0

BÀI KIỂM TRA HKI Môn : vật lý- lớp 7 Tr: THCS Trần Hưng Đạo

10 15 0
  • BÀI KIỂM TRA HKI Môn : vật lý- lớp 7 Tr: THCS Trần Hưng Đạo

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:15

Góc tạo bởi tia tới và đường pháp tuyến của mặt gương là 50 0 thì góc tạo bởi tia phản xạ và pháp tuyến đó là:.. Tia sáng tới vuông góc với mặt gương thì:.[r] (1)BÀI KIỂM TRA HKI Môn : vật lý- lớp Tr: THCS Trần Hưng Đạo Người soạn: Đặng Xuân Bình I: MA TRẬN ĐỀ: Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Nội dung KQ KQ TL -Sự truyền thẳng ánh sáng -Phản xạ ánh sáng ( 4t) C1,C2 C8,C9 C15a, C15b, câu ( 3đ0) - Gương phẳng, g.cầu ( 4t) C3,C4 C10, C11 C16, C17 câu (3đ0) Âm học ( 6t) C5, C6, C7 C12, C13, C14 C18,C19 câu ( 4đ0) Tổng 7c ( 3đ5) 7c( 3đ5) 6c( 3đ0) 20 câu ( 10đ) 35% 35% 30% 100% II: NỘI DUNG ĐỀ: I Phần I Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng: Câu Mắt ta nhìn thấy vật khi: A Có ánh sáng từ mắt ta chiếu vào vật B Có ánh sáng từ vật truyền vào mắt C Vật nguồn phát ánh sáng D Vật đặt vùng có ánh sáng Câu Hiện tượng nhật thực xãy mặt trời, mặt trăng đất: A Nằm đường thẳng mặt trời nằm B Nằm đường thẳng đất nằm C Nằm đường thẳng mặt trăng nằm D Không thẳng hàng mặt trăng nằm Câu Phát biểu sau đúng: A Ảnh ảo tạo gương cầu lõm nhỏ vật B Ảnh ảo tạo gương cầu lõm nhỏ vật C Gương cầu lõm có tác dụng biến chùm sáng tới song song thành chùm sáng hội tụ D Gương cầu lõm có tác dụng biến chùm sáng tới hội tụ thành chùm sáng song song Câu Vùng nhìn thấy gương cầu lồi có tính chất đây: A Bằng vùng nhìn thấy gương cầu lõm có kích thước B Nhỏ vùng nhìn thấy gương cầu lõm có kích thước C Bằng vùng nhìn thấy gương phẳng có kích thước D Lớn vùng nhìn thấy gương phẳng có kích thước Câu Âm tạo nhờ: A Nhiệt B Điện C Ánh sáng D Dao động Câu Vật phát âm to khi: A Vật dao động nhanh B Vật dao động mạnh C Biên độ dao động lớn D Cả trường hợp (2)B Vật dao động chậm C Vật bị lệch khỏi vị trí cân nhiều D Tầng số dao động lớn Câu Góc tạo tia tới đường pháp tuyến mặt gương 500 góc tạo tia phản xạ pháp tuyến là: A 400 B.800 C 200 D.500 Câu Tia sáng tới vng góc với mặt gương thì: A Bị mặt gương hấp thụ hết ánh sáng nên khơng có tia phản xạ B Tia sáng xuyên qua gương nên khơng có tia phản xạ C Tia phản xạ là theo mặt gương D Tia phản xạ theo chiều ngược lại Câu 10 Chiếu chùm sáng song song tới mội gương Ta thu chùm sáng phản xạ chùm hội tụ Vậy gương : A Gương phẳng B Gương cầu lồi C Gương cầu lõm D Không thể xác định Câu 11 Nhờ có gương phản xạ mà đèn pin chiếu ánh sáng xa Vì: A Vì gương lõm pin hắt ánh sáng trở lại B Vì pha đèn gương cầu lõm nên phản xạ lại thành chùm sáng song song C Vì nhờ có gương mà ta nhìn thấy vật xa D Vì nhờ có gương cho ảnh ảo rõ Câu 12 Ta nghe thấy tiếng sấm sau nhìn thấy chớp vì: A Âm truyền nhanh ánh sáng B Âm truyền chậm ánh sáng C Ánh sáng chớp có trước D Vì ánh sáng ngăn cản âm khơng cho âm đến lúc Câu 13 Âm đầu phát có tần số 60Hz; âm sau phát có tần số 50Hz: A Âm đầu nghe to âm sau B Âm sau nghe to âm đầu C Âm sau nghe thấp ( trầm ) âm đầu D Âm đầu nghe cao ( bổng) âm sau Câu 14 Trong phòng hòa nhạc; phòng ghi âm…Người ta thường làm tường sần sùi che rèm nhung để làm giảm tiếng vang vì: A Rèm nhung có tác dụng ngăn cản ánh sáng truyền vào phịng B Tường sần sùi khơng phản xạ âm C Vì hai lý nêu câu A B D Tường sần sùi tường nhung phản xạ âm ( hấp thụ âm tốt) II Phần II : Trình bày lời giải trả lời câu sau: Câu 15 a/ Tại bình thường vào ban ngày ta khơng nhìn thấy vết bẩn sau lưng ? b/ Em đề cách làm cho mắt ta nhìn thấy vết bẩn mà khơng cần phải cởi ra? Giải thích làm cách ? A Câu 16 Dựa vào đặt điểm ảnh tạo gương phẳng để vẽ ảnh mũi tên AB h1 B h1 Câu 17 Ảnh vật gương cầu lồi gương cầu lõm có giống khác ? Câu 18 Một người nghe lại tiếng vang sau giây.Biết vận tốc âm khơng khí 340m/s Tính khoảng cách từ nơi người đứng đến nơi vật cản ? Câu 19 Làm để nghe tiếng chân từ xa mà tai nghe qua môi trường khơng khí ? giải thích cách làm đó? (3) I.Phần I: Câu 10 11 12 13 14 Đ/án B C D D D C D D D C B B D D II Phần II Câu 15a Vì ánh sáng từ vết bẩn không truyền đến mắt ta ( 0đ25) Câu 15b Dùng gương phẳng ( 0đ25) đưa phía sau để hứng ánh sáng từ vết bẩn phát điều chỉnh cho chùm sáng phản xạ truyền vào mắt ( 0đ5) Câu 16 - Vẽ đường thẳng xuất phát từ A B đến vng góc với gương xác định A’; B’ cho k/cách từ ảnh dến gương k/cách từ vật đến gương ( 0đ25) - Nối để có ảnh A’B’ ( 0đ25) Câu 17 - Giống nhau: ảnh ảo ( 0đ25) - Khác nhau: G cầu lồi cho ảnh nhỏ vật G cầu lõm cho ảnh to vật ( 0đ25) Câu 18 – Lập luận dùng cơng thức ( 0đ25) – Tính kết 510m ( 0đ25) (4)TRƯÒNG THCS VÕTHỊ SÁU GV: Nguyễn Thị Lai KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn : Vật lý Thời gian : 45’ PHẦN A MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK I- NĂM HỌC 2008-2009 MÔN VẬT LÝ7 stt Nội dung Trắc nghiệm Tự luận Tổng cộng Biết Hiểu Vận dụng Biết Hiểu Vận dụng TN TL 1 Nhận biết ánh sang… C1-0,5đ 0.5đ 2 Định luật truyền thẳng ánh sang C2-0,5đ C5-0.5đ 1.0đ 3 Dịnh luật phản xạ ánh sang C3-0.5đ C4-0.5đ C13-1đ C14a-2đ C14 b-1đ 1đ 4đ 4 Gương phẳng C5-0.5đ 0.5đ 5 Gương cầu lồi, gương cầu lõm C6-0.5đ C7-0.5đ C8-0.5đ 1.5đ 6 Độ cao âm, độ to âm C9-0.5đ C10-0.5đ C11-0.5đ 1.5đ 7 Môi trường truyềm âm C12-0.5đ C9- 0.5 1.0đ Tổng cộng 2đ 4đ 6đ 4đ PHẦN B: NỘI DUNG ĐỀ I/ Trắc nghiệm (6đ) Chọn câu trả lời : 1/ Khi mắt ta nhìn thấy vật ? A Khi mắt ta hướng vào vật B Khi mắt ta phát tia sáng đến vật C Khi có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta D vật mắt ta khơng có bóng tối 2/ Trong mơi trường đồng tính suốt ánh sáng truyền theo đường ? A Theo nhiều đường khác B Theo đường gấp khúc C Theo đường thẳng D Theo đường cong 3/ Tia phản xạ gương phẳng nằm mặt phẳng với: A Tia tới đường vng góc với tia tới B Đường pháp tuyến với gương đường vng góc với tia tới C Tia tới đường pháp tuyến gương điểm tới D Tia tới đường pháp tuyến 4/ Mối quan hệ góc tới góc phản xạ tia sáng gặp gương phẳng ? A Góc tới gấp đơi góc phản xạ B Góc phản xạ gấp đơi góc tới C Góc phản xạ khác góc tới D Góc phản xạ ln ln góc tới 5/Khi có nguyệt thực xãy : A.Mặt trăng nằm vùng bóng tối trái đất B Trái đất nằm vùng bong tối mặt trăng C Mặt trăng che khuất mặt trời D Mặt trời không chiếu sáng mặt trăng (5)a/ ảnh ảo gương cầu lồi lớn gương phẳng b/ ảnh ảo gương cầu lồi nhỏ gương phẳng c/ ảnh ảo hai gương d/ Không so sánh 7/ Ảnh vật tạo gương cầu lồi : A Bằng vật B Lớn vật C Nhỏ vật D Bằng nửa vật 8/Chùm tia tới song song đến gương cầu lõm, cho chùm tia phản xạ: A Hội tụ sau gương B Hội tụ trước gương C.song song D phân kỳ 9/ Biện pháp sau khơng có tác dụng giảm ô nhiễm tiếng ồn: A Xây tường nhà gạch đặc B Xây tường bao quanh C Trồng xanh quanh nhà D Dùng cửa kính hai lớp 10/ Số dao động giây gọi là: A Vận tốc âm B Tần số âm C Biên độ âm D Độ cao âm 11/ Âm phát cao khi: A Độ to âm lớn B Thời gian để thực dao động lớn C Tần số dao động tăng D Vận tốc truyền âm lớn 12/ Âm truyền qua môi trường: A Chất rắn , chất lỏng chân khơng B Chất rắn, chất khí chân khơng C Chât lỏng, chất khí chân khơng D Chất khí, chất rắn chất lỏng II/ Tự luận ( 4đ) 13/ Cho tia phản xạ từ gương phảng (như hình vẽ) Bằng phép vẽ cho biết số đo góc tới (1đ) 300 I 14/ Cho vật sáng AB đặt trước gương phẳng ( hình vẽ ) a Vẽ ảnh A’B’ AB tạo gương phẳng (2đ) B b.Xác định gạch chéo vùng đặt mắt A quan sát toàn ảnh A’B’(1đ) PHẦN C:ĐÁP ÁN I/ TRẮC NGHIỆM Mỗi ý 0.5đ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C C C D D B C B C B C D II/ TỰ LUẬN: Câu13: Vẽ đủ tia xác định góc phản xạ góc tới (1đ) Câu14: -Vận dụng định luật phản xạ ánh sang để vẽ (2đ) Nếu dùng tính chất đối xứng vật ảnh qua gương 2đ - Xác định vùng nhìn thấy gương hình vẽ (1đ) (6)(7) Phòng GD&ĐT Đại Lộc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ Môn : Vật lý Lớp : Người đề : Nguyễn Thị Hiền Đơn vị : THCS Tây Sơn MA TRẬN ĐỀ Chủ đề kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TỔNG Số câu Đ KQ TL KQ TL KQ TL Chủ đề Nguồn sáng, vật sáng Câu C1 Đ 0,5 0,5 Chủ đề Sự truyền ánh sáng Câu C2 Đ 0,5 0,5 Chủ đề 3: Định luật phản xạ ánh sáng Câu C3 Đ 0,5 0,5 Chủ đề Gương phẳng Câu C4 B1 Đ 0,5 2,5 Chủ đề Gương cầu lõm-Gương cầu lồi Câu C5 B3 Đ 0.5 2,5 Chủ đề Âm học Câu C6 B2 Đ 0,5 3,5 Số câu 3 TỔNG Đ 1,5 3,5 5 10 ĐỀ Phần : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( điểm ) Chọn phương án câu sau : ( câu 0,5 điểm ) Câu : Vật sau nguồn sáng? A Mảnh gương vỡ chói sáng ánh nắng Mặt Trời B Mẫu than cháy C Bóng đèn điện sáng D Mặt Trời Câu : Đường truyền ánh sáng khơng khí là: (8)B Đường thẳng C Đường gấp khúc D Đường ngoằn ngoèo Câu : Chiếu tia sáng lên gương phẳng ta thu tia phản xạ tạo với tia tới góc 600 Giá trị góc tới là: A 300 B 450 C 350 D 540 Câu : Để có ảnh song song, chiều với vật, ta phải đặt vật: A Song song với gương phẳng B Trước gương phẳng C Vng góc với gương phẳng D Sát gương phẳng Câu 5: Muốn có ảnh ảo lớn vật, ta đặt vật : A Trước gương cầu lõm gần sát gương B Trước gương cầu lồi C Trước gương phẳng D Cách xa gương cầu lõm trước gương Câu 6: Một lắc thực 20 dao động thời gian 10 giây.Tần số dao động lắc : A 2Hz B 2s C 0,5Hz D 0,5s Phần : TỰ LUẬN ( điểm ) Bài : (2 điểm) Một người nghe lại tiếng vang sau giây.Biết vận tốc âm khơng khí 340m/s Tính khoảng cách từ nơi người đứng đến nơi vật cản ? Bài : (3 điểm) Một mũi tên AB có chiều dài 4cm đặt vng góc cách gương phẳng 2cm a.Dựa vào tính chất ảnh tạo gương phẳng để vẽ ảnh mũi tên AB b.Vẽ tia tới AI tia phản xạ IR tương ứng? c.Đặt vật AB cho ảnh song song chiều với vật?(vẽ hình) Bài (2 điểm) (9) ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : ( điểm ) Câu 1 2 3 4 5 6 Ph.án A B A A A A Phần : ( điểm ) Bài/câu Đáp án Bài : 510m Bài 2: a.Vẽ ảnh theo tính chất ảnh tạo gương phẳng(1 điểm) b Vẽ hình đúng( điểm) c Vẽ hình đúng( điểm) Bài 3: - Giống nhau: ảnh ảo (10)PHÒNG GIÁO DỤC ĐẠI LỘC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ MƠN VẬT LÍ Thời gian:45 phút KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN VẬT LÝ Cấp độ Tên chủ đề (nội dung,chương…) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Chủ đề Quang học Nguồn sáng, đường truyền ánh sáng Góc phản xạ góc tới tính chất ảnh tạo gương phẳng Vẽ ảnh vật tạo gương phẳng Vẽ tia phản xạ từ điểm sáng trước gương Số câu :8 Số điểm :6,Tỉ lệ 60% Số câu:4 Số điểm:2,0 Số câu:2 Số điểm:1,0 Số câu:1 Số điểm:2 Số câu:1 Số điểm:1 Số câu:8 .6 điểm=60.% Chủ đề Âm học Hiểu tần số gì? Đơn vị tần số Tính khoảng cách ngắn để nghe tiếng vang Số câu :3 Số điểm:4 Tỉ lệ40 % Số câu Số điểm Số câu:1 Số điểm:1 Số câu:2 Số điểm:3 Số câu Số điểm Số câu:3 điểm=40% Tổng số câu:11 Tổng số điểm:10 Tỉ lệ :100%
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI KIỂM TRA HKI Môn : vật lý- lớp 7 Tr: THCS Trần Hưng Đạo, BÀI KIỂM TRA HKI Môn : vật lý- lớp 7 Tr: THCS Trần Hưng Đạo

Hình ảnh liên quan

13/ Cho tia phản xạ từ gương phảng (như hình vẽ) - BÀI KIỂM TRA HKI Môn : vật lý- lớp 7 Tr: THCS Trần Hưng Đạo

13.

Cho tia phản xạ từ gương phảng (như hình vẽ) Xem tại trang 5 của tài liệu.
c. Vẽ hình đúng( 1đ iểm) - BÀI KIỂM TRA HKI Môn : vật lý- lớp 7 Tr: THCS Trần Hưng Đạo

c..

Vẽ hình đúng( 1đ iểm) Xem tại trang 9 của tài liệu.