0

Bài 1 trang 112 SGK Địa lí 10 | Giải bài tập SGK Địa lí lớp 10

2 4 0
  • Bài 1 trang 112 SGK Địa lí 10 | Giải bài tập SGK Địa lí lớp 10

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:26

[r] (1)Bài trang 112 SGK Địa lí 10 Đề bài: Dựa vào bảng số liệu (trang 112 - SGK), vẽ biểu đồ cột thể sản lượng lương thực giới qua năm Nhận xét SẢN LƯƠNG THỰC CỦA THẾ GIỚI, THỜI KÌ 1950- 2003 Lời giải: - Vẽ biểu đồ cột: - Nhận xét: Sản lượng lương thực giới biến động qua thời kì: (2) - Sản lượng lương thực tăng giai đoạn từ 1970-1990, tăng chậm vào giai đoạn 1990-2000
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1 trang 112 SGK Địa lí 10 | Giải bài tập SGK Địa lí lớp 10, Bài 1 trang 112 SGK Địa lí 10 | Giải bài tập SGK Địa lí lớp 10

Hình ảnh liên quan

Dựa vào bảng số liệu (trang 112 - SGK), hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng lương thực thế giới qua các năm - Bài 1 trang 112 SGK Địa lí 10 | Giải bài tập SGK Địa lí lớp 10

a.

vào bảng số liệu (trang 112 - SGK), hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng lương thực thế giới qua các năm Xem tại trang 1 của tài liệu.