0

Kinh thanh Hue

21 369 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 04:11

LỊCH SỬ 4 Thực hiện : Mai Tâm. KINH THÀNH HUẾ TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM Q.7 VỊ TRÍ CỦA HUẾ TRÊN BẢN ĐỒ LÀM VIỆC NHÓM Dựa vào nội dung bài đọc, hãy mô tả kiến trúc độc đáo của quần thể kinh thành Huế. Là một quần thể kiến trúc với nhiều cung điện, lăng tẩm được coi là thành đô đồ sộ và đẹp nhất nước ta thời đó. Kiến trúc công trình và khung cảnh thiên nhiên được bố trí thật hài hoà. Các công trình này là đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc và trang trí của nước ta. ĐIỆN THÁI HOÀ TỬ CẤM THÀNH NGỌ MÔN TƯỜNG BAO CỦA HOÀNG THÀNH. KỲ ĐÀI ( CAO 37 M ) NGỌ MÔN . LỊCH SỬ 4 Thực hiện : Mai Tâm. KINH THÀNH HUẾ TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM Q.7 VỊ TRÍ CỦA HUẾ TRÊN BẢN ĐỒ LÀM VIỆC. VIỆC NHÓM Dựa vào nội dung bài đọc, hãy mô tả kiến trúc độc đáo của quần thể kinh thành Huế. Là một quần thể kiến trúc với nhiều cung điện, lăng tẩm được
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh thanh Hue, Kinh thanh Hue,

Hình ảnh liên quan

CÁC CỬA VỚI CÁC MÁI NGÓI UỐN CONG HÌNH - Kinh thanh Hue
CÁC CỬA VỚI CÁC MÁI NGÓI UỐN CONG HÌNH Xem tại trang 14 của tài liệu.