0

Bài 1 trang 121 SGK Giải tích 12 : Tính diện tích hình phẳng

3 12 0
  • Bài 1 trang 121 SGK Giải tích 12 : Tính diện tích hình phẳng

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:19

[r] (1)Bài Ứng dụng tích phân hình học Tốn lớp 12 – Giải Tích lớp 12 - Chương - Nguyên hàm - Tích phân ứng dụng GIẢI TOÁN LỚP 12: ĐÁP ÁN BÀI TRANG 121 SGK GIẢI TÍCH Đề Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường: Hướng dẫn giải Cho hai hàm số y = f(x);y = g(x) liên tục đoạn [a;b] Gọi D hình phẳng giới hạn đồ thị hai hàm số đường thẳng x = a; x = b Khi diện tích hình phẳng D tính công thức: (2)Bài Ứng dụng tích phân hình học (3)Bài Ứng dụng tích phân hình học Bài Ứng dụng tích phân hình học Tốn lớp 12 Giải Tích lớp 12 Chương - Nguyên hàm - Tích phân ứng dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1 trang 121 SGK Giải tích 12 : Tính diện tích hình phẳng, Bài 1 trang 121 SGK Giải tích 12 : Tính diện tích hình phẳng

Hình ảnh liên quan

Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học - Bài 1 trang 121 SGK Giải tích 12 : Tính diện tích hình phẳng

i.

3. Ứng dụng của tích phân trong hình học Xem tại trang 2 của tài liệu.