0

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đang ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

98 21 0
  • (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đang ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 10:32

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đang ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đang ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đang ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đang ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đang ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đang ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đang ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đang ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đang ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đang ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đang ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đang ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đang ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đang ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đang ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đang ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đang ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đang ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH THỊ THU THỦY ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn Thái Nguyên - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH THỊ THU THỦY ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Thị Lan Người KÝ PHỊNG QLĐTSĐH KÝ KHOA CHUN MƠN Thái Ngun - 2015 CHỮ KÝ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Đinh Thị Thu Thủy LỜI CẢM ƠN Trong q trình hồn thành luận văn này, quan tâm, giúp đỡ quý báu tập thể thầy cô giáo Khoa Môi trường, Khoa Tài nguyên phongg quản lý sau đại học, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, quan tâm, động viên, giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt giúp đỡ, dẫn tận tình PGS.TS Đỗ Thị Lan, người hướng dẫn khoa học, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn vấn đề “ Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ” Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ đồng chí lãnh đạo UBND Phòng, ban UBND huyện Yên Lập nhiệt tình giúp đỡ tơi thời gian điều tra số liệu có ý kiến đóng góp quý báu cho luận văn Tôi xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình động viên, khuyến khích giúp đỡ tơi thời gian học thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn quan tâm, giúp đỡ, động viên quý báu kịp thời đó! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đinh Thị Thu Thủy MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU .1 Đặt vấn đề .1 Mục tiêu tổng quát Mục tiêu cụ thể .2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học sở pháp lý đề tài 1.1.1 Khái quát chung đất đai 1.1.2 Tổng quan vấn đề đăng ký đất đai 1.2 Khái quát đăng ký đất đai, bất động sản số nước giới .7 1.2.1 Đăng ký đất đai Thụy Điển 1.2.2.Đăng ký đất đai Trung Quốc 1.2.3 Đăng ký đất đai, bất động sản Cộng hòa Pháp .9 1.3 Khái quát Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Việt Nam 11 1.3.1 Cơ sở pháp lý tổ chức hoạt động VPĐK .11 1.3.2 Hệ thống đăng ký đất đai .13 1.3.3 Thực trạng hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 15 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 30 2.2 Về địa điểm, thời gian nghiên cứu: 30 2.3 Nội dung nghiên cứu 30 2.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Yên Lập 30 2.3.2 Đánh giá thực trạng tình hình hoạt động Văn phịng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập 31 2.3.3 Đánh giá người dân hoạt động VPĐKQSDĐ huyện Yên Lập 31 2.3.4 Nguyên nhân làm hạn chế hiệu hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, 31 2.3.5.Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: Ứng dụng giải pháp để tổ chức thực 03 tháng để từ khẳng định giải pháp đưa có hiệu áp dụng địa phương 31 2.4 Phương pháp nghiên cứu 31 2.4.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu 31 2.4.2 Phương pháp thống kê, so sánh 32 2.4.3 Phương pháp kế thừa tài liệu có liên quan .32 2.4.4 Phương pháp chuyên gia 32 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tình hình quản lý sử dụng đất đai huyện Yên Lập 33 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 3.1.2 Điều kiện kinh tế- xã hội 36 3.1.3 Tình hình quản lý đất đai sử dụng đất đai huyện Yên Lập .39 3.2 Đánh giá thực trạng tình hình hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập 43 3.2.1 Tổ chức máy 43 3.2.2 Nhiệm vụ quyền hạn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đât huyện Yên Lập 45 3.2.3 Cơ chế tài cho hoạt động Văn phòng ĐKQSD đất 46 3.2.4 Điều kiện sở vật chất .46 3.2.5 Quy trình thực thủ tục hành đất đai 48 3.2.6 Kết hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 53 3.3 Đánh giá người dân hoạt động VPĐK huyện Yên Lập 71 3.3.1 Mức độ tiếp nhận thủ tục hành công khai 71 3.3.2 Thời gian thực thủ tục 73 3.3.3 Mức độ hướng dẫn công dân lập hồ sơ cán 74 3.3.4 Các khoản lệ phí phải đóng 75 3.3.5 Nhận xét 77 3.4 Nguyên nhân làm hạn chế hiệu hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất .79 3.4.1 Chính sách pháp luật đất đai, trình độ hiểu biết pháp luật hạn chế người dân 79 3.4.2 Nguyên nhân tổ chức, chế hoạt động 79 3.4.3 Nguyên nhân sở vật chất, kỹ thuật .80 3.4.4 Nguyên nhân nguồn nhân lực 81 3.4.5 Nguyên nhân chế hoạt động, chế tài Văn phịng cịn chưa phù hợp .82 3.5 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất .82 3.5.1 Giải pháp sách pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật người dân 82 3.5.2 Giải pháp tổ chức, chế hoạt động 82 3.5.3 Giải pháp đầu tư sở vật chất kỹ thuật 83 3.5.4 Giải pháp nhân lực 84 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 85 Kết luận 85 Đề nghị 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu Tên đầy đủ BĐS Bất động sản ĐKĐĐ Đăng ký đất đai GCN Giấy chứng nhận quyền sử dụng HSĐC Hồ sơ địa SDĐ Sử dụng đất UBND Ủy ban nhân dân VPĐK Văn phòng đăng ký VPĐKQSĐ Văng phòng đăng ký quyền sử dụng đất XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 1.1: Tình hình thành lập VPĐKQSDĐ cấp 16 Bảng 1.2: Nguồn nhân lực VPĐK theo chuyên môn 18 Bảng 3.1: Các loại đất huyện Yên Lập .35 Bảng 3.2: Số liệu tài nguyên khoáng sản huyện Yên Lập 36 Bảng 3.3: Lao động huyện Yên Lập 2010 - 2015 37 Bảng 3.4: Hiện trạng sử dụng đất đai địa bàn huyện yên Lập năm 2014 42 Bảng 3.5 : Thiết bị cơng nghệ văn phịng 47 Bảng 3.6: Cơ sở vật chất phục vụ thực nhiệm vụ 47 Bảng 3.7: Hồ sơ thủ tục xử lý hồ sơ 50 Bảng 3.8: Kết cấp giấy chứng nhận QSD đất từ 2011-2014 huyện Yên Lập 54 Bảng 3.9: Kết cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất địa bàn huyện Yên Lập 57 Bảng 3.10: Kết cấp GCN cho quan, tổ chức nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thuê đất địa bàn huyện .58 Bảng 3.11: Kết hồ sơ địa theo CT 299/TTg địa bàn 59 Bảng 3.12: Kết lập hồ sơ địa chính quy 60 Bảng 3.13: Kết chỉnh lý biến động sử dụng đất năm 2013 62 Bảng 3.14: Diện tích đơn vị hành theo trạng kiểm kê 2014 64 Bảng 3.15: Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 huyện Yên Lập 68 Bảng 3.16: Mức độ cơng khai thủ tục hành .72 Bảng 3.17: Đánh giá tiến độ giải hồ sơ VPĐK 73 Bảng 3.18: Đánh giá mức độ hướng dẫn cán 75 Bảng 3.19: Đánh giá khoản chi phí ngồi quy định 76 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Trang Hình 1.1 Sơ đồ vị trí VPĐK hệ thống quản lý nhà nước đất đai 19 Hình 3.1: Bản đồ địa giới hành tỉnh Phú Thọ 34 Biểu đồ 3.1: Biểu đZồ thể cấu loại đất địa bàn huyện Yên Lập năm 2014 43 Hình 3.2: Quy trình đăng ký cấp GCNQSDĐ lần đầu .48 Hình 3.3: Quy trình thủ tục chuyển quyền sử dụng đất .51 Hình 3.4: Quy trình đăng ký chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất .52 Hình 3.5: Quy trình xóa đăng ký chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất .53 Biểu đồ 3.2: Kết cấp giấy chứng nhận QSD đất từ 2011-2014 huyện Yên Lập .54 74 Từ tổng hợp thấy rằng, sau đánh giá thành tích đạt được, có 12% số ý kiến người dân cho thời gian thực chậm Mặc dù tồn số lượng hồ sơ đến giao dịch Văn phòng ĐKQSDĐ chưa giải theo giấy hẹn kết điều tra cho thấy người dân đồng tình với việc thành lập mơ hình VPĐK Từ thành lập Văn phòng ĐKQSDĐ đến tình trạng người sử dụng đất khơng làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, cấp GCN thay số lượng hồ sơ xin đăng ký QSDĐ, cấp GCN ngày tăng nhanh Điều chứng tỏ cải cách thủ tục hành quản lý đất đai có xu hướng thành cơng chất lượng lẫn hiệu phục vụ Do nhận thức tầm quan trọng đặc biệt cải cách thủ tục hành chính, huyện n Lập đạo tốt cơng tác cải cách thủ tục hành chính, xem khâu trọng tâm nhu cầu người sử dụng đất nhà đầu tư nước, nước phục vụ cho nghiệp phát triển kinh tế đất nước thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa xây dụng nơng thơn huyện Biểu cho thấy nhiều ý kiến đánh giá Văn phịng ĐKQSDĐ hoạt động có hiệu quả, đảm bảo tiến độ giải hồ sơ đăng ký giao dịch Văn phòng ĐKQSDĐ 3.3.3 Mức độ hướng dẫn công dân lập hồ sơ cán Theo chế: “một cửa”, vấn đề thái độ lực cán nói chung yếu tố định hiệu công tác đăng ký quyền sử dụng đất, đặt yêu cầu tiên nhiệm vụ này, lực phận tiếp nhận hồ sơ Cán tiếp nhận hồ sơ phải người có lực tổng hợp, nắm vững sách pháp luật, nhạy bén có trách nhiệm cao với cơng việc đảm nhận Thái độ cán mức độ hướng dẫn cán người dân quan tâm Hiện trạng, nhu cầu công việc UBND huyện có quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, viên chức tham gia lớp học chuyên ngành, lớp tập huấn nghiệp vụ nâng cao trình độ Các cán Văn phịng ĐKQSDĐ huyện đạt trình độ từ cao đẳng đến đại học Với trình độ có, cán quản lý cán chun mơn có nhận thức sâu am hiểu pháp luật, trình độ chun mơn, nghiệp vụ nâng cao bước Vì vậy, biện pháp hướng dẫn, giải thích u cầu có liên quan cho người dân đến giao dịch ngày có triển vọng, người dân chấp thuận 75 Theo số liệu điều tra: Có 95% ý kiến đánh giá mức độ hướng dẫn cán đầy đủ, có trách nhiệm; cịn 5% cho biết mức độ hướng dẫn cán không đầy đủ, dẫn đến yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần trả kết không hẹn Bảng 3.18: Đánh giá mức độ hướng dẫn cán Đơn vị hành Tổng cộng Mức độ hướng dẫn Trong Tổng số Đầy đủ Không đầy đủ hộ điều tra Số hộ (hộ) Tỷ lệ (%) Số hộ (hộ) Tỷ lệ (%) 200 190 95 10 1.Thị trấn Yên Lập 40 38 95 2.Xã Lương Sơn 40 38 95 3.Xã Hưng Long 40 39 97 4.Xã Nga Hoàng 20 18 90 10 5.Xã Ngọc Đồng 30 29 96 6.Xã Minh Hòa 30 28 93 (Nguồn: Số liệu điều tra) Từ thực tế cho thấy để mơ hình Văn phịng ĐKQSDĐ hoạt động có hiệu trước hết phải giải tốt vấn đề thẩm quyền trách nhiệm phân cấp Đồng thời, cán cơng chức Nhà nước phải có trách nhiệm trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo hướng chuyên nghiệp cải cách 3.3.4 Các khoản lệ phí phải đóng n Lập thực theo Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ; quy định Thông tư liên tịch số: 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thơng tin giao dịch bảo đảm phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên Thuế thu nhập cá nhân 2%, lệ phí trước bạ 0,5%, phí thẩm định hồ sơ tùy theo diện tích, đối tượng hộ gia đình cá nhân khu vực nơng thơn hay khu vực thành thị; cịn lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo 60.000đ/lần đối tượng hộ gia đình khu vực thành thị đăng ký giao dịch vay vốn để phát triển sản xuất kinh 76 doanh phí xóa đăng ký giao dịch đảm bảo 20.000đ/lần Với loại thuế, lệ phí phí cịn cao so với thu nhập đa số người dân, đặc biệt hộ nghèo cấp GCN lần đầu, dẫn nhiều người dân không muốn nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN Từ dẫn đến tình trạng người dân khơng làm thủ tục chuyển nhượng thức với quan Nhà nước mà mua bán giấy tờ viết tay Khi trả lời khoản phí lệ phí phải nộp, có 90% ý kiến cho khơng phải đóng chi phí khác ngồi khoản lệ phí quy định Nghị số 92/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ danh mục, mức thu, tỷ lệ điều tiết khoản phí lệ phí địa bàn tỉnh; Nghị số: 43/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 HĐND tỉnh vê việc quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết lệ phí giao dịch bảo đảm, cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm địa bàn tỉnh Phú Thọ Có 10% số hộ có chi phí ngồi quy định cho chủ động chi phí thêm với tâm lý sớm nhận kết hồ sơ(thị trấn Yên Lập, trung tâm huyện lỵ chiếm tới 20%; xã Hưng Long giáp thị trấn Yên Lập chiếm 10%; xã Lương Sơn thị tứ huyện, chiếm 8%) Điều khó nắm bắt để điều chỉnh, tăng cường kiểm tra, nâng cao ý thức trách nhiệm đến cán bộ, nhân viên công tác Bảng 3.19: Đánh giá khoản chi phí ngồi quy định Các khoản chi phí ngồi quy định Đơn vị hành Tổng cộng Tổng số hộ điều tra 200 Trong Khơng Số hộ Tỷ lệ (hộ) (%) 180 90 Có Số hộ (hộ) 20 Tỷ lệ (%) 10 1.Thị trấn Yên Lập 40 32 80 20 2.Xã Lương Sơn 40 37 92 3.Xã Hưng Long 40 36 90 10 4.Xã Nga Hoàng 20 20 0 5.Xã Ngọc Đồng 30 27 90 10 6.Xã Minh Hòa 30 28 93 (Nguồn: Số liệu điều tra) 77 3.3.5 Nhận xét 3.3.5.1 Ưu điểm Cải cách thủ tục hành quản lý đất đai có ý nghĩa quan trọng cơng tác quản lý nhà nước đất đai, nội dung thực xử lý cơng việc Văn phòng ĐKQSDĐ Ý kiến người sử dụng đất có lần đến giao dịch Văn phịng ĐKQSDĐ có nhận xét đánh giá tích cực mơ hình Đa số người dân đến làm thủ tục hành cảm thấy lợi ích, thuận tiện cải thiện rõ ràng mà mơ hình “một cửa” mang lại 3.3.5.2 Khó khăn hạn chế - Biên chế Văn phịng ĐKQSD đất thiếu nhiều so với yêu cầu cơng việc, cụ thể: Văn phịng ĐKQSD đất huyện n Lập có 03 cán có biên chế, 02 cán hợp đồng khối cơng việc lớn Biên chế trongVăn phòng ĐKQSD đất chưa thống số lượng chất lượng Số lao động hợp đồng có tay nghề cao chưa thực yên tâm cơng tác, số trường hợp bỏ hợp đồng lương thấp không đảm bảo sống tối thiểu - Lãnh đạo Văn phòng trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường kiêm nhiệm nên chưa tách bạch rõ việc quản lý nhà nước với đơn vị nghiệp, cơng việc điều hành cán văn phịng thực nhiệm vụ quản lý nhà nước phòng Tài nguyên & Môi trường - Tài sản, trang thiết bị, sở vật chất trang bị chưa đầy đủ, thiếu đồng lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn Thực tế đa số trang thiết bị, sở vật chất Văn phòng ĐKQSD đất cấp huyện sử dụng thuộc quản lý phòng Tài nguyên Môi trường, chất lượng xuống cấp nghiêm trọng, số thiết bị tính đầu mục kiểm kê tài sản, thực tế sử dụng Các máy đo đạc trang bị lâu, nhiều chủng loại hỏng hóc cần sửa chữa nhiều, máy đo GPS đa số máy cầm tay, rẻ tiền độ xác khơng cao, sử dụng cho số công việc không cần độ xác 78 - Trụ sở làm việc xen ghép với phịng TNMT nên chật hẹp, khơng đảm bảo cho hoạt động chun mơn, khơng an tồn, an toàn cháy nổ, an toàn mối mọt khơng có kho lưu trữ hồ sơ riêng - Trình độ số cán địa sở cịn chưa đáp ứng u càu cơng việc ngành nên dẫn đến việc lập hồ sơ thủ tục ban đầu sở cịn có nhiều sai sót làm nhiều thời gian để chỉnh sửa, bổ sung - Là huyện miền núi địa bàn rộng, người dân tộc thiểu số chiếm 80%, trình độ dân trí thấp, giao thơng lại cịn gặp nhiều khó khăn nên hộ gia đình, cá nhân ngại khơng muốn làm thủ tục hành đất đai Tóm lại: - Thực trạng nhân sự, trang thiết bị, sở vất chất, trụ sở, phương tiện Văn phòng ĐKQSD đất chồng chéo với phòng TNMT, số số nhiệm vụ chun mơn chưa xác định rõ thuộc Phịng TNMT hay Văn phòng - Với tổ chức máy, cán biên chế; tài sản, trang thiết bị, sở vật chất trụ sở làm việc Văn phòng ĐKQSD đấtnhư thực trạng hiên so với chức năng, nhiệm vụ giao, chưa đảm bảo chưa đáp ứng yêu cầu công việc Tuy nhiên, áp dụng chế cho hiệu quả, thực tiến lại vấn đề cần quan tâm quy định pháp luật tổ chức thực Những thông tin khách quan thu qua nghiên cứu xã hội học từ người SDĐ hưởng thụ lợi ích thay đổi cấu tổ chức ngành quản lý đất đai mang lại có ý nghĩa lớn việc đánh giá hiệu hoạt động mơ hình Văn phịng ĐKQSDĐ Những thơng tin góp phần phát vấn đề có giá trị, kể ưu điểm nhược điểm tổ chức máy Văn phịng ĐKQSDĐ Qua đưa giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng ĐKQSDĐ 79 3.4 Nguyên nhân làm hạn chế hiệu hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 3.4.1 Chính sách pháp luật đất đai, trình độ hiểu biết pháp luật cịn hạn chế người dân Trong thực tế nay, văn pháp luật lĩnh vực đất đai thay đổi, bổ sung, chậm hướng dẫn thực hiện, vậy, người dân có nhu cầu thực thủ tục hành đất đai thường khơng nắm vững chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết, phải lại nhiều lần Hơn nữa, việc xác định nguồn gốc QSDĐ gặp nhiều vướng mắc tồn đọng Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai nói chung quy định pháp luật tổ chức ĐKQSDĐ cấp địa phương nói riêng chưa coi trọng Nhận thức chủ thể tham gia quan hệ pháp luật đất đai tổ chức chưa sâu Dẫn đến tình trạng người dân thực thủ tục hành Văn phịng ĐKQSDĐ phải bổ sung thơng tin nhiều lần, kéo dài thời hạn giải thủ tục hành theo quy định pháp luật Người sử dụng đất đối tượng chịu tác động trực tiếp cải cách hành Qua mơ hình này, người dân nhận hướng dẫn, giải thích tận tình Tuy nhiên trình độ hiểu biết pháp luật đất đai người dân không đều, số phận chủ sử dụng chưa nhiệt tình hợp tác với cán chuyên mơn việc hồn thiện hồ sơ cấp GCNQSDĐ 3.4.2 Nguyên nhân tổ chức, chế hoạt động Theo quy định pháp luật, thành lập Văn phòng ĐKQSDĐ, thủ tục tiếp nhận hồ sơ trả kết đăng ký quyền sử dụng đất làm theo chế “Một cửa” quy định Quyết định 181/2003/QĐ-TTg chuyển giao cho Văn phòng ĐKQSDĐ thực Vì vậy, từ sau thời điểm thành lập, tổ chức đăng ký QSDĐ địa phương phải làm q nhiều cơng việc việc q tải so với số lượng biên chế Văn phòng ĐKQSDĐ tượng phổ biến 80 Hầu hết chưa trang bị kỹ xử lý, chưa có biện pháp tích cực để khắc phục tượng chồng chéo, trùng lặp cơng việc, chí nhiều cơng đoạn không quy định Do đặc thù nội dung công việc liên quan đến nhiều phận giải quyết, nhiều quan đơn vị phối hợp Mối quan hệ phối hợp VPĐKQSDĐ với đơn vị liên quan cịn tình trạng vừa chồng chéo vừa sơ hở Các tồn khứ để lại lớn chưa thể giải thời gian ngắn Đồng thời, tồn quan hệ ràng buộc, phụ thuộc vào số hoạt động đơn vị khác có liên quan nên Văn phịng ĐKQSDĐ khơng chủ động giải dứt điểm cơng việc đảm trách theo mơ hình cửa 3.4.3 Ngun nhân sở vật chất, kỹ thuật Văn phòng làm việc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chật chội Lương cán thấp, làm cho họ chưa yên tâm công tác Cơ sở vật chất trang thiết bị cho nghiệp vụ công tác quan tâm đầu tư để đảm bảo thực quy trình nhiệm vụ giao với yêu cầu công việc ảnh hưởng lớn đến tiến độ giải công việc giao Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhiều nơi phải sử dụng loại đồ đo trước sai số lớn, biến động nhiều, nhiều nên độ xác khơng cao nên nhiều thời gian việc kiểm tra chỉnh lý phải trích đo lại đồ Ngồi ra, có xã đo đồ địa bị biến động lớn phát triển thị hố thơng tin đất đai chưa theo dõi cập nhật chỉnh lý thường xuyên (thị trấn Yên Lập), có nơi chất lượng đồ cịn nhiều sai sót Số lượng hồ sơ mà Văn phịng tiếp nhận có nhiều hồ sơ khơng đạt yêu cầu nhiều lý đất tranh chấp, nguồn gốc không rõ ràng, lấn chiếm, sai địa đường giới hành chính… làm cho cơng việc Văn phịng khơng thể giải nhanh Những vướng mắc việc xử lý đất tồn đọng khó khăn tốn nhiều thời gian, hầu hết đất tồn đọng chưa đủ điều kiện để cấp giấy mà phải bổ sung thủ tục cần thiết 81 nhằm hoàn chỉnh hố sơ theo pháp luật quy định như: Thủ tục thừa kế, giải tranh chấp, chuyển nhượng chưa hợp pháp, đất tổ chức tạm cấp cho cán nhân viên trước chưa hợp thức hố phải xin chủ trương cấp có thẩm quyền… Do nhận thức phận người dân hạn chế nên tượng Giấy chứng nhận người sử dụng đất trước muốn cấp lại có nhiều trường hợp bị cạo sửa, ghi bổ sung, vẽ bổ sung khơng có xác nhận quan có thẩm quyền Hồ sơ lưu trữ Văn phịng đăng ký quyền sử dụng đất chưa đầy đủ, lưu trữ chưa có hệ thống khơng theo dõi biến động chưa bàn giao cụ thể nên việc kiểm tra tra cứu thông tin biến động đất đai khó khăn nhiều trường hợp khơng có hồ sơ nên không thực Những nguyên nhân phần làm hạn chế hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Còn thiếu hệ thống liệu đất đai nên thiếu thông tin thông tin biến động đất đai không theo dõi, cập nhật thường xun có thơng tin khơng đầy đủ nên cịn nhiều hạn chế thực chức cung cấp thông tin 3.4.4 Nguyên nhân nguồn nhân lực Do đội ngũ cán chun mơn từ cấp huyện đến sở cịn mỏng phải thực lúc khối lượng công việc nhiều Hơn cán Văn phịng ĐKQSDĐ nói chung chưa có kinh nghiệm thực tế, chưa tập huấn chuyên môn nghiệp vụ nên thời gian đầu thực nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn Số lao động hợp đồng thời hạn năm theo thời vụ nên chưa có ràng buộc, cơng việc khơng mang tính ổn định Nhiều cán Văn phòng phải thực nhiệm vụ phòng Tài nguyên giao đất thực đia, làm công tác thẩm định phương án bồi thường GPMB Từ hồ sơ địa lĩnh vực đất đai chuyển Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, tình hình giải hồ sơ đất đai tình trạng tải, số lượng hồ sơ tồn đọng nhiều gây xúc cho nhân dân 82 tổ chức Nguyên nhân thực theo quy trình Nghị định 181 người dân thuận đơn giản thủ tục ngược lại quan chức gặp nhiều khó khăn Trước nhiều thủ tục người dân phải tự làm, cán văn phòng vừa tiếp nhận vừa tự kiểm tra thẩm định giải 3.4.5 Nguyên nhân chế hoạt động, chế tài Văn phịng cịn chưa phù hợp Nguồn thu từ hoạt động văn phòng hạn chế, việc giao tiêu biên chế kèm quỹ lương cho văn phòng chi nhánh thấp so với số lượng lao động có Các quy định thu phí, lệ phí thực thủ tục hành đất đai hành chưa phù hợp phần lớn trường hợp đăng ký người dân nông thôn miễn giảm thu phí, lệ phí; mức thu số khoản phí, lệ phí cịn thấp nhiều so với chi phí thực tế 3.5 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 3.5.1 Giải pháp sách pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật người dân - UBND huyện Yên Lập tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn pháp luật có liên quan đến người sử dụng đất Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động mô hình Văn phịng đăng ký quyền sử dụng đất, chủ trương cải cách hành quản lý đất đai Đảng Nhà nước; Quyền nghĩa vụ người sử dụng đất việc đăng ký quyền sử dụng đất Đồng thời mở lớp, đợt tập huấn nghiệp vụ, nâng cao nhận thức, hiểu biết sách pháp luật đất đai đội ngũ cán bộ, công chức công tác VPĐK - UBND huyện Yên Lập đạo Thanh tra nhà nước huyện tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động VPĐKQSDĐ tìm tồn tại, phát sinh sớm giải 3.5.2 Giải pháp tổ chức, chế hoạt động - Phòng TN&MT huyện Yên Lập nghiên cứu tham mưu UBND huyện bổ nhiệm riêng giám đốc văn phịng đăng ký, đồng thời thơi khơng bổ nhiệm chức 83 vụ kiêm nhiệm giám đốc Văn phịng ký trưởng phịng Tài ngun & Mơi trường Ban hành quy định rõ vai trò, trách nhiệm VPĐK đơn vị liên quan; mối quan hệ phối hợp phận, khắc phục tình trạng chồng chéo, xây dựng quy trình làm việc cụ thể trình thực nhiệm vụ VPĐK đơn vị có liên quan - Chỉ đạo xây dựng hoàn thiện quy chế làm việc Văn phịng ĐKQSDĐ, phải quy định rõ trình tự thủ tục công việc, phân công trách nhiệm phận chức danh công chức, viên chức làm việc Văn phòng ĐKQSDĐ - Xây dựng tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức, tạo điều kiện để công chức viên chức phấn đấu rèn luyên nâng cao trình độ, kỹ năng chun mơn tinh thần phục vụ; đồng thời để tuyển dụng nhân có nhu cầu - VPĐKQSDĐ huyện Yên Lập quản lý cán bộ, viên chức chặt chẽ nữa, quan tâm đến việc bố trí cán hướng dẫn tiếp nhận trả kết xã vuang sâu vùng xa, xa khu trung tâm để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thực thủ tục hành đất đai cách thuận tiện hiệu - UBND huyện cho Văn phòng đăng ký thu chủ động khoản phí, lệ phí liên quan đến thủ tục hành đất đai để sử dụng cho hoạt động VPĐK - UBND huyện giao cho Văn phòng đăng ký QSD đất chủ động thực tốt cơng tác bình xét, thi đua khen thường cán viên chức Văn phòng để kịp thời động viên tinh thần làm việc cán Đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy chế, gây phiền hà đến công dân 3.5.3 Giải pháp đầu tư sở vật chất kỹ thuật Để thực công việc liên quan đến Văn phịng ĐKQSDĐ điều khơng thể thiếu sở vật chất, trang thiết bị Đầu tư trang thiết bị phải đảm bảo đáp ứng phương tiện tối thiểu bao gồm: Thiết bị đo đạc phục vụ thành lập, chỉnh lý đồ địa sổ sách địa chính, thực chuẩn hóa liệu có chuẩn hóa quy trình thu thập, cập nhật thông tin đất 84 đai; xây dựng công cụ phần mềm hỗ trợ cho công tác thu thập cập nhật thông tin đất đai 3.5.4 Giải pháp nhân lực Phát triển nguồn nhân lực hoạt động máy tổ chức Văn phòng ĐKQSDĐ yêu cầu cấp bách nhằm đảm bảo hiệu hoạt động nâng cao tính chuyên nghiệp hoạt động: - VPĐKQSDĐ huyện Yên Lập phải thường xuyên thực công tác tổng kết, đánh giá, phát vấn đề, đề xuất Trao đổi, rút kinh nghiệm đội ngũ cán phụ trách phận - Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán làm việc Văn phòng ĐKQSDĐ Hiện tại, số cơng chức, viên chức cịn số mặt hạn chế trình độ, lực chun mơn, kỹ thuật, nghiệp vụ, phương pháp làm việc tinh thần trách nhiệm thiếu thực tế để tạo đội ngũ cán có kiến thức chun mơn, có tinh thần trách nhiệm, có khả chủ động giải cơng việc giao, động xử lý tình Đồng thời đội ngũ cán phải thường xuyên thực công tác tổng kết, đánh giá, phát vấn đề, đề xuất - VPĐKQSDĐ phối hợp với phòng TN&MT tham mưu cho UBND huyện Yên Lập quan tâm đến việc tuyển dụng cán bộ, viên chức trẻ, có trình độ cao, động, sáng tạo tinh thần trách nhiệm tốt công tác, đặc biệt ưu tiên tuyển dụng cán có tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ chuyện mơn có kinh nghiệm cơng tác làm hợp đồng Văn phòng đăng ký - UBND huyện đạo UBND xã, thị trấn tiếp tục rà soát, để xếp đề nghị tuyển dụng bổ xung cán chuyên môn từ huyện đến sở để đảm bảo số lượng, trình độ, lực thực nhiện nhiệm vụ năm 2015 năm Tăng cường tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán b a chớnh c s, hướng dẫn xÃ, thị trấn thực tốt việc cải cách thủ tục hành lĩnh vực quản lý đất đai theo quy ®Þnh Thường xuyên kiểm tra trách nhiệm tham mưu thực công tác quản lý đất đai môi trường sở cán địa xã, thị trấn 85 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận 1) Yên Lập huyện miền núi nằm phía Nam khu vực trung tâm tỉnh Phú Thọ Huyện Yên Lập có 17 đơn vị hành chính, với tổng diện tích tự nhiên 43.783,62 ha, diện tích đất đồi núi chiếm 70 % diện tích đất tự nhiên 2) Thực trạng hoạt động Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Yên Lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập thành lập theo Quyết định: 819/2011/QĐ-UBND ngày tháng năm 2011 Chủ tịch UBND huyện Yên Lập việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc phịng Tài ngun Mơi trường Tỷ lệ cấp GCN đất giai đoạn 2011 - 2014, toàn huyện cần cấp 55.330 GCN, tính đến 31/12/2014 cấp 42.780 GCN Tỷ lệ cấp đạt 77,32% Việc chỉnh lý biến động tập trung vào việc chỉnh lý biến động thực quyền người sử dụng đất, giai đoạn từ năm 2011-2014 tiếp nhận thực 5.898/7565 hồ sơ, đạt 77,96%; Công tác thống kê, kiểm kê đất đai thực theo quy định, đến tháng 6/2015 hồn thành cơng tác kiểm kê đất đai 2014 đảm bảo thời gian, tổng diện tích toàn huyện tăng 54,02 so với năm 2010 Việc ứng dụng tin học cung cấp thông tin, số liệu địa cịn nhiều tồn song cải thiện Đã thực lập danh mục lưu trữ 12.535 hồ sơ cấp mới, 2329 hồ sơ thực quyền người sử dụng đất phục vụ 450 lượt tra cứu thơng tin địa 3) Đánh giá thực trạng hoạt động VPĐKQSDĐ Tổng hợp kết điều tra có 90,00% ý kiến cho thủ tục tiếp nhận hồ sơ VPĐK giải công khai; 88% số ý kiến người dân cho biết trả kết thời gian theo phiếu hẹn; 95% ý kiến đánh giá mức độ hướng dẫn cán đầy đủ, có trách nhiệm; 90% ý kiến cho khơng phải đóng chi phí khác ngồi khoản lệ phí quy định 4) Đề xuất giải pháp: Về sách pháp luật, tổ chức, nhân lực, nghiệp vụ, đầu tư sở vật chất kỹ thuật, chế tài 86 Đề nghị Nghiên cứu “Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ” kết bước đầu phạm vi huyện huyện Yên Lập Để Văn phòng đăng ký QSD đất tiến tới Văn phòng đăng ký đất đai cấp trực thuộc sở Tài ngun & Mơi trường hiệu thiết thực góp phần thục Luật Đất đai năm 2013 thực tốt việc cải cách thủ tục hành lĩnh vực đất đai Đề nghị sở Tài nguyên & Môi trường phối hợp UBND huyện Yên Lập nghiên cứu xây dựng đề án chuyển đổi cho phù hợp, khắc phục khó khăn hạn chế để xây dựng mơ hình Văn phịng đăng ký quyền sử dụng đất cấp theo quy định Luật đất đai thời gian tới 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài Bộ Tài nguyên môi trường (2005), Thông tư số 30/2005/TTLTBTC-BTNMT, ngày 18 tháng năm 2005 liên Bộ Tài Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ trách nhiệm quan liên quan việc luân chuyển hồ sơ nghĩa vụ tài chính,, Tài liệu ấn hành Bộ Tài nguyên môi trường Bộ Nội vụ (2004), Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT/BTNMT-BNV, ngày 31 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn chức năng, ngày hiệm vụ tổ chức VPĐK tổ chức phát triển quỹ đất, Tài liệu nội Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Nội vụ Bộ Tài (2010), Thơng tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15 tháng 03 năm 2010 việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế chế tài văn phịng đăng ký quyền sử dụng đất, Tài liệu ấn hành Bộ Tư pháp (2005), Thông tư liên tịch số 05/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 16 tháng năm 2005 hướng dẫn việc đăng ký chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, Tài liệu ấn hành Chi cục thống kê huyện Yên Lập (2015), Niêm giám thống kê huyện Yên Lập Chính phủ (2004), Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính Phủ thi hành Luật đất đai, Tài liệu ấn hành Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật đất đai, Tài liệu nội Phạm Lan Hương (2013), Bài giảng thị trường bất động sản, Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Thị Lợi (2011), Bài giảng đăng ký thống kê đất đai, Đại học Nơng lâm Thái Ngun 10 Phịng tài nguyên môi trường (2011, 2012, 2013,2014), Kết cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn huyện Yên Lập giai đoan từ 2011-2013 Tài liệu nội 11 Phòng tài nguyên mơi trường (2012), Kết hồ sơ địa theo CT 299/TTg địa bàn huyện Yên Lập, Tài liệu nội 88 12 Phịng tài ngun mơi trường huyện Yên Lập (2014), Thống kê, kiểm kê đất đai, Tài liệu nội 13 Đặng Anh Quân (2011), Hệ thống đăng ký đất đai theo pháp luật đất đai Việt Nam Thụy Điển, Luận án tiến sĩ luật học, Trường đại học Luật thành phố Hồ Chính Minh 14 Quốc Hội nước CHXHCNVN (2005), Bộ Luật dân sự, NXB trị quốc gia 15 Quốc hội (2003), Luật Đất đai, NXB trị quốc gia Hà Nội 16 Quốc hội (2013), Luật Đất đai 2013, NXB trị quốc gia Hà Nội 17 Tổng cục Quản lý đất đai (2009), Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp nước, Tài liệu nội 18 Tổng cục Quản lý đất đai (2012), Kết kiện tồn Văn phịng đăng ký quyền sử dụng đất cấp, Tài liệu nội 19 Anh Tuấn (2012), Sở hữu đất đai, Tạp chí Thế giới Việt Nam 20 Kiều Đăng Tuyết (2015), Văn phòng Đăng ký đất đai - Bước đột phá lớn cải cách thủ tục hành chính, Tạp chí Tài Ngun Mơi trường 21 Lưu Quốc Thái (2007), Một số vấn đề đăng ký quyền sử dụng đất giới, Tạp chí khoa học pháp luật, số 2, tr 39 22 UBND tỉnh Phú Thọ (2012), Số mỏ điểm quặng tỉnh Phú Thọ, Tài liệu nội 23 UBND huyện Yên Lập (2008), Báo cáo đánh giá phân hạng đất huyện Yên Lập, Tài liệu nội bộ, 24 UBND huyện Yên Lập (2015), Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, Tái liệu nội 25 UBND huyện Yên Lập (2014), Báo cáo Đảng huyện Yên Lập nhiệm kỳ 20102015, Tài liệu nội 26 Văn phòng ĐKQSD đất (2014), BC Thuyết minh kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014 huyện Yên Lập, Tài liệu nội ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH THỊ THU THỦY ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ Chuyên... huyện Yên Lập 2.3.4 Nguyên nhân làm hạn chế hiệu hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, 2.3.5 .Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: Ứng dụng giải. .. học, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn vấn đề “ Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ? ?? Tôi xin trân trọng cảm ơn
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đang ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ,

Từ khóa liên quan