0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – MÔN VẬT LÝ LỚP 7 NĂM HỌC 2011 - 2012

3 18 0
  • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – MÔN VẬT LÝ LỚP 7  NĂM HỌC 2011 - 2012

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:40

Câu 1: Chiều dòng điện trong mạch điện kín là chiều đi từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.[r] (1)ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – MÔN VẬT LÝ LỚP NĂM HỌC 2011 - 2012 MA TRẬN: Nội dung kiến thức Nhận biết TN TL Thông hiểu TN TL Vận dụng TN TL Tổng cộng ĐIỆN HỌC C1, C3, C4, C5, C6 C2, C7, C9 C8 C10, C11 Tổng số câu 11 Tổng số điểm 2,5 3,0 4,5 10,0 Họ Tên:……… Lớp: THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011-2012 MƠN: VẬT LÍ LỚP Thời gian làm bài: 45 phút ( Đề gồm 02 trang) A TRẮC NGHIỆM : (4đ) I Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng: (3.0 điểm) Câu Hai vật nhiễm điện tích loại, đưa chúng lại gần chúng sẽ: A Hút B Lúc đầu hút sau đẩy C Vừa hút vừa đẩy D Đẩy Câu 2: Một đoạn mạch gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 mắc song song, dịng điện chạy qua đèn có cường độ tương ứng I1 = 0,5A , I2 = 0,25A Cường độ dịng điện (I) chạy mạch có giá trị là: A I = 0,25A B I = 0,75A C I = 0,5A D I = 1A Câu Dòng điện qua vật dẫn thông thường, làm cho vật dẫn này: A Nóng lên B Lạnh C Ban đầu nóng, sau lạnh D Hút vật khác Câu 4: Một đoạn mạch gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 mắc nối tiếp hiệu điện hai đầu đèn có giá trị tương ứng U1 , U2 Hiệu điện hai đầu đoạn mạch có giá trị là: A U = U1 - U2 B U = U1 x U2 C U = U1 + U2 D U = U U Câu Chiều dòng điện mạch điện kín chiều đi: A Từ cực âm qua dây dẫn thiết bị điện tới cực dương nguồn điện B Từ cực dương qua dây dẫn thiết bị điện tới cực âm nguồn điện C Từ cực âm tới cực dương lại từ cực dương tới cực âm nguồn điện D Không theo quy luật Câu Trong sơ đồ mạch điện hai bóng đèn (hình 2), sơ đồ mạch điện mắc hai bóng đèn song song? II Điền từ thích hợp vào chỗ trống: (1.0 điểm) Câu 7: Dòng điện kim loại dòng dịch chuyển có hướng Hình A B C D (2)Câu 8: Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, dịng điện có cường độ vị trí khác mạch: I1 I2 I B TỰ LUẬN: (6đ) Câu 9: Chất dẫn điện gì? Chất cách điện gì? Cho ví dụ chất dẫn điện chất cách điện (1,5đ) Câu 10: Nêu tác dụng dòng điện? Mỗi tác dụng nêu ví dụ minh họa? (2,5) Câu 11: Cho mạch điện gồm phận: nguồn điện (1 pin ), cơng tắc đóng, bóng đèn mắc song song, ampe kế đo cường độ dịng điện qua mạch chính, vơn kế đo hiệu điện hai cực nguồn điện số dây dẫn Hãy vẽ sơ đồ mạch điện biểu diễn chiều dòng điện chạy mạch mũi tên? (2đ) -HẾT - ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM A TRẮC NGHIỆM : (4đ) I Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng: (3.0 điểm) CÂU ĐÁP ÁN ĐÚNG D B A C B C II Điền từ thích hợp vào chỗ trống: (1.0 điểm) - Câu 7: Electron tự - Câu 8: Bằng ; = ; = B TỰ LUẬN: (6đ) Câu 9: (1,5đ) - Chất dẫn điện chất cho dòng điện qua VD: đồng, nhôm, sắt… - Chất cách điện chất khơng cho dịng điện qua VD: nhựa, cao su, thủy tinh… Câu 10: Các tác dụng dòng điện : (2,5đ) 1 Tác dụng nhiệt VD: dây dẫn có dịng điện chạy qua bị nóng lên 2 Tác dụng hóa học VD: dịng điện chạy qua dung dịch đồng sunfat làm cho thỏi than nối với cực âm bị bám lớp đồng 3 Tác dụng phát sáng VD: dịng điện chạy qua bóng đèn bút thử điện làm sáng lên 4 Tác dụng từ VD: dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non làm cho hút vật bàng sắt, thép 5 Tác dụng sinh lý VD: dòng điện chạy qua thể người làm tim ngừng đập, co giật… K + - Câu 11: (2đ) Đ1 Đ2 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II Môn: Vật Lý Thời gian làm 45 phút A/ Trắc nghiệm ( điểm ) I Chọn phương án câu sau : ( câu 0,5 điểm ) Câu 1: Trong cách sau đây, cách làm lược nhựa nhiễm điện: A Nhúng lược nhựa vào nước ấm B Tì sát vuốt mạnh lược nhựa áo len C Áp sát lược nhựa vào nguồn điện acquy D Hơ nóng lược nhựa lửa Câu 2: Hai cầu nhựa nhiễm điện giống đặt gần chúng có lực tác dụng nào? A Đẩy B Hút C Vừa đẩy vừa hút D Khơng có lực tác dụng Câu 3: Kim loại dẫn điện nhờ kim loại có: A Electrơn B Hạt nhân C Electrôn tự D Nguyên tử Câu 4: Một đoạn mạch gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 mắc song song dịng điện chạy qua đèn có cường độ tương ứng I1 = 0,5A , I2 = 0,25A Cường độ dòng điện ( I ) chạy mạch có giá trị là: A I = 0,25A B I = 0,75A ĐỀ DỰ BỊ (3)C I1 = 0,5A D I = 1A Câu 5: Một đoạn mạch gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 mắc nối tiếp hiệu điện hai đầu đèn có giá trị tương ứng U1 , U2 Hiệu điện hai đầu đoạn mạch có giá trị là: A- U = U1 - U2 B- U = U1 x U2 C- U = U1 + U2 D- U = U U Câu 6: Vôn kế dụng cụ dùng để đo đại lượng sau ? A Cường độ dòng điện B Hiệu điện C Lực D Độ to âm II Điền từ thích hợp vào chỗ trống: (1.0 điểm) - Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện hai đầu đoạn mạch bằng………….các hiệu điện đèn - Đo cường độ dòng điện ……… - Mắc ……….ampe kế vào đoạn mạch cho chốt (+) ampe kế mắc phía cực ……….của nguồn điện B Tự luận: ( điểm) Câu Nêu quy ước chiều dòng điện.Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện (pin), bóng đèn mắc nối tiếp, cơng tắc đóng, ampe kế đo CĐDĐ đèn 1và đèn 2, vôn kế đo HĐT đèn (3đ) Câu Có loại điện tích? Các điện tích tương tác với nào? (1đ) Câu Trên bóng đèn có ghi 6V, em hiểu số đó? Bóng đèn sử dụng tốt với hiệu điện bao nhiêu? (1đ) Câu 4: Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song tháo bớt bóng bóng cịn lại có sáng khơng ? Vì ? (1đ) B ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM A/ Trắc nghiệm ( điểm ) I Chọn phương án câu sau : ( câu 0,5 điểm ) CÂU ĐÁP ÁN ĐÚNG B A C B C B II Điền từ thích hợp vào chỗ trống: (2.0 điểm) - Tổng; ampe kế; nối tiếp; dương (+) B TỰ LUẬN: (5đ) Câu 1: Chiều dòng điện mạch điện kín chiều từ cực dương qua dây dẫn thiết bị điện tới cực âm nguồn điện (1đ) (2đ) Câu : Có loại điện tích : (+) (-) (0,5đ) - Điện tích loại đẩy (0,25đ) - Điện tích khác loại hút (0,25đ) Câu 3: - Trên bóng đèn có ghi 6V, hiệu điện định mức bóng đèn (0,5đ) - Bóng đèn sử dụng tốt với hiệu điện V (0,5đ) K
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – MÔN VẬT LÝ LỚP 7 NĂM HỌC 2011 - 2012, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – MÔN VẬT LÝ LỚP 7 NĂM HỌC 2011 - 2012

Hình ảnh liên quan

Câu 6.  Trong các sơ đồ mạch điện hai bóng đèn (hình 2), sơ đồ mạch điện nào mắc hai bóng đèn song song?  - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – MÔN VẬT LÝ LỚP 7  NĂM HỌC 2011 - 2012

u.

6. Trong các sơ đồ mạch điện hai bóng đèn (hình 2), sơ đồ mạch điện nào mắc hai bóng đèn song song? Xem tại trang 1 của tài liệu.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – MÔN VẬT LÝ LỚP 7  NĂM HỌC 2011 - 2012 - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – MÔN VẬT LÝ LỚP 7  NĂM HỌC 2011 - 2012

7.

NĂM HỌC 2011 - 2012 Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan