0

2 5 0

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:09

Hãy xác định khối lượng của thiếc và chì có trong hợp kim.Biết khối lượng riêng của thiếc là D1=7,3g/cm3,chì D2=11,3g/cm3 và coi rằng thể tích của hợp kim bẳng tổng thể tích các kim lo[r] (1) ĐỀ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN: VẬT LÝ Thời gian: 120 phút Bài 1: (4 điểm) Người bán đương có cân đĩa mà hai cánh cân không cân Trình cách để : a/ Cân 1kg đường b/Cân gói hàng (khối lượng khơng vượt q giới hạn đo cân) Bài 2: (3 điểm) Mai có 1,6 kg dầu hoả Hằng đưa cho Mai can 1,7lít để đựng Cái can có chứa hết dầu khơng ? Vì ? Biết dầu có khối lượng riêng 800 kg/m3 Bài : (6 điểm) Một mẩu hợp kim thiếc-chì có khối lượng m=664g có khối lượng riêng D=8,3g/cm3 Hãy xác định khối lượng thiếc chì có hợp kim.Biết khối lượng riêng thiếc D1=7,3g/cm3,chì D2=11,3g/cm3 coi thể tích hợp kim bẳng tổng thể tích kim loại thành phần Bài : (3 điểm) Một cốc đựng đầy nước có khối lượng tổng cộng 260g Người ta thả vào cốc viên sỏi có khối lượng 28,8g Sau đem cân thấy tổng khối lượng 276,8g Tính khối lượng riêng hịn sỏi biết khối lượng riêng nước 1g/cm3 (2)Bài : (4 điểm) Hình vẽ bên đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất Hãy cho biết: a) + Từ phút đến phút thứ đường biểu điễn có đặc điểm gì? chất thể nào? + Từ phút đến phút thứ đường biểu điễn có đặc điểm chất thể nào? + Từ phút đến phút thứ đường biểu điễn có đặc điểm chất thể nào? b) Chất chất gì? Vì sao? 1 0 7 phút 4 -0C TaiLieu.VN
- Xem thêm -

Xem thêm: ,

Hình ảnh liên quan

Hình vẽ bên là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một chất. Hãy cho biết:  -

Hình v.

ẽ bên là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một chất. Hãy cho biết: Xem tại trang 2 của tài liệu.