0

Bài 4 trang 179 SGK Vật lí 11 | Giải bài tập SGK Vật lí lớp 11

1 21 0
  • Bài 4 trang 179 SGK Vật lí 11 | Giải bài tập SGK Vật lí lớp 11

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:35

Thông qua những lý thuyết về lăng kính ở bài tập trước đó, bài tập này muốn các em nhận định được trường hợp truyền tia sáng qua lăng kính thì tia ló đi như thế nào:?. Câu hỏiA[r] (1)BÀI TRANG 179 SGK VẬT LÍ 11 Thơng qua lý thuyết lăng kính tập trước đó, tập muốn em nhận định trường hợp truyền tia sáng qua lăng kính tia ló nào: Câu hỏi Có ba trường hợp truyền tia sáng qua lăng kính hình vẽ Ở trường hợp sau đây, lăng kính khơng làm tia ló lệch phía đáy? A Trường hợp (1) B Các trường hợp (1) (2) C Ba trường hợp (1), (2) (3) D Không trường hợp Giải trang 179 SGK Vật lí 11 Ở trường hợp trên, trương hợp lăng kính làm tia ló lệch phía đáy => Chọn đáp án: D *** Xem thêm:  Bài trước: Bài trang 179 SGK Vật lí 11 lý thuyết lăng kính Bài trang 179 SGK Vật lí 11 Bài trang 179 SGK Vật lí 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 4 trang 179 SGK Vật lí 11 | Giải bài tập SGK Vật lí lớp 11, Bài 4 trang 179 SGK Vật lí 11 | Giải bài tập SGK Vật lí lớp 11

Hình ảnh liên quan

Có ba trường hợp truyền tia sáng qua lăng kính như hình vẽ. - Bài 4 trang 179 SGK Vật lí 11 | Giải bài tập SGK Vật lí lớp 11

ba.

trường hợp truyền tia sáng qua lăng kính như hình vẽ Xem tại trang 1 của tài liệu.