0

Đề kiểm tra cuối kỳ II môn Tiếng Việt lớp 2 số 1

3 826 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2015, 08:29

Trường:………………… ……………… Họ và tên:…………… ………………… Lớp :………………… ………………… ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN: TIẾNG VIỆT – KHỐI 2 Thời gian: 60 phút (Không tính thời gian phần kiểm tra đọc thầm) Điểm Đọc thành tiếng: Đọc thầm: Điểm viết: Lời phê của giáo viên GV coi KT GV chấm KT I/ KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm) * Đọc thầm và làm bài tập (4 điểm) Đọc thầm bài tập đọc “Ai ngoan sẽ được thưởng” (SGK Tiếng Việt 2 - tập 2 - trang 100, 101), khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng cho các câu hỏi 1, 2, 4 và trả lời câu 3. Câu 1: Bác Hồ đi thăm những nơi nào trong trại nhi đồng ? a/ Bác đi thăm phòng ngủ phòng ăn b/ Bác đi thăm nhà bếp nơi tắm rửa c/ Cả hai câu trên đều đúng Câu 2: Câu hỏi của Bác Hồ cho thấy điều gì ? a/ Cho thấy Bác quan sát rất kĩ trại nhi đồng b/ Cho thấy Bác quan sát rất tỉ mỉ đến cuộc sống của thiếu nhi c/ Cho thấy Bác hỏi các em thiếu nhi rất nhiều câu hỏi Câu 3: Bài tập đọc đã giúp em hiểu điều gì? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 4: Câu “Bác cầm gói kẹo chia cho từng em” có cấu tạo theo mẫu câu nào ? a/ Mẫu câu Ai làm gì? b/ Mẫu câu Ai là gì? c/ Mẫu câu Ai thế nào? II / PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) 1/ Chính tả: (5 điểm) Giáo viên đọc cho học sinh viết bài ‘‘Bóp nát quả cam’’ (SGK TV2 - tập 2 trang 127 ) 2/ Tập làm văn: (5 điểm) Em hãy viết một đoạn văn ngắn ( từ 4 đến 5 câu ) kể về một người thân của em (bố, mẹ, chú, cô ) theo gợi ý sau: a/ Bố, mẹ, chú, cô của em làm nghề gì ? b/ Hàng ngày (bố, mẹ, chú, cô ) làm những công việc gì ? c/ Những việc ấy có ích như thế nào ? ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI 2 CUỐI HK II I/ ĐỌC THẦM: ( 4 điểm ) HS làm đúng mỗi câu được 1 điểm . Câu 1: Ý c Câu 2: Ý b Câu 3: ( 1 điểm) - Bác Hồ rất yêu thiếu nhi.Thiếu nhi phải thật thà xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Câu 4: Ý a II / KIỂM TRA VIẾT: ( 10 điểm ) 1/ Chính tả: ( 5 điểm ) - Bài viết không mắc lỗi chính tả , chữ viết rõ ràng trình bày đúng đoạn văn ( 5 điểm ) - Mỗi lỗi chính tả trong bài viết sai phụ âm đầu hoặc phần vần, thanh không viết hoa đúng quy định trừ 0,5 điểm . * Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách kiểu chữ hoặc trình bài bẩn…bị trừ 1 điểm toàn bài. 2/ Tập làm văn: ( 5 điểm ) -Viết được một đoạn văn ngắn ( Từ 4 đến 5 câu ) theo yêu cầu của đề bài. Câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp, chữ viết rõ ràng sạch đẹp được 5 điểm . - Tùy theo mức độ sai sót về ý : về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm sau: 4,5 – 4; 3,5 – 3; 2,5 – 2; 1,5 – 1; 0,5. . và tên:…………… ………………… Lớp :………………… ………………… ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN: TIẾNG VIỆT – KHỐI 2 Thời gian: 60 phút (Không tính thời gian phần kiểm tra đọc thầm) Điểm Đọc thành tiếng: Đọc thầm: Điểm. coi KT GV chấm KT I/ KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm) * Đọc thầm và làm bài tập (4 điểm) Đọc thầm bài tập đọc “Ai ngoan sẽ được thưởng” (SGK Tiếng Việt 2 - tập 2 - trang 10 0, 10 1), khoanh tròn vào chữ. c/ Mẫu câu Ai thế nào? II / PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) 1/ Chính tả: (5 điểm) Giáo viên đọc cho học sinh viết bài ‘‘Bóp nát quả cam’’ (SGK TV2 - tập 2 trang 12 7 ) 2/ Tập làm văn: (5 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra cuối kỳ II môn Tiếng Việt lớp 2 số 1, Đề kiểm tra cuối kỳ II môn Tiếng Việt lớp 2 số 1,

Từ khóa liên quan