0

Kiểm tra vật lý 11bo-de-on-thi-hkii-bo-de-on-thi-hkii

4 10 0
  • Kiểm tra vật  lý 11bo-de-on-thi-hkii-bo-de-on-thi-hkii

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:21

Một tia sáng SI tới song song với một đường kính AB, cách đường kính này một đoạn d, rọi vào điểm I của mặt cầu cho tia khúc xạ IB đi qua B (hình vẽ bên). Xác định giá trị của d. Trong[r] (1)Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn ĐỀ SỐ Câu 1: (1,5 điểm) Viết biểu thức xác định suất điện động cảm ứng trường hợp mạch điện khung dây dẫn có N vịng dây Phát biểu định luật Len−xơ chiều dòng điện cảm ứng Câu 2: (1,5 điểm) Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng viết biểu thức định luật, thích đại lượng Nêu định nghĩa chiết suất tuyệt đối môi trường ghi công thức Câu 3: (2,0 điểm) Thế điều tiết mắt? Áp dụng: Một mắt bình thường già khả điều tiết kém, nên điều tiết tối đa độ tụ tăng thêm 0,8 điốp Xác định điểm cực cận mắt Câu 4: (3,0 điểm) Cho thấu kính hội tụ có độ tụ 5dp Vật sáng AB hình mũi tên đặt trục vng góc với trục a) Tìm tiêu cự thấu kính b) Điều chỉnh vị trí vật sáng AB để có ảnh lớn gấp lần vật Tính khoảng cách từ vật đến ảnh c) Đặt (E) phía sau thấu kính, vng góc với trục thấu kính cách vật AB khoảng D không đổi Giả sử di chuyển thấu kính khoảng từ vật đến màn, ta tìm hai vị trí O1 O2 thấu kính cho ảnh rõ nét Biết ảnh này lớn gấp lần ảnh Tìm khoảng cách O1O2 Câu 5: (2,0 điểm) Xét khung dây ABCD cứng, phẳng, diện tích 30cm2 , gồm 100 vòng dây Khung dây đặt từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với mặt phẳng khung dây có chiều hình vẽ Biết cảm ứng từ biến thiên theo thời gian đồ thị hình vẽ a) Tính suất điện động cảm ứng khung, ứng với giai đoạn biến thiên từ thơng b) Xác định chiều dịng điện cảm ứng khung ĐỀ SỐ Câu 1: (2,0 điểm) a) Nêu đường tia sáng đặc biệt qua thấu kính b) Nêu điều kiện để có phản xạ tồn phần Câu 2: (2,0 điểm) a) Phát biểu viết biểu thức định luật khúc xạ ánh sáng b) Một người thợ lặn không bị tật mắt cho biết: Khi lặn nước mà khơng mang kính lặn khơng trơng thấy rõ vật cạn Khi có mang kính lặn (thực chất kính phẳng gắn vào ốp cao su giữ khơng cho nước chạm vào mắt) trơng thấy rõ vật nước Hãy giải thích vậy? B D C B A 3 1 4.10-2 2.10-2 t(s) B(T) (2)Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn Câu 3: (1,0 điểm) Một ống dây có chiều dài 31,4cm, quấn 1000 vịng dây, vịng có diện tích 20cm2, có dịng điện I = 2A chạy qua Bên lòng ống dây chân không, điện trở ống dây nhỏ a) Tính từ thơng qua vịng dây b) Tính độ lớn suất điện động tự cảm ống dây ngắt dòng điện thời gian 0,1s Câu 4: (1,5 điểm) Một thước cắm thẳng đứng vào bình nước có đáy phẳng, ngang Phần thước nhô khỏi mặt nước 4cm Chếch có đèn Bóng thước mặt nước dài 4cm đáy dài 8cm Biết chiết suất nước 4/3 Tính chiều sâu nước bình Câu 5: (1,0 điểm) Một thấu kính có hai mặt lồi với bán kính đặt khơng khí Một vật sáng AB vng góc với trục thấu kính tạo ảnh thật AB B' A'  cách AB đoạn 90cm Biết chiết suất thấu kính n = 1,5 Xác định tiêu cự thấu kính bán kính hai mặt cong Câu 6: (2,5 điểm) (Dành riêng cho học sinh chuyên Văn) Mắt người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5cm đến 50cm a) Người phải đeo kính để sửa tật? Tính tiêu tự độ tụ kính (Kính đeo sát mắt) b) Khi đeo kính người có khoảng nhìn rõ bao nhiêu? c) Để có khoảng nhìn rõ gần mắt bình thường 25cm, người cần đeo kính có độ tụ bao nhiêu? (Kính đeo cách mắt 2cm) Câu 7: (2,5 điểm) (Dành riêng cho học sinh lớp 11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 11.5, chuyên Toán, chuyên Anh) Mắt người cận thị già có điểm cực cận điểm cực viễn cách mắt 40cm 100cm a) Người phải đeo kính L1 loại gì, có tiêu cự độ tụ để thấy rõ vật xa vô mà mắt điều tiết? (Kính đeo sát mắt) b) Khi đeo kính L1, người thấy vật cách mắt gần bao nhiêu? c) Để đọc sách gần cách mắt 25cm mà khơng lấy kính L1 phải dán thêm trịng L2 vào kính L1 Tính độ tụ kính L2 cần dán thêm ĐỀ SỐ I PHẦN CHUNG (8,0 điểm) (Dành cho tất lớp) Câu 1: (1,5 điểm) Nêu định nghĩa tượng khúc xạ ánh sáng Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng Câu 2: (1,5 điểm) Khi xuất dịng điện cảm ứng mạch kín? Phát biểu định luật Lenxơ chiều dòng điện cảm ứng Câu 3: (1,5 điểm) Một tia sáng truyền từ môi trường suốt có chiết suất n khơng khí, góc tới 300 tia khúc xạ khơng khí lệch so với tia tới góc 150 a) Vẽ đường truyền tia sáng Xác định giá trị chiết suất n môi trường b) Để khơng có tia khúc xạ khơng khí phải tăng góc tới độ? Câu 4: (1,0 điểm) Một ống dây có hệ số tự cảm L = 10 mH, cường độ dòng điện qua ống dây có cường độ A a) Tính từ thơng riêng ống dây b) Nếu dòng điện qua ống dây giảm đến khoảng thời gian 0,1 s độ lớn suất điện động tự cảm xuất ống bao nhiêu? Câu 5: (1,5 điểm) Một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 20 cm Đặt vật AB cách thấu kính 20 cm a) Xác định vị trí độ phóng đại ảnh Vẽ hình ảnh vật AB qua thấu kính (3)Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn II PHẦN BẮT BUỘC (2 điểm) A Phần bắt buộc dành cho ban A, A1 (11A1 → 11A3; 11A5 → 11A10) Câu 6: (1,0 điểm) Nêu định nghĩa tượng phản xạ toàn phần Nêu điều kiện để xảy tượng phản xạ toàn phần Câu 7: (1,0 điểm) Một cầu suốt, đồng chất, chiết suất n 3, bán kính R = 10cm, đặt khơng khí Một tia sáng SI tới song song với đường kính AB, cách đường kính đoạn d, rọi vào điểm I mặt cầu cho tia khúc xạ IB qua B (hình vẽ bên) Xác định giá trị d B Phần bắt buộc dành cho lớp ban B, D (11A4; 11A11 → 11A15) Câu 8: (1,0 điểm) Lăng kính gì? Nêu đặc điểm tia ló khỏi lăng kính Câu 9: (1,0 điểm) Một khối bán trụ suốt có bán kính R, chiết suất n, đặt khơng khí Trong mặt phẳng tiết diện vng góc, tia sáng truyền qua khối bán trụ biểu diễn hình vẽ Biết OI = R/2 Tính chiết suất n khối bán trụ ĐỀ SỐ Câu 1: Thế điều tiết mắt? Thế điểm cực cận điểm cực viễn mắt Câu 2: Thấu kính gì? Độ tụ gì? Viết cơng thức tính độ tụ − ghi ý nghĩa đơn vị đại lượng công thức Câu 3: Một hồ kim loại hình chữ nhật chứa đầy chất lỏng chưa xác định chiết suất (hình vẽ) Một quan sát viên đặt mắt thành hồ nhìn thấy góc C Tính chiết suất chất lỏng Câu 4: Một tia sáng tới mặt AB lăng kính thủy tinh góc chiết quang A (n = 1,52) hình vẽ Tính giá trị lớn góc  để có phản xạ tồn phần mặt AC trường hợp: a) Lăng kính đặt khơng khí b) Lăng kính đặt nước? (Chiết suất nước n’ = 4/3) Câu 5: Một vật sáng AB qua thấu kính K tạo ảnh thật ngược chiều, cao nửa vật Khoảng cách từ vật đến ảnh 40cm a) K thấu kính gì? Vì sao? Vẽ hình b) Thấu kính đặt cách vật bao nhiêu? c) Tính tiêu cự thấu kính K (làm thứ tự câu hỏi) 150 K J I S O B O I A d S C B A α 85cm 1,14m D C B A (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra vật lý 11bo-de-on-thi-hkii-bo-de-on-thi-hkii, Kiểm tra vật lý 11bo-de-on-thi-hkii-bo-de-on-thi-hkii

Hình ảnh liên quan

Câu 4: (3,0 điểm) Cho một thấu kính hội tụ có độ tụ 5dp. Vật sáng AB hình mũi tên đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính - Kiểm tra vật  lý 11bo-de-on-thi-hkii-bo-de-on-thi-hkii

u.

4: (3,0 điểm) Cho một thấu kính hội tụ có độ tụ 5dp. Vật sáng AB hình mũi tên đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 3: Một hồ kim loại hình chữ nhật chứa đầy một chất lỏng chưa xác định được chiết suất (hình vẽ) - Kiểm tra vật  lý 11bo-de-on-thi-hkii-bo-de-on-thi-hkii

u.

3: Một hồ kim loại hình chữ nhật chứa đầy một chất lỏng chưa xác định được chiết suất (hình vẽ) Xem tại trang 3 của tài liệu.