0

Câu hỏi thảo luận 2 trang 197 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

1 13 0
  • Câu hỏi thảo luận 2 trang 197 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:40

- Tập hợp các quần thể thuộc các loài khác nhau tại một không gian xác định tạo nên quần xã, chúng có nhiều mối quan hệ, trong đó đặc biệt là mối quan hệ dinh dưỡng thông qua chuỗi và [r] (1)CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 197 SGK SINH 9 Đề bài: Hãy giải thích sơ đồ (hình 66) theo chiều mũi tên: Trả lời: - Sự tác động qua lại môi trường cấp độ tổ chức sống thể qua tương tác nhân tố sinh thái (nhân tố vô sinh nhân tố hữu sinh) với cấp độ tổ chức sống - Tập hợp cá thể loài tạo nên đặc trưng quần thể: mật độ, tỉ lệ giới tính, thành phần tuổi chúng quan hệ với đặc biệt mặt sinh sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi thảo luận 2 trang 197 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9, Câu hỏi thảo luận 2 trang 197 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

Hình ảnh liên quan

Hãy giải thích sơ đồ (hình 66) theo chiều mũi tên: - Câu hỏi thảo luận 2 trang 197 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

y.

giải thích sơ đồ (hình 66) theo chiều mũi tên: Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan