0

Bài 10 trang 27 SGK Hình học 12 : Cho hình lăng trụ đứng tam giác

2 11 0
  • Bài 10 trang 27 SGK Hình học 12 : Cho hình lăng trụ đứng tam giác

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:07

a) Tính thể tích khối tứ diện A′BB′C.. Tính thể tích hình chóp C.A′B′FE.[r] (1)Tốn lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương khối đa diện GIẢI TOÁN LỚP 12: ĐÁP ÁN BÀI 10 TRANG 27 SGK HÌNH HỌC Đề Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A′B′C′ có tất cạnh a a) Tính thể tích khối tứ diện A′BB′C b) Mặt phẳng qua A′B′ trọng tâm tam giác ABC , cắt AC BC E F Tính thể tích hình chóp C.A′B′FE Hướng dẫn giải Gọi M trung điểm B′C′ Chứng minh A′M ⊥ ( BCC′B′) Áp dụng công thức b) Phân chia lắp ghép khối đa diện: V = VB ′ CEF + VB′ A′EC = V1 + V2 (2) Tốn lớp 12 Hình học lớp 12 Chương khối đa diện
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 10 trang 27 SGK Hình học 12 : Cho hình lăng trụ đứng tam giác, Bài 10 trang 27 SGK Hình học 12 : Cho hình lăng trụ đứng tam giác

Hình ảnh liên quan

Toán lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương 1. khối đa diện - Bài 10 trang 27 SGK Hình học 12 : Cho hình lăng trụ đứng tam giác

o.

án lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương 1. khối đa diện Xem tại trang 1 của tài liệu.
Toán lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương 1. khối đa diện - Bài 10 trang 27 SGK Hình học 12 : Cho hình lăng trụ đứng tam giác

o.

án lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương 1. khối đa diện Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan