0

Soạn bài Vượt thác ngắn nhất | Soạn bài Vượt thác lớp 6 | Soạn văn 6

4 12 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/01/2021, 18:11

– Trong bài Vượt thác tác giả tả cảnh quan hai bên bờ sông theo hành trình của con thuyền qua những địa hình khác nhau, rồi tập trung miêu tả cảnh vượt thác. + Làm nổi bật hình ảnh con [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài Vượt thác ngắn nhất | Soạn bài Vượt thác lớp 6 | Soạn văn 6,