0

Thanh pho Da Lat Lop 4 Cuc hay

35 388 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

Chào mừng các thầy cô đến dự giờ lớp 4A1 Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010 Địa lí - Trồng cây công nghiệp trên đất ba dan. - Chăn nuôi trên đồng cỏ. - Khai thác sức nước. - Khai thác rừng. • Kiểm tra bài cũ: - Trình bày một số đặc điểm tiêu biểu về hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên? Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010 Địa lí Tiết 10: Thành phố Đà Lạt Thành phố Đà Lạt Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào ? Đà Lạt ở độ cao khoảng bao nhiêu mét ? Với độ cao đó, Đà Lạt có khí hậu như thế nào ? Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên, ở độ cao khoảng 1500m so với mực nước biển, có khí hậu quanh năm mát mẻ. . Chào mừng các thầy cô đến dự giờ lớp 4A1 Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010 Địa lí - Trồng cây công nghiệp trên đất ba dan. - Chăn nuôi trên đồng cỏ. - Khai. hậu quanh năm mát mẻ. Th¸c P¬-ren Th¸c P¬-ren Th¸c Voi Th¸c Voi Th¸c Dambri Thác Đatanla Quan sát hình 3 kể tên một số điểm du lịch ở Đà Lạt?
- Xem thêm -

Xem thêm: Thanh pho Da Lat Lop 4 Cuc hay,

Hình ảnh liên quan

Quan sát hình 3 kể tên một số điểm du lịch ở Đà Lạt? - Thanh pho Da Lat Lop 4 Cuc hay

uan.

sát hình 3 kể tên một số điểm du lịch ở Đà Lạt? Xem tại trang 14 của tài liệu.