0

Câu hỏi thảo luận 1 trang 108 sgk Địa 9 | Giải bài tập Địa lí lớp 9

1 18 0
  • Câu hỏi thảo luận 1 trang 108 sgk Địa 9 | Giải bài tập Địa lí lớp 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:55

[r] (1)CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 108 SGK ĐỊA 9 Đề bài: - Dựa vào bảng 29.1, nhận xét tình hình phát triển nơng nghiệp Tây Nguyên Bảng 29.2 Giá trị sản xuất công nghiệp Tây Nguyên nước (giá so sánh năm 1994, nghìn tỉ đồng) Năm 1995 2000 2002 Vùng Tây Nguyên 1,2 1,9 2,3 Cả nước 103,4 198,3 261,1 Trả lờiTình hình phát triển nơng nghiệp Tây Ngun: - Giai đoạn 1995 -2002, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng lên nhanh, gấp 2,8 lần (từ 4,7 nghìn tỉ đồng lên 13,1 nghìn tỉ đồng) - Tromg tỉnh giá trị sản xuất nông nghiệp tăng nhanh: + Đăk Lăk có giá trị sản xuất nơng nghiệp lớn vùng (7 nghìn tỉ đồng năm 2002) tăng nhanh, gấp 2,8 lần (từ 2,5 lên nghìn tỉ đồng) + Đứng thứ hai giá sản xuất nông nghiệp vùng Lâm Đồng (3 nghìn tỉ đồng năm 2002), tăng gấp 2,7 lần (từ 1,1 lên nghìn tỉ đồng) + Gia Lai đứng có giá trị sản xuất nơng nghiệp đứng thứ vùng (2,5 nghìn tỉ đồng năm 2002), có tăng trưởng nhanh nhất, gấp 3,2 lần (từ 0,8 lên 2,5 nghìn tỉ đồng)
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi thảo luận 1 trang 108 sgk Địa 9 | Giải bài tập Địa lí lớp 9, Câu hỏi thảo luận 1 trang 108 sgk Địa 9 | Giải bài tập Địa lí lớp 9

Hình ảnh liên quan

- Dựa vào bảng 29.1, hãy nhận xét tình hình phát triển nông nghiệp ở Tây Nguyên. - Câu hỏi thảo luận 1 trang 108 sgk Địa 9 | Giải bài tập Địa lí lớp 9

a.

vào bảng 29.1, hãy nhận xét tình hình phát triển nông nghiệp ở Tây Nguyên Xem tại trang 1 của tài liệu.