0

ĐIỀU TRA THỰC VẬT SỬ DỤNG LÀM THUỐC CHỮA BỆNH VỀ DẠ DÀY THEO KINH NGHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC Ở TỈNH THÁI NGUYÊN

8 11 0
  • ĐIỀU TRA THỰC VẬT SỬ DỤNG LÀM THUỐC CHỮA BỆNH  VỀ DẠ DÀY THEO KINH NGHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC  Ở TỈNH THÁI NGUYÊN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:28

Thái Nguyên là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc khác nhau cùng tập trung sinh sống. Mỗi dân tộc lại có những kinh nghiệm riêng trong việc sử dụng các loài thực vật để phòng và chữa nhiều [r] (1)ĐIỀU TRA THỰC VẬT SỬ DỤNG LÀM THUỐC CHỮA BỆNH VỀ DẠ DÀY THEO KINH NGHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC Ở TỈNH THÁI NGUYÊN Lê Thị Thanh Hương*, Nguyễn Thị Quỳnh Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên TĨM TẮT Thái Ngun tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc khác tập trung sinh sống Mỗi dân tộc lại có kinh nghiệm riêng việc sử dụng loài thực vật để phịng chữa nhiều loại bệnh khác nhau, có bệnh dày Để đánh giá mức độ đa dạng loài thực vật dùng làm thuốc điều trị dày thuốc dày, nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra, phân loại đánh giá tính đa dạng nguồn gen, dạng sống loài thực vật Kết thu gồm 45 lồi thực vật có cơng dụng làm thuốc chữa bệnh dày thuộc 40 chi, 29 họ ngành thực vật bậc cao có mạch với đa dạng phận sử dụng làm thuốc Bên cạnh đó, 12 thuốc sử dụng để chữa bệnh dày theo kinh nghiệm cộng đồng dân tộc tỉnh Thái Nguyên thu thập Nghiên cứu cho thấy rằng, đồng bào dân tộc tỉnh Thái Nguyên có kinh nghiệm đặc sắc việc sử dụng loài thực vật để chữa bệnh dày Từ khóa: Sinh học; thuốc; bệnh dày; cộng đồng dân tộc; Thái Nguyên Ngày nhận bài: 14/02/2020; Ngày hoàn thiện: 13/6/2020; Ngày đăng: 22/6/2020 INVESTIGATION OF MEDICAL PLANTS USED TO TREAT STOMACH DISEASES BELONGING TO EXPERIENCES OF ETHNIC COMMUNITIES IN THAI NGUYEN PROVINCE Le Thi Thanh Huong*, Nguyen Thi Quynh TNU - University of Sciences ABSTRACT Thai Nguyen is a province with different ethnic groups living together Each ethnic group has its own experience in using plants to prevent and cure many different diseases, including stomach disease In order to assess the diversity of plants used to treat gastric as well as stomach remedies, in this study we used methods of investigation, classification and evaluation of diversity of genetic resources and life forms of plants The results included 45 species of plants used to treat stomach deases belonging to 40 genera, 29 families of vascular plants with a variety of parts used as medicine In addition, 12 remedies used to treat stomach diseases based on experience of ethnic communities in Thai Nguyen province were also collected This study indicate that the ethnic minorities of Thai Nguyen province have raditional experiences in using plant species to treat stomach diseases Keywords: Biology; medicinal plants; stomach disease; ethnic community; Thai Nguyen Received: 14/02/2020; Revised: 13/6/2020; Published: 22/6/2020 (2)1 Giới thiệu Các bệnh dày bệnh gặp phổ biến Việt Nam lứa tuổi tầng lớp Các bệnh dày thường gặp viêm loét dày, trào ngược dày, xung huyết dày, viêm hang vị dày, nhiễm khuẩn Helicobacter pylori Đối với y học đại, tùy theo loại bệnh dày cụ thể mà thuốc sử dụng thuốc kháng sinh kháng Helicobacter pylori, thuốc kháng histamin, thuốc ức chế bơm proton thuốc kháng acid dày Một khó khăn điều trị dày thường gặp phải tượng tái phát bệnh sau điều trị Việc sử dụng cỏ điều trị bệnh dày theo kinh nghiệm địa ghi nhận nhiều quốc gia khác giới [1], [2] Những ưu điểm ghi nhận điều trị bệnh cỏ ghi nhận tác dụng phụ, điều trị bệnh triệt để, khơng tái phát bệnh sau điều trị Từ xa xưa, người dân Việt Nam nói chung đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng biết sử dụng thuốc tạo lên từ cỏ có sẵn tự nhiên để chữa trị nhiều bệnh liên quan tới dày, có ung thư dày [3] Thái Nguyên tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc khác tập trung sinh sống Trong trình chung sống, dân tộc có giao thoa văn hóa xong dân tộc giữ nét văn hóa riêng biệt phải kể tới tri thức việc sử dụng thuốc để điều trị bệnh gặp phổ biến hàng ngày Trong sống đại ngày nay, giá trị dần bị mai không ghi chép lưu trữ đầy đủ Từ thực tế này, việc tiến hành điều tra, nghiên cứu thuốc cộng đồng dân tộc thiểu số sống địa bàn tỉnh Thái Nguyên dùng điều trị bệnh nói chung điều trị bệnh dày nói riêng đóng góp vào việc bảo tồn giá trị văn hóa địa cho dân tộc thiểu số nơi Phương pháp nghiên cứu 2.1 Phạm vi nội dung nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Các loài thực vật có giá trị làm thuốc chữa bệnh dày theo kinh nghiệm cộng đồng dân tộc: người Kinh (huyện Đại Từ), người Tày (huyện Định Hóa), người Nùng (huyện Phú Bình), người Dao (huyện Đồng Hỷ), người Sán Chí (huyện Võ Nhai) người Sán Dìu (huyện Đồng Hỷ) 2.1.2 Nội dung nghiên cứu: Tiến hành điều tra, thu mẫu thực địa, thu thập thơng tin lồi thuốc kinh nghiệm sử dụng thuốc để chữa bệnh dày khu vực nghiên cứu Xác định tên khoa học loài thuốc thu thập được, xây dựng danh lục đánh giá tính đa dạng nguồn tài nguyên thuốc có khả chữa bệnh dày 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp kế thừa: Kế thừa kinh nghiệm sử dụng thuốc để chữa bệnh dày ông lang, bà mế khu vực nghiên cứu cơng trình nghiên cứu khoa học trước thuốc liên quan đến bệnh dày 2.2.2 Phương pháp thu thập xử lý mẫu ngoài thực địa: Thời gian thu mẫu: gồm đợt: đợt (tháng 7/2013), đợt (tháng 9/2013), đợt (tháng 10/2013), đợt (tháng 12/2013) Kết thu thập xác định 45 mẫu thuốc theo dẫn thầy thuốc tỉnh Thái Nguyên Mẫu thu lưu giữ phịng thí nghiệm trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 2.2.3 Phương pháp phân tích phân loại mẫu vật: Để xác định tên khoa học (3)thuốc động vật làm thuốc Việt Nam [9], 450 thuốc nam có tên bảng dược thảo Trung Quốc [10], Danh lục loài thực vật Việt Nam [11] Tiến hành lập Danh lục thuốc có khả chữa bệnh dày khu vực nghiên cứu (KVNC) 2.2.4 Phương pháp đánh giá tính đa dạng nguồn gen thuốc: Đánh giá tính đa dạng nguồn gen thuốc có khả chữa bệnh dày phân bố tỉnh Thái Nguyên dựa theo phương pháp đánh giá Nguyễn Nghĩa Thìn [12] 2.2.5 Phương pháp đánh giá đa dạng dạng sống: Căn vào thông tin thu thập từ Thực vật chí Danh lục lồi thực vật Việt Nam, tiến hành xác định phân loại dựa theo thang phân chia phổ dạng sống Nguyễn Nghĩa Thìn [13] 3 Kết bàn luận 3.1 Những thuốc có khả chữa bệnh dày tỉnh Thái Nguyên Qua q trình điều tra, nhóm tác giả thu 45 loài thuốc thuộc 40 chi 29 họ thực vật dùng để chữa bệnh dày theo kinh nghiệm cộng động dân tộc tỉnh Thái Ngun Trong đó, số lồi thuốc thuộc ngành Mộc lan (Magnoliophyta) dùng để chữa bệnh dày có số lượng nhiều khu vực nghiên cứu với 44 loài, 39 chi 25 họ Ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) có lồi thuộc chi, họ (bảng 1) Bảng Sự phân bố nguồn gen thuốc bậc taxon TT Ngành thực vật Số họ Số chi Số loài 1 Ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) 1 2 Ngành Mộc lan (Magnoliophyta) 28 39 44 Lớp Mộc lan (Magnoliopsida) 25 36 40 Lớp Hành (Liliopsida) 3 3 4 Tổng số 29 40 45 Trong ngành Mộc lan, lớp Mộc lan (Magnoliopsida) chiếm ưu với 40 loài (chiếm 90,91%), 36 chi (chiếm 92,31%) 25 họ (chiếm 89,29%) Lớp Hành (Liliopsida) chiếm tỷ trọng thấp hơn, có lồi chiếm 9,09% tổng số 44 loài, thuộc chi họ Các họ có nhiều lồi thuốc có khả chữa bệnh dày là: Euphorbiaceae (7 loài), Zingiberaceae (4 loài), Rubiaceae (3 lồi), họ có lồi là: Acanthaceae, Apocynaceae, Bignoniaceae, Schisandraceae Vitaceae, lại 20 họ họ có chi lồi Dạng sống loài thuốc phong phú, bao gồm: nhóm chồi nhỏ (Mi) có 11 loài chiếm 24,45% tổng số loài thuốc; nhóm chồi lùn (Na) có lồi chiếm 20%, tập trung họ: Acanthaceae, Apocynaceae, Chloranthaceae, Euphorbiaceae, Lamiaceae, Myrsinaceae, Rubiaceae, Simaroubaceae; nhóm dây leo (Lp) có lồi chiếm 15,56%; nhóm chồi nhỡ (Me) có lồi chiếm 11,11%; nhóm chồi ẩn (Cr) có lồi chiếm 8,89% gặp họ Zingiberaceae; nhóm năm có lồi chiếm 6,67%; nhóm bì sinh (Ep) chồi nửa ẩn (Hm) nhóm có lồi chiếm 4,44%; nhóm chồi thân thảo (Hp) có số lượng có lồi chiếm 2,22% có lồi chưa xác định dạng sống Công thức phổ dạng sống loài thuốc chữa bệnh dày phân bố tỉnh Thái Nguyên SB: = 24,45Mi + 20Na + 15,56Lp + 11,11Me + 8,89Cr + 6,67Th + 4,44Ep + 4,44Hm + 2,22Hp (bảng 2) Bảng Dạng sống loài thuốc chữa dạ dày phân bố tỉnh Thái Nguyên Dạng sống Số lượng Tỷ lệ (%) Nhóm chồi nhỏ (Mi) 11 24,45 Nhóm chồi lùn (Na) 20,00 Nhóm Dây leo (Lp) 15,56 Nhóm chồi nhỡ (Me) 11,11 Nhóm chồi ẩn (Cr) 8,89 Nhóm năm (Th) 6,67 Nhóm bì sinh (Ep) 4,44 Nhóm chồi nửa ẩn (Hm) 4,44 Nhóm chồi thân thảo (Hp) 2,22 (4)Qua khảo sát thực tế, nhóm tác giả nhận thấy, mơi trường sống loài thuốc khu vực nghiên cứu đa dạng thể qua bảng sau Bảng Sự phân bố mơi trường sống lồi cây thuốc chữa bệnh dày TT Môi trường sống Số loài Tỷ lệ (%) Sống rừng (R) 35 77,78 Sống đồi (Đ) 13 28,89 Sống vườn (V) 11 24,45 Sống ven suối (Vs) 8,89 Sống núi đá (Nu) 4,44 Các ông lang, bà mế thường vào rừng để thu hái thuốc, rừng có số lồi nhiều 35 loài chiếm 77,78% tổng số loài loài thường chồi thân thảo, chồi lùn, chồi nhỏ sống rừng rậm, rừng thứ sinh, ven rừng đặc biệt lồi Lá khơi (Ardisia gigantifolia Stapf), Tổ điểu thật (Asplenium nidus L.), Lài trâu choải (Tabernaemontana buffallina Lour.), Bồ cu vẽ (Breynia fruticosa (L.) Hook.f.), Chè dây (Ampelopsis cantoniensis (Hook.&Arn.) Planch)… Trong đó, lồi Lá khôi hầu hết dân tộc khu vực nghiên cứu sử dụng làm vị thuốc thuốc chữa bệnh dày Ở môi trường sống núi đá có lồi chiếm 4,44% Tiêu trên đá (Piper saxicola C DC.), Song môi thuôn (Miliusabalansae var elongatoides Ban) Sống đồi có 13 lồi chiếm 28,89% điển hình như: Cúc thiên (Elephantopus scaber L.); Đơn đỏ (Excoecaria cochinchinensis Lour.); Chặc chìu (Tetracera scandens (L.) Merr.); Cờ xong tóp (Mallotus paniculatus (Lamk.) Muell – Arg.)… Sống vườn có 11 lồi chiếm 24,25%, có số lượng không nhiều môi trường sống phù hợp với nhiều loài thuốc, thuận lợi cho việc chữa bệnh cách mà ông lang, bà mế bảo tồn thuốc Các phận thuốc có khác biệt thành phần hóa học hàm lượng hoạt chất, mà đồng bào nơi sử dụng phận khác để chữa bệnh dày Mỗi phận sử dụng mang lại hiệu định việc chữa bệnh Vì vậy, việc xác định xác phận ông lang, bà mế thường hay dùng nhiều thuốc chữa bệnh dày mang lại hiệu tốt cần thiết Kết việc điều tra phận làm thuốc chữa bệnh dày khu vực nghiên cứu thể bảng Bảng Các phận làm thuốc chữa bệnh dày TT Bộ phận sử dụng Số loài Tỷ lệ (%) 1 Lá 20 44,44 2 Thân 18 40,00 3 Rễ 12 26,67 4 Cả 13,33 5 Vỏ 6,67 6 Quả 4,44 7 Hoa 2,22 Ghi chú: Vì thống kê số lượng phận làm thuốc tính nhiều lần nên tỷ lệ cộng tổng 100% (5)3.2 Những thuốc truyền thống dùng để chữa bệnh dày Trong trình điều tra, nhóm tác giả thu thập số thuốc hay, có tác dụng việc phịng chữa bệnh dày, góp phần bảo tồn thuốc gia truyền cộng đồng dân tộc tỉnh Thái Nguyên: 1 Bài thuốc người Tày Bài Chữa đau dày (ơng Nguyễn Phúc Liêu, huyện Định Hóa) 1 Thảu khảm khon (Hedyotis capitellata Wall ex G Don) – phận sử dụng: thân Vật mả (Kadsura coccinea (Lem.) A C Smith) – phận sử dụng: thân, rễ Ngũ gia bì (Schefflera octophylla (Lour.) Harms) – phận sử dụng: rễ Cách dùng: băm nhỏ, khô, sắc nước uống Bài Chữa đau dày (ông Vương Vũ Quyền, huyện Định Hóa) 1 Cỏ bi mỉ (Ardisia silvestris Pitard) – phận sử dụng: (30 g) Thảu khảm khon (Hedyotis capitellata Wall ex G Don) – phận sử dụng: thân (30 g) Lảng lỉnh đông (Curculigo capitulata (Lour.) Kuntze) – phận sử dụng: thân (30 g) Nghệ lưởng (Curcuma longa L.) – phận sử dụng: thân (30g) Cách dùng: băm nhỏ, phơi khô, sắc uống, ngày thang vàng tán thành bột, ngày uống lần trước ăn 30 phút, lần uống 15 g (1 thìa) với nước đun sơi để nguội Bài Chữa loét dày (ông Dương Công Chiến, huyện Định Hóa) 1 Thảu khảm khon (Hedyotis capitellata Wall ex G Don) – phận sử dụng: rễ, thân 2 Khấu dẩn (Callicarpa candicans var perryana (Dop) Phamh.) – phận sử dụng: rễ Lảng lình đẻng (Cordyline fruticosa (L.) Goepp.) – phận sử dụng: Nhả mí mó (Eclipta prostrata (L.) L.) – phận sử dụng: thân, Cỏ soi (Streblus asper Lour.) – phận sử dụng: rễ Cỏ bỉ mỉ (Ardisia silvestris Pitard) – phận sử dụng: Pục dại (Glycosmis parviflora (Sims) Little) – phận sử dụng: rễ Cách dùng: Rửa sạch, băm nhỏ, khô, sắc nước uống hàng ngày Bài Chữa đau thượng vị (ơng Nơng Văn Viên, huyện Định Hóa) 1 Cỏ bỉ mỉ (Ardisia silvestris Pitard) – phận sử dụng lá: 20 g Khổ sâm (Croton tonkinensis Gagnep.) – phận sử dụng thân, lá: 20 g Co mạy dày (Ficus tinctoria ssp gibbosa (Blume) Corn.) – phận sử dụng lá: 20 g Thảu khảm khon (Hedyotis capitellata Wall ex G Don) – phận sử dụng thân: 20 g Cách dùng: Tất đem băm nhỏ, phơi khô, sắc nước uống, ngày 3–4 lần 2 Bài thuốc người Kinh Bài Chữa đau dày – Viêm loét dày (ông Bùi Đức La, huyện Đại Từ) 1 Lá khôi (Ardisia gigantifolia Stapf) – phận sử dụng: Khổ sâm (Croton tonkinensis Gagnep.) – phận sử dụng: thân và Cách dùng: Các phận băm nhỏ, phơi khô vàng Trộn hai loài với loại 1,5 kg tương ứng với thang thuốc, sắc uống từ 3–5 ngày Bài Chữa đau dày (ông Trần Văn Nhạc, huyện Đại Từ) 1 Khổ sâm (Croton tonkinensis Gagnep.) – bộ phận sử dụng: thân Gạo nếp – bơ Cách dùng: thân tán nhỏ thành bột, nghiên gạo nhỏ gạo nếp, trộn bột gạo với bột Khổ sâm sau đổ nước nóng, quấy lọc lấy nước Uống sau bữa ăn 3 Bài thuốc người Dao Bài Chữa đau dày (bà Đặng Thị Liễu, huyện Đồng Hỷ) 1 Tai mèo – Dầy pẳng đẻng (Abroma augusta (L.) L f) – phận sử dụng: thân Dung râu – Xà đẻng (Symplocos pseudobarberina Gontch.) – phận sử dụng: lá Dé đông dương – Đèng tòn bầy (Breynia indochinensis Beille) – phận sử dụng: (6)Bài Chữa đau dày, đại tràng (ông Bàn Như Tiến, huyện Đồng Hỷ) 1 Xạ than – Lược vàng (Callisia fragrans (Linde.)) – phận sử dụng: Xà đẻng – Dung râu (Symplocos pseudobarberina Gontch.) – phận sử dụng: Cách dùng: Các vị thuốc đem phơi khô, nấu nước uống 4 Bài thuốc người Nùng Bài Chữa đau dày (ông Nông Văn Ái, huyện Phú Bình) 1 Nhả đản (Elephantopus scaber L.) – phận sử dụng: thân, rễ Cà lịnh (Oroxylum indicum (L.) Kurz) – phận sử dụng: thân 3 Khau phày (Tetracera scandens (L.) Merr.) – phận sử dụng: thân Chạ khau cấp (Hedyotis contracta (Pierr ex Pitard) Phamh.) – phận sử dụng: thân Cách dùng: băm nhỏ, phơi khô, sắc uống Bài Chữa đau dày (ơng Liều Văn Đại, huyện Phú Bình) 1 Khổ sâm (Croton tonkinensis Gagnep.) – bộ phận sử dụng: Dây đau xương (Tinospora sinensis (Lour.) Merr.) – phận sử dụng: thân Chạ khau cấp (Hedyotis contracta (Pierr ex Pitard) Phamh.) – phận sử dụng: thân Cách dùng: Các phận băm nhỏ, phơi khô sắc uống 5 Bài thuốc Sán Chí Bài Chữa đau dày (bà Trần Thị Đàn (54 tuổi), huyện Võ Nhai) 1 Cờ xong tóp (Mallotus paniculatus (Lamk.) Muell - Arg.) – phận sử dụng: thân Mộc pạ (Tabernaemontana pauciflora Blume) – phận sử dụng: thân Kinh kèng (Zingiber zerumbet (L.) Smith) – phận sử dụng: thân, rễ, Cách dùng: Các thứ đem băm nhỏ sắc lấy nước uống 6 Bài thuốc người Sán Dìu Bài Bài thuốc chữa bệnh loét dày (ông Nông Văn Vượng, huyện Đồng Hỷ) 1 Cây Thác suy (Excoecaria cochinchinensis) – phận sử dụng: thân, 2 Cây Phụn sun (Croton tonkinensis) – phận sử dụng: thân, Cây sai (Ficus heterophyllus) – phận sử dụng: vỏ Chè dây (Ampelopsis cantoniensis (Hook.&Arn.) Planch.) Cách dùng: Tất đem phơi khô đun lấy nước uống Mỗi đồng bào dân tộc có nét riêng biệt kinh nghiệm sử dụng thuốc cách chế biến thuốc để chữa bệnh dày Mỗi thuốc mang vị thuốc đặc trưng cho dân tộc thuốc người Tày có chung vị Thảu khảm khon (Hedyotis capitellata Wall ex G Don), Cỏ bi mỉ (Ardisia silvestris Pitard); dân tộc Dao có loài Dung râu – Xà đẻng (Symplocos pseudobarberina Gontch.); đồng bào người Nùng sử dụng vị thuốc Chạ khau cấp (Hedyotis contracta (Pierr ex Pitard) Phamh.); người Kinh lại sử dụng loài Khổ sâm (Croton tonkinensis Gagnep.); vị thuốc đặc trưng người Sán Dìu Chè dây (Ampelopsis cantoniensis (Hook.&Arn.) Planch.); Mộc pạ (Tabernaemontana pauciflora Blume) vị thuốc tiêu biểu dân tộc Sán Chí Kinh nghiệm bào chế thuốc đồng bào dân tộc nơi có giống băm nhỏ, phơi khơ, xao vàng hay tán bột sau cho nước sắc uống hàng ngày; cách chế biến thuốc đơn giản, tốn kém, mang lại hiệu chữa bệnh cao; nhiên có khác biệt liều lượng phận sử dụng Một số loài phổ biến hay sử dụng thuốc dân tộc loài Ardisia gigantifolia Stapf (Lá khôi) hầu hết dân tộc KVNC sử dụng làm vị thuốc thuốc để điều trị bệnh dày, theo kinh nghiệm ơng lang, bà mế nơi lồi có vị đắng có tác dụng giảm đau nhanh, nhiên số lượng loài bị suy giảm mạnh; loài Ampelopsis cantoniensis (Hook.&Arn.) (7)(Dung râu) có công dụng giảm nhanh đau dày theo đồng bào người Dao vị thuốc bị giảm hiệu điều trị phơi nắng cần sắc thuốc dạng tươi phơi bóng râm; loài Hedyotis capitellata Wall ex G Don (An điền đầu – Dạ cẩm) loài có vị ngọt, đắng, tính bình nên có tác dụng nhiệt, giải độc, làm dịu đau, tiêu viêm, lợi tiểu bào chế thành dạng cao gọi “Cao Dạ cẩm” bán thị trường dùng để chữa bệnh đau dày hiệu quả; loài Croton tonkinensis Gagnep (Khổ sâm) theo kinh nghiệm ơng lang, bà mế lồi sử dụng chữa bệnh tiêu hóa tốt đặc biệt bệnh dày, đau bụng kiết lỵ; loài Curcuma zedoaria (Berg.) Rosc (Nghệ đen) rửa sạch, phơi khô mang tán bột trộn với mật ong trị đau dày Thông qua việc thống kê thuốc cho thấy, thuốc vị thuốc dân tộc có khác rõ rệt số lượng thuốc vị thuốc Sự kết hợp hài hòa vị thuốc tạo nên phương thuốc độc đáo riêng biệt đặc trưng cho dân tộc Mỗi thuốc có vị chủ đạo ví “vị chính” ông lang, bà mế để thể công dụng đặc trị việc chữa trị bệnh Những thuốc dân gian sở quan trọng cho nhà khoa học để nghiên cứu, bào chế loại thuốc có thành phần từ thảo dược, tiện lợi cho việc chữa bệnh 4 Kết luận Đã thu 45 lồi thực vật có cơng dụng làm thuốc chữa bệnh dày thuộc 40 chi, 29 họ ngành thực vật có mạch: ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) có họ, chi, lồi; ngành Mộc lan (Magnoliophyta) có 28 họ, 39 chi, 44 lồi Thống kê họ có đa dạng lồi KVNC: Euphorbiaceae – loài, Zingiberaceae – lồi, Rubiaceae – lồi Có họ có lồi Acanthaceae, Apocynaceae, Bignoniaceae, Schisandraceae Vitaceae, cịn lại 20 họ họ có chi lồi Xác định công thức phổ dạng sống hệ thực vật làm thuốc chữa bệnh dày phân bố tỉnh Thái Nguyên SB: = 24,45Mi + 20Na + 15,56Lp + 11,11Me + 8,89Cr + 6,67Th + 4,44Ep + 4,44Hm + 2,22Hp Môi trường sống chủ yếu loài thực vật làm thuốc chữa bệnh chủ yếu rừng với 35 lồi, đồi có 13 lồi, vườn có 11 lồi, ven suối có loài loài sống núi đá Bộ phận sử dụng loài thực vật làm thuốc chữa bệnh dày gồm có: 20 loài, thân 18 loài, rễ 12 loài, loài, vỏ loài, loài, hoa loài Thu thập 12 thuốc chữa bệnh dày theo kinh nghiệm cộng đồng dân tộc tỉnh Thái Nguyên TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] A C Fifi, C H Axelrod, P Chakraborty, and M Saps, “Herbs and Spices in the Treatment of Functional Gastrointestinal Disorders: A Review of Clinical Trials,” Nutrients, vol 10, no 11, p 1715, Nov 2018 [2] H G Ong, and Y.-D Kim, “Medicinal plants for gastrointestinal diseases among the Kuki-Chin ethnolinguistic groups across Bangladesh, India, and Myanmar: A comparative and network analysis study,” J Ethnopharmacol, vol 251, p 112415, Jan 2020 [3] L T Nguyen et al., “The Use of Traditional Vietnamese Medicine Among Vietnamese Immigrants Attending an Urban Community Health Center in the United States,” J Altern Complement Med, vol 22, no 2, pp 145-153, Feb 2016 [4] T B Nguyen, Flora of Vietnam – volume 1, Annonaceae Juss Hanoi Science and Technology Publishing House, 2000 [5] H D Nguyen, T D Nguyen, Flora of Vietnam – volume 11, Fucales Kylin -Polygonaceae Juss Hanoi Science and Technology Publishing House, 2007 [6] K K Nguyen, Flora of Vietnam – volume 3, Cyperaceae Juss Hanoi Science and Technology Publishing House, 2002 (8)[8] X P Vu, Flora of Vietnam – volume 2, Lamiaceae Lind L (Labiatae Juss) Hanoi Science and Technology Publishing House, 2000 [9] H H Pham, Vietnamese plants Young pubhlishing House, Ho Chi Minh city, 2000 [10] V C Vo, Dictionary of Vietnamese medical plants Medical publishing house, 2012 [11] T L Do, Vietnamese medicinal plants Medical publishing house, 2005 [12] H B Do, X C Bui, T D Nguyen, T.D Do, V H Pham, N L Vu, D M Pham, K M Pham, T N Doan, T Nguyen, and T Tran, Medicinal plants and medicinal animals in Vietnam, volume I, II Hanoi Science and Technology Publishing House, 2003 [13] Stitute of Oriental Medicine, 450 Vietnamese medicinal plants in list of the Chinese plants Medical publishing house, 1963 [14] N T Nguyen, T H Nguyen, T N Ngo, Ethnic botany: Medicinal plants of Thai people in Con Cuong Nghe An Hanoi Agricultural publishing house, 2001 [15] N T Nguyen, Research Methods in Plant Sciences Hanoi National University Publishing House, 2007 Hanoi National
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA THỰC VẬT SỬ DỤNG LÀM THUỐC CHỮA BỆNH VỀ DẠ DÀY THEO KINH NGHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC Ở TỈNH THÁI NGUYÊN, ĐIỀU TRA THỰC VẬT SỬ DỤNG LÀM THUỐC CHỮA BỆNH VỀ DẠ DÀY THEO KINH NGHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC Ở TỈNH THÁI NGUYÊN

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Sự phân bố nguồn gen cây thuốc ở các - ĐIỀU TRA THỰC VẬT SỬ DỤNG LÀM THUỐC CHỮA BỆNH  VỀ DẠ DÀY THEO KINH NGHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC  Ở TỈNH THÁI NGUYÊN

Bảng 1..

Sự phân bố nguồn gen cây thuốc ở các Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 4. Các bộ phận làm thuốc chữa bệnh dạ dày - ĐIỀU TRA THỰC VẬT SỬ DỤNG LÀM THUỐC CHỮA BỆNH  VỀ DẠ DÀY THEO KINH NGHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC  Ở TỈNH THÁI NGUYÊN

Bảng 4..

Các bộ phận làm thuốc chữa bệnh dạ dày Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 3. Sự phân bố môi trường sống của các loài cây thuốc chữa bệnh dạ dày  - ĐIỀU TRA THỰC VẬT SỬ DỤNG LÀM THUỐC CHỮA BỆNH  VỀ DẠ DÀY THEO KINH NGHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC  Ở TỈNH THÁI NGUYÊN

Bảng 3..

Sự phân bố môi trường sống của các loài cây thuốc chữa bệnh dạ dày Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan