0

Strobilanthes helicta T. Anders. - HỌ Ô RÔ (ACANTHACEAE), GHI NHẬN MỚI CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

5 13 0
  • Strobilanthes helicta T. Anders. - HỌ Ô RÔ (ACANTHACEAE),  GHI NHẬN MỚI CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:15

Trong bài báo này, nhóm tác giả mô tả chi tiết tài liệu gốc và các tài liệu có liên quan, mẫu chuẩn, đặc điểm hình thái, phân bố và sinh thái, ảnh minh họa, bảng so sánh các đặc điểm v[r] (1)Strobilanthes helicta T Anders - HỌ Ô RÔ (ACANTHACEAE), GHI NHẬN MỚI CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM Bùi Thị Thu Trang2, Deng Yunfei3, Sỹ Danh Thường4, Bùi Hồng Quang1,2, Đỗ Văn Hài1,2* 1Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, 2Học viện Khoa học công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, 3Vườn Thực vật Hoa Nam - Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, 4Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Strobilanthes helicta T Anders., loài thực vật ghi nhận cho hệ thực vật Việt Nam thuộc họ Ơ rơ (Acanthaceae) nghiên cứu mơ tả Trước đây, lồi ghi nhận phân bố Ấn Độ, Bhutan, Mianma, Nepal, Trung Quốc Trong báo này, nhóm tác giả mô tả chi tiết tài liệu gốc tài liệu có liên quan, mẫu chuẩn, đặc điểm hình thái, phân bố sinh thái, ảnh minh họa, bảng so sánh đặc điểm với loài gần (Strobilanthes pateriformis Lindau, Strobilanthes rostrata Y F Deng & J R I Wood) Lồi Strobilanthes helicta có đặc điểm hình thái giống với lồi Strobilanthes pateriformis, Strobilanthes rostrata khác đặc điểm cấu trúc cụm hoa, hoa, bầu vòi nhụy Mẫu tiêu thu Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai lưu giữ Phòng tiêu thực vật, Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Từ khóa: Acanthaceae; cụm hoa; loài bổ sung; Strobilanthes helicta; Việt Nam Ngày nhận bài: 07/02/2020; Ngày hoàn thiện: 08/6/2020; Ngày đăng: 11/6/2020 Strobilanthes helicta T Anders (Acanthaceae) - A NEWLY RECORDED SPECIES FOR FLORA OF VIETNAM Bui Thi Thu Trang2, Deng Yunfei3, Sy Danh Thuong4, Bui Hong Quang1,2, Do Van Hai1,2* 1Institute of Ecology and Biological Resources - VAST, Vietnam, 2Graduate University of Science and Technology - VAST, Vietnam, 3South China Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, China, 4TNU - University of Education ABSTRACT Strobilanthes helicta T Anders., a new record for the flora of Vietnam belonging to Acanthaceae, was studied and described Before, this species only distributed in India, Bhutan, Mianma, Nepal, China In this paper, the authors describe fully about original reference and relevant references, type, morphological characteristics, distribution, ecology, line drawing and picture, the table compares the characteristics with the closing species (Strobilanthes pateriformis Lindau, Strobilanthes rostrata Y F Deng & J R I Wood) Strobilanthes helicta is similar to Strobilanthes pateriformis and Strobilanthes rostrata but difference by the type of inflorescence, flowers, ovary and style The vouchers were collected in Bat Xat Nature Reserve, Bat Xat district, Lao Cai province, preserved in the Herbarium of the Institute of Ecology and Biological Resources, Hanoi, Vietnam Keywords: Acanthaceae; inflorescens; new record; Strobilanthes helicta; Vietnam Received: 07/02/2020; Revised: 08/6/2020; Published: 11/6/2020 (2)1 Mở đầu Chi Chàm (Strobilanthes Blume) chi có số lượng lồi nhiều họ Ơ rơ (Acanthaceae) Cho đến nay, chi ghi nhận khoảng 400 loài, phân bố rộng từ Ấn Độ, Nam Trung Quốc Đơng Nam Á, mở rộng đến phía Tây Afghanistan, phía Bắc Nhật Bản phía Nam New Guinea [1] Phần lớn lồi mọc rừng với khí hậu nhiệt đới gió mùa, số lồi tìm thấy vùng rừng mưa nhiệt đới Malay Peninsula Borneo (J.R.I Wood & al 2017) [2] Ở Việt Nam, R Benoist (1935) công bố mô tả 38 lồi thuộc chi Đơng Dương Thái Lan, Việt Nam có 28 lồi [3] Theo Trần Kim Liên (2015), chi có 33 lồi phân bố rộng rãi từ Bắc vào Nam [4] Trong năm gần đây, Đỗ Thị Xuyến, Đỗ Văn Hài (2006) bổ sung loài thuộc chi Strobilanthes [5]; J.R.I Wood & al (2017) cơng bố lồi thuộc chi ở Đắk Lắk [2], loài Strobilanthes hossei khẳng định có phân bố Việt Nam năm 2018 [6], Strobilanthes erecta ghi nhận cho hệ thực vật Việt Nam năm 2018 [7] Khi thu thập mẫu vật thực địa nghiên cứu mẫu vật chi Strobilanthes lưu trữ phòng tiêu thực vật nước quốc tế, phát loài Strobilanthes helicta Việt Nam Qua nghiên cứu tài liệu khẳng định, loài ghi nhận cho hệ thực vật Việt Nam [1], [8], [9] Các mẫu vật loài Strobilanthes helicta thu thập Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai Các mẫu tiêu lưu giữ Phòng tiêu thực vật (HN) Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Như vậy với loài Strobilanthes heliecta ghi nhận cho hệ thực vật Việt Nam, tổng số loài biết thuộc chi cần tiếp tục cập nhật số lượng tương lai 2 Đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu: Là đại diện của chi Strobilanthes Blume Việt Nam bao gồm mẫu tiêu lưu giữ Phòng tiêu thực vật (HN), Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật, Vườn thực vật Hoa Nam, Trung Quốc (IBSC) mẫu tiêu thu thực địa 2.2 Phương pháp nghiên cứu: Chúng áp dụng phương pháp nghiên cứu so sánh hình thái để phân loại Đây phương pháp truyền thống sử dụng phổ biến phân loại thực vật Dựa vào đặc điểm hình thái quan sinh dưỡng quan sinh sản để so sánh, chủ yếu dựa vào đặc điểm quan sinh sản quan biến đổi chịu tác động điều kiện mơi trường bên ngồi Mẫu vật Việt Nam phân tích so sánh với mẫu chuẩn (typus) loài 3 Kết nghiên cứu Dưới chứng khẳng định loài Strobilanthes helicta ghi nhận cho hệ thực vật Việt Nam Lồi trích dẫn tài liệu; mơ tả; mẫu chuẩn, sinh học sinh thái, mẫu nghiên cứu ghi Strobilanthes helicta T Anders – Chàm zích zắc T Anders 1867 Journ Linn Soc., Bot 9: 479; C C Hu & al 2011 Fl China, 19: 405 - Asystasia calycina Nees, 1832 Wall Pl As Rar 90 - Echinacanthus calycinus (Nees) Nees, 1847 Prodr 11: 168 - Pteracanthus calycinus (Nees) Bremekamp 1944 Verh Kon Ned Akad Wetensch., Afd Natuurk., Sect 41(1): 199 (3)men theo cuống lá; mép có răng, nguyên; chóp có mũi nhọn Cụm hoa dạng nách lá, dài - 12 cm, đơi hoa mọc cặp bắc đầu cành; cuống chung cụm hoa thường zích zắc; bắc hình đường, dài - 12 mm, tồn cụm hoa, bắc thường mọc cặp đối nhau, dài mang hoa; nhẵn đơi có lơng tuyến rải rác; bắc hình đường, dài - mm, nhẵn có lơng tuyến cứng Đài cao 1,5 - 2,5 cm, nhẵn có lơng tuyến, thùy, thùy đài xẻ sâu đến gốc, thùy hình đường, có thùy đài ngắn so với thùy khác, mặt ngồi có nang thạch màu trắng, đỉnh nhọn Tràng màu trắng tím nhạt, dài 3,5 - cm, mặt ngồi nhẵn, mặt nhẵn, ngoại trừ có túm lơng gần đầu vịi nhụy; gốc ống tràng hình trụ, hẹp, dài mm sau mở rộng ra, dài cỡ 1,8 cm, hẹp lại gập cong cỡ 90o gần miệng tràng; thùy tràng hình thuôn, cỡ x mm, thùy không nhau, đỉnh có khía Nhị 4, khơng thị khỏi ống tràng; nhị nhẵn, cặp nhị ngắn cỡ mm, cặp nhị dài cỡ mm; bao phấn hình thn, cỡ × mm Bầu nhẵn; vòi nhụy dài 2,8 - 3,2 cm, đỉnh có lơng Quả nang, hình thn, dài 1,8 - cm, nhẵn, mang hạt Hạt hình trứng đến hình trứng ngược, cỡ x 2,5 mm, có lơng tơ dày mịn (hình - 2, bảng 1) Loc class.: East Bengal Syntypus: W Griffith 6121 (CAL, P: P00719341, photo!) Sinh học sinh thái: Mùa hoa, từ tháng 9-4 (năm sau) Mọc tán rừng rộng thường xanh, gặp độ cao 1700 m Phân bố: Mới gặp Lào Cai (Bát Xát: Ý Tý) Cịn có Bhutan, Nê Pal, Ấn Độ, Trung Quốc, Mianma Mẫu nghiên cứu: LÀO CAI, Quang 110417 (HN), Quang 25102016 (HN), Hai 25102016 (HN) 4 Kết luận Đã mô tả đặc điểm hình thái lồi Strobilanthes helicta T Anders., kèm theo thông tin phân bố, sinh học sinh thái, mẫu nghiên cứu, hình vẽ ảnh màu nhận biết lồi Từ thơng tin khẳng định lồi thực vật nói ghi nhận cho hệ thực vật Việt Nam Lời cảm ơn: Chúng xin chân thành cảm ơn Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đề tài mã số "106.03-2017.301”, đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, mã số VAST04.03/20-21, đề tài sở mã số: IEBR ĐT.7-20 hỗ trợ kinh phí cho báo; cảm ơn họa sĩ Lê Kim Chi vẽ hình vẽ minh họa TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [1] C C Hu, Y F Deng, and T F Daniel, “Strobilanthes”, in Flora of China, Science Press, Beijing & Missouri Botanical Garden Press, St Louis, 2011, vol 19, pp 381-477 [2] J R I Wood, S N Maxim, A N Kuznetzov, S P Kuznetzova, and R W Scotland, “Strobilanthes barbigera (Acanthaceae), a new species from Vietnam,” Kew Bulletin, vol 72, no 28 (5 pages), 2017, doi: https://doi.org/10.1007/s12225-017-9703-8 [3] R Benoist, “Strobilanthes”, in Flore Générale de l’Indo-Chine, M H Lecomte, Ed Paris: Mason et Cie, 1935, vol 4, pp 728-753 [4] T K Lien, “Acanthaceae” in Checklist of plant species of Vietnam, Hanoi: Agricultural Publishing House, 2005, vol 3, pp 251-281 [5] D T Xuyen, and D V Hai, “One new species of the genus Strobilanthes Blume (Acanthaceae) for the flora of Vietnam,” Journal of Biology, vol 28, no 4, pp 40-42, 2006 [6] P T Oanh, N T Thanh, D T Xuyen, D V Hai, P T T Huong, and Y F Deng “On the occurrence of Strobilanthes hossei C B Clarke in Vietnam,” In Proceedings of the 7th National Scientific Conference on Ecology and Biological Resources, Publishing House for Science and Technology, Hanoi, 2017, pp 309-312 [7] T S Nguyen, Z L Lin, S K Nguyen, and Y F Deng, “Strobilanthes erecta (Acanthaceae), a newly recorded species from China and Vietnam,” Phytotaxa, vol 372, no 4, pp 283-290, 2018 (4)Bảng Bảng so sánh đặc điểm hình thái lồi Strobilanthes helicta với loài gần gũi Đặc điểm Strobilanthes helicta T Anders Strobilanthes rostrata Y F Deng & J R I Wood Strobilanthes pateriformis Lindau Thân Thân cạnh Thân cạnh Thân có cánh Cuống Dài 0,5-4 cm, có lơng tơ mịn Dài 4-8 cm, nhẵn Dài 1-3 cm, nhẵn Phiến Hình trứng, hình mác hình bầu dục, 4-11 × 1-5 cm; gân bên 6-7 cặp; gốc hình nêm men theo cuống; mép cưa đến nguyên; chóp nhọn Hình bầu dục, 11-17 × 7-10 cm; gân bên 9-12 cặp; gốc gần tròn men theo cuống; mép sâu; chóp có mũi nhọn Hình thn-hình trứng đến hình mác, cỡ 6-13 × 2,5-5,5 cm; gân bên 4-6 cặp; gốc hình nêm men theo cuống; mép có răng, chóp có mũi nhọn Cụm hoa Cụm hoa nách lá, dài 2-12 cm, hình zích zắc rõ Cụm hoa nách lá, hình zích zắc khơng rõ Cụm hoa nách đầu cành, dài 3-10 cm Lá bắc Hình đường, dài 5-12 mm Hình thìa-hình đường, dài 2-3 mm Hình trứng đến hình mác, dài 2,5-5 mm Lá bắc Hình đường, dài 2-3 mm Hình đường, dài đến mm Hình thìa - hình đường, dài 4-7 mm Đài Dài 1,5-2,5 cm, thùy xẻ sâu đến gốc, thùy hình đường với thùy ngắn Dài cm, thùy xẻ sâu đến gần gốc, thùy nhau, hình đường Dài 0,6-1,2 cm, thùy xẻ sâu đến gốc, gần thùy dài hơn, hình mác Hoa Màu trắng tím nhạt, cỡ 3,5-4 cm Màu xanh nhạt, cỡ 3,8 cm Màu tím nhạt, cỡ 3-4 cm Nhị Nhị 4, cặp nhị ngắn, cỡ mm, cặp nhị dài cỡ mm; bao phấn cỡ × mm Nhị 4, cặp nhị ngắn cỡ mm, cặp nhị dài cỡ mm; ô bao phấn cỡ mm Nhị 4, cặp nhị ngắn cỡ mm, cặp nhị dài cỡ mm; ô bao phấn cỡ 2,5 × mm Bầu vịi nhụy Bầu nhẵn; vòi nhụy dài 2,8-3,2 cm, đầu vòi có lơng dài Bầu nhẵn; vịi nhụy dài cỡ 2,7 cm, có lơng dày Đỉnh bầu có lơng tơ; vòi nhụy dài cỡ 2,5 cm, nhẵn Quả Quả nang, dài 1,8-2 cm Quả nang, dài 1,6 cm Quả nang, dài 1,4 cm Hạt Hình trứng đến trứng ngược, cỡ × 2,5 mm Hình trứng, cỡ × mm Hình trứng, cỡ × 2,5 mm Hình Strobilanthes helicta T Anders 1-2 Cành mang cụm hoa; 3-4 Tràng (nhìn mặt bên); 5 Tràng mở; Đài, nhị vòi nhụy; Lá bắc; Bầu vòi nhụy (5)Hình Strobilanthes helicta T Anders 1 Cành mang cụm hoa; Cuống gốc (mặt dưới); Nhánh cụm hoa; Lá bắc (gần gốc cụm hoa); Đài; Tràng (mặt bên); Chỉ nhị bao phấn; Bầu vòi nhụy
- Xem thêm -

Xem thêm: Strobilanthes helicta T. Anders. - HỌ Ô RÔ (ACANTHACEAE), GHI NHẬN MỚI CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM, Strobilanthes helicta T. Anders. - HỌ Ô RÔ (ACANTHACEAE), GHI NHẬN MỚI CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

Hình ảnh liên quan

Hình 2. Strobilanthes helicta T. Anders. - Strobilanthes helicta T. Anders. - HỌ Ô RÔ (ACANTHACEAE),  GHI NHẬN MỚI CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

Hình 2..

Strobilanthes helicta T. Anders Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan