trường * Đạo đức môi trường Đạo đức hệ thống quan điểm giá trị cơng nhận sự phụ thuộc lẫn cá nhân. (18)mực mối quan hệ người với người, người với cộng đồng, với xã hội với giới tự nhiên người thừa nhận Tín ngưỡng, tơn giáo, kỷ cương gia đình, cộng đồng, xã hội; nhân sinh quan, giới quan yếu tố quan trọng việc hình thành đạo đức người Các giá trị đạo đức có ý nghĩa việc thiết lập trật tự, kỷ cương, tránh lộn xộn xã hội lồi người Hệ thống chuẩn mực đạo đức cịn có tác dụng phán xét, đánh giá hành động cá nhân tổ chức, đồng thời xác định mặt cần khuyến khích mặt cần hạn chế cá nhân cộng đồng (mặt tốt mặt xấu), áp lực từ người xung quanh có vai trị quan trọng việc thi hành hệ thống chuẩn mực Đạo đức môi trường thuật ngữ mang tính chun mơn cịn mẻ người dân Việt Nam Về khía cạnh mơi trường, có hai quan điểm đạo đức khác nhau: + Quan điểm đạo đức không công nhận người trung tâm công nhận giá trị nội thể sống Theo quan điểm này, người phần vũ trụ bao la, thực thể sinh học thực thể sinh học khác sinh Tất dạng sống cần tôn trọng cho dù chúng có giá trị người Do đó, phát triển người không xâm hại đến thiên nhiên đe dọa sống cịn lồi sinh vật khác Con người cần tôn trọng sinh vât sống, tránh gây cho chúng tổn thương chết chóc khơng cần thiết Mỗi người phải có trách nhiệm tác động đến mơi trường + Quan điểm đạo đức lấy người làm trung tâm công nhận giá trị vật chất Quan điểm cho rằng, thiên nhiên tồn người sử dụng Thiên nhiên tạo nhằm phục vụ sống cịn sinh sơi người Vì thế, người có quyền khai thác thiên nhiên để phục vụ thân Khơng cần phải lo lắng tương lai nguồn tài nguyên cung cấp đủ cho * Văn hóa (19)của người Văn hóa ln biến đổi để phù hợp với thời đại trạng xã hội, vậy, văn hóa tổng thể cố định Đôi vận động xã hội cần thiết nhằm thay đổi nét văn hóa lỗi thời khơng có lợi cho xã hội Văn hóa có tác động lớn đến cách thức người suy nghĩ cư xử xã hội Có coi văn hóa yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới việc hình thành hành vi thay đổi hành vi * Giáo dục kỹ năng Giáo dục môi trường yếu tố quan trọng định hành vi người Có loại hình giáo dục chính: Giáo dục quy, Giáo dục phi quy, Giáo dục thơng thường Giáo dục quy loại hình giáo dục diễn các trường học Giáo dục phi quy thường diễn bối cảnh nơi làm việc thông qua hội thảo, tập huấn nơi làm việc viện bảo tàng sở giáo dục phi quy khác, có sử dụng nhiều loại phương tiện khác Giáo dục thơng thưịng diễn nhà, nơi làm việc đời sống hàng ngày, thơng qua hình thức giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm hàng ngày cá nhân với cá nhân với cộng đồng Tùy vào hoàn cảnh cụ thể, đối tượng cụ thể yêu cầu giáo dục mà áp dụng loại hình giáo dục khác lúc kết hợp nhiều loại hình khác Một yếu tố quan trọng khác nhằm hướng đến việc thay đổi hành vi khả hình thành kỹ Điều thực việc tạo dựng bồi dưỡng kỹ thông qua hoạt động thực hành, có hướng dẫn phản hồi *Chuẩn mực xã hội, tập tục, đạo đức áp lực xã hội. (20)hình dẫn chuẩn mực xã hội áp lực xã hội Khi thiết kế chương trình giáo dục môi trường nhằm thay đổi hành vi cần ý đến chuẩn mực văn hóa xã hội cộng đồng Trên thực tế, khó thay đổi chuẩn mực này, đó, hành vi cần thiết kế cho phù hợp với chuẩn mực cộng đồng Khi tìm hiểu vận động cộng đồng phục vụ cho cơng tác xây dựng chương trình giáo dục mơi trường, yếu tố cần ý đến chuẩn mực hành Có thể gặp nhiều thách thức, khó khăn lần cố gắng thực hoạt động giáo dục môi trường cách phù họp với chuẩn mực cộng đồng định hướng đến chuấn mực Tuy nhiên, học hỏi kinh nghiệm người làm trước nên người lãnh đạo người có uy tín, người quan tâm đến đổi cộng đồng * Kỹ thuật khả tiếp cận tài nguyên Hành vi định người thường bị tác động khả tiếp cận thành tựu khoa học - kỹ thuật nguồn tài nguyên sẵn có Một cá nhân làm xe buýt khơng có sẵn xe bt Người tiêu dùng khơng thể mua rau sạch, thực phẩm yếu tố khơng có sẵn họ có tiền Người nơng dân khơng thể bán sản phẩm cho sở xuất khơng có kỹ thuật trồng khả tiếp cận nguồn nước dành cho tưới tiêu Như vậy, người có quan điểm giá trị đạo đức đắn để làm việc bất kỳ, họ khơng có lựa chọn khác, khơng có khả kỹ thuật tiếp cận tài nguyên, họ hành động cách đắn Trong thiết kế chương trình giáo dục mơi trường cần tính đến vấn đề người dân mà khơng có phương hướng giải * Chính trị luật pháp. (21)chấp nhận khen thưởng xã hội, việc làm trái pháp luật bị xử phạt Khi có chế thực thi pháp luật tốt, luật quy định cơng cụ đắc lực thúc đẩy việc thay đôi hành vi Tuy nhiên, không thực cách hiệu quả, luật pháp không tác động đến thay đổi hành vi Giáo dục mơi trường có tham gia cộng đồng cơng cụ hỗ trợ việc thi hành pháp luật Trong trường hợp này, cần nghiên cứu kỹ chế thi hành luật trạng luật pháp * Kinh tế Con người kinh tế: Con người làchủ thể hình thành kinh tế,nền kinh tế sản phẩm hoạt động trao đổi, mua bán cải cá nhân với cá nhân, cá nhân với cộng đồng nhằm đem lại lợi nhuận cho cộng đồng Hiện trạng kinh tế có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới hành vi người tài nguyên môi trường Kinh tế môi trường: Để trì tồn phát triển kinh tế, phần lớn người phải khai thác tài nguyên từ môi trường Nguồn tài nguyên hữu hạn mong muốn người vô hạn Điều dẫn tới khan tài nguyên có nguy cạn kiệt tương lai Hơn nữa, trình sản xuất thường tạo chất thải gây ô nhiễm tác động tiêu cực tới nguồn tài ngun khác đất, nước, khơng khí Do đó, người cần nhận thức tác động tiêu cực tới môi trường đa dạng sinh học từ hoạt động sản xuất kinh tế Các giải pháp môi trường đề xuất thường mâu thuẫn với lợi ích kinh tế, vậy, chúng ý Điều quan trọng phải tôn trọng nhu cầu người môi trường, dần hướng tới thay đổi có ích cho môi trường * Giới. (22)hội Trong giáo dục môi trường, cần xác định nguyên nhân dẫn đến thiếu bình đẳng giới Đây vấn đề nhạy cảm hầu hết cộng đồng xã hội nên làm việc với giới, cần phải có cách thức tiếp cận đặc thù lựa chọn phương thức truyền thông vận động riêng Chương Thiết kế chương trình giáo dục môi trường 2.1 Tâm lý người học Mỗi đối tượng khác có đặc điểm tâm sinh lý khác nhau, cần quan tâm tới đối tượng cụ thể xã hội để lựa chọn phương pháp giáo dục phù hợp Ví dụ muốn giáo dục môi trường cho trẻ mầm non đạt hiệu trước hết cần phải biết đặc điểm tâm sinh lý trẻ mầm non ham chơi, ham học hỏi, thích khám phá điều lạ sống gần gũi xung quanh Như vậy, phương pháp giáo dục trẻ mầm non phải dựa nguyên tắc “học mà chơi, chơi mà học” 2.2 Phương pháp giảng dạy Tùy vào đối tượng mà sử dụng phương pháp phù hợp Ví dụ giáo dục môi trường nhà trường sử dụng nhiều phương pháp dạy học môn, chịu chi phối phương pháp đặc trưng mơn, có phương pháp có tính đặc thù Vì vậy, ngồi phương pháp chung như: giảng giải, giải thích – minh họa, phương pháp thảo luận, trị chơi, … giáo dục mơi trường cịn sử dụng nhiều phương pháp khác như: phương pháp tham quan, điều tra, khảo sát thực địa, phương pháp thí nghiệm, phương pháp giải vấn đề cộng đồng, phương pháp nêu gương, phương pháp tiếp cận kỹ sống bảo vệ môi trường, … 2.3 Lập kế hoạch chương trình Giáo dục mơi trường 2.3.1 GDMT miền núi a) Những đặc điểm cần xem xét thực GDMT miền núi (23)- Mơi trường: + Tình trạng sử dụng nhà tiêu tạm bợ, khơng hợp vệ sinh khơng có nhà tiêu, tiêu tự bừa bãi rừng, khu vực bờ suối,… tồn nhiều miền núi Thói quen chăn ni gia súc thả rơng, ni nhốt gầm nhà sàn tình trạng phân không thu gom, xử lý, vương vãi xung quanh nhà đường ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống + Do phát triển sống nên hàng ngày lượng rác nông thôn thải môi trường ngày nhiều hơn, đó, việc thu gom rác tập trung thực thị trấn vùng sâu, vùng xa, nhiều lý khác khơng có nơi thu gom rác, thói quen… tượng người dân tự vứt loại rác thải (túi ni lông, xác động vật nuôi bị chết, đồ dùng phế thải gia đình…) mơi trường xung quanh phổ biến + Thường xuyên xảy thiên tai động đất, trượt lở, lũ quyét, … b) Phương pháp GDMT miền núi GDMT miền núi tốn khó khăn miền xuôi Để thành công, cần ý số điều kiện sau: Kinh phí thỏa đáng: Nếu GDMT kèm với dự án phát triển kinh tế xã hội cần có văn pháp quy quy định chi phí dành cho GDMT phải tính vào chi phí thực dự án Nếu GDMT độc lập phải có chuẩn bị tài chu đáo, đặc biệt ý kêu gọi nguồn tài trợ Cán giáo dục truyền thơng đào tạo, có kỹ giáo dục truyền thông vùng dân tộc, miền núi, tốt đào tạo đội ngũ cộng tác viên giáo dục -truyền thông môi trường người địa phương (giống cộng tác viên dân số) Cán lãnh đạo cần hiểu vai trị khơng thể thiếu giáo dục - truyền thơng mơi trường Đó đảm bảo cho thành cơng dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội Nắm rõ lịch mùa vụ cộng đồng Tránh tổ chức chương trình giáo dục - truyền thông vào mùa làm nươg rẫy, mùa mưa lũ lúc giáp hạt đói Ưu tiên sử dụng hình thức tuyên truyền họp cộng đồng, hội thảo, sử dụng ngôn ngữ địa phương, mơ tả, hình ảnh, (24)Trên sở đặc trưng môi trường, kinh tế - xã hội miền núi Việt Nam, tập trung vào số vấn đề ưu tiên sau: Bảo vệ rừng tài nguyên rừng: Tập trung vào loại rừng đặc dụng (bao gồm rừng đặc dụng, rừng đầu nguồn, Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, rừng văn hóa - du lịch) Chống xói mịn đất: Các vấn đề mơi trường liên quan đến hình thức đốt nương làm rẫy, dự án định canh định cư, mơ hình kinh tế trang trại bền vững đất dốc Xây dựng mô hình: nhà tiêu, giếng nước hợp vệ sinh, nhà tắm xử lý chất thải, … Nước vệ sinh môi trường: vấn đề bảo vệ nguồn nước, quản lý phân rác, chăn thả gia súc, lối sống hợp vệ sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm Phịng tránh tai biến mơi trường: Động đất, trượt lở, lún sụt lở đất, lũ quét, lũ ống, mưa đá, gió xốy, hệ sinh thái độc hại, sét đánh, cháy rừng Môi trường nhân văn: Lồng ghép dân số mơi trường, tiêu chí mơi trường quy chế xây dựng làng văn hóa, thay đổi thói quen, tập quán lạc hậu 2.3.2 GDMT nông thôn đồng bằng a) Những đặc điểm cần xem xét thực GDMT nông thôn đồng Kinh tế - xã hội: Chủ yếu nông nghiệp,yếu tố mùa vụ quan trọng) thủ công nghiệp - làng nghề (chọn thời điểm ngày quan trọng) Cơ sở hạ tầng thấp, nhiều vùng yếu Vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường luôn vấn đề xúc, làng nghề.Bạo lực gia đình, tỷ lệ sinh cao, di dân tự thị,nghèo đói, trình độ học vấn thấp cộm số vùng nông thôn, đặc biệt làvùng đồng sơng Cửu Long Hội nơng dân có ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội Quan hệ họ hàng, tông tộc rõ nét, vai trò Trưởng tộc, Trưởng họ lớn Các lễ hội, hình thức văn nghệ, văn hóa dân gian ưa chuộng.Vấn đề giới cộm với vai trò phụ nữ chưa đánh giá (25)sông Cửu Long, mùa lụt thường từ tháng đến tháng 11 Đồng sông Hồng có mùa mưa bão từ tháng đến tháng 9, mùa phải bảo vệ đê điều Trong thời gian khó định trước thời điểm thích hợp cho chương trình GDMT b) Phương pháp GDMT nông thôn đồng Lồng ghép nội dung môi trường vào hội nghị, tập huấn quan đồn thể tổ chức: Hội nơng dân, Hội phụ nữ Thời gian qua, Hội nông hướng dẫn đạo cấp Hội nơng dân tồn quốc tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cấp hội hội viên Hội xây dựng mạng lưới truyền thông viên làm công tác môi trường Sử dụng hình thức văn nghệ quần chúng: Thi “Nhà nơng đua tài”, “Làng vui chơi, làng ca hát” , đưa nội dung môi trường vào sáng tác biếu diễn ca khúc, nghệ thuật thôn làng Xây dựng mơ hình cụ thể tiến hành giáo dục, truyền thông trực tiếp địa bàn: Nhà tiêu hợp vệ sinh, giếng nước hợp vệ sinh, mô hình VAC, VACB, bếp đun cải tiến c) Những nội dung ưu tiên GDMT nông thôn đồng Vấn đề nước vệ sinh mơi trường: Mơ hình cấp nước tập trung quy mơ nhỏ, giếng nước hợp vệ sinh, sử dụng nước mưa, quản lý phân rác, quản lý hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc thú y, quản lý dịch bệnh, quản lý mơi trường làng nghề, vệ sinh an tồn thực phẩm Các mơ hình sản xuất bền vững: VAC, VACB, sản xuất rau, thịt an tồn, mơ hìn suất xanh, IPM, kiểm dịch thú y thực vật Tai biến mơi trường: Lũ lụt, xói lở bờ sông, ổ dịch địa phương chưa tiêu diệt: Giun chỉ, sốt xuất huyết, sán gan, dịch hạch Giám sát vấn đề môi trường chương trình dân số, văn hóa, xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ, thủy lợi 2.3.3 GDMT vùng ven biển a) Những đặc điểm cần xem xét thực GDMT vùng ven biển Kinh tế - xã hội: (26)có mặt gần đủ ngành kinh tế: Công nghiệp, nông nghiệp, giao thông thủy bộ, du lịch, ngư nghiệp (đánh bắt, ni trồng, chế biến), an ninh, quốc phịng Vùng ven biển vừa có nơng thơn, thị, điểm du lịch Vì thế, cộng đồng dân cư đa dạng, địi hỏi bước phân tích đối tượng truyền thông tiết + Vùng ven biển nơi tương tác nhiều q trình động lực mơi trường: Nước, khí, đất người, đó, tương tác biến - lục địa trình Các thành tạo tự nhiên - sản phẩm trình tương tác biến - lục địa cửa sơng, cồn cát, bãi biển, rùng ngập mặn, rạn san hô, vũng vịnh có vai trị quan trọng việc đảm bảo an toàn cho hệ sinh thái ven bờ Việc trì “van” an tồn nàyphải chìa khóa chương trình, kế hoạch GDMT + Các cộng đồng ngư dân ven biển đối tượng giáo dục truyền thơng đặc biệt lối sống, văn hóa, ngơn ngữ họ khơng giống cộng đồng dân cư làm nông dân, công nghiệp du lịch Khi phân tích đối tượng mục tiêu truyền thông cần ý đến cộng đồng ngư dân Hoạt động ngư nghiệp hoạt động đặc thù nhiều mặt, phân công lao động theo giới, mùa vụ đánh bắt Các làng chài ven biển thường đông đúc, chật chội, tốc độ tăng dân số tự nhiên cao, mặt dân trí thấp cộng đồng khác, nhiều vấn đề mơi trường khó giải + Một nhóm ngư dân đặc biệt khơng có chỗ cố định, dân sống du cư sơng nước Nhóm dân cư có lối sống tách biệt so với nhóm dân cư sống đất liền nhiều mặt - Môi trường: Bão, nước dâng bão, triều cường, nhiễm mặn, ô nhiễm biển, cát bay tai biến môi trường thường gặp Những dịch bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường hay gặp tiêu chảy, lị trực trùng, bệnh da, phần lớn liên quan đến ô nhiễm nước b) Phương pháp GDMT vùng ven biển Do phức tạp, đa dạng cộng đồng hoạt động kinh tế vùng ven biển nên khó tổ chức chương trình giáo dục, chiến dịch truyền thông phù hợp tối đa nội dung phương pháp với tất cộng đồng ven bờ biển Tùy theo mục tiêu nhằm vào cộng đồng để lựa chọn phương pháp phù hợp (27)Đối với cộng đồng thuyền, tốt tổ chức tàu/thuyền truyền thông Ngôn ngữ, thông điệp, áp phích, hoạt động tham gia cộng đồng phải soạn thảo phù hợp với cộng đồng sống du cư sông nước Ngay triển lãm nhỏ cần làm tàu/thuyền bến neo đậu Cần gắn kết nội dung truyền thơng mơi trường với hoạt động văn hóa truyền thống người vùng biển đua thuyền, lễ hội cầu ngư, lễ cúng vị thần biển c) Những nội dung ưu tiên GDMT vùng ven biển Bảo vệ nguồn lợi gắn với bảo vệ đa dạng sinh học: Bảo vệ rạn san hô, bãi cá đẻ, rừng ngập mặn, rừng phòng hộ chắn sóng, chắn cát, chắn gió, kiểm sốt hoạt động đánh bắt mức, phương tiện đánh bắt hủy diệt, giới thiệu mơ hình ni trồng thủy sản bền vững Nước vệ sinh môi trường: Bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, quản lý phân rác thải, vệ sinh an toàn thực phẩm Lồng ghép dân số mơi trường Phịng tránh tai biến mơi trường: Bão, nước dâng, xói lở biển, lụt cửa sông, tràn dầu, nhiễm mặn, cát bay Sức ép môi trường từ hoạt động du lịch biển 2.3.4 GDMT đô thị a) Những đặc điểm cần xem xét thực GDMT đô thị - Kinh tế - xã hội: + Chủ yếu hoạt động kinh tế phi nông nghiệp, đa dạng lĩnh vực, tốc độ phát triển nhà máy, khu chế xuất, khu công nghiệp nhanh chóng, + Trình độ dân trí cao, nhiều phương tiện thơng tin, nhu cầu giải trí cao đa dạng Trong quan hệ xã hội, quan hệ cá nhân, đồng nghiệp, bạn bè ngày lấn át quan hệ họ hàng, dòng tộc Các kiện trị, âm nhạc, thể thao, quốc tế thu hút ý công chúng không kiện lễ hội văn hóa truyền thống - Mơi trường: + Ơ nhiễm mơi trường đất, nước, khơng khí, tiếng ồn, bụi, nhiệt (28)của khu ổ chuột, khu lấn chiếm, tệ nạn xã hội b) Phương pháp GDMT đô thị Do quan tâm ngày cao đến tự cá nhân nhu cầu cao thẩm mĩ nên chương trình truyền thơng dân dã, chất lượng nghệ thuật thấp ngày hiệu thu hút công chúng đô thị Cần gia tăng phương pháp truyền thông chất lượng cao diễn đàn công dân, lồng ghép nội dung môi trường vào buổi biếu diễn nghệ thuật chất lượng cao Tăng cường tham gia phương tiện thơng tin đại chúng: hình thức hội thảo khoa học, thuyết trình câu lạc hoan nghênh Với phương pháp này, nội dung truyền thơng có thê chuyển giao thắng đến cá nhân cộng đồng Các hình thức triển lãm, phát tờ rơi, treo hiệu, pano, áp phích tun truyền tuyến giao thơng nhiều người qua lại tạo ý Kết hợp truyền thơng theo mơ hình, ví dụ mơ hình chợ sạch, khối phố sạch, thành phố xanh c) Những nội dung ưu tiên GDMT đô thị Thay đối lối sống hành vi theo hướng thân môi trường: Thu gom rác giờ, địa điểm; giảm bao bì chất dẻo; sử dụng tiết kiệm lượng nước; hạn chế tiến đến loại bỏ thói quen, lối sống gây hại cho môi trường chế biến tiêu thụ ăn từ động vật hoang dã quý hiếm, phá hoại xanh Xây dựng thực mơ hình thị xanh - - đẹp; mơ hình bảo vệ mơi trường từ cấp sở; mơ hình quan, cơng sở xanh; lồng ghép nội dung môi trường vào nội dung thi đua; trì thực ngày tổng vệ sinh cuối tuần cuối tháng Những vấn đề môi trường xúc địa phương, quốc gia quốc tế; động viên, nêu gương, khen thưởng quan, doanh nghiệp thực tốt công tác bảo vệ môi trường (29)Chương Thúc đẩy cộng đồng 3.1 Cách tiếp cận giáo dục bảo tồn có tham gia cộng đồng 3.1.1 Làm việc với cộng đồng nhằm giải vấn đề bảo tồn Con người vừa nguyên nhân, vừa nạn nhân vấn đề mơi trường Vì thế, người cần hiểu biết tác động mà hành động gây cho mơi trường có lựa chọn đắn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực Các vấn đề môi trường phức tạp, để giải cần phải có hành động thực nhiều lĩnh vực khác Như vậy, để giải vấn đề cụ thể, điều cần thiết phải có hành động tiến hành riêng lẻ hay tổng họp cấp khác nhóm quyền lợi khác Giải pháp cho vấn đề môi trường cần phải xác định thực nhóm người hưởng lợi hay bị tổn hại ảnh hưởng định ban hành Nếu người dân đóng vai trị tích cực vào việc định tiến trình hành động, có nhiều khả họ ủng hộ hành động làm chủ trình thực (30)Giáo dục môi trường nhằm đảm bảo tham gia đầy đủ tầng lớp cộng đồng bảo tồn Kể từ Hội nghị Thượng đỉnh 1992, nhiều dự án sử dụng tài nguyên thiên nhiên triển khai: Các dự án bảo tồn kết hợp với phát triển Việt Nam, Dự án Lửa trại Zimbabwe, Dự án Quản lý tài nguyên Botswana, Những dự án quản lý tài nguyên tập trung vào GDMT rút học bổ ích Làm việc với cộng đồng đặt thách thức đặc biệt, làm việc thơng qua kênh quyền lực có sẵn, làm việc với người lớn - người thường dự việc thay đổi phương thức có từ trước thường muốn nhanh chóng thu lợi ích chấp nhận thay đổi đề xuất Các thành viên cộng đồng phải chấp nhận mạo hiểm thực hoạt động mới, nên triển khai hoạt động có khả thành cơng cao Nếu khơng hoạt động GDMT đem lại kết trái ngược với mong đợi Điều quan trọng người làm GDMT phải học hỏi kinh nghiệm từ cộng đồng, tìm kiếm phương pháp truyền thống thành công địa phương phù hợp với giá trị văn hóa bền vững với nguồn lực có cộng đồng 3.1.2 Giáo dục bảo tồn có tham gia cộng đồng. Có nhiều tranh cãi khác GDMT Giáo dục bảo tồn (GDBT) Nhiều người cho GDMT GDBT khái niệm tương đồng với nhau, thay khái niệm GDMT GDBT ngược lại Trong khn khổ giáo trình này, khái niệm GDBT dùng đế hoạt động GDMT có tham gia cộng đồng dân địa phương nhằm thay đổi hành vi, hướng tới mục tiêu bảo tồn Tuy vậy, chương trình GDBT khơng dừng lại hoạt động giáo dục tập huấn nâng cao kỹ mà cịn chương trình truyền thơng nhằm cung cấp thơng tin, nâng cao nhận thức, chương trình vận động sách nhằm xóa bỏ trở ngại mặt sách nhằm xóa bỏ trở ngại mặt sách việc thực hành động bảo tồn (bao gồm hoạt động tích cực hoạt động bảo tồn mới) (31)tố kinh tế, tài chính? Để thực hoạt động bảo tồn, cần có kiến thức, kỹ năng, thái độ, lựa chọn vượt qua rào cản nào? Để xây dung chương trình GDBT cần có tham gia cộng đồng hiệu quả, cần sử dụng công cụ đánh giá nhanh nơng thơn có tham gia cộng đồng (PRA), phân tích liệu trả lời câu hỏi nhằm thiết kế chương trình hướng tới thay đổi hành vi: + Có phải vấn đề mơi trường người dân khơng có kiến thức, hiểu biết môi trường vấn đề liên quan hay khơng? Cơng tác giáo dục có đầy đủ không? + Nếu người dân biết tác động tiêu cực họ gây cho môi trường, họ có quan tâm đến vấn đề đóng góp họ vào giải vấn đề khơng? + Nếu người dân biết quan tâm đến tác động tiêu cực đến môi trường, họ tiếp tục thực hành vi này, họ có lựa chọn, khả tiếp cận tài nguyên, giải pháp kỹ thuật kỹ để thay đổi hay không? + Nếu người dân biết quantâm đến tác động tiêu cực đến môi trường, đồng thời họ có lựa chọn, có khả tiếp cận tài nguyên, có giải pháp kỹ thuật kỹ để thay đổi hành vi, họ định lựa chọn hành vi tích cực, liệu luật pháp, sách, yếu tố kinh tế rào cản khác có phải yếu tố cản trở họ hay khơng? GDBT có tham gia cộng đồng đặc trưng yếu tố sau: + Giáo dục khơng quy + Giáo dục người lớn cộng đồng mối đe đọa vấn đề môi trường cụ thể + Tập trung vào hành vi nguyên nhân đe dọa vấn đề mơi trường + Sử dụng phương pháp tiếp cận có tham gia cộng đồng nhằm hướng tới việc thay đổi hành vi cộng đồng + Tập trung vào nhu cầu cụ thể thông tin, thái độ, lựa chọn, kỹ (yếu tố cộng đồng) sách, kỹ thuật, kinh tế (yếu tố cộng đồng) (32)tiêu chương trình Có thể thấy, mơ hình GDBT có tham gia cộng đồng công cụ đáp ứng yêu cầu quản lý tài nguyên thiên nhiên, thích hợp để làm việc với cấp khác nhau, tầng lớp khác cộng đồng Các hoạt động giáo dục truyền thơng thực với người dân cộng đồng Tuy nhiên, cộng đồng có trở ngại sách tài việc thực hành vi mới, vận động sách lại trở thành công cụ đắc lực Không giống với quan niệm GDMT thịnh hành Việt Nam, GDBT nhằm thay đổi hành vi gây tác động tiêu cực tới môi trường Hành vi yếu tố cần thay đổi phát huy thay dừng lại thay đổi kiến thức hay thái độ chương trình GDBT khác Ngồi ra, việc vận dụng cách có hệ thống chọn lọc cơng cụ PRA để tìm hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ, lựa chọn, rào cản cộng đồng cách tiếp cận cho phép cán GDBT với cộng đồng đề xuất thực giải pháp cho vấn đề bảo tồn 3.2 Học ngược – cách làm việc hiệu với cộng đồng Cách tiếp cận để cải thiện tình hình bảo tồn thiên nhiên tài nguyên nhờ giáo dục bảo tồn có tham gia cộng đồng đưa môn học nỗ lực việc xây dựng lực cấp địa phương nhằm giúp cộng đồng sinh sống khu vực bảo tồn tham gia tích cực vào việc giải vấn đề môi trường tác động đến sống họ cách thay đổi hành vi Với phương pháp luận rõ ràng, chiến lược thiết kế chương trình GDBT có tham gia người dân cách định hướng mục tiêu trình bày giáo trình cơng cụ nhằm nâng cao hiệu tính cơng cho nỗ lực bảo tồn (33)như trình độ học vấn mà họ có, vị người thành thị họ vai trò vốn gán cho họ người mang phổ biến kiến thức đại đến cho cộng đồng Những cán làm việc nông thơn thường có khoảng cách định với người dân địa phương Điều phần tác phong địa vị họ có phần khác biệt thể qua trang phục, giày dép, xe cộ, văn phòng làm việc, túi đựng tài liệu, tài liệu sử dụng, cách cư xử ngơn ngữ Tính tơn ti, quyền hạn vượt trội kiến thức ngăn cản họ học tập từ “những người thấp hơn” Hiểu biết vấn đề khiến người ta thường bỏ qua vấn đề khác Việc học cần cán làm việc với cộng đồng Người dân địa phương cần phải “dạy” người cộng đồng Bản chất học ngược học tập chia sẻ Các hình thức học ngược đơn giản thường bao trùm nhiều khía cạnh sống nhiều hình thức khác Nhìn chung, quy trình học ngược tổng thể áp dụng hình thức sau: Ngồi với cộng đồng, hỏi lắng nghe cộng đồng: Điều quan trọng hình thức phải biết lắng nghe cộng đồng Khả lắng nghe tốt vừa thái độ ứng xử vừa phương pháp giao tiếp với cộng đồng Thảo luận cởi mở giúp người đưa câu hỏi mà trước tiếp xúc cộng đồng họ chưa biết cách hỏi Người hiểu biết sâu sắc thêm nhiều điều nhờ biết cách ngồi với cộng đồng, hỏi lắng nghe họ Học từ người nghèo nhất: Để giúp người nghèo ứng xử tốt giảm bớt áp lực mà họ tạo lên tài nguyên thiên nhiên nghèo, chương trình, dự án nên tìm hiểu xem họ quản lý tài nguyên thiên nhiên Học từ kiến thức địa người dân địa phương: Mọi người dân địa phương biết thứ mà người ngồi khơng biết, có nhiều cách để người học hỏi từ người dân địa phương Việc biên soạn từ điển gồm thuật ngữ địa phương, việc dàn dựng tổ chức trị chơi với người dân giúp bộc lộ hành vi tiềm ẩn làm nảy sinh vấn đề môi trường mà họ phải đối diện (34)thiết để thừa nhận người dân địa phương nhà chuyên môn, đồng nghiệp, đối tác tham gia thực hành cải tiến kỹ thuật canh tác Vừa học vừa làm: Người ngồi học cách làm việc với cộng đồng, làm theo cộng đồng làm Thực nhiệm vụ mà người dân địa phương thường làm cung cấp kiến thức quan trọng cho người 5 cách tiếp cận giúp đảo ngược quy trình học tập có điểm mạnh sau đây: + Truyền tính chủ động sang người dân địa phương để họ sẵn sàng cung cấp thơng tin hình thành ý tưởng + Khuyến khích quan hệ bình đẳng người đặt câu hỏi người cung cấp thơng tin, khiến người có trình độ học vấn, vị cao có thái độ tơn trọng người có học vấn, vị thấp trau dồi kiến thức, hiểu biết cán làm việc với cộng đồng Chương Truyền thông môi trường 4.1 Truyền thông truyền thông môi trường 4.1.1 Khái niệm truyền thông Truyền thơng q trình trao đổi thơng tin, ý tưởng, tình cảm, suy nghĩ, thái độ, chia sẻ kinh nghiệm hai hay nhóm người với để tạo đồng thuận cao hơn, sức mạnh lớn Truyền thông phần thiếu đời sống, sinh hoạt người, đặc biệt: + Truyền thông công cụ thiết yếu để đạt mục tiêu sách hay dự án đòi hỏi cách tiếp cận có hệ thống lên kế hoạch từ trước, liên quan đến bên liên quan đặc biệt người chịu ảnh hưởng sách hay dự án (35)+ Truyền thơng đóng vai trị tích cực để đưa thơng tin vào tranh luận nhằm đạt chấp thuận từ phía người lãnh đạo, nhà trị, nhằm xếp vấn đề chương trình nghị xã hội chuẩn bị bước khởi đầu cho phát triển xã hội Truyền thông sử dụng việc bày tỏ quan tâm tầng lớp xã hội, từ người dân thường đến nhà hoạch định sách hay người cung cấp dịch vụ Một phần quan trọng truyền thông lắng nghe, làm rõ vấn đề, tiếp thu, thái độ, thiện chí tham gia người, hoạt động thực tiễn, trở ngại dễ thay đổi lợi ích tiềm ẩn Điều cho phép dựa vào nỗ lực truyền thông để giải vấn đề dẫn tới hoạt động không phù hợp gây thiếu kiến thức, thái độ hay khả thực hành động Truyền thơng có hiệu kết nối với vấn đề cụ mà nhờ hoạt động khả thi thuận lợi thấy rõ Các thành phần truyền thông bao gồm: * Người gửi (nguồn): Nguồn thơng tin có uy tín thay đổi thái độ, quan điểm người nhận lớn * Thông điệp (nội dung, thông tin): Các thông điệp với hấp dẫn kinh tế thường có hiệu cao * Kênh truyền (mang thông điệp): Các kênh truyền thu hút nhiều giác quan làm thay đổi tốt hơn, hiệu cao * Người nhận (nơi nhận thông tin): Hiệu truyền thông phụ thuộc nhiều Chấp nhận/không chấp nhận thơng điệp Hình 4.1: Mơ hình truyền thơng tin đơn giản (36)vào đặc diểm xã hội, quan điểm, thái độ, trình độ học vấn người nhận 4.1.2 Khái niệm truyền thông môi trường a) Khái niệm Truyền thông môi trường trình tương tác hai chiều, giúp cho đối tượng tham gia vào q trình tạo chia sẻ với thơng tin mơi trường, với mục đích đạt hiểu biết chung chủ đề mơi trường có liên quan, từ có lực chia sẻ trách nhiệm bảo vệ môi trường với Hiểu biết chung tạo móng trí chung, từ đưa hành động cá nhân tập thể để bảo vệ mơi trường Truyền thơng mơi trường có tác động trực tiếp gián tiếp làm thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi người dân cộng đồng, từ thúc đẩy họ tham gia vào hoạt động bảo vệ mơi trường; khơng tự tham gia, mà cịn lơi người khác tham gia, để tạo kết lớn Truyền thơng mơi trường góp phần GDMT khóa ngoại khóa để:1 Nâng cao nhận thức người dân vấn đề môi trường; 2.Thay đổi thái độ người dân vấn đề môi trường; Xác định tiêu chí hướng dẫn cách lựa chọn hành vi mơi trường có tính bền vững b) Vai trị GDTTMT. Hiện nay, cơng tác quản lý môi trường đứng trước thách thức to lớn mà mong muốn hưởng thụ mơi trường lành, an tồn ln mâu thuẫn với nhu cầu hưởng thụ đời sống vật chất sung túc gắn với hoạt động gây tác động tiêu cực đến mơi trường Nói cách khác, cơng tác quản lý môi trường phải đối mặt với mâu thuẫn suy nghĩ, thái độ, hành vi môi trường nhóm người khác xã hội, người với người khác thân người (37)Nhiều xung đột, mâu thuẫn lợi ích người khơng điều đình, hịa giải khó để hài hịa lợi ích bên liên quan Cách tiếp cận đối đầu dẫn đến thông tin chiều, không quan tâm đến hiểu biết hồn tồn khơng dựa vào cách truyền thơng hai chiều hình thức truyền thơng hướng “cùng chia sẻ” tình “đơi bên có lợi” Bên cạnh đó, nhiều cấp định khơng biết cách làm để lồng ghép chiến lược truyền thông vào dự án môi trường Giáo dục - truyền thông môi trường cần phải xem công cụ cơng tác quản lý mơi trường nhằm xã hội hóa bảo vệ mơi trường Nó tác động trực tiếp gián tiếp làm thay đổi thái độ, hành vi người cộng đồng, từ thúc đẩy họ tự nguyện tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường từ đơn giản đến phức tạp khơng tự tham gia mà cịn lơi người khác tham gia, tạo nên kết qủa chung toàn xã hội Giáo dục - truyền thơng mơi trường cịn q trình tương tác xã hội hai chiều, giúp cho đối tượng tham gia vào q trình chia sẻ với thơng tin mơi trường, với mục đích đạt hiểu biết chung vấn đề mơi trường có liên quan từ có khả chia sẻ trách nhiệm bảo vệ mơi trường Vì vậy, truyền thông môi trường sở xã hội hóa mơi trường - nhiệm vụ quan trọng công tác quản lý môi trường Như vậy, giáo dục - truyền thơng mơi trường có vai trị chính: + Thơng tin: Thơng tin cho đối tượng truyền thơng (cộng đồng, quan quyền ) biết tình trạng quản lý BVMT họ, từ lơi họ quan tâm đến việc tìm kiếm giải pháp khắc phục Thực chất trình nâng cao nhận thức bảo vệ mơi trường để đối tượng truyền thơng tiếp nhận, phân tích, tự xử lý thích nghi với tình xảy + Huy động: Huy động kinh nghiệm, kỹ năng, bí tập thể cá nhân địa phương vào chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường Lôi cuốn, thúc đẩy tham gia cộng đồng việc tìm giải pháp vấn đề môi trường, tạo cho họ khả đánh giá kiểm soát chúng (38)chấp môi trường quan cộng đồng + Tạo hội: Tạo hội cho thành phần xã hội có thói quen "ứng xử đúng" hay hành vi "thân thiện" môi trường tham gia vào việc bảo vệ mơi trường - xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường + Đối thoại: Đối thoại thường xuyên làm tăng khả thay đổi hành vi cộng đồng quản lý bảo vệ môi trường + Hỗ trợ: Hỗ trợ đắc lực cho loại công cụ khác quản lý MT 4.2 Các cách tiếp cận xây dựng hệ thống truyền thông môi trường 4.2.1 Hai cách tiếp cận theo nội dung truyền thông. Cách tiếp cận theo nhiệm vụ (tiếp cận hẹp). Khơng có chương trình truyền thơng lại nhằm lúc vào vấn đề, mà thường lấy nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể để xây dựng kế hoạch thực Ví dụ: nước sạch, bảo vệ rừng, bảo vệ làm nước biển Chi phí, thời gian, kế hoạch, lực lượng chương trình tùy theo mục tiêu mà chuẩn bị cụ thể, thời gian thực ngắn thường tập trung vào địa bàn, nhóm đối tượng cụ thể Cách tiếp cận dễ thực tốn kinh phí, hiệu dễ nhận diện Tuy nhiên, nhược điểm là: Khơng tác động vào vấn đề khác liên quan gián tiếp đến nhiệm vụ truyền thơng; Khơng thu hút cộng đồng nằm ngồi diện đối tượng trực tiếp chương trình; Có thể gây mâu thuẫn với nhiệm vụ truyền thông hay mục tiêu kinh tế - xã hội khác Đây cách tiếp cận hẹp, dễ làm hiệu không cao Cách tiếp cận theo hệ thống (tiếp cận tồn diện rộng). Tiếp cận địi hỏi bên cạnh nhiệm vụ, địa bàn, cộng đồng liên quan trực tiếp đến chương trình truyền thơng, cần cân nhắc, xem xét đến vấn đề địa bàn, cộng đồng liên quan gián tiếp để tạo tác động tích cực rộng rãi tránh mâu thuẫn nảy sinh (39)thơng cho cộng đồng tồn lưu vực sơng, nơi mà chất thải đưa biển Cũng cần ý đến quan niệm khác ngư dân khách du lịch Đối với du khách, nước biển xanh sạch, biển xanh đẹp Nhưng với ngư dân lại không Những vùng cửa sông nước đục nhiều thủy sản, chúng đa dạng loài, nhiều thức ăn, chất lượng cao (thịt thơm, ngon hơn), suất đánh bắt cao Những vùng biển xanh cho lồi hơn, suất đánh bắt thấp Như vậy, theo quan niệm ngư dân, nước đục nước bẩn Chỉ có cách tiếp cận truyền thơng theo hệ thống, tồn diện đáp ứng tốt mục tiêu truyền thơng Tuy nhiên, cách tiếp cận khó tốn 4.2.2 Hai cách tiếp cận theo tổ chức truyền thông. Cách tiếp cận độc lập. Theo cách tiếp cận này, tổchức, quan có nhiệm vụ truyền thông hoạt động cách độc lập Cách tiếp cận liên kết. Cần gắn kết liên thơng chương trình truyền thơng với chương trình truyền thơng tổ chức thực địa bàn Ví dụ: truyền thơng môi trường với truyền thông dân số Giữa chương trình nhiều có nội dung chung chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực với Ví dụ: “Nước sạch” khơng mục tiêu phố biến chương trình truyền thơng ngành y tế Ngay chương trình xóa đói giảm nghèo, nước loại sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm, chợ, nước sạch) Việc liên kết giúp cho việc tránh mâu thuẫn chương trình truyền thơng ngành khác nhau, tìm tiếng nói chung ngành Ví dụ: Cộng đồng làm ngành y tế kêu gọi phải lấp vùng lầy thụt tù đọng để diệt muỗi sốt xuất huyết ngành mơi trường lại coi loại sinh cảnh có tính đa dạng sinh học cao cần bảo vệ? (40)Như vậy, có cách tiếp cận truyền thông: hẹp, rộng, độc lập liên kết, cách có ưu điểm nhược điểm riêng Tùy theo yêu cầu cụ thể nguồn lực mà lựa chọn cách tiếp cận phù hợp 4.3 Các kênh truyền thơng mơi trường Có loại hình truyền thơng truyền thơng theo chiều dọc, truyền thông theo chiều ngang truyền thông theo mơ hình Mỗi loại có ưu riêng tùy thuộc vào thời gian không gian thực truyền thông 4.3.1 Truyền thông theo chiều dọc. Truyền thơng theo chiều dọc truyền thơng khơng có thảo luận, khơng có phản hồi Người phát thơng điệp khơng biết xác người nhận thơng điệp hiệu công tác truyền thông Các phương tiện thơng tin đại chúng (báo, phát truyền hình) thường công cụ truyền thông dọc Truyền thông dọc tốn phù hợp với vấn đề mơi trường tồn cầu quốc gia Loại hình hiệu truyền thông vấn đề công chúng quan tâm 4.3.2 Truyền thông theo chiều ngang Truyền thơng ngang truyền thơng có thảo luận phản hồi người nhận người phát thơng điệp Loại truyền thơng khó hơn, tốn có hiệu lớn Truyền thơng ngang phù hợp với cấp dự án góp phần giải vấn đề môi trường địa phương cộng đồng 4.3.3 Truyền thơng theo mơ hình Hình thức cao hiệu truyền thơng ngang truyền thơng mơ hình cụ thể Một mơ hình sử dụng bền vững tài ngun, bảo vệ môi trường thành công cụ thể sử dụng làm địa bàn tham quan trực tiếp Tại điểm tham quan, chun gia truyền thơng cơng chúng có thê trực tiếp trao đổi, thảo luận, xem xét, đánh giá mơ hình Hình thức phù hợp với khu vực công nghiệp, thủ công nghiệp, nông thôn miền núi, nơi cơng chúng phải nhìn thấy rõ giá trị thực tế, chi phí hiệu mơ hình 4.4 Các bước xây dựng chương trình truyền thơng mơi trường (41)là chu trình liên tục gồm giai đoạn: xác định vấn đề; lập kế hoạch; tạo sản phẩm truyền thông; thực phản hồi 4.4.1 Giai đoạn 1: Xác định vấn đề Giai đoạn gồm bước: □ Bước 1: Phân tích tình hình xác định vấn đề □ Bước 2: Phân tích đối tượng truyền thông □ Bước 3: Xác định mục tiêu truyền thơng Bước 1: Phân tích tình hình xác định vấn đề * Tại "Phân tích tình hình xác định vấn đề" lại tiến hành đầu tiên? Các chương trình truyền thơng mơi trường cần phải bám sát tình hình mơi trường địa phương Để xác định chương trình truyền thơng hướng,đúng đối tượng, có hiệu phù hợp với khả tài chính, cần phải phân tích hình hình Nguồn liệu để phân tích tình hình thu thập: + Từ thị, văn quan quản lý môi trường cấp tài liệu lưu trữ + Từ trạng môi trường địa phương hay quốc gia Phân tích tình hình xác định vấn đề khâu quan trọng thiếu dự án hay chương trình truyền thơng mơi trường Tình hình phân tích kỹ lưỡng vấn đề làm rõ có tính thuyết phục, định hướng xác định mục tiêu cần đạt Trong bước này, người xây dựng chương trình TTMT người liên quan tới dự án chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm vấn đề mơi trường có liên quan Kết kỳ vọng bước phân tích tình hình là: + Nhận biết vấn đề môi trường xúc địa phương tác động đến cộng đồng Mức độ vấn đề Nguyên nhân xu vấn dề + Xác định khả tiến hành chương trình truyền thơng để hỗ trợ nhà quản lý môi trường giải vấn đề xúc nói trên, xã hội hóa để tăng cường nguồn lực cho cộng đồng công tác bảo vệ môi trường (42)Vấn đề điều kiện/tình trạng tiêu cực, không tốt tồn mà ta không muốn xảy ra. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ vấn đề tồn với việc thiếu giải pháp (vấn đề điều kiện/tình trạng hữu, thiếu giải pháp vấn đề xác định phân tích, áp dụng số giải pháp khơng hiệu quả) Sự nhầm lẫn vấn đề giải pháp dẫn tới kết luận vội vàng trình lập kế hoạch, làm hạn chế giải pháp khác cần phải xem xét Trong thực tế, vấn đề nhiều nguyên nhân gây ra, nguyên nhân giải giải pháp, vậy, đưa giải pháp chưa giải vấn đề * Các bước tiến hành xác định vấn đề. Để giải triệt để vấn đề xác định, điều quan trọng phải xác định nguyên nhân gốc rễ Bằng cách sử dụng vấn đề cách hiệu Thông thường, bước xác định vấn đề tiến hành theo trình tự sau: + Xác định vấn đề chọn vấn đề quan trọng (có thể một hơn); + Xác định nguyên nhân vấn đề đó. *Các phương pháp xác định vấn đề Hai phương pháp thường sử dụng là: Đánh giá nhanhcó tham gia(PRA - Participatory Rapid Appraisal) Đánh giá mơi trường có tham gia (PEA - Participatory Environmental Appraisal) với ưu điểm thu thập thông tin nhanh tăng cường khả phân tích, chia sẻ kinh nghiệm, lập kế hoạch Mục tiêu sử dụng hai phương pháp là: Tìm giải pháp khả thi địa phương để ngăn chặn suy thối mơi trường; Cung cấp thông tin, liệu để cải tiến việc quy hoạch, quản lý môi trường địa phương Những người thực dự án thường sử dụng hai phương pháp trước lập kế hoạch dùng để theo dõi trình thực hiện, kiểm tra, đánh giá hiệu dự án Cách thức tiến hành thường là: (43)+ Đánh giá có tham gia địa phương: tham quan, thực địa, vấn, biểu đồ, phiếu điều tra + Cần lưu ý: Sự thiên lệch theo mùa vụ, theo chuyên mơn nhóm đánh giá Những khó khăn thực phương pháp: + Thiếu thời gian kinh phí; +Cần có hỗ trợ chun gia có kinh nghiệm Bước 2: Phân tích đối tượng truyền thông. Cộng đồng địa phương đa dạng văn hóa, ngơn ngữ, học vấn, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp Phân tích đối tượng nhằm mục đích lựa chọn phương pháp, ngơn ngữ truyền thơng phù họp với đối tượng, đặc biệt cần quan tâm đến nhóm đối tượng có liên quan trực tiếp đến mục tiêu chương trình, chiến dịch truyền thơng Sau phân chia làm rõ đặc trưng văn hóa, trình độ học vấn, ngơn ngữ, nhóm đối tượng, cần phân tích sâu phương diện: Nhận thức - Thái độ - Hành vi Đây phương pháp phân tích sâu nhằm: + Xác định mức độ nhận thức, thái độ, hành vi nhóm đối tượng tương quan với nội dung (dự kiến) + Dự báo phản ứng tiêu cực (nếu có) nội dung truyền thông, xác định nguyên nhân phản ứng tiêu cực (ví dụ: khơng tán thành, khơng áp dụng, thực qua loa…) Như vậy, Phân tích đối tượng truyền thơng nhằm: + Phân loại nhóm đối tượng: Thông thường, đối tượng truyền thông chia thành nhóm đối tượng sau: Những người hưởng lợi (thường đối tượng chủ yếu truyền thông); Những người bị ảnh hưởng tiêu cực; Những người thực hiện; Những người trung gian + Xác định quyền lợi, mối quan tâm nhóm đối tượng; + Xác định Nhận thức - Thái độ - Hành vi (N-T-H) nhóm đối tượng; + Nguyên nhân hành vi cũ không thân thiện với môi trường xác định khả chấp nhận hành vi mới; (44)điệp truyền thông phù hợp Bảng 4.1: Làm để cộng đồng chấp nhận hành vi mới Cộng đồng chấp nhận hành vi khuyến nghị nếu: □ Họ biết dễ dàng tiếp cận hành vi đó; □ Họ cảm nhận điều mang lại số điều tốt đẹp; □ Họ nhận thức bạn bè, hàng xóm họ quan tâm, thích thú với điều đó; □ Họ thấy bạn bè, hàng xóm họ sử dụng hành vi đó; □ Họ hiểu làm để thực hành vi đó; □ Họ cảm thấy thoải mái thành thạo việc thực hiện; □ Họ tự tin rằng: hành vi mang lại kết mong đợi; □ Họ khơng điều tích cực mà họ có (nguồn lực và uy tín) việc chấp nhận hành vi mới; □ Họ tham gia vào việc/quá trình định việc thực thi (ví dụ: xác định vấn đề, tìm kiếm giải pháp ) (Theo Towards better programming: Unicef, 1999, p 8) Một số câu hỏi gợi ý cho phân tích đối tượng: + Họ ai? Họ chịu trách nhiệm vấn đề xác định? (chủ thể gián tiếp/trực tiếp ); Họ chia thành nhóm nhỏ riêng lẻ khơng? Nếu có cố gắng xếp theo thứ tự quan trọng giảm dần + Họ quan tâm đến điều gì? Đời sống xã hội họ nào? Thời gian thích hợp để tiếp cận họ nào? Có thể số câu hỏi để tìm kiếm câu trả lời cho sở thích cá nhân (45)chủ đề truyền thông) + Theo họ có giải pháp cho vấn đề đề cập? Họ phải làm đế đóng góp vào giải pháp? Có trở ngại khơng? + Các phương tiện nghe nhìn họ sử dụng? Có tổ chức thường xun thơng tin đến họ khơng? + Chúng ta muốn họ, muốn họ làm gì? Bước 3: Xác định mục tiêu truyền thơng. Mục tiêu chương trình truyền thông môi trường phải cụ thể, nhằm nâng cao nhận thức, tác động đến thái độ, góp phần thay đổi hành vi nhóm đối tượng truyền thơng Muốn vậy, mục tiêu chiến dịch phải: + Phản ánh vấn đề môi trường xúc tác động đến cộng đồng cộng đồng quan tâm (sản phẩm bước 1) Những cộng đồng quan tâm quan trọng mà quan tài trợ cho chiến dịch quan tâm Vì vậy, cộng đồng tham gia chương trình nhiệt tình chương trình đáp ứng nhu cầu họ + Mục tiêu chương trình phải phù hợp với quy định bảo vệ môi trường quốc gia địa phương, đồng thuận với mục tiêu chương trình bảo vệ mơi trường thực ngành cấp, dự án Tuy nhiên, điều khơng có nghĩa mục tiêu chương trình trùng với mục tiêu chương trình, dự án thực + Mục tiêu truyền thông cần cụ thể (định lượng tốt), phù hợp với khung thời gian nguồn nhân lực, dễ đánh giá hiệu chương trình Phải làm rõ cần hồn thành (cái gì? bao nhiêu) hành động chung chung Tránh việc đưa mục tiêu chung chung, khó lượng hóa hành động Ví dụ: Mục tiêu Chương trình “Những sinh viên xanh” trường Khoa KHTN&XH - ĐHTN: + Trong tuần trước ngày tổ chức chương trình truyền thơng, 100 sinh viên nhận thơng tin chương trình + Trong ngày tổ chức chương trình, 70% sinh viên tham gia, huy động 50% sinh viên làm vệ sinh giảng đường, khu vực khác Khoa (46)+ Sau tháng, 50% sinh viên giảm lượng túi nilon mua sắm Trong đa số trường hợp, mụctiêu truyền thông khác với mục tiêu dự án Một dự án gồm nhiều mục tiêu khác như: Mục tiêu truyền thông, mục tiêu kỹ thuật Mục tiêu truyền thông kết cuối chương trình truyền thơng Đạt mục tiêu truyền thông điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ để dự án thành công Mục tiêu truyền thông phản ánh mục tiêu dự án cách cụ thể hóa số nội dung quan trọng dự án Ví dụ việc đưa mục tiêu: Mục tiêu Dự án Tái chế chất thải rắn: tới năm 2005, số lượng rác thải tái chế tăng lên 80% Mục tiêu truyền thông cho Dự án: tới năm 2002, 100% cộng đồng nhận thức tầm quan trọng việc tái chế rác thải; tới năm 2003, 90% cộng đồng dân cư có thái độ ủng hộ việc phân loại rác thải nhà; tới năm 2004, 90% số hộ gia đình thực phân loại rác nhà. Như vậy, mục tiêu truyền thơng có vai trị hỗ trợ cho việc đạt mục tiêu dự án Khi xác định mục tiêu truyền thơng phải có định hướng cụ thể về thời gian, tỷ lệ % để dễ giám sát đánh giá kết truyền thông 4.4.2 Giai đoạn 2: Lập kế hoạch Giai đoạn gồm ba bước: □ Bước 4: Lên kế hoạch thực □ Bước 5: Phân tích tham gia nhóm chiến lược □ Bước 6: Lựa chọn kết hợp phương tiện truyền thông (PTTT) Bước 4: Lên kế hoạch thực hiện. Trên thực tế, người ta thường lập kế hoạch chi tiết cho chương trình truyền thơng vào giai đoạn cuối (sau đến thông PTTT, thông điệp, thời gian trình diễn sản phẩm ) Tuy nhiên, thường gặp phải vấn đề: chương trình bị phụ thuộc nhiều vào nguồn lực bên ngồi (kinh phí, nhân lực, vật l ự c , … bị gị bó, ép buộc nội dung phương tiện chọn lựa trước ) Trong bước cần xác định: (47)mời, tham gia cấp quyền, đồn thể, lực lượng tình nguyện, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, chuyên gia y tế, nhà khoa học, trị, nghệ sỹ, chuyên viên kỹ thuật, người hướng dẫn tham quan, tổ chức hội thảo Kinh phí: Kinh phí từ ngân sách, từ nguồn tài trợ, từ nguồn bán sản phẩm truyền thông (vật lưu niệm, áo phông, mũ, sách, băng đĩa, …) Vật lực: phương tiện chuyên chở, phương tiện kỹ thuật, dụng cụ, … Cần lưu ý nguồn lực phải tương xứng với quy mô thời gian chương trình Trong bước này, người/nhóm lập kế hoạch cần xác định thời gian, địa điểm, quy mô chương trình cách đầy đủ, chi tiết Thời gian: + Chương trình bắt đầu vào nào? + Chương trình kéo dài ngày? Chương trình nên tổ chức vào ngày kiện (ngày Môi trường giới, ngày quốc tế lao động, ), mục tiêu chương trình có liên quan trực tiếp với nội dung ngày kiện Trong trường hợp chương trình tổ chức khơng trùng ngày kiện phải tránh ngày kỵ (có thể ngày thời tiết không thuận lợi, ngày lễ, tết, thời vụ đánh bắt hải sản, vụ làm nương, mùa ôn thi sinh viên ) Địa điểm: + Cần gần khu vục dễ tập trung ý công chúng + Ở nơi có vấn đề xúc mơi trường nơi có thành tích bảo vệ mơi trường (truyền thơng theo mơ hình) + Địa điểm qn nơi có kiện, liên quan đến ngày kiện, để gắn kết nội dung truyền thông với nội dung ngày kiện Vấn đề cần ý chọn địa điểm là: + Đủ chỗ cho lực lượng tham gia. + Thuận tiện cho việc triển khai hoạt động kèm (tổ chức trò chơi, trồng cây, dọn vệ sinh, tái tạo nguồn lợi ) + Có chỗ giữ phương tiện + Không cản trở giao thông + Dễ bảo đảm an ninh trật tự (48)Quy mô chương trình phải đáp ứng mục tiêu mục tiêu phải phản ánh nhu cầu đồng cộng đồng - đối tượng truyền thơng tồn phạm vi chiến dịch Bước 5: Phân tích tham gia nhóm chiến lưọc. Sau xác định lực lượng tham gia, cần xác định khả tham gia nhóm chiến lược lực lượng dự phịng thay trường họp đột xuất để đảm bảo thành công chương trình Các nhóm tham gia thường chia thành nhóm: nhóm liên quan trực tiếp nhóm liên quan gián tiếp Các nhóm chiến lược phân tích cụ thể với phương pháp tương tự phân tích đối tượng chương trình, tập trung vào số vấn đề lớn: + Mối quan tâm họ tham gia chương trình gì? + Tác động họ đến chương trình? (tốt, xấu) + Mức độ ưu tiên mức độ tham gia vào chương trình Bảng 4.2: Phân tích nhóm tham gia Nhóm Mối quan tâm Tác động đến chương trình (+/-) Mức độ ưu tiên ( - ) Nhóm liên quan trực tiếp Nhóm liên quan gián tiếp Việc xác định mức độ tham gia nhóm thường dựa giai đoạn chương trình mức độ: Thông báo; cố vấn; Hợp tác; Quản lý giám sát Bảng 4.3: Phân tích mức độ tham gia nhóm liên quan (49)Xác định vấn đề Lập kế hoạch Tạo sản phẩm Thực phản hồi Các nhóm tham gia thường chia thành: Người dân; quyền địa phương; sở sản xuất; quan truyền thông; tổ chức bảo vệ môi trường; nhà tài trợ; chuyên gia, nhà khoa học; học sinh, sinh viên; khối quan, văn phịng, cơng sở; khách du lịch Bước phân tích tham gia nhóm chiến lược giúp người/nhóm lập kế hoạch xác định người thực phối hợp thực chương trình truyền thông Bước 6: Lựa chọn kết hợp phương tiện truyền thông (PTTT) *Các loại phương tiện truyền thơng Có nhiều loại PTTT, loại có tác động chủ yếu đến hai giác quan người Một cách khái quát nhất, người ta chia thành hai loại là: PTTT đại chúng PTTT cộng đồng Ngồi phương tiện truyền thơng trên, nay, nhiều cơng cụ truyền thơng có vai trị, hiệu truyền thơng lớn mơ hình thực tế, gương điển hình bảo vệ mơi trường, diễn đàn, hội thảo, internet Đặc biệt, internet phát huy mạnh với hàng loạt trang web môi trường cập nhật đầy đủ tin tức môi trường địa phương, quốc gia quốc tế Mỗi loại PTTT mạnh giới hạn riêng, đó, việc kết hợp phương tiện kênh truyền thông khác bổ sung củng cố cho 4.4.3 Giai đoạn 3: Tạo sản phẩm truyền thông Giai đoạn gồm bước: □ Bước 7: Thiết kế thông điệp truyền thông □ Bước 8: Tạo sản phẩm thử nghiệm sản phẩm truyền thông Bước 7: Thiết kế thông điệp truyền thơng. * Vai trị thơng điệp. (50)hiệu chiến dịch Thơng điệp sản phẩm trí tuệ cuối thể sản phẩm truyền thông Do đó, vai trị thơng điệp thể phần mục tiêu chương trình truyền thơng, dựa vào nội dung thông điệp, đối tượng truyền thông thấy thơng tin mà người làm chương trình muốn gửi đến họ, kết họp với kỹ thuật "đi vào lịng người", thơng điệp góp phần tác động tới mong muốn tìm hiểu thơng tin (nâng cao nhận thức), kéo theo khả thay đối thái độ vấn đề đề cập đến, cuối thay đôi hành vi thân Nội dung thơng điệp cịn phụ thuộc vào loại phương tiện truyền thơng, loại có ngơn ngữ riêng có đối tượng riêng Ví dụ: thơng điệp ca khúc môi trường cần đặt vào đoạn điệp khúc cuối hát, báo, thông điệp thường tên báo hay lời dẫn đầu báo Các tranh cổ động, tờ rơi, phim ngắn có ngơn ngữ riêng (nên có thông điệp cho người mù, người điếc, người mù chữ, không thạo tiếng phổ thông) *Một số yêu cầu thông điệp: + Không qúa thông điệp cho chiến dịch + Đến với công chúng + Nội dung xác đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu Động từ dùng thể chủ động, câu đơn giản, có trọng tâm + Xuất lúc + Thích hợp với cộng đồng, không mâu thuẫn với phong tục, tập quán + Phù hợp luật pháp, sách + Đáng tin cậy, xác, có ý nghĩa + Phản ánh mục tiêu chương trình + Hấp dẫn, gây ấn tượng, lơi tình cảm, gợi suy nghĩ + Tích cực trước, tiêu cực sau, nói vấn đề tích cực tiêu cực + Tránh mâu thuẫn với thơng điệp chương trình truyền thơng tổ chức ngành khác + Thử nghiệm trước xuất đồng loạt * Làm để thông điệp hấp dẫn, thuyết phục? (51)tế, vai trò gương mẫu, kêu gọi trách nhiệm công dân □ Chủ đề thông điệp phải đưa cách đặc biệt như: hài hước, dí dỏm, quần chúng, đưa kiện, đưa kết luận □ Cách trình bày cần phải lưu ý, ví dụ dùng ký hiệu đánh dấu bật cho từ quan trọng, dùng đồ họa □ Tận dụng ưu sức mạnh tiềm loại PTTT khác lựa chọn Ví dụ, dùng hình ảnh để gây tâm lý sợ hãi, lo lắng Một số ví dụ thơng điệp truyền thơng môi trường: - Nước máu sống - Phá rừng tự sát Bước 8: Tạo sản phẩm truyền thông thử nghiệm. * Tạo sản phẩm truyền thơng □ Phải có kế hoạch xác để sản xuất kế hoạch thời gian sản phẩm truyền thông như: pano, áp phích, kịch, múa, hát □ Kết hợp nhiều loại PTTT; □ Huấn luyện cho tất người tham gia vào trình sản xuất cần thiết; □ Đánh giá liên tục q trình thực sau hồn thành (về tác động, hiệu quả); □ Có dẫn rõ ràng sản phẩm truyền thông về: nội dung, thiết kế, cách thuyết phục, đế nhớ lâu □ Cần có hỗ trợ chuyên gia trình sản xuất sản phẩm truyền thông, giúp đỡ họa sỹ, nhà chuyên môn tâm lý học, xã hội học, nhà kỹ thuật quay video, ; □ Sản xuất gần nơi sản phẩm truyền thông dùng tốt * Thử nghiệm sản phẩm truyền thông □ Thông thường, đối tượng truyền thông ban đầu hiểu sản phẩm truyền thông không ý định người thiết kế nó; (52)□ Cần tiến hành thử nghiệm trường (nơi mà chương trình truyền thơng mơi trường diễn ra) với tham gia đối tượng truyền thông tác động sản phẩm truyền thơng: □ Có thích hợp văn hóa, xã hội, tơn giáo hay khơng? □ Đọc/nhìn hiểu khơng, đối tượng truyền thơng có hiểu vấn đề mà ta muốn thể qua sản phẩm khơng? □ Có chấp nhận có độ tin cậy khơng? □ Có khả vận động hay tác động tới thay đổi hành vi không? 4.4.4 Giai đoạn 4: Thực phản hồi Giai đoạn gồm bước: □ Bước 9: Thực truyền thông □ Bước 10: Giám sát, đánh giá tư liệu hóa Bước 9: Thực truyền thông * Cần ấn định: □ Thời gian; □ Địa điểm thích hợp: đủ rộng rãi cho người tham gia, có chỗ giữ phương tiện lại không làm cản trở giao thông, dễ đến * Chuẩn bị cho việc trình diễn sản phẩm truyền thông: □ Kiểm tra lại hiệu sản phẩm truyền thông với N - T - H đối tượng truyền thơng, có nghĩa sản phẩm truyền thơng có nâng cao nhận thức, có tác dụng làm thay đổi thái độ hay khuyến khích đối tượng chấp nhận hành vi thay đổi hành vi cũ? - Các thông tin kịp thời đầy đủ phối hợp hoạt động khác Chẳng hạn, kiểm tra xem sở hạ tầng cần thiết chuẩn bị đầy đủ để đáp ứng với hành vi hay khơng, tránh trường hợp làm cho đối tượng thất vọng, giảm lịng tin chương trình truyền thông hạ tầng không cung cấp đầy đủ; - Kết hợp trình diễn sản phẩm truyền thông với phương tiện kênh truyền thông khác Chẳng hạn, lời kêu gọi ấn phẩm pano, áp phích kết hợp với lời kêu gọi gây xúc động đài, tivi (53)phát lại buổi trình diễn sân khấu quần chúng biếu diễn chương trình truyền hình địa phương; - Có thể tạo buổi gặp gỡ giao lưu văn nghệ, thăm viếng nhân vật quan trọng kiện cho việc trình diễn sản phẩm truyền thơng; - Cho phép kênh truyền thơng có quan khác tự phát lại buổi trình diễn sản phẩm truyền thơng * Thu hút tham gia tự nguyện công chúng - Lựa chọn hoạt động phù hợp với chủ đề chiến dịch Hoạt động vệ sinh mơi trường, trồng cây, khắc phục cố môi trường thiên nhiên người gây - Chuẩn bị phương tiện đế quần chúng tham gia việc bảo vệ mơi trường đại bàn nơi có chiến dịch truyền thông: Dụng cụ, xanh Bước 10: Giám sát, đánh giá tư liệu hóa. *Giám sát đánh nào? Ngay từ lập kế hoạch, người/ban tổ chức cần phải đưa tiêu chí làm để giám sát, đánh giá sau Giám sát tiến hành liên tụctrong suốt trình lập kế hoạch, tạo sản phẩm thực hiện, nhằm xem xét chương trình truyền thơng có thực định hướng hay không, đặc biệt cần đánh giá sau hoạt động để xem xét tính hiệu Đánh giá sau kết thúc chương trình truyền thơng để ước lượng tính hiệu bền vững chương trình Đánh giá trình xem xét mức độ đạt mục tiêu chương trình truyền thông, học kinh nghiệm thành công chưa thành công Mục tiêu đánh giá nhằm cải biến việc thực chương trình sau tốt Thơng tin đánh giá bao gồm: - Ghi lại hoạt động: Hoạt động thực hiện? Hiệu hoạt động? Hoạt động hiệu quả/kém hiệu nhất? Nguyên nhân? (54)nhân rộng thay đổi tích cực? - Theo dõi nguồn lực: Các nguồn tài chính, nhân lực, vật lực, thơng tin, quỹ thời gian sử dụng đâu,như nào? Có liên quan đến kết chiến dịch? - Báo cáo đánh giá: Chiến dịch đáp ứng đến mục tiêu mong đợi cấp lãnh đạo địa phương quan tài trợ? Cần có thêm nguồn lực để trì ảnh hưởng chiến dịch? - Nguồn thông tin cho đánh giá: Các kỹ thuật đánh giá nhanh có tham gia bên liên quan bao gồm: Phỏng vấn sâu, vấn khơng/bán thức Đây phương pháp phù hợp giúp cho việc đánh giá chương trình truyền thơng mơi trường nhanh gọn, tiết kiệm, xác Nguồn thơng tin để đánh giá lấy từ: - Ban đạo chương trình/chiến dịch truyền thơng truyền thơngviên - Cơng chúng (gồm người tham gia chiến dịch người không tham gia chiến dịch) - Đồng nghiệp tổ chức chuyên môn (họ nhà phê bình có kinh nghiệm, cung cấp sáng kiến cách tổ chức công tác đánh giá, nơi cung cấp tài liệu, ý kiến chuyên môn) - Các nhà tài trợ (cần chứng minh nguồn tài trợ sử dụng mục đích hiệu quả) * bước đánh giá chương trình truyền thơng: - Lập bảng vấn đề cần đánh giá: Bảng vấn đề cần đánh giá phải xuất phát từ mục tiêu chương trình đề ban đầu người đánh giá phải có ý tưởng rõ ràng mục tiêu nội dung xác định chương trình Sẽ khơng đánh giá chương trình mục tiêu khơng cụ thể gần khơng có, mục tiêu rộng xác định được, mục tiêu cụ thể khơng liên quan đến mục đích đề (tức mục tiêu tổng quát) (55)mỗi kéo dài bao lâu; (3) Lực lượng tham gia đánh giá, kỹ đánh giá; (4) Đối tượng đánh giá (bao gồm đại diện nhóm đối tượng truyền thơng), thơng thường với nhóm đối tượng chiến dịch truyền thông, cần chọn ngẫu nhiên 10 đối tượng nhóm; (5) Nội dung đánh giá thị mục tiêu đề chiến dịch truyền thông (các thị định lượng, ấn tượng, nhận thức cơng chúng, cần lượng hóa để xác lập thị định lượng) - Chọn phương pháp thu thập thơng tin: Có hai loại thơng tin cần cho đánh giá: Thông tin định lượng thể số theo dõi, quản lý cách có hệ thống; Thơng tin định tính thể ý kiến, cảm giác, thay đổi, Chúng số, chứa đựng thông tin sâu sắc, nhiều chiều số Các thơng tin định tính hồn tồn lượng hóa để trở thành số giống thông tin định lượng Thông tin định lượng thu thập số phương pháp: (1) Phiếu câu hỏi thăm dò ý kiến - Yêu cầu câu hỏi cần xác, đơn giản đế người trả lời không tốn nhiều thời gian để tự trả lời; ngôn ngữ dùng để xây dựng câu hỏi phải thật dễ hiểu, rõ ràng, không hiểu đa nghĩa, phải dùng cho nhiều người không địi hỏi người trả lời phải cơng khai tên, địa để đảm bảo tính vơ danh trả lời; cần để chỗ trống cuối bảng dành cho người trả lời đánh giá tự do; phiếu cần phát rộng rãi (2) Phỏng vấn - Lập bảng câu hỏi chuẩn để tiến hành vấn bán thức, vấn có báo trước thời gian, địa điểm mục đích vấn, khơng biết trước câu hỏi; kết ghi chép hay ghi âm (3) Phân tích tài liệu để lấy số liệu (56)nhóm tiến hành cách bán thức cởi mở dựa vào câu hỏi chốt chuẩn bị khơng có câu trả lời sẵn để chọn lựa (những câu hỏi mở) Nhìn chung, phương pháp thu thập thông tin cho đánh giá thuộc hệ phương pháp đánh giá nhanh có tham gia (của bên liên quan) - Phân tích liệu, giải thích kết quả: Bao gồm hành động: (1) Phân tích kết tổng hợp phiếu trả lời vấn bán thức chương trình truyền thơng mơi trường; lượng hóa liệu định tính cách phân loại giá trị định tính gán cho loại giá trị định lượng số (ví dụ tốt = 10, = 7, trung bình = 5) (2) Hiển thị kết hình thức bảng biểu, sơ đồ, đồ thị để dễ nhận biết xu hướng biến đổi tương quan nhóm liệu (3) Tìm hiểu lý để giải thích xu biến đổi tương quan phát (4) Ngơn ngữ tốn học kỹ thuật hiển thị đồ thị giúp phát mối quan hệ tiềm ẩn phía sau dãy số liệu, cô gọn phần mô tả lời thường khơng xác dài dịng (5) Đúc rút học kinh nghiệm từ việc phân tích tài liệu, ý học thành công lẫn thất bại - Công bố kết qủa: Công bố kết không đơn báo cáo mà cần phổ biến kinh nghiệm Những kết tế nhị nên công bố cách hợp lý Phải tơn trọng lịng tin người trả lời vấn, phải cam kết đảm bảo tính vơ danh trả lời Có thể công bố kết theo cách sau: (1) Thuyết trình trước họp đánh giá, kết hợp báo cáo với công cụ phụ trợ tài liệu phát tay, phim ngắn (2) Gửi báo cáo - Bản báo cáo gửi tới nhà quản lý, quan tài trợ, nhà khoa học, cộng tác viên (3) Thơng cáo báo chí (chỉ dùng để cơng bố kết đáng đăng tin).(4)Phát mạng (mạng nội địa mạng internet) *Một số câu hỏi gợi ý cho trình đánh giá, giám sát Về phân tích xác định vấn đề: - Vấn đề thảo luận đưa ra? - Nó liên quan đến đối tượng nào? (57)- Bối cảnh chung vấn đề gì? - Kết phân tích tình hình xác định vấn đề có phản ánh thật hay khơng? - Vấn đề có gây xúc động không? (như: quan tâm, giận ); - Có thể kết hợp với chương trình TT có sẵn địa phương khơng? Về lựa chọn PTTT: - PTTT chọn thích hợp đối tượng truyền thông (về phương diện Nghe, Nhìn, Đọc)? - Việc lựa chọn PTTT có tơn trọng văn hóa tính nhạy cảm đối tượng hay khơng? - Có thơng tin thừa cịn thiếu khơng? - Việc chọn PTTT đại chúng có tăng thêm sức mạnh cho sản phẩm truyền thông không? Về tác dụng thông điệp: - Có phải thơng điệp hướng váo người dân mà không hướng vào dự án không? - Thơng điệp có nâng cao lịng tự tin tính tự lực khơng? - Có phải thơng điệp cách truyền bá thơng điệp khơng có tính khuyến khích khơng có tính cổ động khơng? - Những thơng điệp có lắng nghe, hiểu chấp nhận không, quan trọng thông điệp có thúc đẩy động viên đối tượng thay đổi ứng xử, hành vi không? - Có khả mâu thuẫn với thơng điệp chương trình truyền thơng khác khơng? *Tư liệu hóa nào? Q trình tư liệu hóa phải bắt đầu từ sớm (có nghĩa khơng phải sau hồn thành q trình truyền thông, ngược lại phải bất đầu từ bước đầu tiên) - Mô tả công việc theo thứ tự thời gian (58)trong trình lập kế hoạch, thực quản lý - Rút số học để sử dụng sau muốn lặp lại muốn mở rộng hoạt động tương tự Chú ý: - Chương trình, chiến dịch truyền thơng mơi trường hình thức truyền thông nhiều chiều, huy động đông người, thời gian ngắn chuyển tải thông tin địa bàn rộng đến số lượng đông đảo đối tượng Đây kiện truyền thông gây ấn tượng mạnh có ảnh hưởng sâu rộng cộng đồng - Việc chuẩn bị thực chương trình, chiến dịch truyền thông môi trường phải tiến hành theo quy trình (4 giai đoạn, 10 bước) (59)TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Cục môi trường (2013), Diễn đàn quốc gia sức khỏe mơi trường, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2 Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam (2014), Việt Nam – Môi trường và sống, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 3 Lê Văn Khoa (2010), Nông nghiệp môi trường, NXB Giáo dục, Hà Nội. 4 Nguyễn Văn Khang, Hoàng Đức Nhuận (2012), Một số phương pháp tiếp cận cơ bản giáo dục môi trường, NXB Giáo dục, Hà Nội. 5 Lê Văn Lanh, Bùi Xuân Trường, Sầm Thị Thanh Phương (2013), Giáo dục môi trường - Tài liệu dành cho giáo viên học sinh trung học sở, NXB Giáo dục, Hà Nội Trưởng Ban QLTNR&MT Tổ trưởng Bộ môn KHMT Giảng viên soạn
- Xem thêm -

Xem thêm: bai giang giao duc ttmt 2016, bai giang giao duc ttmt 2016

Hình ảnh liên quan

Bảng 4.2: Phân tích nhóm tham gia - bai giang giao duc ttmt 2016

Bảng 4.2.

Phân tích nhóm tham gia Xem tại trang 48 của tài liệu.