0

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

7 24 0
 • ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:47

Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được cơ sở dữ liệu bản đồ giá đất phường Hoàng Văn Thụ, cơ sở dữ liệu thuộc tính: Số tờ, số thửa, diện tích, đường, giá nhà nước, giá thị trường, hệ thốn[r] (1)ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƢỜNG HOÀNG VĂN THỤ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Nguyễn Ngọc Anh*, Ngô Thị Hồng Gấm Trường Đại học Nơng Lâm - ĐH Thái Ngun TĨM TẮT Hiện việc tra cứu, tìm hiểu thơng tin đất đai phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Ngun cịn gặp khó khăn bất cập Để người dân tiếp cận với thơng tin đất đai cách dễ dàng tránh thiệt thòi việc giao dịch địi hỏi phải có sở liệu quản lí đất đai cách xác Nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra, thu thập số liệu đồ, giá đất, báo cáo quy hoạch…, phương pháp thành lập đồ giá đất phần mềm MapInfor (GIS), phân tích, cập nhật số liệu thuộc tính phần mềm GIS Kết nghiên cứu xây dựng sở liệu đồ giá đất phường Hoàng Văn Thụ, sở liệu thuộc tính: Số tờ, số thửa, diện tích, đường, giá nhà nước, giá thị trường, hệ thống quản l , cung cấp thơng tin đất đai Từ khóa: Hệ thống thông tin địa lý; quản lý; sở liệu; giao dịch; đất đai Ngày nhận bài: 05/6/2020; Ngày hoàn thiện: 26/6/2020; Ngày đăng: 30/6/2020 APPLICATION OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (GIS) BUILDING A DATABASE FOR LAND MANAGEMENT AND TRANSACTION IN HOANG VAN THU WARD, THAI NGUYEN CITY Nguyen Ngoc Anh*, Ngo Thi Hong Gam TNU - University of Agriculture and Forestry ABSTRACT Currently, searching for land information in Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City still faces difficulties Making it easy for people to access land information and avoid transactional losses requires an accurate land management database This research uses the method of surveying, collecting data on maps, land prices, planning reports , the method of making land price maps using MapInfor (GIS) software, analyzing and updating numbers attribute data by GIS software The research results have built a land price map of Hoang Van Thu ward, attribute database: Number of sheets, number of plots, area, roads, state price, market price, management system, supply land and real estate information Keywords: Geographic information system; management; database; transactions; land Received: 05/6/2020; Revised: 26/6/2020; Published: 30/6/2020 (2)1 Giới thiệu Đất đai nguồn tài nguyên thiên nhiên vơ q giá có giá trị kinh tế lớn mà hiểu biết thị trường cịn nhiều mặt hạn chế, q trình thị hố nhanh địi hỏi nhà nước phải quản l chặt chẽ nguồn tài nguyên đất [1] Hiện nay, việc tra cứu, tìm hiểu thơng tin đất đai cịn gặp khó khăn bất cập Để tiếp cận với thông tin đất đai cách dễ dàng tránh thiệt thòi cho người dân việc giao dịch lĩnh vực địi hỏi phải có sở liệu theo dõi quản lí đất đai cách xác [2] Cơng nghệ GIS (hệ thống thơng tin địa lí) ngày phát triển tăng nhiều tiện ích phục vụ cho cơng tác quản lí đất đai Việc phát triển mạnh mẽ công nghệ GIS thúc đẩy phát triển mạnh mẽ ngành dịch vụ kèm theo [3] Ứng dụng thành công công nghệ GIS nhiều lĩnh vực ngành quản lí đất đai phục vụ cơng tác quản l giao dịch đất đai cách hiệu Ngoài ra, việc ứng dụng GIS cung cấp cho thông tin đầu phục vụ yêu cầu quản l quyền trung ương, địa phương, ngành, ngành khác đồng thời phục vụ thông tin đất đai cho nhu cầu người dân [4] Nhận thức vai trò tầm quan trọng vấn đề, với mong muốn đóng góp phần công việc xây dựng hệ thống quản l thông tin đất đai cách hiệu từng bước đại hơn, đề tài: "Ứng dụng GIS xây dựng sở liệu giá đất phục vụ công tác quản lý giao dịch đất đai địa bàn thành phố Thái Nguyên" góp phần giải vấn đề 2 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.1 Dữ liệu nghiên cứu - Phần mềm MapInfor GIS: Phân tích số liệu, chồng xếp biên tập đồ - Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Hệ thống đồ số: Bản đồ trạng sử dụng đất 2019, đồ địa 2013,… - Bảng quy định giá đất UBND tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015-2019 [5] 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Quy trình xây dựng sở liệu giá đất phục vụ công tác quản lý giao dịch đất đai địa bàn thành phố Thái Nguyên Quá trình thực xây dựng sở liệu giá đất phường Hoàng Văn Thụ - thành phố Thái Nguyên thực hình Hình Sơ đồ quy trình xây dựng sở liệu giá đất phục vụ công tác quản lý giao dịch đất đai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 2.2.2 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu Thu thập Bản đồ trạng sử dụng đất, đồ địa chính, loại báo cáo quy hoạch sử dụng đất, bảng giá đất, điều chỉnh quy hoạch thống kê số liệu, điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội phường sở, phịng Tài ngun & Mơi trường, UBND phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên 2.2.3 Phương pháp xây dựng đồ số công nghệ GIS Là phương pháp Sử dụng phần mềm MapInfor để: - Xây dựng đồ chuyên đề: số đất, vị trí, diện tích, giá… - Chồng xếp, biên tập đồ chuyên đề giá đất phường Hoàng Văn Thụ 2.2.4 Phương pháp phân tích xử lý số liệu Sử dụng công cụ MapInfor để phân tích xử l số liệu: Universal Translato: Chuyển đổi liệu từ phần mềm có dwg, dgn, mif sang MapInfor Create thematic map: Tạo đồ chuyên đề giá đất Table Update Column: Cập nhật vị trí, diện tích, giá Thu thập, tham khảo tài liệu Xây dựng sở liệu thuộc tính (3)3 Kết thảo luận 3.1 Tìm hiểu, đánh giá thực trạng địa bàn nghiên cứu Phường Hoàng Văn Thụ nằm trung tâm thành phố Thái Nguyên địa giới phường nằm trục đường Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Bắc Kạn phần đường Dương Tự Minh, có đường Bắc Sơn chạy qua Tại đây, có trung tâm thương mại, nhiều sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống phát triển khiến cho giá đất trở nên đắt đỏ, giá thị trường cao giá nhà nước 3.2 ác y u t nh hư ng đ n giá đ t Căn vào tài liệu nghiên cứu giá đất, tham khảo chuyên gia, cán địa chính, người sử dụng đất [6] Sự biến động chênh lệch giá đất chịu ảnh hưởng yếu tố sau: - Mục đích sử dụng đất đai - Yếu tố vị trí - Sự phát triển hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng - Chính sách tiền tệ 3.2.1 Mục đích sử dụng đất đai Mục đích sử dụng đất ảnh hưởng lớn tới giá đất đất có mục đích sử dụng khác có mức giá khác Bảng cho thấy giá đất thành phố Thái Nguyên tương đối cao giá tối đa lên tới 30 triệu đồng m2 , giá đất thị trấn nửa so với giá đất trung tâm thành phố Bảng Bảng quy định giá đất UBND tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015-2019 (Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2) STT Vùng Giá tối thiểu Giá tối đa a) Giá đất nông thôn 1 Trung du 260 7.000 2 Miền núi 70 6.000 b) Giá đất đô thị: 1 Thành phố Thái Nguyên 500 30.000 Thị xã Sông Công 400 15.000 Thị trấn Ba Hàng, Phổ Yên 400 15.000 Thị trấn trung tâm huyện 200 12.000 Các thị trấn không thuộc trung tâm huyện 150 5.000 (Nguồn: Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành 12/ 2/ 2018) 3.2.2 Vị trí đất đai Yếu tố vị trí ảnh hưởng mạnh tới giá, vị trí khác cho giá trị đất khác vị trí mặt tiền, hay mặt tiền giá trị khác nhau… Bảng cho thấy m2 đất nằm trục đường thuộc đường Hồng Văn Thụ nằm vị trí tức vị trí sát mặt đường giá trị lên tới 30 triệu đồng, m2 đất với diện tích trục phụ ngõ rẽ, giá trị giảm xuống 3,5 triệu đồng, mức giá thấp gần 10 lần [7] Bảng Bảng giá đất thị phường Hồng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên năm 2015-2019 STT Vị trí (nghìn đồng/m²) Đơn giá I Đƣờng Hồng Văn Thụ (Từ đảo trịn Trung tâm đến đƣờng sắt Hà Thái) 1 Từ đảo tròn Trung tâm đến ngã tư phố Nguyễn Đình Chiểu đường Chu Văn An 30.000 Từ ngã tư Nguyễn Đình Chiểu đường Chu Văn An đến đảo tròn Đồng Quang 27.000 3 Từ đảo tròn Đồng Quang đến đường sắt Hà Thái 17.000 II Trục phụ 1 Ngõ số 2: Rẽ theo Khách sạn Thái Nguyên gặp đường Phủ Liễn 9.000 Rẽ ngõ số 60: Rẽ cạnh Trường Mầm non 19/5 gặp ngõ số 8.500 Ngõ số 62: Rẽ cạnh UBND phường Hoàng Văn Thụ (cũ) gặp đường Phủ Liễn 9.000 III Ngõ số 13: Rẽ theo hàng rào cạnh Điện lực Thái Nguyên 1 Từ đường Hoàng Văn Thụ vào 100 m 7.500 2 Qua 100 m đến 200 m 5.500 3 Các đường KDC Phủ Liễn II thuộc tổ 22, phường Hoàng Văn Thụ 7.500 4 Ngõ rẽ vào đến trạm T12 (cạnh đường sắt Hà Thái) 3.500 5 Rẽ vào cạnh Sở Giao thông Vận tải gặp đường Ga Thái Nguyên 5.500 Từ ngã ba Mỏ Bạch đến ngõ số 185 rẽ Sở Giáo dục Đào tạo 18.000 … ……… …… (4)3.2.3 Sự phát triển hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng Khi mua nhà, đất vấn đề quan trọng cần tìm hiểu hệ thống sở hạ tầng; đường giao thơng, hệ thống dịch vụ cấp nước, hệ thống dịch vụ điện sinh hoạt chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc Đây nhân tố tác động trực tiếp đến giá trị sử dụng đất đai khu vực 3.2.4 Chính sách tiền tệ Giá đất phụ thuộc vào ổn định đồng tiền, sức mua đồng tiền tăng, giá đất giảm, ngược lại sức mua đồng tiền giảm giá đất tăng, tăng giảm giá đất thị trường số lượng người tham gia mua bán đất nhiều hay đời sách nhà nước, làm cho thị trường nhà đất sơi động đóng băng Là phường trung tâm với nhiều hoạt động kinh doanh buôn bán nên giá đất phường ln tăng mạnh Vì thế, biến động tiền tệ, sách tiền tệ có ảnh hưởng lớn đến giá đất 3.3 Xây dựng nguồn liệu không gian liệu thuộc tính giá đất kết hợp với việc quản lý cập nhật giá đất địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên 3.3.1 Xây dựng sở liệu thuộc tính Trong trình phân loại định giá đất, yếu tố quan trọng xác định vị trí khu đất hay đất Vì vậy, xây dựng sở giá đất cần thiết lập thông tin để liên kết liệu giúp biết vị trí giá đất đất Bảng Thông tin khai báo trường liệu Tên trƣờng Kiểu Độ rộng Ghi So_thua Interger 10 Số Vi_tri Character 24 Vị trí đất Dien_tich Decimal 15.2 Diện tích Duong Character 24 Tên đường Gia_NN Decimal 15.2 Giá đất Gia_TT Decimal 15.2 Giá đất Bảng cho thấy thông tin đất xây dựng bao gồm thông tin: + So_thua: Số đất sở quan trọng để quản lý đất + Vi_tri: thể vị trí đất + Dien_tich: diện tích đất thể trường + Loai_dat: thể mục đích sử dụng đất + Gia_NN: Thể khung giá đất quy định UBND tỉnh Thái Nguyên Sau tạo trường liệu nhập thông tin số thửa, diện tích, vị trí, đường, loại đất Kết đạt bảng thơng tin thuộc tính hình Hình 2a Kết nhập thơng tin cho theo loại đất vị trí Hình 2b Kết nhập thơng tin cho theo loại đất vị trí 3.3.2 Xây dựng liệu không gian * Chuyển đổi đồ Bản đồ vùng nghiên cứu thể hình xây dựng phần mềm chuyên dùng Microstation sau chuyển liệu sang MapInfo để xử l liên kết liệu hình học phi hình học Hình Bản đồ trạng sử dụng đất (5)* Xây dựng đồ chuyên đề giá đất Xây dựng đồ chuyên đề nhằm thể rõ ràng theo mục đích sử dụng khác Có nhiều cách để xây dựng đồ chuyên đề giá đất thông qua màu sắc đồ thị, mật độ điểm, khoảng liệu Hình thao tác xây dựng đồ chuyên đề giá đất thông qua màu sắc, ứng với mầu sắc khác thể giá đất khác H nh Chọn phân màu đồ chuyên đề giá đất Hình kết xây dựng đồ chuyên đề giá đất phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên, ứng với màu cam thể giá đất cao từ 18 triệu đến 30 triệu đồng/m2 (từ đảo tròn Trung tâm đến ngã tư phố Nguyễn Đình Chiểu đường Chu Văn An, đảo trịn Đồng Quang đến đường sắt Hà Thái ), màu ghi thể giá đất khoảng triệu đồng đến 17 triệu đồng/m2 (6)Hình Cập nhật thơng tin trường diện tích MapInfor 3.4 ng d ng qu n cung c p th ng tin đ t đai b t đ ng s n * hương trình qu n cung c p th ng tin giá đ t Khi tỉnh Thái Ngun có thơng tin giá đất, sử dụng phần mềm MapInfor nhập, bổ sung, cập nhật thông tin số thửa, diện tích, đường, vị trí, loại đất, giá… sau quản l hiển thị thơng tin, kết thể hình Hình Sơ đồ chương trình quản lý cung cấp thơng tin giá đất Khi diện tích thay đổi tách thửa, gộp thửa… cần cập nhật lại diện tích Hình thao tác cập nhật liệu theo cột (diện tích) Table ->Update column, Chọn lớp rg_thua_dat=>chọn trường diện tích=>chọn Assist =>Function=>Area=>ok * Tìm xu t iệu Để phục vụ cho yêu cầu công việc khác nhau, từ sở liệu xây dựng xuất liệu sang dạng Microsoft Office Word, Adobe Reader, Microsoft Office Excel, Accessories Notepad… Quy trình xuất liệu thuộc tính từ Mapinfo sang Accessories Notepad sau: Trên menu chọn Table\ Export \ cửa sổ Export Table chọn lớp liệu cần xuất (lớp gia_NN) \ chọn Export \ Trên cửa sổ Export Table to File chọn kiểu file cần xuất Delimited ASCII (*.txt) * Tìm i m th ng tin (7)Hình Kết tìm kiếm thơng tin đất có giá nhà nước 18 triệu đồng * Th ng ê so sánh giá Hình hộp thoại tìm kiếm cho ph p người dùng chọn thơng tin tên đường Chức cho ph p người sử dụng xem thông tin đất đường vị trí so sánh giá nhà nước ban hành đất H nh Hộp thoại truy xuất giá theo tên đường 4 Kết luận Kết việc “ ng d ng GIS để xây dựng s iệu giá đ t ph c v c ng tác qu n giao dịch đ t đai địa bàn phường Hoàng Văn Th thành ph Thái Nguyên” đạt sau: - Xây dựng sở liệu giá đất: + Xây dựng sở liệu đồ: Nghiên cứu xây dựng đồ chuyên đề giá đất phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên + Xây dựng sở liệu thuộc tính: Số thửa, diện tích, vị trí, đường, loại đất, giá nhà nước, giá thị trường - Ứng dụng quản l cung cấp thơng tin đất đai địa bàn phường Hồng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [1] H V Luong, “Building database of land value region in Thinh Dan ward, Thai Nguyen city with GIS technology,” Viet Nam Journal of Agriculture and Rural Development, vol 9, no 1, pp 109-113, 2013 [2] G T H Ngo, “Appying GIS Information technology to the management of land prices in Dong Quang ward,” Viet Nam Journal of Agriculture and Rural Development, vol 9, no 1, pp 114 - 119, 2013 [3] D V Dang, Geographic information system Hanoi Science and Technology Publishing House, 2001 [4] K L Le, Application of GIS of land price management in An Hoa Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City, 2010 [5] Thai Nguyen Provincial People's Committee, Decision No 57/2014/QD-UBND on promulgating the Regulation on land prices in Thai Nguyen province, 22/12/2014, 2014 [6] Nationl Assembly of the Socialist Republic of Viet nam, Land Law National political publishing house, 2013
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Sơ đồ quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất phục vụ công tác quản lý giao dịch đất đai  - ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Hình 1..

Sơ đồ quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất phục vụ công tác quản lý giao dịch đất đai Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bảng 1 cho thấy giá đất tại thành phố Thái Nguyên tương đối cao trong đó giá tối đa lên - ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Bảng 1.

cho thấy giá đất tại thành phố Thái Nguyên tương đối cao trong đó giá tối đa lên Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 3. Thông tin khai báo trường dữ liệu - ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Bảng 3..

Thông tin khai báo trường dữ liệu Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 2b. Kết quả nhập thông tin cho từng thửa theo loại đất ở từng vị trí - ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Hình 2b..

Kết quả nhập thông tin cho từng thửa theo loại đất ở từng vị trí Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 2a. Kết quả nhập thông tin cho từng thửa theo loại đất ở từng vị trí - ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Hình 2a..

Kết quả nhập thông tin cho từng thửa theo loại đất ở từng vị trí Xem tại trang 4 của tài liệu.
H nh 4. Chọn phân màu bản đồ chuyên đề giá đất - ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

nh.

4. Chọn phân màu bản đồ chuyên đề giá đất Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 5 là kết quả xây dựng bản đồ chuyên đề giá đất phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên, ứng với màu cam thể hiện giá đất cao từ 18 triệu đến 30 triệu đồng/m2 (từ đảo tròn Trung tâm đến ngã tư phố Nguyễn Đình Chiểu và đường Chu - ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Hình 5.

là kết quả xây dựng bản đồ chuyên đề giá đất phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên, ứng với màu cam thể hiện giá đất cao từ 18 triệu đến 30 triệu đồng/m2 (từ đảo tròn Trung tâm đến ngã tư phố Nguyễn Đình Chiểu và đường Chu Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 7. Cập nhật thông tin của trường diện tích trên MapInfor - ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Hình 7..

Cập nhật thông tin của trường diện tích trên MapInfor Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 6. Sơ đồ chương trình quản lý và cung cấp thông tin giá đất - ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Hình 6..

Sơ đồ chương trình quản lý và cung cấp thông tin giá đất Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 8. Kết quả tìm kiếm thông tin những thửa đất có giá nhà nước là 18 triệu đồng - ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Hình 8..

Kết quả tìm kiếm thông tin những thửa đất có giá nhà nước là 18 triệu đồng Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 9 là hộp thoại tìm kiếm cho ph p người dùng chọn thông tin tên đường. Chức năng này cho ph p người sử dụng xem thông tin của các thửa đất trên một con đường và cùng một vị trí và có thể so sánh giá nhà nước ban hành trên những thửa - ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Hình 9.

là hộp thoại tìm kiếm cho ph p người dùng chọn thông tin tên đường. Chức năng này cho ph p người sử dụng xem thông tin của các thửa đất trên một con đường và cùng một vị trí và có thể so sánh giá nhà nước ban hành trên những thửa Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan