0

Bài 19: Vì Sao Cần Có Hệ Điều Hành

21 750 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 06:11

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY GIÁO CÙNG CÁC EM HỌC SINH Giáo viên: Trần Thị Diễm Trường THCS Gia An KIỂM TRA BÀI CŨ Phần mềm là gì ? Hãy kể tên các loại phần mềm em được học ? - Phần mềm là các chương trình máy tính - 2 loại phần mềm: phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng CHƯƠNG III: HỆ ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG III: HỆ ĐIỀU HÀNH Tiết 19 – 20: Bài 9: SAO CẦN HỆ ĐIỀU HÀNH Giao thông lộn xộn, không tín hiệu đèn Giao thông lộn xộn, không tín hiệu đèn 1/ Các quan sát * Quan sát 1 H c sinh quan ọ sát hình và cho nh n xétậ Bài 9: SAO CẦN HỆ ĐIỀU HÀNH Tình trạng giao thông rất lộn xộn. Các phương tiện tham gia giao thông không tuân theo một quy luật nào, nhiều xe tranh chấp làn đường của xe khác, làm cho giao thông bị tắc nghẽn. 1/ Các quan sát * Quan sát 1 Bài 9: SAO CẦN HỆ ĐIỀU HÀNH - Giao thông trật tự hơn, các phương tiện đi đúng làn đường của mình. - Không xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông. Hệ thống phân luồng Hệ thống đèn tín hiệu Cảnh sát giao thông Em hãy quan sát hình ảnh giao thông 2 và cho nhận xét Hệ thống điều khiển Điều gì đã khiến cho giao thông trật tự, ổn định hơn? Bài 9: SAO CẦN HỆ ĐIỀU HÀNH • Tình huống: Tình trạng giao thông lộn xộn trên đường phố • Nguyên nhân: Các phương tiện tham gia giao thông trên được phố không tuân thủ qui định, luôn muốn dành đường để đi. • Giải pháp khắc phục: Cần đèn tín hiệu, cảnh sát giao thông, hệ thống phân luồng  hệ thống điều khiển Bài 9: SAO CẦN HỆ ĐIỀU HÀNH 1/ Các quan sát * Quan sát 1 Khi trong nhà trường bị mất thời khóa biểu, giáo viên không tìm ra lớp, học sinh không biết học lớp nào. 1/ Các quan sát * Quan sát 2 Khi xem hình 1 Khi xem hình 1 em nh n th y ậ ấ em nh n th y ậ ấ đi u gì?ề đi u gì?ề Bài 9: SAO CẦN HỆ ĐIỀU HÀNH H c sinh t p trung d i s đi u khi n ọ ậ ướ ự ề ể c a các th y giáoủ ầ Bài 9: SAO CẦN HỆ ĐIỀU HÀNH 1/ Các quan sát * Quan sát 2 Khi xem hình 2 em nh n th y ậ ấ đi u gì?ề H c sinh ra v theo s h ng d n ọ ề ự ướ ẫ c a các th y giáoủ ầ Bài 9: SAO CẦN HỆ ĐIỀU HÀNH 1/ Các quan sát * Quan sát 2 [...]... 9: SAO CẦN HỆ ĐIỀU HÀNH 2 Cái gì điều khiển máy tính? Hệ điều hành điều khiển những gì của máy tính? Một số thiết bị phần cứng Bài 9: SAO CẦN HỆ ĐIỀU HÀNH 2 Cái gì điều khiển máy tính? Một số phần mềm ứng dụng Bài 9: SAO CẦN HỆ ĐIỀU HÀNH 2 Cái gì điều khiển máy tính? Hệ điều hành thực hiện: Điều khiển các thiết bị của máy tính (phần cứng) Tổ chức việc thực hiện các chương trình BÀI... Bài 9: SAO CẦN HỆ ĐIỀU HÀNH Em hãy cho biết đây là biểu tượng gì? Và em đã nhìn thấy ở đâu? Bài 9: SAO CẦN HỆ ĐIỀU HÀNH 2 Cái gì điều khiển máy tính? Khi máy tính làm việc, nhiều đối tượng cùng hoạt động và tham gia quá trình xử lí thông tin Hoạt động của các đối tượng đó cũng cần được điều khiển bởi các chương trình điều khiển Công việc này do hệ điều hành của máy tính đảm nhận Bài. .. internet Cài đặt một chương trình quét virus BÀI TẬP CỦNG CỐ Bài tập 3: Phần mềm quan sát trái đất và các sao trong hệ mặt trời phải là hệ điều hành không ? sao ? Không đó là phần mềm ứng dụng Về nhà • Hãy lấy một số dụ về sự tham gia của hệ thống điều khiển • Chức năng của hệ điều hành Bài mới: + Thế nào là hệ điều hành + Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là gì ? KÍNH CHÚC QUÝ THẦY GIÁO.. .Bài 9: SAO CẦN HỆ ĐIỀU HÀNH 1/ Các quan sát * Quan sát 2 Quan sát 1: Hệ thống điều khiển giúp giao thông trật tự hơn Quan sát 2: Thời khoá biểu vai trò quan trọng Qua các quan động học tập của nhà trong các hoạt sát trên, trường em nhận xét gì ? Nhận xét: Trong cuộc sống các phương tiện điều khiển vai trò rất quan trọng: hệ thống điều khiển giao thông, thời... BÀI TẬP CỦNG CỐ Bài tập 1 Hệ điều hành máy tính a) b) c) D d) Chỉ điều khiển bàn phím và chuột Chỉ điều khiển các thiết bị phần cứng Chỉ điều khiển các chương trình phần mềm Điều khiển tất cả các thiết bị phần cứng và mọi chương trình hoạt động của máy tính BÀI TẬP CỦNG CỐ Bài tập 2 Để thể hoạt động, máy tính cần được: A B B C D Cài đặt phần mềm soạn thảo văn bản Cài đặt hệ điều hành Kết nối internet . cũng cần được điều khiển bởi các chương trình điều khiển  Công việc này do hệ điều hành của máy tính đảm nhận Bài 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành. trình Bài 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH 2. Cái gì điều khiển máy tính? 2. Cái gì điều khiển máy tính? Hệ điều hành thực hiện: Bài tập 1. Hệ điều hành máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 19: Vì Sao Cần Có Hệ Điều Hành, Bài 19: Vì Sao Cần Có Hệ Điều Hành,

Hình ảnh liên quan

sát hình và cho nh n xétậ - Bài 19: Vì Sao Cần Có Hệ Điều Hành

s.

át hình và cho nh n xétậ Xem tại trang 4 của tài liệu.
* Quan sát 2 Khi xem hình 1 Khi xem hình 1 - Bài 19: Vì Sao Cần Có Hệ Điều Hành

uan.

sát 2 Khi xem hình 1 Khi xem hình 1 Xem tại trang 8 của tài liệu.
Khi xem hình 2 em nh n th y ậấ - Bài 19: Vì Sao Cần Có Hệ Điều Hành

hi.

xem hình 2 em nh n th y ậấ Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan