0

Câu hỏi thảo luận 2 trang 101 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

2 16 0
  • Câu hỏi thảo luận 2 trang 101 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:54

+ Việc bảo vệ rừng giúp điều hòa khí hậu, giữ nguồn nước ngầm, hạn chế hạn hán thiếu nước vào mùa khô (đặc biệt ở Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ)..[r] (1)CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 101 SGK ĐỊA 9 Đề bài: Quan sát hình 28.1, tìm dịng sơng bắt nguồn từ Tây Nguyên chảy vùng Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ phía Đơng Bắc Cam-pu-chia Nêu ý nghĩa việc bảo vệ rừng đầu nguồn dịng sơng Trả lời: - Các dịng sơng bắt nguồn từ Tây Ngun chảy vùng Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ phía Đơng Bắc Cam-pu-chia: + Sơng Xê-xan + Sông Xrê –pôk (2)+ Sông Đồng Nai - Ý nghĩa việc bảo vệ rừng đầu nguồn dịng sơng này: + Tây Nguyên thượng nguồn sông đổ Duyên hải Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ Đông Nam Bộ Việc bảo vệ rừng khu vực đầu nguồn có ý nghĩa quan trọng, góp phần điều tiết dịng chảy sơng ngòi, hạn chế thiên tai lũ lụt, sạt lở đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi thảo luận 2 trang 101 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9, Câu hỏi thảo luận 2 trang 101 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

Hình ảnh liên quan

Quan sát hình 28.1, hãy tìm các dòng sông bắt nguồn từ Tây Nguyên chảy về các vùng Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và về phía Đông Bắc Cam-pu-chia. - Câu hỏi thảo luận 2 trang 101 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

uan.

sát hình 28.1, hãy tìm các dòng sông bắt nguồn từ Tây Nguyên chảy về các vùng Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và về phía Đông Bắc Cam-pu-chia Xem tại trang 1 của tài liệu.