0

Slide thuyết trình Nhà máy điện hạt nhân

16 3,555 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 17:05

tự động hóa NM Nhiệt Điện, nhà máy nhiệt điện, nhiệt điện, tự động hóa Contents Nguyễn Văn Muôn 1 6 Nguyễn Hồng Quân 2 Đinh Khắc Long 3 Trần Đức Hùng 4 Trần Hà Bình 5 Nhóm 6 Hệ Thống Cung Cấp Hơi Nước Nhà Máy Điện Hạt Nhân Đỗ Xuân Quý 3 Đỗ Xuân Quý Nội dung trình bày Giới thiệu Add text in here • Lịch sử phát triển • Triển vọng Công nghệ của lò phản ứng hơi nước Add text in here Kết luận Add text in here • Phản ứng phân hạch • PƯ tổng hợp hạt nhân • Chu trình nhiên liệu •Kiểm soát •Điều khiển giới hạn •Hệ thống cung cấp hơi H 2 0 •Lò phản ứng • Thank you Triển vọng •Năng lượng hạt nhân thực sự không thể thiếu trong thế kỷ 21 • Năng lượng hạt nhân được coi là giải pháp thay thế số một cho các nguồn năng lượng khác Nguồn gốc và lịch sử phát triển •Năm 1965 với sự hoạt động của nhà máy đầu tiên tại Calder Hall ở Anh •Những năm gần đây niềm tin vào điện hạt nhân bị suy giảm mặc dù vậy ở Tây Âu và Nhật Bản, ngành công nghiệp điện hạt nhân vẫn phát triển bất chấp sự phản đối mạnh mẽ. Giới thiệu 1.Phản ứng phân hạch Sự phân hạch,hay sự phân chia khối lượng của U235, có thể xảy ra khi hạt nhân bị bắn phá bởi một neutron Ưu điểm lớn nhất của quá trình này là giải phóng ra một năng lượng điện lớn (khoảng 10^8 lần đốt cháy một nguyên tử carbon trong nhiên liệu hóa thạch) Một nhược điểm chính của quá trình này liên quan đến những mối nguy hiểm tiềm tàng từ bức xạ (bao gồm cả các neutron) được sản xuất tại thời điểm phân hạch •Hình ảnh của sự phân hạch. •Phản ứng dây truyền. 2.Phản ứng tổng hợp hạt nhân Là loại phản ứng khác để tạo ra năng lượng hạt nhân và quá trình diễn ra ngược với phản ứng phân hạch Ưu điểm: nguyên liệu dễ kiếm,dễ thực hiện và rẻ tiền hơn so với phản ứng phân hạch Nhược điểm: Năng lượng tạo ra thấp hơn so với phản ứng phân hạch. Ví dụ điển hình của phản ứng này là Tritium và Deuterium được kết hợp để tạo ra helium và 1 neutron •Hình ảnh về phản ứng tổng hợp hạt nhân. 3.Chu trình nhiên liệu hạt nhân. . Trần Hà Bình 5 Nhóm 6 Hệ Thống Cung Cấp Hơi Nước Nhà Máy Điện Hạt Nhân Đỗ Xuân Quý 3 Đỗ Xuân Quý Nội dung trình bày Giới thiệu Add text in here • Lịch sử. •Những năm gần đây niềm tin vào điện hạt nhân bị suy giảm mặc dù vậy ở Tây Âu và Nhật Bản, ngành công nghiệp điện hạt nhân vẫn phát triển bất chấp sự phản
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide thuyết trình Nhà máy điện hạt nhân,

Hình ảnh liên quan

•Hình ảnh của sự phân hạch. - Slide thuyết trình Nhà máy điện hạt nhân

nh.

ảnh của sự phân hạch Xem tại trang 5 của tài liệu.
Ví dụ điển hình của phản ứng này là Tritium và Deuterium được kết hợp để tạo ra helium và 1 neutron - Slide thuyết trình Nhà máy điện hạt nhân

d.

ụ điển hình của phản ứng này là Tritium và Deuterium được kết hợp để tạo ra helium và 1 neutron Xem tại trang 8 của tài liệu.
•Hình ảnh về phản ứng tổng hợp hạt nhân. - Slide thuyết trình Nhà máy điện hạt nhân

nh.

ảnh về phản ứng tổng hợp hạt nhân Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan