0

bài Phú sông Bạch Đằng - Trương Hán Siêu | Lớp 10, Ngữ văn - Ôn Luyện

18 23 0
  • bài Phú sông Bạch Đằng - Trương Hán Siêu | Lớp 10, Ngữ văn - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:17

+ Khẳng định chân lí: vai trò và vị trí quyết định của con người trong tương quan với yếu tố đất đai hiểm yếu.  Niềm tự hào dân tộc và tư tưởng[r] (1)Phú sông Bạch Đằng (Bạch Đằng giang phú) (2)1 Tác giả : Trương Hán Siêu (?-1354)-Tự: Thăng Phủ.Quê quán: làng Phúc Thành- huyện Yên Ninh (nay thuộc thị xã Ninh Bình).Là mơn khách Trần Hưng Đạo.Con người: cương trực, học vấn uyên thâm, vua Trần tin cậy, nhân dân kính trọng. 2 Tác phẩm - Viết khoảng 50 năm sau kháng chiến Nguyên – Mông thắng lợi. (3)(4)(5)(6)(7)(8)3 Thể phú: - Là thể văn có vần xen lẫn văn vần văn xuôi, dùng tả cảnh vật, phong tục, kể vật, bàn chuyện đời. - Phân loại: loạiPhú cổ thể: có trước đời Đường (Trung Quốc) Bố cục gồm đoạn: +Mở +Giải thích + Bình luận (9) Phú Đường luật (phú cận thể): xuất từ thời Đường, có vần, có đối, theo luật bằng trắc. (10)II Đọc- hiểu văn bản: 1 Bố cục: - Đoạn mở: từ đầu  “còn lưu!”  Cảm xúc nhân vật khách trước cảnh sắc trên sông Bạch Đằng. - Đoạn giải thích: tiếp  “nghìn xưa ca ngợi”  Các bô lão kể lại chiến tích sơng Bạch Đằng. - Đoạn bình luận: tiếp  “chừ lệ chan”  Các bơ lão suy ngẫm bình luận ngun nhân chiến thắng sông Bạch Đằng. - Đoạn kết: lại (11)a.Đoạn mở: •Hình tượng nhân vật khách + Là phân thân tác giả - Mục đích dạo chơi thiên nhiên: + Thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên. +Nghiên cứu cảnh trí đất nước. - Những địa danh nói đến: + Địa danh lịch sử lấy từ điển cố Trung Quốc: sông Nguyên, sông Tương, Cửu Giang, (12)+ Địa danh đất Việt: cửa Đại Than, bến Đông Triều, sông Bạch Đằng. * Nhân vật “khách” người: + Có vốn hiểu biết phong phú. + Yêu thiên nhiên tha thiết. + Có tâm hồn khống đạt, có hồi bão lớn lao. - Cảnh sắc thiên nhiên sông Bạch Đằng: + Hùng vĩ, hoành tráng: “Bát ngát màu”. + Trong sáng, nên thơ: “Nước trời ba thu”. + Ảm đạm, hiu hắt, thời gian làm mờ bao dấu vết: “cảnh thảm”. (13)* Hình tượng nhân vật bơ lão. - Vai trị: + Là người chứng kiến chiến tích lịch sử. + Là người kể lại chiến tích hào hùng đó cho khách nghe. (14)- Các chiến tích: + Ngơ chúa phá Hoằng Thao + Trùng Hưng nhị thánh bắt Ô Mã. - Thái độ, giọng điệu bô lão kể chuyện: nhiệt huyết, tự hào, mang cảm hứng người trong cuộc. (15)- Nguyên nhân làm nên thắng lợi: + Thời thuận lợi (thiên thời): “trời chiều người”. + Địa núi sông (địa lợi): “trời đất cho nơi hiểm trở”. + Con người: có tài, có đức lớn  giữ vai trò quyết định quan trọng đến thắng lợi.Cảm hứng mang giá trị nhân văn và (16)d Đoạn kết: - Tun ngơn chân lí bơ lão: + Những người bất nghĩa tiêu vong. + Những người anh hùng, nhân nghĩa thì mãi lưu danh thiên cổ. (17)+ Ca ngợi anh minh vị thánh quan (Trần Nhân Tông Trần Thánh Tông). + Ca ngợi chiến tích sơng Bạch Đằng. + Khẳng định chân lí: vai trị vị trí định của con người tương quan với yếu tố đất đai hiểm yếu. Niềm tự hào dân tộc tư tưởng (18)III Tổng kết học: 1 Giá trị nội dung: - Lòng yêu nước. - Tự hào dân tộc truyền thống anh hùng bất khuất đạo lí nhân nghĩa. - Tư tưởng nhân văn cao đẹp: Khẳng định đề cao vai trò người, đạo lí nghĩa. 2 Nghệ thuật: -Bài phú đỉnh cao nghệ thuật thể phú VHTĐVN: + Bố cục chặt chẽ. + Lời văn linh hoạt.
- Xem thêm -

Xem thêm: bài Phú sông Bạch Đằng - Trương Hán Siêu | Lớp 10, Ngữ văn - Ôn Luyện, bài Phú sông Bạch Đằng - Trương Hán Siêu | Lớp 10, Ngữ văn - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

•Hình tượng nhân vật khách - bài Phú sông Bạch Đằng - Trương Hán Siêu | Lớp 10, Ngữ văn - Ôn Luyện

Hình t.

ượng nhân vật khách Xem tại trang 11 của tài liệu.
* Hình tượng nhân vật các bô lão. - bài Phú sông Bạch Đằng - Trương Hán Siêu | Lớp 10, Ngữ văn - Ôn Luyện

Hình t.

ượng nhân vật các bô lão Xem tại trang 13 của tài liệu.
+ Hình tượng nghệ thuật sinh động. - bài Phú sông Bạch Đằng - Trương Hán Siêu | Lớp 10, Ngữ văn - Ôn Luyện

Hình t.

ượng nghệ thuật sinh động Xem tại trang 18 của tài liệu.

Từ khóa liên quan