0

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2017

2 18 0
  • Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2017

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:40

Nếu có bất kể thông tin nào sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./. NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN [r] (1)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - , ngày tháng năm 20 PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC THUẾ NĂM 2016 _ Ngạch đăng ký dự tuyển:(2) Phương thức tuyển dụng: (3) Đơn vị dự tuyển: (4) I THÔNG TIN CÁ NHÂN (5) 1 Họ tên: Ngày, tháng, năm sinh: Nam Nữ Dân tộc: Tôn giáo: Số CMTND: Ngày cấp: Nơi cấp: số Hộ chiếu (nếu có): Ngày cấp: Nơi cấp: Điện thoại liên hệ để báo tin: Email: Quê quán: Hộ thường trú: Chỗ (địa để báo tin): Tình trạng sức khoẻ: , Chiều cao:… , Cân nặng: kg Khi cần liên hệ với ai: Họ tên: Số điện thoại: Địa chỉ: Chữ ký người đăng ký dự tuyển II THÔNG TIN ĐÀO TẠO (6) MÃ HỒ SƠ: (1) (Do quan tuyển dụng ghi) (2)Ngày tháng năm cấp bằng/Chứng chỉ Tên trường Trình độ, cấp độ đào tạo Số hiệu văn bằng/ chứng chỉ Ngành đào tạo Chuyên ngành đào tạo Hình thức đào tạo Xếp loại bằng /Chứng chỉ Đối tượng miễn tin học Đối tượng miễn ngoại ngữ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) III ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (7) Đối tượng ưu tiên Ngày cấp Giấy chứng nhận ưu tiên Tôi xin cam đoan thông tin kê khai thật Sau nhận thơng báo trúng tuyển tơi hồn thiện hồ sơ theo quy định Nếu có thơng tin sai thật kết tuyển dụng của tơi bị quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2017, Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2017

Hình ảnh liên quan

Hình thức đào tạo - Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2017

Hình th.

ức đào tạo Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan