0

Khảo sát khả năng sinh trưởng và phát triển của 5 giống hoa chuông (Sinningia speciosa) tại Trà Vinh

7 34 0
  • Khảo sát khả năng sinh trưởng và phát triển của 5 giống hoa chuông (Sinningia speciosa) tại Trà Vinh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:45

Thí nghiệm khảo sát khả năng sinh trưởng và phát triển của 5 giống hoa chuông (Si1, Si2, Si3, Si4 và Si7) đã được thực hiện tại làng hoa xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh từ tháng 11/2015 đến 02/2016. Kết quả đã cho thấy tất cả 5 giống đều có thể sinh trưởng và phát triển tốt tại Trà Vinh. CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG HOA CHUÔNG (SINNINGIA SPECIOSA) TẠI TRÀ VINH Evaluation on growth and development of five gloxinia (Sinningia speciosa) varieties inTra Vinh province Nguyễn Văn Sơn1 nnk Viện Cây Ăn miền Nam Email: ngvansonsofri@gmail.com TĨM TẮT Thí nghiệm khảo sát khả sinh trưởng phát triển giống hoa chuông (Si1, Si2, Si3, Si4 Si7) thực làng hoa xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh từ tháng 11/2015 đến 02/2016 Kết cho thấy tất giống sinh trưởng phát triển tốt Trà Vinh Trong đó, có giống tiềm phù hợp cho việc sản xuất hoa chậu có nhiều đặc tính trội so với giống cịn lại giống Si1 có hoa kép, màu đỏ, ưa thích, thời gian hoa ngắn (47,8 ngày), đường kính hoa 6,7 cm, có 7,4 hoa/cây, đường kính tán 24,5 cm, độ bền hoa 4,8 ngày; giống Si2 có hoa kép, màu tím viền trắng ít, ưa thích, thời gian hoa (62,3 ngày), đường kính hoa 7,4 cm, có 11,1 hoa/cây, đường kính tán 30,6 cm, độ bền hoa 5,5 ngày giống Si3 có hoa kép, màu đỏ viền trắng, ưa thích, thời gian hoa 62,0 ngày, đường kính hoa 6,2 cm, có 10,6 hoa/chậu, đường kính tán 31,5 cm, độ bền hoa chậu 5,0 ngày Từ khóa : giống, đánh giá, hoa, in vitro, Sinningia speciosa, sinh trưởng ABSTRACT The growth and development of five gloxinia (Sinningia speciosa) varieties (Si1, Si2, Si3, Si4 and Si7) were evaluated at Long Duc commune, Tra Vinh city, Tra Vinh province in Nov 2015 to Jan 2016 Results showed that all of varieties could be growing for pot flower production at Tra Vinh Among them, there were three potentiality gloxinia varieties for pot flower production with many good charcteristics as compare to other variety i.e the Si1 variety had double-red flowers, short time to flowering (47.8 days), flower diameter 6.7 cm, flower numbers 7.4 flowers/plant, plant-shape diameter (24.5 cm), pot-flower life 4.8 days; the Si2 variety had double-white purple flowers, short time to flowering (62.3 days), flower diameter 7.4 cm, flower numbers 11.1 flowers/plant, plantshape diameter (30.6 cm), pot-flower life 5.5 days and the Si3 variety had double-white red, short time to flowering (62.0 days), flower diameter 6.2 cm, flower numbers 10.6 flowers/plant, plantshape diameter 31.5 cm, pot-flower life 5.0 days Key words: evaluation,flower, growth, in vitro, Sinningia speciosa, varieties I ĐẶT VẤN ĐỀ Cây hoa chng có tên khoa học Sinningia speciosa là giống hoa chậu trang trí nội thất mới và rất được ưa chuộng thế giới[1, 7] Chúng không chỉ đa dạng về kiểu dáng mà màu sắc phong phú vô cùng[2] Hoa chuông trồng hạt, giâm ni cấy mô Cây gieo hạt có ưu điểm phong phú về màu sắc và hình dáng hoa tỷ lệ hao hụt cao giai đoạn ươm và phải mất thời gian dài (hơn tháng ươm) Thạc sỹ - Viện Cây Ăn miền Nam; Thạc sỹ Lê Nguyễn Lan Thanh, Kỹ sư Lâm Thị Thúy Ái, Kỹ sư Nguyễn Thị Vân Anh, Kỹ sư Nguyễn Thị Hương Lan - Viện Cây Ăn miền Nam - TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN Cây cấy mô với nhiều ưu khỏe mạnh, đồng bệnh; đồng thời chủ động nguồn giống nên thời gian qua có nhiều nơi nhân giống thành công phục vụ cho sản xuất Từ năm 2006, Viện Cây ăn quả miền Nam đã đưa thị trường vùng đồng bằng sông Cửu Long sản phẩm hoa chuông chậu với các dạng hoa đơn, hoa kép và quy trình kỹ thuật trồng [8] Đến nay, diện tích trồng hoa chuông chậu không ngừng gia tăng vùng và được mở rộng, phát triển mạnh ở các tỉnh Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Tiền Giang [5], các tỉnh ở miền Trung Huế [9] Đà Nẵng [6] Trà Vinh tỉnh tỉnh có làng hoa truyền thống lâu đời vùng đồng sông Cửu Long Làng nghề trồng hoa kiểng xã Long Đức, thành phố Trà Vinh có 50 năm hình thành phát triển, Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công nhận làng nghề truyền thống địa phương [10] Do vậy, việc nghiên cứu khảo sát các giống chuông làng hoa Long Đức, thành phố Trà Vinh nhằm nắm rõ khả sinh trưởng và phát triển của từng giống chọn giớng thích hợp phục vụ cho sản x́t là rất cần thiết II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thời gian địa điểm Thời gian thực hiện từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 02 năm 2016 Địa điểm thực làng hoa xã Long Đức, thành phố Trà Vinh Vật liệu nghiên cứu Giống hoa chuông với các kí hiệu: Si1, Si2, Si3, Si4 Si7 được lấy từ nguồn gen in vitro được bảo tồn tại phòng nuôi cấy mô của Bộ môn Hoa và Cây cảnh, Viện Cây ăn quả miền Nam [3,4,5] Cây nuôi cấy mô dưỡng 15 ngày; đạt tiêu chuẩn bệnh, có từ tới Cây hoa chuông chuyển vào chậu có đường kính 15cm, cao 12 cm với giá thể trồng gồm xơ dừa: phân chuồng (4 : 1) Giá thể trồng phải đảm bảo tơi xốp, thống khí, đủ ẩm thoát nước tốt Độ pH từ 5,5 - 6,5 Phương pháp nghiên cứu Thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên (CRD)với nghiệm thức, lần lặp lại, nghiệm thức gồm 10 chậu, 10 cây/lặp lại, tổng số thí nghiệm là 200 Quá trình trồng và chăm sóc được áp dụng kỹ thuật trồng hoa chuông chậu của Bộ môn Hoa và Cây cảnh, Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam (Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam, 2006) Các chỉ tiêu theo dõi gồm: - Đặc điểm hình thái thân, hoa theo đánh giá [4, 7] - Thời gian nụ (ngày): thời gian từ trồng đến hình thành nụ - Thời gian hoa (ngày): thời gian từ trồng đến hoa nở - Chiều dài (cm): đo từ điểm đầu phiến đến điểm cuối - Chiều rộng (cm): đo điểm có chiều rộng lớn - Số cặp lá/cây (cặp lá): đếm tổng số cặp - Đường kính tán (cm): Đo vị trí có đường kính lớn - Số nụ/cây (nụ): đếm tổng số nụ - Chiều dài cuống hoa (cm): đo từ vị trí đầu đến cuối cuống hoa - Đường kính hoa (cm): đo thời điểm hoa nở hoàn toàn - Độ bền hoa (ngày) = Tính từ nụ hoa bắt đầu nở đến hoa tàn - Đánh giá chất lượng hoa cảm quan hình dáng màu sắc hoa, thăm dị thị hiếu người tiêu dùng tình hình sâu bệnh Xử lý số liệu Số liệu tính tốn Excel, phân tích ANOVA kiểm định DUCAN mức ý nghĩa 1% phần mềm IBM SPSS 22 TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 - CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Đặc điểm hình thái thân giống hoa chng Về hình thái, hình dạng giống hoa chng có lớp lơng mịn bao phủ bề mặt lá, trịn điều giúp cho giảm bớt thoát nước xua đuổi côn trùng, sâu hại Lá giống Si1 có hình oval, giống Si2 có hình oval trứng, giống Si3 có hình thn, giống Si4 có đặc điểm hình thoi Riêng Si7 có dạng hình oval tròn dún sâu, cứng dày Đây điểm dùng để phân biệt giống hoa với Bảng Đặc điểm hình thái giống hoa chuông Trà Vinh (Viện CAQMN, 2015- 2016) Giống Màu Dạng Kiểu dún Đặc điểm bề mặt Si1 Xanh nhạt Oval Dún cạn Lông mềm mịn Si2 Xanh đậm Oval dạng trứng Lá thẳng Lông mềm mịn Si3 Xanh nhạt Thuôn Dún cạn Lông mềm mịn Si4 Xanh nhạt Thoi Dún sâu Lơng mềm mịn Si7 Xanh đậm Oval trịn Dún sâu Lơng cứng nhám Hình Hình dạng giống hoa chng Bảng Đặc điểm hình thái thân hoa giống hoa chuông Trà Vinh (Viện CAQMN, 2015 - 2016) Giống Thân Hoa Dạng Đốt thân Màu sắc hoa Dạng hoa Si1 Củ Thưa Đỏ đậm Chng hoa kép Si2 Củ Khít Tím viền trắng Chng hoa kép Si3 Củ Khít Đỏ viền trắng Chng hoa kép Si4 Củ Khít Tím đậm viền trắng Chuông hoa kép Si7 Củ Thưa Đỏ đậm Chuông hoa đơn Các giống hoa chng có đặc tính chung hoa lưu niên,cây có củ Giống hoa chng đỏ đơn (Si7) giống chuông đỏ kép không viền (Si1) có đốt thân thưa, tán mỏng Các giống hoa kép có viền (Si2, Si3, Si4) có đốt thân khít tán dày 2.Thời gian nụ hoa Thời gian sinh trưởng giống hoa chuông ngắn Mỗi giống hoa chng có thời gian nụ hoa khác nhau, tùy vào giống mà lựa chọn thời gian trồng thích hợp để đạt hiệu kinh tế cao - TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN Bảng Thời gian nụ hoa giống hoa chuôngtại Trà Vinh (Viện CAQMN, 2015-2016) Giống Thời gian nụ (ngày) Thời gian hoa (ngày) Si1 27,3c 47,8c Si2 34,6a 61,0b Si3 32,3b 62,0b Si4 31,1b 64,7a Si7 27,8c 48,8c F ** ** CV% 2,5 1,2 Ghi chú: Trong cột, số có chữ theo sau giống khơng khác biệt ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan (**): Khác biệt có ý nghĩa mức 1% Kết Bảng cho thấy thời gian từ trồng chậu đến nụ giống hoa chng biến động từ 27,3-34,6 ngày Trong đó, giống Si1 có thời gian nụ sớm 27,3 ngày khác biệt có ý nghĩa so với giống Si2 có thời gian nụ muộn 34,6 ngày Thời gian trồng đến hoa giống hoa chng có khác biệt rõ rệt Ở giai đoạn này, gần đạt tăng trưởng tốt thân Thời gian hoa giống hoa chuông biến động khoảng 44,9-64,7 ngày Trong đó, giống Si1 có thời gian hoa sớm 47,8 ngày khác biệt khơng có ý nghĩa mức 0.01 so với giống Si7 48,8 ngày Tuy nhiên, khác biệt có ý nghĩa so với giống Si4 64,7 ngày Kết phù hợp với nghiên cứu trước (4, 5, 9) Đặc điểm sinh trưởng giống hoa chng Đặc tính hoa chng mọc đối theo cặp to cân đối hài hịa Đường kính tán biểu phát triển mạnh hay yếu Bảng Một số tiêu sinh trưởng giống hoa chuông Trà Vinh (Viện CAQMN, 2015-2016) Giống Chiều dài (cm) Chiều rộng (cm) Số cặp (cặp lá/cây) Đường kính tán (cm) Si1 10,0 c 8,5 c 5,7 c 24,5 c Si2 12,3 a 9,8 a 6,7 b 30,6 a Si3 13,1 a 9,3 ab 7,4 a 31,5 a Si4 11,4 b 8,7 bc 6,5 b 27,1 b Si7 9,9 c 8,2 c 5,7 c 23,6 c F ** ** ** ** CV% 4,1 3,7 5,0 3,9 Ghi chú: Trong cột, số có chữ theo sau giống không khác biệt ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan (**): Khác biệt có ý nghĩa mức 1% TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 - CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN Qua kết thí nghiệm Bảng cho thấy ba giống hoa chng kép viền trắng (Si2,Si3,Si4) có đặc điểm sinh trưởng tương tự sinh trưởng mạnh tán dày, có kích lớn Trong giống hoa chng đỏ viền trắng (Si3) có sức sinh trưởng mạnh số cặp (7,4 cặp) kích thước Cịn lại hai giống hoa chuông đỏ kép không viền (Si1) hoa chuông đỏ đơn (Si7) khả sinh trưởng yếu hơn, hai giống có kích thước số cặp tương đối giống Tuy giống hoa đỏ đơn (Si7) có tiêu sinh trưởng thấp đường kính tán 23,6 cm, chiều dài 9,9 cm chiều rộng 8,2 cm có đặc điểm thân cứng cáp hơn, điều ảnh hưởng đến khả sống Khi hoa chuông xuất nụ đầu tiên, tốc độ tăng trưởng đường kính tán nhanh tạo điều kiện tốt cho phân hóa mầm hoa, dao động khoảng 23,6 - 31,5 cm Đường kính tán giống hoa chng có khác biệt có ý nghĩa thống kê Giống Si3 có đường kính tán lớn (31.5 cm), khác biệt có ý nghĩa so với giống Si7 có đường kính tán nhỏ (23,6 cm), giống Si1 (24,5 cm) Khi hoa nở, đường kính tán tăng nhanh đạt gần đến giá trị cực đại, công thức hoa kép phát triển mạnh đường kính tán cơng thức hoa đơn Đường kính tán phụ thuộc vào đặc tính giống qua xác định giống sinh trưởng mạnh làm tiền đề cho chất lượng hoa sau Nhiều tác giả cho chiều dài rộng phụ thuộc vào đặc điểm giống [3, 7] Năng suất chất lượng giống hoa chuông Năng suất chất lượng hoa chuông đánh giá qua số nụ cây, độ bền hoa, đường kính hoa, chiều dài cuống Số nụ tiêu quan trọng định suất hoa, không phụ thuộc vào giống mà phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh Bảng Một số tiêu suất chất lượng hoa giống hoa chuông Trà Vinh (Viện CAQMN, 2015-2016) Giống Số nụ (nụ/cây) Chiều dài cuống (cm) Đường kính hoa (cm) Độ bền hoa (ngày) Thị hiếu người tiêu dùng Si1 7,4 c 5,1e 6,7b 4,8bc Rất thích Si2 11,1 a 6,9c 7,4a 5,5b Thích Si3 10,6 a 7,6a 6,2c 5,0bc Thích Si4 9,2 b 5,9d 6,8b 4,2c Thích Si7 7,7 c 7,2b 6,6b 6,9a Ít thích F ** ** ** ** CV% 4,2 1,5 3,2 11,9 Ghi chú: Trong cột, số có chữ theo sau giống khơng khác biệt ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan (**): Khác biệt có ý nghĩa mức 1% Kết Bảng cho thấy số nụ giống có khác biệt thống kê mức 1% Trong đó, giống hoa chng kép viền trắng có suất hoa cao giống hoa chng cịn lại Giống kép Si2 có số nụ lớn 11,1 nụ/ đạt tiêu chuẩn chậu hoa đẹp Giống hoa kép đỏ (Si1) có 7,4 nụ/cây đạt thấp khác biệt so với giống lại Chất lượng hoa chuông đánh giá thông qua tiêu chiều dài cuống, đường kính hoa, độ bền tự nhiên hoa Sự tương quan hợp lý yếu tố tạo nên giá trị thẩm mỹ giá trị thương phẩm hoa 10 - TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN Đường kính hoa tiêu quan trọng phản ánh chất lượng hoa chng Đường kính hoa giống biến động khoảng 6,2-7,4 cm Trong đó, giống Si2 có đường kính hoa lớn 7,2cm khác biệt có ý nghĩa so với giống cịn lại Giống có đường kính hoa thấp Si3 6,2 cm Chiều dài cuống hoa có ảnh hưởng đến hài hịa hình dáng hoa chuông Chiều dài cuống giống khác biệt có ý nghĩa thống kê mức 1% Trong giống Si3 có chiều dài cuống lớn 7,6 cm, thấp Si1 có chiều dài 5,1 cm Độ bền hoa có khác giống hoa đơn Si7 với giống hoa kép Trong đó, giống Si7 có độ bền lâu 6,9 ngày thấp giống Si4 đạt 4,2 ngày giống hoa chuông kép (Si1, Si2, Si3, Si7) khơng có sai khác mặt thống kê Ngồi đặc tính di truyền độ bền hoa cịn phụ thuộc lớn vào điều kiện ngoại cảnh (nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm,…), khả sinh trưởng phát triển cây, kỹ thuật chăm sóc tình trạng sâu bệnh hại Hình Các giống hoa chng khảo sát Hoa chng giống hoa có hình dáng màu sắc đẹp giống người tiêu dùng ưa thích Trong đó, giống hoa kép đỏ (Si1) người tiêu dùng thích ưu tiên lựa chọn; hoa đơn đỏ (Si7) đánh giá thích giống hoa kép Các giống cịn lại ưa thích Tình hình sâu bệnh hại Cây trồng nói chung loại hoa cảnh nói riêng bị sâu bệnh hại Sâu bệnh hại hoa cảnh làm giảm giá trị làm cảnh, giá trị thương phẩm hoa Nếu khơng phát kịp thời để có biện pháp xử lý kịp thời ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh tế nhà vườn trồng hoa Bảng Tình hình sâu bệnh hại (Viện CAQMN, 2015-2016) Giống Sâu ăn Bệnh thối thân Si1 + - Si2 - + Si3 + - Si4 - + Si7 - - Ghi chú: (-) khơng có (+) có với mức độ nhẹ (tỷ lệ sâu bệnh hại
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát khả năng sinh trưởng và phát triển của 5 giống hoa chuông (Sinningia speciosa) tại Trà Vinh,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Đặc điểm hình thái lá của 5 giống hoa chuôngtại Trà Vinh (Viện CAQMN, 2015-2016) GiốngMàu lá câyDạng láKiểu dún của láĐặc điểm bề mặt lá - Khảo sát khả năng sinh trưởng và phát triển của 5 giống hoa chuông (Sinningia speciosa) tại Trà Vinh

Bảng 1..

Đặc điểm hình thái lá của 5 giống hoa chuôngtại Trà Vinh (Viện CAQMN, 2015-2016) GiốngMàu lá câyDạng láKiểu dún của láĐặc điểm bề mặt lá Xem tại trang 3 của tài liệu.
1. Đặc điểm hình thái thân lá của các giống hoa chuông - Khảo sát khả năng sinh trưởng và phát triển của 5 giống hoa chuông (Sinningia speciosa) tại Trà Vinh

1..

Đặc điểm hình thái thân lá của các giống hoa chuông Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 4. Một số chỉ tiêu về sinh trưởng của 5 giống hoa chuôngtại Trà Vinh (Viện CAQMN, 2015-2016) - Khảo sát khả năng sinh trưởng và phát triển của 5 giống hoa chuông (Sinningia speciosa) tại Trà Vinh

Bảng 4..

Một số chỉ tiêu về sinh trưởng của 5 giống hoa chuôngtại Trà Vinh (Viện CAQMN, 2015-2016) Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 3. Thời gian ra nụ và ra hoa của 5 giống hoa chuôngtại Trà Vinh (Viện CAQMN, 2015-2016) - Khảo sát khả năng sinh trưởng và phát triển của 5 giống hoa chuông (Sinningia speciosa) tại Trà Vinh

Bảng 3..

Thời gian ra nụ và ra hoa của 5 giống hoa chuôngtại Trà Vinh (Viện CAQMN, 2015-2016) Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 6. Một số chỉ tiêu về năng suất và chất lượng hoa của 5 giống hoa chuôngtại Trà Vinh (Viện CAQMN, 2015-2016) - Khảo sát khả năng sinh trưởng và phát triển của 5 giống hoa chuông (Sinningia speciosa) tại Trà Vinh

Bảng 6..

Một số chỉ tiêu về năng suất và chất lượng hoa của 5 giống hoa chuôngtại Trà Vinh (Viện CAQMN, 2015-2016) Xem tại trang 5 của tài liệu.
5. Tình hình sâu bệnh hại - Khảo sát khả năng sinh trưởng và phát triển của 5 giống hoa chuông (Sinningia speciosa) tại Trà Vinh

5..

Tình hình sâu bệnh hại Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 2. Các giống hoa chuông đã khảo sát - Khảo sát khả năng sinh trưởng và phát triển của 5 giống hoa chuông (Sinningia speciosa) tại Trà Vinh

Hình 2..

Các giống hoa chuông đã khảo sát Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan