0

Quy hoạch hóa thực nghiệm quá trình chế tạo vật liệu sử dụng làm đế giầy chịu xăng dầu, mỡ trên cơ sở cao su acrylonitril (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP) bằng phương

13 21 0
  • Quy hoạch hóa thực nghiệm quá trình chế tạo vật liệu sử dụng làm đế giầy chịu xăng dầu, mỡ trên cơ sở cao su acrylonitril (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP) bằng phương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:59

Quy hoạch hóa thực nghiệm quá trình chế tạo vật liệu sử dụng làm đế giầy chịu xăng dầu, mỡ trên cơ sở cao su acrylonitril (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP) bằng phương pháp lưu hóa động. Mời các bạn tham khảo! Kết nghiên cứu KHCN QUY HOẠCH HÓA THỰC NGHIỆM QUÁ TRÌNH CHẾ TẠO VẬT LIỆU SỬ DỤNG LÀM ĐẾ GIẦY CHỊU XĂNG DẦU, MỠ TRÊN CƠ SỞ CAO SU ACRYLONITRIL (NBR) VÀ NHỰA NHIỆT DẺO POLYPROPYLEN (PP) BẰNG PHƯƠNG PHÁP LƯU HÓA ĐỘNG C I GIỚI THIỆU Nguyễn Thị Thu Thủy(1), Nguyễn Huy Tùng(2), Đặng Việt Hưng(2), Bùi Chương(2) Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ Lao động 2.Trung tâm Nghiên cứu vật liệu polyme, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ao su nhiệt dẻo loại vật liệu gia cơng nhựa nhiệt dẻo (bởi q trình nung nóng chảy) chúng thể tính đàn hồi tương tự vật liệu đàn hồi truyền thống (được kết mạng hóa học) Hầu hết vật liệu đàn hồi nhiệt dẻo (TPE) hệ phân tách pha, ngoại trừ số trường hợp ngoại lệ Luôn luôn, pha cứng rắn nhiệt độ mơi trường pha cịn lại có tính đàn hồi Pha cứng TPE tạo nên độ bền đại diện cho liên kết ngang vật lý Khơng có nó, pha đàn hồi chảy tự ứng suất polyme không sử dụng Ngược lại, pha đàn hồi tạo nên tính uốn dẻo tính đàn hồi cho TPE Khi pha cứng nung nóng chảy hịa tan dung mơi, vật liệu chảy gia cơng 64 phương pháp thông thường Khi làm nguội bay dung mơi, pha cứng đóng rắn vật liệu lấy lại độ bền, tính đàn hồi Blend NBR/PP giới nghiên cứu từ năm 90 [6] Vật liệu dạng cứng dạng mềm thay đổi tỷ lệ cấu tử blend Hiện nay, sử dụng phương pháp lưu hóa động cải thiện mức độ tương hợp độ ổn định hình thái cấu trúc blend ngày sử dụng rộng rãi [1], [2] Trong lưu hóa động làm cho pha cao su lưu hóa trở thành pha phân tán pha nhựa pha liên tục Ảnh minh họa, Nguồn Internet Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Soá 1,2&3-2017 Kết nghiên cứu KHCN Đối với hệ blend NBR/PP, giới sử dụng hệ lưu hóa như: Polypropylen ghép anhydric maleic (PP-g-MA), phenolic (Ph-PP) hay hệ chất PP-g-MA có mặt kẽm dimetacrylat (ZDMA), nhựa phenolic trợ xúc tác clorua thiếc SnCl2 [5],[7],[8] Dù sử dụng hệ tương hợp mục đích cuối mong muốn tạo blend có độ bền lý, độ bền xăng dầu mỡ tốt Quy hoạch thực nghiệm sử dụng phổ biến hóa học để nghiên cứu q trình, phản ứng [9], [10] Các thí nghiệm chịu ảnh hưởng hai nhiều yếu tố nói chung thường sử dụng thiết kế nhân tố để đạt hiệu cao Thiết kế nhân tố thiết kế bao gồm thử nghiệm kết hợp tất trường hợp mức yếu tố Nghiên cứu tập trung vào việc thiết kế thí nghiệm nhằm đánh giá ảnh hưởng tương tác yếu tố trình chế tạo blend NBR/PP sử dụng chất trợ tương hợp MA-g-PP II THỰC NGHIỆM 2.1 Hóa chất, nguyên liệu Ảnh minh họa, Nguồn Internet - Cao su butadiene nitril Kumho Hàn Quốc, với hàm lượng acrylonitril 35% - Nhựa PP (Sabic – Tiểu vương quốc Ả Rập) có số chảy 4,5g/10phút (1900C; 2,16kg) - Chất trợ tương hợp PP-gMA, Trung Quốc có số chảy 13,5g/10 phút (1900C; 2,16kg) - Xúc tiến lưu hóa DM, TMTD loại kỹ thuật Singapore, chất độn phụ gia lại loại kỹ thuật Trung quốc 2.2 Chế tạo cao su nhiệt dẻo Hệ blend NBR/PP chuẩn bị tỷ lệ phần khối lượng khác như: 40/60, 50/50, 60/40 chế tạo máy trộn kín Brabender Đức (nhiệt độ 1600C, tốc độ quay 60 vòng/phút) thời gian trộn khoảng phút theo bước sau: Ban đầu cho PP (có khơng có chất trợ tương hợp) trộn khoảng 1-2 phút cho chảy hoàn toàn Tiếp theo cho NBR Hình 1: Biểu đồ mơ men xoắn – thời gian q trình lưu hóa động blend NBR/PP Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2017 65 Kết nghiên cứu KHCN vào trộn khoảng phút, cho hóa chất (trừ chất xúc tiến lưu huỳnh) vào trộn Cuối đưa chất xúc tiến (DM, TMTD) trộn khoảng phút, cho lưu huỳnh vào trộn thêm khoảng phút dừng lại Lấy mẫu ép máy ép thủy lực có gia nhiệt GOTECH 30 Đài Loan nhiệt độ 1900C, lực ép 5070kgf/cm2, thời gian phút Đơn phối liệu blend NBR/PP Bảng Bảng Đơn phối liệu cho blend NBR/PP STT 2.4 Thiết kế phân tích thí nghiệm Thí nghiệm bố trí theo thiết kế ba nhân tố hai mức 23 để đánh giá ảnh hưởng yếu tố: tỷ lệ NBR/PP, hàm lượng PP-g-MA thời gian trộn, đến đầu độ bền kéo blend lưu hóa động Sử dụng phần mềm Design Expert để thực thiết kế thí nghiệm phân tích ANOVA cho biến định III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Để giảm số thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng tương tác yếu tố với mà phương pháp 66 PKL Cao su acrylonitrile butadiene (NBR) Polypropylen (PP) Axit stearic ZnO Phòng lão RD Xúc tiến DM Xúc tiến TMTD 0,5 Lưu huỳnh 1,5 Than đen 40 10 Dầu công nghệ 2,5 2.3 Phương pháp thử nghiệm Tính chất học vật liệu xác định từ đường cong biến dạng - ứng suất theo tiêu chuẩn TCVN 4509: 2006 (hoặc ISO 37 – 2006) máy INSTRON 100KN (Hoa kỳ) Mỗi thông số đo mẫu lấy giá trị trung bình Hóa chất 100 Thay đổi Bảng Bảng thiết kế thí nghiệm với mức khảo sát thí nghiệm Yếu tố Ký hiệu Đơn vị Giá trị Tỷ lệ NBR/PP A pkl/pkl -1 +1 Hàm lượng PP-g- B pkl -1 +1 C giây -1 +1 MA Thời gian trộn nhân tố khơng xác định được, thí nghiệm chịu ảnh hưởng hai hay nhiều yếu tố thường sử dụng thiết kế nhân tố đạt hiệu cao Đề tài sử dụng phần mềm design Expert để quy hoạch thực nghiệm xử lý số nghiệm Nghiên cứu nhằm cực hóa PP để trộn hợp với NBR sử dụng thiết kế thí nghiệm với hai mức yếu tố 23 Ba yếu tố chọn tỷ lệ NBR/PP, hàm lượng chất tương hợp thời gian trộn, Bảng Trong -1: Mức thấp 0: Tại tâm +1: Mức cao Từ ta có số thí nghiệm Bảng Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2017 Kết nghiên cứu KHCN Bảng Các mức yếu tố chế độ thực nghiệm Số thí nghiệm NBR/PP (A) Hàm lượng PP-g-MA (B) Thời gian (C) -1 -1 +1 -1 -1 +1 10 11 +1 12 13 14 -1 15 -1 16 17 18 +1 +1 19 20 -1 21 +1 22 23 +1 24 25 26 0 27 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2017 67 Kết nghiên cứu KHCN Bảng Bảng giá trị khảo sát thí nghiệm sơ Yếu tố khảo sát Cơ tính blend Tỷ lệ NBR/PP Hàm lượng Thời gian trộn Độ bền kéo Độ cứng (pkl/pkl) PP-g-MA (pkl) (giaây) (MPa) (Shore A) 30/70 540 10,3 92 30/70 540 7,6 92 40/60 360 7,4 90 40/60 540 8,3 90 50/50 360 4,5 82 50/50 360 5,0 82 60/40 540 5,6 75 60/40 360 4,2 75 70/30 360 3,1 71 70/30 540 3,9 71 Bảng Giá trị yếu tố thí nghiệm Yếu tố Ký hiệu Đơn vị Giá trị Mức thấp Tâm Mức cao Tỷ lệ NBR/PP A pkl/pkl 40/60 50/50 60/40 Hàm lượng PP-g-MA B pkl 3,5 Thời gian trộn C giây 360 450 540 3.1 Lựa chọn khoảng giá trị thông số thí nghiệm Để lựa chọn khoảng giá trị yếu tố sử dụng thí nghiệm, sở khảo sát nhiệt độ (1600C) tốc độ trộn (60vịng/phút), nhóm thực đề tài tiến hành thí nghiệm sơ giá trị với việc cố định yếu tố cho yếu tố thay đổi Các yếu tố khảo sát đánh giá giá thí nghiệm bao gồm: Tỷ lệ NBR/PP, hàm lượng chất tương hợp PP-gMA thời gian trộn Kết thí nghiệm sơ Bảng Từ giá trị yếu tố khảo sát sơ bộ, ta lựa chọn khoảng giá trị thông số thực nghiệm Bảng 3.2 Xử lý số liệu thực nghiệm Kết đầy đủ thí nghiệm thể Bảng 68 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2017 Kết nghiên cứu KHCN Bảng Ma trận kết thực nghiệm theo thiết kế nhân tố 23 STT NBR/PP Độ bền kéo (MPa) Môdun Giãn dài (mm) 8,48 0,1 3,73 8,47 0,1 4,12 8,5 0,1 9,83 10,88 0,12 5,86 11,46 0,1 13,27 10,22 0,12 4,21 0,12 10,88 9,4 0,12 10,88 9,6 0,12 10,88 11,06 0,11 9,83 10,52 0,1 9,73 12 11,44 0,11 10,88 13 6,84 0,06 4,85 4,16 0,05 2,98 5,57 0,07 2,83 6,53 0,06 4,94 7,09 0,06 5,83 6,67 0,06 6,22 7,59 0,05 16,08 7,21 0,06 8,12 0,07 10,34 8,47 0,06 6,78 8,25 0,07 6,45 24 9,71 0,05 6,08 25 8,43 0,09 7,48 9,72 0,09 7,97 8,53 0,09 7,35 Hàm lượng PPg-MA(pkl) Tgian(giây) 360 540 40/60 360 10 11 360 14 15 16 540 17 18 540 60/40 19 360 20 21 22 540 23 26 27 50/50 3,5 450 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2017 69 Kết nghiên cứu KHCN Thiết kế phân tích thí nghiệm theo thiết kế nhân tố cho phép xác định ảnh hưởng yếu tố đến đầu (độ bền kéo đứt) thơng qua phân tích phương sai ANOVA Bảng phân tích ANOVA với đầu độ bền kéo đứt thể Bảng Tiến hành kiểm tra mức có ý nghĩa yếu tố, loại bỏ yếu tố không đủ mức có ý nghĩa khỏi mơ hình Sau xét giá trị F (kiểm định theo tiêu chuẩn Fisher) mơ hình hồi quy để kiểm tra tính tương thích mơ hình Từ Bảng 7, thấy rằng, F có giá trị 118,07 xác suất p Prob>F nhỏ 0,0001 (mức có ý nghĩa) chứng tỏ mơ hình đảm bảo tính tương thích hay phương trình hồi quy tương thích với thực nghiệm với df bậc tự mơ hình Sau loại bỏ hệ số hồi quy không phù hợp khỏi mô hình thu phương trình hồi quy thực nghiệm cho độ bền kéo TS có dạng sau: TS=8,6 - 1,29A + 0,72B + 0,74C + 0,35AB Bảng Phân tích ANOVA cho độ bền kéo đứt Tổng bình df phương Xác xuất tin cậy PF Chú thích trung bình Mô hình 136,39 34,10 118,07 < 0,0001 Đáng kể A-Tỷ lệ NBR/PP 79,39 79,39 274,90 < 0,0001 Đáng kể B-Hàm lượng MAPP 24,61 24,61 85,22 < 0,0001 Đáng kể C-Thoi gian 26,51 26,51 91,79 < 0,0001 Đáng kể AB 5,89 5,89 20,39 < 0,0001 Đáng kể Mức độ không phù 4,64 11 0,42 1,70 0,1130 Không hợp đáng kể Bảng Danh sách yếu tố ảnh hưởng đến độ bền kéo đứt Nhân tố Ảnh hưởng Đóng góp (%) A- Tỷ lệ NBR/PP -2,57 51,49 B- Hàm lượng PP-g-MA 1,43 15,96 C- Thời gian 1,48 17,19 Tương tác AB 0,70 3,82 70 Ảnh minh họa, Nguồn Internet Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2017 Kết nghiên cứu KHCN ảnh hưởng lớn vào khoảng 15,96%, thời gian trộn ảnh hưởng 17,19% Đối với tỷ lệ NBR/PP ảnh hưởng âm, điều có nghĩa tăng hàm lượng NBR lên độ bền kéo đứt giảm ngược lại Còn yếu tố khác ảnh hưởng dương, nghĩa tăng ảnh hưởng yếu tố độ bền kéo tăng khoảng xét Ngồi đóng góp yếu tố chính, cịn xuất tương tác yếu tố này, tương tác A B, tỷ lệ NBR/PP hàm lượng PP-gMA Sự tồn tương tác hai yếu tố chứng tỏ A C tham gia vào hình thành blend C có vai trị gắn kết với PP tạo polyme có cực để gắn kết với NBR, trình trộn hợp Hình Đồ thị khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ NBR/PP đến độ bền kéo blend NBR/PP 3.3 Ảnh hưởng tỷ lệ NBR/PP (A) Xét ảnh hưởng yếu tố lên tính chất blend NBR/PP Trong Hình 2, thấy hàm lượng NBR/PP tăng, NBR tăng PP giảm, độ bền kéo blend NBR/PP giảm ngược lại (điều thể rõ Bảng 8, ảnh hưởng tỷ lệ có giá trị âm) 3.4 Ảnh hưởng hàm lượng tương hợp MA-g-PP (B) (Hình 3) Khi tăng hàm lượng PP-gMA (trong khoảng xét) độ bền kéo đứt tăng theo hướng tăng hàm lượng PP-g-MA Có thể nhận thấy rằng, cho chất tương hợp vào làm Hình Đồ thị khảo sát ảnh hưởng hàm lượng tương hợp đến độ bền kéo blend NBR/PP Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2017 71 Kết nghiên cứu KHCN tăng khả trộn hợp blend, cấu tử NBR phân tán vào PP Mặt khác có tham gia PP-g-MA cực hóa PP, tăng khả kết dính với NBR nên độ bền blend NBR/PP tăng lên rõ rệt (Hình 4) 3.5 Ảnh hưởng thời gian trộn (C) (Hình 5) Trong khoảng xét từ 360 giây đến 540 giây, thời gian tăng độ bền kéo tăng Tăng thời gian khả trộn hợp hơn, hạt cao su xé nhỏ khả phân tán tốt PP Hình Sơ đồ phản ứng PP-g-MA NBR 3.6 Ảnh hưởng tương tác tỷ lệ NBR/PP hàm lượng tương hợp PP-g-MA Trên Hình thấy mức B+ B- thay đổi hàm lượng PP-g-MA từ đến 7pkl độ bền kéo blend theo hướng Độ bền kéo tăng hàm lượng tương hợp tăng, độ bền kéo giảm tỷ lệ NBR/PP tăng Ta thấy rằng, đường tương ứng với mức B+ Bkhơng song song mà có xu hướng cắt Điều có tương tác nhân tố A B Mức độ tương tác hay hiệu tương tác thể mơ hình hồi quy Từ phương trình hồi quy thấy hệ số AB 0,35; giá trị đáng kể Điều cho thấy tương tác hai yếu tố bỏ qua Trên mặt đồng mức, đường đồng mức không song 72 Hình Đồ thị khảo sát ảnh hưởng thời gian trộn đến độ bền kéo blend NBR/PP Hình Tương tác hai yếu tố NBR/PP hàm lượng tương hợp PP-g-MA Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2017 Kết nghiên cứu KHCN song với chứng tỏ có tương tác hai nhân tố (Hình 7) Như vậy, nhân tố A B có ảnh hưởng đến độ bền kéo blend tương tác hai yếu tố có ý nghĩa Trên mặt đáp, Hình 8, thấy hiệu ứng tương tác làm mặt phẳng đáp bị “vặn, xoắn” Chính mặt đáp bị vặn xoắn làm cong đường đồng mức mặt phẳng A, B Hình 3.7 Ảnh hưởng tương tác hai yếu tố tỷ lệ NBR/PP (A) thời gian (C) Hình Đường đồng mức độ bền kéo ảnh hưởng hàm lượng tương hợp tỷ lệ NBR/PP Khi NBR/PP thay đổi tỷ lệ 60/40, 50/50 40/60 B=0 Tương tác hai yếu tố A- NBR/PP C-thời gian thể Hình Trên Hình 9, thời gian trộn thay đổi từ 360 giây đến 540 giây, mức cao C+ độ bền kéo tăng mức thấp C- độ bền kéo lại giảm, tăng tỷ lệ NBR/PP độ bền kéo giảm mức +A độ bền kéo tăng mức –A Hình Mặt đáp hai yếu tố Tỷ lệ NBR/PP hàm lượng MA-g-PP 3.8 Ảnh hưởng tương tác hai yếu tố hàm lượng chất tương hợp (B) thời gian trộn (C) Trên Hình 10, nhận thấy hàm lượng chất tương hợp tăng, mức cao +B, độ bền kéo tăng Khi thời gian tăng, mức +C, độ bền kéo tăng Kết khảo sát cho thấy tỷ lệ NBR/PP ảnh hưởng lớn đến độ bền kéo blend NBR/PP (51,49%) Hàm lượng Hình Tương tác hai yếu tố tỷ lệ NBR/PP thời gian trộn C Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2017 73 Kết nghiên cứu KHCN PP tăng, NBR giảm độ bền kéo blend tăng độ cứng vật liệu tăng Do vậy, tùy mục đích sử dụng mà người nghiên cứu lựa chọn tỷ lệ NBR/PP cho phù hợp Chọn tỷ lệ NBR/PP 50/50, tiến hành thí nghiệm quanh tâm, khảo sát giá trị độ bền kéo vật liệu Các thí nghiệm với hàm lượng mẫu quy định Bảng Hình 10 Mặt đáp hai nhân tố hàm lượng chất tương hợp thời gian Bảng Giá trị thơng số thí nghiệm quanh tâm Yếu tố Tỷ lệ NBR/PP Đơn vị Giá trị pkl/pkl 50/50 Hàm lượng PP-gMA Thời gian trộn pkl 3,5 (taâm) giaây 480 450 (taâm) 480 480 Thời gian tối ưu 480 giây, tốc độ trộn 60 vòng/phút, nhiệt độ trộn 1600C khảo sát báo trước chế độ công nghệ ảnh hưởng tới tính chất blend NBR/PP Kết khảo sát tính chất blend NBR/PP (50/50) quanh tâm thể Bảng 10 Từ Bảng 10, nhận thấy tỷ lệ NBR/PP = 50/50 giá trị độ bền kéo cao hàm lượng 5% PP-g-MA thời gian trộn 480 giây, tốc độ trộn 60 vịng/phút Từ kết kết luận chế độ tối ưu blend NBR/PP = 50/50: thời gian trộn 480 giây, tốc độ 60 vòng/phút, nhiệt độ trộn 1600C hàm lượng chất tương hợp 5% PP-g-MA Bảng 10 Khảo sát tính chất blend NBR/PP (50/50) quanh tâm NBR/PP/PP-g-MA Độ bền kéo (MPa) Giãn dài (mm) Môđun (GPa) 50/50/3% PP-g-MA 9,21 3,66 0,09 50/50/3,5% PP-g-MA 9,72 7,97 0,09 50/50/5% PP-g-MA 11,65 7,95 0,08 50/50/7% PP-g-MA 9,26 5,79 0,12 74 Ảnh minh họa, Nguồn Internet Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2017 Kết nghiên cứu KHCN KẾT LUẬN Sử dụng phần mềm design Expert để xử lý số liệu quy hoạch thực nghiệm xác định yếu tố tỷ lệ NBR/PP, hàm lượng PP-g-MA, thời gian trộn, ảnh hưởng mức đóng góp ảnh hưởng tới tính chất blend NBR/PP Đối với tỷ lệ NBR/PP đóng góp 51,49%, hàm lượng PP-g-MA đóng góp ảnh hưởng 15,96% thời gian trộn ảnh hưởng 17,19% Đưa phương trình hồi quy thực nghiệm cho độ bền kéo vật liệu blend: TS=8,6-1,29A + 0,72B + 0,74C + 0,35AB Và chế độ tối ưu blend NBR/PP (50/50): thời gian trộn 480 giây, tốc độ 60 vòng/phút, nhiệt độ trộn 1600C hàm lượng chất tương hợp 5% PP-g-MA TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Coran A.Y., Patel R (1981) Elastoplastic Compositions of Cured Diene Rubber and Polypropylene US Patent 1981; No 4,271,049 [2] Duryodhan Mangaraj (2001) Elastomer blends, Battelle Memorial Institute, 505 King ave, Columbus Ohio 43201, June 21, 2001 [3] J.G Drobny (2014) Handbook of Thermoplastic Elastomers, 2nd edition, William Andrew Publisher, Amsterdam- -Tokyo [4] Jiri George Drobny, William Andrew (2007) Handbook of Thermoplastic Elastomers [5] Jionxy Pan, Haiqing Hu, Zhaoge Haung, Yuzhong Duan (2001) Study of NBR/PP grafting cross-linked systems, Polymer-Plastic technolgy and engineering, 40 (5), pp 605613 [6] J D (Jack) Van Dyke, Marek Gnatowski, Andrew Burczyk (2008) Solvent Resistance and Mechanical Properties in Thermoplastic Elastomer Blends Prepared by Dynamic Vulcanization, Journal of Applied Polymer Science, Vol 109, pp.1535–1546 [7] M Hernandezs, J Gonzalez, C Albano, M Ichazo, D Lovera (2003) “Effect of composition and dynamic vulcanization on the rheologycal properties of PP/NBR blends”, Polymer Bulletin, 50, pp.205-212 [8] M.S.M Almeida, M.S Leyva, A.S Sinqueira (2006) “Mechanical and morphology properties of PP/NBR compatibilized vulcanizates”, KGK, pp.110-114 [9] Lê Đức Ngọc (2010)- Nhập mơn xử lý số liệu kế hoạch hóa thực nghiệm, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Ảnh minh họa, Nguồn Internet [10] X L Acnadarova, V V Capharop (1985) Tối ưu hóa thực nghiệm hóa học kỹ thuật hóa học, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2017 75 Kết nghiên cứu KHCN Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2017 ... Dù sử dụng hệ tương hợp mục đích cuối mong muốn tạo blend có độ bền lý, độ bền xăng dầu mỡ tốt Quy hoạch thực nghiệm sử dụng phổ biến hóa học để nghiên cứu trình, phản ứng [9], [10] Các thí nghiệm. .. thí nghiệm chịu ảnh hưởng hai hay nhiều yếu tố thường sử dụng thiết kế nhân tố đạt hiệu cao Đề tài sử dụng phần mềm design Expert để quy hoạch thực nghiệm xử lý số nghiệm Nghiên cứu nhằm cực hóa. .. thí nghiệm nhằm đánh giá ảnh hưởng tương tác yếu tố trình chế tạo blend NBR/PP sử dụng chất trợ tương hợp MA-g-PP II THỰC NGHIỆM 2.1 Hóa chất, nguyên liệu Ảnh minh họa, Nguồn Internet - Cao su
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy hoạch hóa thực nghiệm quá trình chế tạo vật liệu sử dụng làm đế giầy chịu xăng dầu, mỡ trên cơ sở cao su acrylonitril (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP) bằng phương,

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Biểu đồ mơ men xoắn – thời gian của quá trình lưu hĩa động blend NBR/PP - Quy hoạch hóa thực nghiệm quá trình chế tạo vật liệu sử dụng làm đế giầy chịu xăng dầu, mỡ trên cơ sở cao su acrylonitril (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP) bằng phương

Hình 1.

Biểu đồ mơ men xoắn – thời gian của quá trình lưu hĩa động blend NBR/PP Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bảng 2. Bảng thiết kế thí nghiệm với các mức được khảo sát trong thí nghiệm - Quy hoạch hóa thực nghiệm quá trình chế tạo vật liệu sử dụng làm đế giầy chịu xăng dầu, mỡ trên cơ sở cao su acrylonitril (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP) bằng phương

Bảng 2..

Bảng thiết kế thí nghiệm với các mức được khảo sát trong thí nghiệm Xem tại trang 3 của tài liệu.
Từ đĩ ta cĩ số thí nghiệm như Bảng 3. - Quy hoạch hóa thực nghiệm quá trình chế tạo vật liệu sử dụng làm đế giầy chịu xăng dầu, mỡ trên cơ sở cao su acrylonitril (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP) bằng phương

ta.

cĩ số thí nghiệm như Bảng 3 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 3. Các mức của các yếu tố trong các chế độ thực nghiệm - Quy hoạch hóa thực nghiệm quá trình chế tạo vật liệu sử dụng làm đế giầy chịu xăng dầu, mỡ trên cơ sở cao su acrylonitril (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP) bằng phương

Bảng 3..

Các mức của các yếu tố trong các chế độ thực nghiệm Xem tại trang 4 của tài liệu.
Kết quả đầy đủ của thí nghiệm được thể hiện trong Bảng 6 - Quy hoạch hóa thực nghiệm quá trình chế tạo vật liệu sử dụng làm đế giầy chịu xăng dầu, mỡ trên cơ sở cao su acrylonitril (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP) bằng phương

t.

quả đầy đủ của thí nghiệm được thể hiện trong Bảng 6 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 6. Ma trận kết quả thực nghiệm theo thiết kế nhân tố 23 - Quy hoạch hóa thực nghiệm quá trình chế tạo vật liệu sử dụng làm đế giầy chịu xăng dầu, mỡ trên cơ sở cao su acrylonitril (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP) bằng phương

Bảng 6..

Ma trận kết quả thực nghiệm theo thiết kế nhân tố 23 Xem tại trang 6 của tài liệu.
hình. Từ Bảng 7, thấy rằng, F cĩ giá trị 118,07 và xác suất p Prob>F nhỏ hơn 0,0001 (mức cĩ ý nghĩa) chứng tỏ mơ hình được đảm bảo tính tương thích hay phương trình hồi quy tương thích với thực nghiệm với df là bậc tự do của mơ hình Sau khi loại bỏ các - Quy hoạch hóa thực nghiệm quá trình chế tạo vật liệu sử dụng làm đế giầy chịu xăng dầu, mỡ trên cơ sở cao su acrylonitril (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP) bằng phương

h.

ình. Từ Bảng 7, thấy rằng, F cĩ giá trị 118,07 và xác suất p Prob>F nhỏ hơn 0,0001 (mức cĩ ý nghĩa) chứng tỏ mơ hình được đảm bảo tính tương thích hay phương trình hồi quy tương thích với thực nghiệm với df là bậc tự do của mơ hình Sau khi loại bỏ các Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 2. Đồ thị khảo sát sự ảnh hưởng của tỷ lệ NBR/PP đến độ bền kéo của blend NBR/PP - Quy hoạch hóa thực nghiệm quá trình chế tạo vật liệu sử dụng làm đế giầy chịu xăng dầu, mỡ trên cơ sở cao su acrylonitril (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP) bằng phương

Hình 2..

Đồ thị khảo sát sự ảnh hưởng của tỷ lệ NBR/PP đến độ bền kéo của blend NBR/PP Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 3. Đồ thị khảo sát sự ảnh hưởng của hàm lượng tương hợp đến độ bền kéo của blend NBR/PP - Quy hoạch hóa thực nghiệm quá trình chế tạo vật liệu sử dụng làm đế giầy chịu xăng dầu, mỡ trên cơ sở cao su acrylonitril (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP) bằng phương

Hình 3..

Đồ thị khảo sát sự ảnh hưởng của hàm lượng tương hợp đến độ bền kéo của blend NBR/PP Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 6. Tương tác giữa hai yếu tố NBR/PP và hàm lượng tương hợp PP-g-MA - Quy hoạch hóa thực nghiệm quá trình chế tạo vật liệu sử dụng làm đế giầy chịu xăng dầu, mỡ trên cơ sở cao su acrylonitril (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP) bằng phương

Hình 6..

Tương tác giữa hai yếu tố NBR/PP và hàm lượng tương hợp PP-g-MA Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 4. Sơ đồ phản ứng giữa PP-g-MA và NBR - Quy hoạch hóa thực nghiệm quá trình chế tạo vật liệu sử dụng làm đế giầy chịu xăng dầu, mỡ trên cơ sở cao su acrylonitril (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP) bằng phương

Hình 4..

Sơ đồ phản ứng giữa PP-g-MA và NBR Xem tại trang 9 của tài liệu.
Trên Hình 9, khi thời gian trộn thay đổi từ 360 giây đến 540 giây, ở mức cao C+ độ bền kéo tăng cịn ở mức thấp của C- độ bền kéo lại giảm, khi tăng tỷ lệ NBR/PP thì độ bền kéo giảm ở mức +A và độ bền kéo tăng ở mức –A. - Quy hoạch hóa thực nghiệm quá trình chế tạo vật liệu sử dụng làm đế giầy chịu xăng dầu, mỡ trên cơ sở cao su acrylonitril (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP) bằng phương

r.

ên Hình 9, khi thời gian trộn thay đổi từ 360 giây đến 540 giây, ở mức cao C+ độ bền kéo tăng cịn ở mức thấp của C- độ bền kéo lại giảm, khi tăng tỷ lệ NBR/PP thì độ bền kéo giảm ở mức +A và độ bền kéo tăng ở mức –A Xem tại trang 10 của tài liệu.
Trên Hình 10, nhận thấy khi hàm lượng chất tương hợp tăng, ở mức cao +B, thì độ bền kéo tăng - Quy hoạch hóa thực nghiệm quá trình chế tạo vật liệu sử dụng làm đế giầy chịu xăng dầu, mỡ trên cơ sở cao su acrylonitril (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP) bằng phương

r.

ên Hình 10, nhận thấy khi hàm lượng chất tương hợp tăng, ở mức cao +B, thì độ bền kéo tăng Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng 10. Khảo sát tính chất của blend NBR/PP (50/50) quanh tâm - Quy hoạch hóa thực nghiệm quá trình chế tạo vật liệu sử dụng làm đế giầy chịu xăng dầu, mỡ trên cơ sở cao su acrylonitril (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP) bằng phương

Bảng 10..

Khảo sát tính chất của blend NBR/PP (50/50) quanh tâm Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bảng 9. Giá trị các thơng số thí nghiệm quanh tâm - Quy hoạch hóa thực nghiệm quá trình chế tạo vật liệu sử dụng làm đế giầy chịu xăng dầu, mỡ trên cơ sở cao su acrylonitril (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP) bằng phương

Bảng 9..

Giá trị các thơng số thí nghiệm quanh tâm Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan