0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: VẬT LÍ-7

7 10 0
  • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II  MÔN: VẬT LÍ-7

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:47

8.Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn xung quanh một lõi sắt thì cuộn dây dẫn này có thể hút loại nào dưới đâyB. Các vụn giấy B.Các vụn sắt C..[r] (1)ĐỀ BGD ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MƠN: VẬT LÍ- MA TRẬN Nội dung Cấp độ nhận thức Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng Nhiễm điện(2t) 1(1đ), 2(1đ) 3(1đ) 4(1đ) câu(4đ)= 13,2% Dòng điện.Tác dụng dòng điện(5t) 5(1đ), 6(1đ),7(1đ), 11(1đ) 8(1đ), 10(1đ) 31(4đ) 9(1đ) câu(11đ)= 36,3% Cường độ dòng điện.Hiệu điện thế(5t) 13(1đ) 16(1đ), 19(1đ) 12(1đ),14(1đ) 15(1đ),17(1đ), 18(1đ),20(1đ) 22(4đ) câu(13đ)= 42,9% An toàn điện(1t) 23(2đ) câu(2đ)= 6,6% Tổng TN(9đ)=30% TN(9đ)=30% TN(6đ)=20% TN(2đ) + TL(4đ)=20% (2)I Trắc nghiệm khách quan Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời 1.Có thể làm cho thước nhựa nhiễm điện cách đây? A Phơi thước nhựa trời nắng B Áp sát thước nhựa vào cực pin C Cọ xát thước nhựa mảnh vải khô D Áp thước nhựa vào cực nam châm 2 Vật bị nhiễm điện khả hút vật đây? A Ống nhôm treo sợi B.Vật nhiễm điện trái dấu với C Ống giấy treo sợi D Vật nhiễm điệưn dấu với 3.Cọ sát thước nhựa loại mảnh vải khơ.Đưa hai thước nhựa lại gần xảy tượng sau đây? A Hút B Đẩy C Không hút không đẩy D Lúc đầu chúng hút nhau, sau đẩy 4.Có vật a,b,c d nhiễm điện Nếu vật a hút b,b hút c,c đẩy d thì: A Vật b c có điện tích dấu B Vật a c có điện tích dấu C Vật b d có điện tích dấu D Vật a d có điện tích trái dấu 5.Dịng điện gì? A Dịng chất lỏng dịch chuyển có hướng B Dịng ngun tử dịch chuyển có hướng C Dịng phân tử dịch chuyển có hướng D Dịng điện tích dịch chuyển có hưóng (3) C A B D 7.Vật vật cách điện? A Một đoạn dây thép B Một đoạn dây nhôm C Một đoạn dây nhựa D Một đoạn ruột bút chì 8.Khi cho dịng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn xung quanh lõi sắt cuộn dây dẫn hút loại đây? A Các vụn giấy B.Các vụn sắt C Các vụn đồng D Các vụn nhôm 9.Cho sơ đồ mạch điện hình 3.Trong trường hợp có đèn Đ1, Đ2 sáng? A Cả công tắc đóng B K1, K2 đóng,K3 mở C K1, K3 đóng,K2 mở D K1 đóng, K2 K3 mở + + (4)10 Tác dụng nhiệt dòng điện dụng cụ có lợi? A Máy bơm nước B Nồi cơm điện C Quạt điện D Máy thu hình( Tivi) 11 Dịng điện có tác dụng phát sáng chạy qua phận hay dụng cụ điện chúng hoạt động bình thường? A Bóng đèn bút thử điện B Quạt điện C Công tắc D Cuộn dây dẫn có lõi sắt non 12.Hai bóng đèn sơ đồ mạch không mắc nối tiếp với nhau? A + - Đ1 Đ2 K1 K3 K2 Đ3 (5)B C D 13.Vơn kế sơ đồ hình vẽ đo hiệu điện nguồn? _ + (6)A B C + _ V + _ K _ V + _ + + _ + (7)D 14 Ampe kkế có giới hạn đo 50mA phù hợp để đo cường độ dịng điện nào? A Dịng điện qua bóng đèn pin có cường độ 0,35A B Dịng điện qua đèn điốt phát quang có cường độ 12Ma C Dịng điện qua nam châm có cường độ 0,8A D Dịng điện qua bóng đèn xe máy có cường độ 1,2A 15.Sơ đồ hình dùng để đo cường độ dịng điện chạy qua bóng đèn? A B _ + V
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: VẬT LÍ-7, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: VẬT LÍ-7

Hình ảnh liên quan

9.Cho sơ đồ mạch điện như ở hình 3.Trong trường hợp nào chỉ có đèn Đ1, - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II  MÔN: VẬT LÍ-7

9..

Cho sơ đồ mạch điện như ở hình 3.Trong trường hợp nào chỉ có đèn Đ1, Xem tại trang 3 của tài liệu.
D. Máy thu hình( Tivi) - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II  MÔN: VẬT LÍ-7

y.

thu hình( Tivi) Xem tại trang 4 của tài liệu.
13.Vôn kế trong sơ đồ nào ở hình vẽ 5 đo hiệu điện thế của nguồn? - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II  MÔN: VẬT LÍ-7

13..

Vôn kế trong sơ đồ nào ở hình vẽ 5 đo hiệu điện thế của nguồn? Xem tại trang 5 của tài liệu.
15.Sơ đồ nào trong hình 6 dùng để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II  MÔN: VẬT LÍ-7

15..

Sơ đồ nào trong hình 6 dùng để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng Xem tại trang 7 của tài liệu.