0

Bài 2 trang 116 SGK Địa lí 10 | Giải bài tập SGK Địa lí lớp 10

1 15 0
  • Bài 2 trang 116 SGK Địa lí 10 | Giải bài tập SGK Địa lí lớp 10

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:26

[r] (1)Bài trang 116 SGK Địa lí 10 Đề bài: Dựa vào bảng số liệu (trang 116 - SGK), vẽ biểu đổ hình cột thể số lượng bò lợn Nhận xét Lời giải: + Biểu đồ : + Nhận xét: Nhìn chung, số lượng bò lợn tăng dần qua năm - Số lượng lợn cao số lượng bò - Số lượng bò tăng nhanh so với số lượng lợn giai đoạn 1980-1992 - Số lượng lợn bò giai đoạn 1996-2002 tăng chậm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2 trang 116 SGK Địa lí 10 | Giải bài tập SGK Địa lí lớp 10, Bài 2 trang 116 SGK Địa lí 10 | Giải bài tập SGK Địa lí lớp 10

Hình ảnh liên quan

Dựa vào bảng số liệu (trang 11 6- SGK), hãy vẽ biểu đổ hình cột thể hiện số lượng bò và lợn - Bài 2 trang 116 SGK Địa lí 10 | Giải bài tập SGK Địa lí lớp 10

a.

vào bảng số liệu (trang 11 6- SGK), hãy vẽ biểu đổ hình cột thể hiện số lượng bò và lợn Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan