Tổng hợp 10 tài liệu hướng dẫn xét tuyển công chức chọn lọc

Kế hoạch xét tuyển viên chức các trường THCS, tiểu học công lập thị xã An Nhơn

Xét tuyển công chức là hình thức đánh giá, tuyển chọn những cá nhân được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện,… Trên thực tế, tổ chức xét tuyển công chức có nội dung và hình thức gần giống với thi THPT cấp quốc gia, các cá nhân đăng ký phải đáp ứng một số điều kiện nhất định để có thể tham dự xét tuyển công chức. 

Trong nội dung bài viết này, chúng mình sẽ gửi đến các bạn những tài liệu hướng dẫn xét tuyển công chức mới nhất với những thông tin cập nhật, chính xác để những ai có nhu cầu xét tuyển công chức có thể tham khảo và nghiên cứu.

I. Những tài liệu hướng dẫn xét tuyển công chức hay nhất

1. Sửa đổi bổ sung – quy chế xét tuyển công chức, viên chức

Việc xét tuyển công chức phải do cơ quan có thẩm quyền tiến hành và căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí làm việc và chỉ tiêu biên chế. Người đăng ký dự tuyển công chức phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định ở Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 mà không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo. 

Sửa đổi bổ sung - quy chế xét tuyển công chức, viên chức
Sửa đổi bổ sung – quy chế xét tuyển công chức, viên chức

Download tài liệu

2. Tài liệu đơn xin dự xét tuyển công chức hải quan (Mẫu 1B)

Trong một vài trường hợp đặc biệt, những cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện xét tuyển công chức và cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được ưu tiên tuyển dụng thông qua xét tuyển. 

Tài liệu đơn xin dự xét tuyển công chức hải quan (Mẫu 1B)
Tài liệu đơn xin dự xét tuyển công chức hải quan (Mẫu 1B)

Download tài liệu

3. Đơn xin xét tuyển công chức

Việc xét tuyển công chức phải được bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; bên cạnh đó cũng cần bảo đảm tính cạnh tranh, tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm; ưu tiên người có tài năng, có công với đất nước và là dân tộc thiểu số. Ngoài ra, những đối tượng xét tuyển công chức không phải thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Đơn xin xét tuyển công chức
Đơn xin xét tuyển công chức

Download tài liệu

4. Đơn xin dự xét tuyển công chức Tổng cục thống kê

Trong một đợt xét tuyển công chức, nếu xảy ra trường hợp có hai người trở lên có kết quả cuối cùng bằng nhau thì công nhận người có kết quả phỏng vấn ở vòng 2 cao hơn trúng tuyển. Nếu vẫn không chọn được thì người đứng đầu cơ quan tuyển dụng sẽ quyết định người trúng tuyển. Nhưng nếu rơi vào phương án hai, yêu cầu người ra quyết định thể hiện sự khách quan và đánh giá công bằng hai kết quả.

Đơn xin dự xét tuyển công chức Tổng cục thống kê
Đơn xin dự xét tuyển công chức Tổng cục thống kê

Download tài liệu

5. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển công chức

Các đối tượng được tuyển dụng thông qua xét tuyển công chức phải đáp ứng các tiêu chí: Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn; Người học theo chế độ cử tuyển, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học; Một số đối tượng khác sẽ được phân công nhiệm vụ tương ứng với năng lực và thành tích.

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển công chức
Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển công chức

Download tài liệu

6. Tài liệu môn thi viết kiến thức chung phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức

Việc thông báo xét tuyển công chức phải thực hiện công khai bằng cách: Thông báo tối thiểu một lần trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng: Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình; Đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử; Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

Tài liệu môn thi viết kiến thức chung phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức
Tài liệu môn thi viết kiến thức chung phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức

Download tài liệu

7. Quyết định 239 QĐ TCTHADS quy trình thi xét tuyển công chức thi hành án dân sự

Nội dung của một bản thông báo xét tuyển công chức phải bao gồm: Số lượng biên chế công chức cần tuyển dụng, số lượng vị trí việc làm thực hiện xét tuyển; tiêu chuẩn, điều kiện; thời hạn, địa chỉ, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm xét tuyển… Những nội dung này sẽ được ghi rõ trong cả bản cứng và bản mềm của thông báo.

Quyết định 239 QĐ TCTHADS quy trình thi xét tuyển công chức thi hành án dân sự
Quyết định 239 QĐ TCTHADS quy trình thi xét tuyển công chức thi hành án dân sự

Download tài liệu

8. TT-BNV quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức – Hoatieu

Để đăng ký xét tuyển công chức, người đăng ký cần lưu ý: Nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển; qua đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng. Thời hạn tiếp nhận đơn đăng ký xét tuyển công chức là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai.

TT-BNV quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức - Hoatieu
TT-BNV quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức – Hoatieu

Download tài liệu

9. Kế hoạch xét tuyển viên chức các trường THCS, tiểu học công lập thị xã An Nhơn

Đối với những cá nhân đã nhận được thông báo trúng xét tuyển công chức, cần phải nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển. Trong đó, hồ sơ trúng tuyển gồm: Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) và cuối cùng là phiếu lý lịch tư pháp.

Kế hoạch xét tuyển viên chức các trường THCS, tiểu học công lập thị xã An Nhơn
Kế hoạch xét tuyển viên chức các trường THCS, tiểu học công lập thị xã An Nhơn

Download tài liệu

10. Tạm tuyển công chức, viên chức chờ thi tuyển, xét tuyển

Có rất nhiều cơ quan có thẩm quyền trong việc tổ chức xét tuyển công chức, bao gồm: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của tổ chức chính trị – xã hội…

Tạm tuyển công chức, viên chức chờ thi tuyển, xét tuyển
Tạm tuyển công chức, viên chức chờ thi tuyển, xét tuyển

Download tài liệu

100+ Tài liệu xét tuyển công chức hay nhất

Đọc thêm:

Top 10 lời mở đầu luận văn hay nhất

10+ Đồ án tốt nghiệp xây dựng website tốt nhất

II. Những điều kiện để xét tuyển công chức

1. Các trường hợp được thực hiện xét tuyển công chức

 • Theo quy định tại Điều 37 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, tuyển dụng công chức phải căn cứ vào phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, phù hợp với ngành, nghề tuyển dụng.

Cũng theo quy định này, việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển trừ trường hợp người có đủ điều kiện để trở thành công chức và cam kết tình nguyện làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số… từ 05 năm trở lên thì được xét tuyển.

 • Đồng thời, theo khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức có hiệu lực từ 01/7/2020 đã bổ sung thêm 02 trường hợp được tuyển dụng thông qua xét tuyển gồm: Người học theo chế độ cử tuyển nêu tại Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học; Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

Như vậy, tổng cộng chúng ta có ba trường hợp được thực hiện xét tuyển công chức

2. Công tác tổ chức xét tuyển công chức

Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, xét tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng:

 • Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển. Nếu điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp thì sẽ được tham dự vòng 2; 
 • Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn của người tham dự xét tuyển trong thời gian 30 phút. Trong đó, không thực hiện phúc khảo với kết quả phỏng vấn tại vòng này.
 • Sau khi thực hiện xong 02 vòng, nếu người dự xét tuyển đạt từ 50 điểm trở lên, cộng với điểm ưu tiên (nếu có) và trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm, người đứng đầu cơ quan tuyển dụng công chức sẽ lấy kết quả từ cao xuống thấp.

3. Những trường hợp đặc biệt xét tuyển công chức không qua thi tuyển

Điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển bao gồm:

 • Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển.
 • Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển.
 • Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức và yêu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau: Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước; Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài; Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Ngoài ra, theo thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức có quy định về điều kiện xét tuyển đặc cách như sau:

 • Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
 • Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; 
 • Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng của đơn vị.

Công chức là những người làm việc vì nhân dân, chính vì thế mà việc xét tuyển công chức phải thực hiện một cách công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; bên cạnh đó cũng cần bảo đảm tính cạnh tranh, tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm; ưu tiên người có tài năng, có công với đất nước và là dân tộc thiểu số. Có như vậy mới phát hiện và đào tạo được những cán bộ vì dân vì nước, giúp cho dân tộc ta ngày càng phát triển.