0

Giải câu hỏi thảo luận trang 26 sgk địa lý lớp 9

1 28 0
  • Giải câu hỏi thảo luận trang 26 sgk địa lý lớp 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:11

- Hệ thống dịch vụ trồng trọt: nông cụ như máy cày, máy gặt, máy cấy, máy cắt cỏ..; phân bón, thuốc trừ sâu, giống cây…. - Hệ thống dịch vụ chăn nuôi: con giống, thức ăn chăn nuôi (thức [r] (1)GIẢI CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 26 SGK ĐỊA LÝ LỚP 9 Đề bài: Kể tên số sở vật chất – kĩ thuật nông nghiệp để minh họa rõ sơ đồ hình 7.2 Trả lời: - Hệ thống thủy lợi: kênh mương, hồ chứa nước, đê điều ngăn lũ - Hệ thống dịch vụ trồng trọt: nông cụ máy cày, máy gặt, máy cấy, máy cắt cỏ ; phân bón, thuốc trừ sâu, giống cây… - Hệ thống dịch vụ chăn nuôi: giống, thức ăn chăn nuôi (thức ăn công nghiệp, đồng cỏ), chuồng trại, dịch vụ thú y
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải câu hỏi thảo luận trang 26 sgk địa lý lớp 9, Giải câu hỏi thảo luận trang 26 sgk địa lý lớp 9

Hình ảnh liên quan

Kể tên một số cơ sở vật chất – kĩ thuật trong nông nghiệp để minh họa rõ hơn sơ đồ hình 7.2 - Giải câu hỏi thảo luận trang 26 sgk địa lý lớp 9

t.

ên một số cơ sở vật chất – kĩ thuật trong nông nghiệp để minh họa rõ hơn sơ đồ hình 7.2 Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan