0

Soạn bài So sánh (tiếp theo) | Soạn bài So sánh (tt) lớp 6 | Soạn văn 6

4 25 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/01/2021, 18:12

so sánh nào. Phân tích tác dụng gợi hình, gợi cảm của một phép so sánh mà em thích. a) Quê hương tôi có con sông xanh biếc Nước gương trong soi tóc những hàng tre Tâm hồn tôi là một bu[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài So sánh (tiếp theo) | Soạn bài So sánh (tt) lớp 6 | Soạn văn 6,