0

Điều khiển lò và quá trình đốt cháy

21 736 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 17:08

tự động hóa NM Nhiệt Điện, nhà máy nhiệt điện, nhiệt điện, tự động hóa Điều khiển quá trình đốt cháy. Nhóm 16 Phạm Văn Viết TĐH1 - k53 20083123 Nguyễn Tuấn Anh TĐH2- k53 20086003 Lê Thanh Long TĐH1 - k53 20083395 Văn Đình Khoa TĐH2 - k53 20081404 Đặng Ngọc Phú TĐH1 - k53 20086389 Nhiệm vụ  Duy trì lưu lượng áp suất hơi nước qua giá trị Nhiên liệu khí vào lò.  Bảo đảm an toàn vận hành hiệu quả với dải tải của hơi. Một số mô hình điều khiển cơ bản  Điều khiển sự cháy:tỉ lệ nhiên liệu – khí vào Điều khiển cháy đa nhiên liệu.  Điều khiển cân bằng nhiệt lượng lò.  Điều khiển nước cấp. Quản lý buồng đốt  Thiết kế hệ thống dự phòng, tự chẩn đoán hệ thống.  Lựa chọn phương pháp điều khiển dựa vào kích cỡ, loại hơi, nhiên liệu đốt . Điều khiển đốt cháy 1. Mô hình điều khiển 2. Phần cứng điều khiển  Hệ thống on/off (2 vị trí): Áp suất giảm tới giá trị đặt -> khí nhiên liệu được cấp vào tới khi áp suất tăng tới giới hạn trên.  Hệ thống định vị: đáp ứng thay đổi của áp suất vòi phun bằng cách đồng thời định vị van hút gió cưỡng bức van nhiên liệu.  Định vị đơn điểm  Định vị song song. Định vị song song Khả năng điều chỉnh tỉ lệ Nhiên liệu – khí, tự động hoặc bằng tay. Mô hình giống với kiểu nối tiếp- song song như hình 3.1 H3.2 Định vị song song với hệ thống điều khiển tỉ lệ Nhiên liệu - khí 3. Hệ thống đo lường  Lưu lượng đo là tín hiệu phản hồi cho bộ điều khiển.  Biến cơ bản: áp suất vòi phun hơi.  Bộ điều khiển áp suất đáp ứng những thay đổi của áp suất vòi phun  định vị van hút khí nhiên liệu. Hệ thống điều khiển đo lường. Hệ thống điều khiển đo lường điều khiển quá trình đốt cháy thông qua lưu lượng khí nhiên liệu nhằm đảm ảo hiệu quả với dải tải rộng. Tối ưu quá trình đốt cháy. Sử dụng hệ thống điều khiển có khả năng tối thiểu mức khí thừa của lò. Hiệu suất đạt lớn nhất nếu xác định được điểm tổn hao nhiệt tối thiểu Tổn thất tăng theo mỗi chiều của điểm cháy đúng. . khiển cơ bản  Điều khiển sự cháy: tỉ lệ nhiên liệu – khí vào lò  Điều khiển cháy đa nhiên liệu.  Điều khiển cân bằng nhiệt lượng lò.  Điều khiển nước cấp.. khiển đo lường điều khiển quá trình đốt cháy thông qua lưu lượng khí và nhiên liệu nhằm đảm ảo hiệu quả với dải tải rộng. Tối ưu quá trình đốt cháy. Sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều khiển lò và quá trình đốt cháy,

Hình ảnh liên quan

Một số mô hình điều khiển cơ bản - Điều khiển lò và quá trình đốt cháy

t.

số mô hình điều khiển cơ bản Xem tại trang 3 của tài liệu.
1. Mô hình điều khiển - Điều khiển lò và quá trình đốt cháy

1..

Mô hình điều khiển Xem tại trang 5 của tài liệu.
Mô hình giống với kiểu nối tiếp- song song như hình 3.1  - Điều khiển lò và quá trình đốt cháy

h.

ình giống với kiểu nối tiếp- song song như hình 3.1 Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan