0

Câu hỏi thảo luận trang 37 sgk Địa lí lớp 9 | Giải bài tập Địa 9

1 14 0
  • Câu hỏi thảo luận trang 37 sgk Địa lí lớp 9 | Giải bài tập Địa 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:14

[r] (1)ĐÁP ÁN CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 37 SGK ĐỊA LÝ LỚP 9 Đề bài: Hãy so sánh số liệu bảng, rút nhận xét phát triển ngành thủy sản Trả lời: Nhìn chung, tổng sản lượng thủy sản, sản lượng thủy sản khai thác nuôi trồng tăng lên giai đoạn 1990 – 2002 - Tổng sản lượng thủy sản tăng nhanh liên tục, gấp lần (từ 890,6 nghìn lên 2647,4 nghìn tấn). - Khai thác thủy sản: + Sản lượng khai thác tăng nhanh (chủ yếu tăng số lượng tàu thuyền công suất tàu), tăng gấp 1,49 lần (từ 728,5 nghìn lên 1802,6 nghìn tấn) + Các tỉnh dẫn đầu khai thác Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận - Ni trồng thủy sản: phát triển mạnh năm gần đây. + Sản lượng ni trồng tăng nhanh, gấp 5,2 lần (từ 162,1 nghì lên 844,8 nghìn tấn)
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi thảo luận trang 37 sgk Địa lí lớp 9 | Giải bài tập Địa 9, Câu hỏi thảo luận trang 37 sgk Địa lí lớp 9 | Giải bài tập Địa 9

Hình ảnh liên quan

Hãy so sánh số liệu trong bảng, rút ra nhận xét về sự phát triển của ngành thủy sản - Câu hỏi thảo luận trang 37 sgk Địa lí lớp 9 | Giải bài tập Địa 9

y.

so sánh số liệu trong bảng, rút ra nhận xét về sự phát triển của ngành thủy sản Xem tại trang 1 của tài liệu.