0

bo de thi giua hoc ki 2 lop 4

10 11 0
  • bo de thi giua hoc ki 2 lop 4

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:21

MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP - GIỮA KÌ II Năm học: Mạch kiến thức kĩ Số câu, Mức Số điểm Kiến thức tiếng Việt: Số câu - Hiểu nghĩa sử dụng số từ ngữ thuộc chủ điểm học - Nhận biết xác định định chủ ngữ, vị ngữ câu kể Ai ?, Ai làm ?, Ai ?, câu khiến Biết Số điểm đặt câu với kiểu câu Biết chuyển câu kể thành câu khiến Đọc hiểu văn bản: - Xác định hình ảnh, nhân vật, chi Số câu tiết có ý nghĩa đọc - Hiểu nội dung đoạn, đọc, hiểu ý nghĩa - Giải thích chi tiết suy luận trực tiếp rút thông tin từ Số điểm đọc - Nhận xét hình ảnh, nhân vật chi tiết đọc; biết liên hệ điều đọc với thân thực tế Số câu Tổng: Số điểm Mức Mức Mức Tổng 1 05 1 1 04 1 05 0,5 0,5 03 2 1,5 1,5 2 10 07 MA TRẬN CÂU HỎI KIỂM TRA MƠN TIẾNG VIỆT LỚP - GIỮA KÌ II Năm học: 2016 - 2017 TT Chủ đề Đọc hiểu Số câu văn Câu số Kiến thức Số câu tiếng Việt Câu số Tổng số câu Mức TN TL 02 1-3 02 Luyện chữ đẹp QueenBee: Sưu tầm Mức TN TL 01 01 6,7 01 01 Mức TN TL 01 02 8,9 01 03 Mức TN TL 01 01 10 02 Tổng 05 1,2,3,4,5 05 6,7,8,9,10 10 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP – GIỮA HỌC KÌ II Năm học: Kiến thức, kĩ Đọc hiểu văn Kiến thức Tiếng Việt Tổng số Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Mức TN TL Mức TN TL 1 1 1 2 1 1 0,5 0,5 1 1,5 0,5 Luyện chữ đẹp QueenBee: Sưu tầm Mức TN TL Mức TN TL Tổng số TN TL TRƯỜNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II Mơn: Tốn - Lớp Năm học: Họ tên: Lớp: Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề) Điểm Lời nhận xét giáo viên ……………………….…………………………………………………………… ……………………….…………………………………………………………… ……………………….…………………………………………………………… A- KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm) 1- Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm) Học sinh bốc thăm để đọc Tập đọc học từ tuần 19 đến tuần 27 (Sách hướng dẫn học Tiếng Việt 4, tập 2) Sau đó, trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc giáo viên yêu cầu 2- Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: (7 điểm) Học sinh đọc thầm Ga-vrốt chiến lũy sách hướng dẫn học Tiếng Việt tập 2A trang 131 khoanh tròn chữ trước ý trả lời cho câu hỏi Câu 1: (0,5đ) Ga-vrốt chiến lũy để làm gì? A Để chơi trị ú tim B Để nhặt đạn cho nghĩa quân C Để quan sát trận địa Câu 2: (1đ) Vì tác giả gọi Ga-vrốt thiên thần? A Vì cậu lúc ẩn lúc đường phố B Vì cậu chăm nhặt đạn C Vì cậu khơng sợ chết, lúc ẩn lúc khói đạn, dũng cảm tìm đạn cho nghĩa quân Câu 3: (0,5đ) Nội dung câu chuyện là: A Ca ngợi lòng dũng cảm Ga-vrốt B Miêu tả hình dáng bé nhỏ Ga-vrốt C Kể việc tránh đạn Ga-vrốt Luyện chữ đẹp QueenBee: Sưu tầm Câu 4: (1đ) Tìm câu thành ngữ tục ngữ phù hợp với câu chuyện Ga-vrốt chiến lũy: …………………………………………………………………………………………………… Câu 5: (1đ) Nếu cảm nghĩ em nhân vật Ga-vrốt …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Câu 6:(0,5đ) Câu: “- Vào ngay.” loại câu gì? A Câu cảm B Câu kể C Câu khiến Câu 7: (0,5đ)Từ “chiến lũy” thuộc loại từ nào? A Danh từ B Động từ C Tính từ Câu 8: (0,5đ) Câu: “Ngồi đường, khói lửa mịt mù.” thuộc kiểu câu kể: A Ai gì? B Ai làm gì? C Ai ? Câu 9: (0,5đ) Câu “Thì Ga-vrốt lấy giỏ đựng chai quán khỏi chiến lũy.”có vị ngữ là: A khỏi chiến lũy B lấy giỏ đựng chai quán C lấy giỏ đựng chai quán khỏi chiến lũy Câu 10: (1đ) a) Chuyển câu sau thành câu khiến : Nam lao động …………………………………………………………………………………… b) Đặt câu khiến để nói với bạn ………………………………… ………………………………………………… B- KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) 1- Chính tả: (2 điểm) Viết Khuất phục tên cướp biển ( từ "Cơn tức giận thú nhốt chuồng" - Sách Tiếng Việt 4, tập 2A, tr 108 ) 2- Tập làm văn: (8 điểm) Hãy viết văn tả cối mà em yêu thích Luyện chữ đẹp QueenBee: Sưu tầm ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP - GIỮA KÌ II Năm học: A- KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm) 1- Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm) Học sinh đọc lưu loát diễn cảm: điểm Học sinh trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc: điểm 2- Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: (7 điểm) Câu Đáp án Câu Câu B C Câu Câu Câu Câu Câu Câu A Gan vàng C A C C sắt Điểm 0,5 đ 0,5đ 0,5đ 1đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1đ Câu (1 điểm): HS nêu cảm nghĩ nhân vât Ga-vrốt: Gợi ý: Ga-vrốt thiếu niên anh hùng, không sợ nguy hiểm đến thân lo cho nghĩa qn khơng cịn đạn để tiếp tục chiến đấu Em khâm phục long dung cảm Ga-vrốt Giáo viên xem xét câu trả lời học sinh điểm Câu 10: a) Học sinh chuyển từ câu kể sang câu khiến (0,5 điểm) Ví dụ: Nam lao động Nam nên lao động Đề nghị Nam lao động Nam lao động nhé! Học sinh sai lỗi dấu câu trừ 0,25đ b) Học sinh đặt câu 0,5 điểm B- KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) 1- Chính tả: (3 điểm) Viết Khuất phục tên cướp biển Yêu cầu: Bài viết đẹp, khơng sai - sót lỗi tả (2 điểm) Nếu viết sai phụ âm, vần, dấu thanh, tiếng (mỗi lỗi trừ 0,2 điểm) 2- Tập làm văn: (8 điểm) Hãy viết văn tả cối mà em yêu thích Yêu cầu: - Bố cục đầy đủ phần: MB, TB, KB Nội dung trọng tâm - Kĩ dùng từ, đặt câu hay câu văn ngữ pháp - Bài văn có sử dụng hình ảnh biện pháp nghệ thuật - Tả số đặc điểm bật cối, câu văn có sử dụng biện pháp tu từ, diễn đạt tự nhiên sinh động, trình bày đẹp Luyện chữ đẹp QueenBee: Sưu tầm MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MƠN TỐN – GIỮA KÌ II Mạch kiến Số Mức Mức Mức Mức Tổng thức, câu kĩ TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL số điể m Số học: Dấu Số 1 1 2 hiệu chia hết; so câu sánh phân số; Số 0,5 1,0 3,0 1,0 1,5 4,0 cộng, trừ, nhân, điể chia phân số m Số 1 câu Đại lượng: m , km2 Số 0,5 0,5 1,0 điể m Hình học: Hình thoi, hình bình hành Số câu 1 0,5 1,0 1,5 Số điể m Số Giải tốn có lời câu văn Số điể m Tổng 1 2,0 2,0 Số câu 2 Số điể m 1,5 0,5 2,0 5,0 1,0 4,0 6,0 Luyện chữ đẹp QueenBee: Sưu tầm MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MƠN TỐN – GIỮA HỌC KÌ II Mạch kiến Số Mức Mức Mức Mức Tổng thức, câu TN TL TN TL TN TL TN TL kĩ Số học: Dấu Số 1 1 hiệu chia hết; câu so sánh phân Câu 1,2,7,8 số; cộng, trừ, số nhân, chia phân số Số 1 câu Đại lượng: m , km2 Câu 3,4 số Số Hình học: Hình câu thoi, hình bình hành Câu số Số Giải tốn có câu lời văn Câu số 1 5,6 1 9 Tổng số câu TRƯỜNG Họ tên: Lớp: Luyện chữ đẹp QueenBee: Sưu tầm KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II Mơn: Toán - Lớp Năm học: Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề) Điểm Lời nhận xét giáo viên ……………………….…………………………………………………………… ……………………….…………………………………………………………… ……………………….…………………………………………………………… I Trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Câu (0,5đ): Phân số sau lớn 1: A B C D Câu (1đ): Chọn câu trả lời nhất: a) Số chia hết cho là: A 11 B 60 C 123 D 224 b) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 9….8 chia hết cho là: A B C D 2 Câu (0,5đ): 10 000 000m = …………km A 10 B 100 C 1000 D 10 000 2 Câu (0,5đ): 4003dm = ……m …….dm A 4m2 3dm2 B 40m2 30dm2 C 40m2 3dm2 Câu (0,5đ): Đặc điểm hình thoi là: A Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song B Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song bốn cạnh C Hình thoi có bốn cạnh D Hình thoi có bốn cạnh song song Câu (1đ): Tính diện tích hình bình hành biết độ dài đáy 14cm chiều cao 10cm Diện tích hình bình hành là: A 140cm2 B 24cm2 C 70cm2 D 48cm2 II Tự luận Câu (3đ): Tính: a) b) c) d) + = ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… = ……………………………………………… ………………….…………… = ………………………………………………………………….…… …… Câu (1đ): Tính cách thuận tiện nhất: 198 x 27 + 198 x 72 + 198 Luyện chữ đẹp QueenBee: Sưu tầm Câu 9(2đ): Một mảnh đất hình thoi có độ dài đường chéo thứ 30m, độ dài đường chéo thứ hai đường chéo thứ Tính diện tích mảnh đất ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHO ĐIỂM I Phần trắc nghiệm : (4 điểm) Câu D Câu a-B Câu A Câu C Câu B 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Câu A b- B 0,5 điểm điểm điểm II Phần tự luận: (6 điểm) Câu 7: Đúng phép tính 0,75 điểm Thiếu bước trừ 0,25 điểm a) + = = d) Câu 8: = = b) c) + = 3= = = 198 x 27 + 198 x 72 + 198 = 198 x (27+ 72 + 1) (0,5đ) = 198 x 100 (0,25đ) = 19800 (0,25đ) Luyện chữ đẹp QueenBee: Sưu tầm = 3= = = = Câu 9: Giải Đường chéo thứ hai là: = 20 (m) 30 x Diện tích mảnh đất là: = 300 (m2) Đáp số: 300 m2 Luyện chữ đẹp QueenBee: Sưu tầm (0,5đ) (0,5đ) (0,25đ) (0,5đ) (0,25đ) ... 123 D 22 4 b) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 9….8 chia hết cho là: A B C D 2 Câu (0,5đ): 10 000 000m = …………km A 10 B 100 C 1000 D 10 000 2 Câu (0,5đ): 40 03dm = ……m …….dm A 4m2 3dm2 B 40 m2... Câu (1đ): Tính diện tích hình bình hành biết độ dài đáy 14cm chiều cao 10cm Diện tích hình bình hành là: A 140 cm2 B 24 cm2 C 70cm2 D 48 cm2 II Tự luận Câu (3đ): Tính: a) b) c) d) + = ………………………………………………………………………………... câu văn Số điể m Tổng 1 2, 0 2, 0 Số câu 2 Số điể m 1,5 0,5 2, 0 5,0 1,0 4, 0 6,0 Luyện chữ đẹp QueenBee: Sưu tầm MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KI? ??M TRA MƠN TỐN – GIỮA HỌC KÌ II Mạch ki? ??n Số Mức Mức Mức Mức
- Xem thêm -

Xem thêm: bo de thi giua hoc ki 2 lop 4 , bo de thi giua hoc ki 2 lop 4

Hình ảnh liên quan

Hình học: Hình - bo de thi giua hoc ki 2 lop 4

Hình h.

ọc: Hình Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình học: Hình - bo de thi giua hoc ki 2 lop 4

Hình h.

ọc: Hình Xem tại trang 7 của tài liệu.