0

đồng bằng sông cửu long

31 309 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 05:11

HỘI GIẢNG NĂM HỌC 2007 - 2008 Môn Địa Lý 9 – Giáo Viên Nguyễn Hoàng VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TIẾT 39 - BÀI 35 I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ. II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN. III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI. I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - Qui mô: - Vị trí: + Đông Bắc giáp Đông Nam Bộ. * Thuận lợi: Phát triển kinh tế, hợp tác và giao lưu với các nước trong tiểu vùng sông Mê Công. + Phía tây, phía đông là Vịnh Thái Lan và biểnĐông. - Diện tích 39734 km 2 - Gồm 13 tỉnh thành (SGK) Mục II Tiết 39 +Bắc giáp Campuchia. Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích 39.734 km 2 Diện tích Các tỉnh thành. Qui mô ghi bài ghi bài Đ ô n g B ắ c Vị trí của vùng ĐB SCL. ghi bài ghi bài P h í a B ắ c ghi bài ghi bài Các nước thuộc tiểu vùng sông Mê Công: - Việt Nam. - Campuchia. - Thái Lan. - Lào. - Myanma. - Tỉnh Vân Nam – Trung Quốc. II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ. Tiết 39 THẢO LUẬN Đặc điểm địa hình, tài nguyên đất và sinh vật. Đặc điểm Khí hậu, nước. Biển và hải đảo. Giải pháp khắc phục khó khăn do điều kiện tự nhiên. NHÓM 1: NHÓM 2: NHÓM 3: NHÓM 4: Những thuận lợi, khó khăn về mặt điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng ĐBSCL. Những thuận lợi, khó khăn về mặt điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng ĐBSCL. Tài nguyên đất Tài nguyên rừng Địa hình Những thuận lợi và khó khăn về mặt: Nhóm 1 [...]... vùng ĐBSCL Nhóm 3 Biển, hải đảo Tiết 39 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG II ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 1 Nhiều thuận lợi cho phát triển nông nghiệp: - Đồng bằng rộng, nhiều đất tốt - Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm - Sông ngòi, kênh rạch chằng chịt mang đến nhiều nguồn lợi - Đa dạng sinh học trên cạn và dưới nước Tiết 39 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG II ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN... HỘI: Hãy cho biết số dân và thànhphần dân tộc vùng đồng bằng sông Cửu Long VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG III ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ – XÃ HỘI:    Dân số: 16,7 triệu người (2002) Thành phần dân tộc chủ yếu: Kinh, Khơ me, Chăm, Hoa So với cả nước: - Tình hình kinh tế phát triển cao hơn, người Nhận xét các chỉ tiêu phát triển dân cư, dân có kinh nghiệm sông Cửu Long năm xã hội của vùng ĐBtrong sản xuất nông nghiệp... hình khá bằng phẳng, là đồng bằng rộng lớn nhất nước ta, diện tích rộng gần 4 triệu ha Đặc điểm địa hình của ĐB sông Cửu Long Tài nguyên đất - Đất phù sa ngọt 1,2 triệu ha Đất nhiễm phèn, lòng mương đóng váng sắt màu đỏ - Đất phèn và đất mặn 2,5 triệu ha Đất nhiễm mặn Hình Hình Tài nguyên rừng Rừng ngập mặn ven biển và trên bán đảo Cà Mau chiếm diện tích lớn Hình Hình VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG II... giải pháp khắc phục những khó khăn trên Tiết 39 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG II ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 1 Nhiều thuận lợi cho phát triển nông nghiệp 2 Một số khó khăn: 3 Giải pháp khắc phục: - Phát triển thuỷ lợi cải tạo đất phèn, mặn và Cung cấp nước tưới vào mùa khô - Chủ động sống chung với lũ Tiết 39 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG I VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ II ĐIỀU KIỆN... hàng hoá 1999 - Trình độ văn hoá xã hội thấp hơn so cả nước Chúng ta đến với ĐB Sông Cửu Long VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 39 III Đặc điểm dân cư, xã hội Tiêu chí Mật độ dân số Đơn vị ĐBSCL ng/km Cả nước 2 407 Tỉ lệ gia tăng tự nhiên % 1,4 1,4 Tỉ lệ hộ nghèo % 10,2 13,3 342,1 295,0 Thu nhập B.quân người/ tháng Nghìn đồng 233 Tỉ lệ người biết chữ % 88,1 90,3 Tuổi thọ trung Bình Năm 71,1 70,9 % 17,1... ĐBSCL có kiểu và lượng gì? khí hậu mưa ở ĐB S .Cửu Long Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm Thuận lợi cho trồng trọt Đất nhiễm phèn mùa khô Đất nhiễm mặn mùa khô Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt Sông Mê Công đem lại nhiều nguồn lợi lớn: giao thông đường sông, phù sa, nước tưới cho nông nghiệp, khai thác và nuôi thuỷ sản, Tài nguyên nước của ĐB sông Cửu Long Hình Hình Những thuận lợi, khó khăn về... NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ĐKTN &TNTN Thuận lợi Khó khăn Địa hình, - Là đồng bằng rộng (< 4 triệu ha) - Diện tích - Nhiều đất tốt, phù sa bồi tụ đất phèn, đất, sinh vật - Động thực vật rất phong phú đất mặn lớn - Khí hậu cận xích đạo: nhiệt, ẩm cao thuận lợi phát triển Khí hậu, nôngnghiệp, nhất là lúa nước Nhóm 2 Nhóm 2 nước - Sông ngòi, kênh rạch chằng chịt mang đến nhiều nguồn lợi lớn Biển, hải Hải . tích lớn. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN. ĐKTN &TNTN Thuận lợi Khó khăn - Là đồng bằng rộng (< 4. khó khăn về mặt: Nhóm 1 Đặc điểm địa hình của ĐB sông Cửu Long. - Địa hình khá bằng phẳng, là đồng bằng rộng lớn nhất nước ta, diện tích rộng gần 4 triệu
- Xem thêm -

Xem thêm: đồng bằng sông cửu long, đồng bằng sông cửu long,

Hình ảnh liên quan

Đặc điểm địa hình, tài nguyên đất và sinh vật. - đồng bằng sông cửu long

c.

điểm địa hình, tài nguyên đất và sinh vật Xem tại trang 9 của tài liệu.
Địa hình - đồng bằng sông cửu long

a.

hình Xem tại trang 10 của tài liệu.
Đặc điểm địa hình của ĐB sông Cửu Long. - đồng bằng sông cửu long

c.

điểm địa hình của ĐB sông Cửu Long Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình HìnhĐất nhiễm  phèn, lòng mương đóng váng  sắt màu đỏ. - đồng bằng sông cửu long

nh.

HìnhĐất nhiễm phèn, lòng mương đóng váng sắt màu đỏ Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình Hình - đồng bằng sông cửu long

nh.

Hình Xem tại trang 13 của tài liệu.
cho nôngnghiệp, khai thác và nuôi thuỷ sản,... Hình Hình - đồng bằng sông cửu long

cho.

nôngnghiệp, khai thác và nuôi thuỷ sản,... Hình Hình Xem tại trang 19 của tài liệu.
- Tình hình kinh tế phát triển cao hơn, người - đồng bằng sông cửu long

nh.

hình kinh tế phát triển cao hơn, người Xem tại trang 26 của tài liệu.