0

Một số giun đốt và đặc điểm chung của ngành giun đốt

20 1,721 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 04:11

Bài 17: Một số giun đốt khác đặc điểm chung của ngành giun đốt I. Một số giun đốt thường gặp I. Một số giun đốt thường gặp Đa dạng của ngành giun đốt Cụm từ gợi ý:Đất, nước ngọt, nước mặn, nước lợ, tự do, chui rúc, định cư, kí sinh STT Môi tr ng s ngườ ố L i s ngố ố 1 Giun tđấ 2 aĐĩ 3 R iươ 4 Giun đỏ i di nĐạ ệ c i mĐặ đ ể Đất ẩm Chui rúc Ký sinh Nước lợ Tự do Nước ngọt Định cư Bài tập: Thảo luận chọn từ gợi ý điền vào bảng sau Nước ngọt Một số hình ảnh đại diện thuộc Một số hình ảnh đại diện thuộc ngành giun đốt ngành giun đốt Sa sùng Sa sùng vắt vắt đỉa đỉa Đỉa biển Đỉa biển Giun đất Giun đất [...]... luận, rút ra các đặc chung của ngành Giun đốt?  II .Đặc điểm chung của giun đốt + Cơ thể dài phân đốt + Có thể xoang + Hô hấp qua da hay mang + Hệ tuần hoàn kín, máu màu đỏ + Hệ tiêu hóa phân hóa + Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, giác quan phát triển + Di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ của thành cơ thể Hãy tìm các đại diện giun đốt cho phù hợp với ý nghĩa thực tiễn của chúng: Rươi, giun đỏ - Làm thức... Giun đất - Làm cho đất trồng xốp thoáng: Giun đất - Làm màu mỡ đất trồng: Rươi, giun đỏ - Làm thức ăn cho cá: Đỉa - Có hại cho động vật con người: Rươi - Làm thức ăn cho con người:  Vai trò: • Lợi ích: Làm thức ăn cho người động vật, làm cho đất tơi xốp, thoáng khí, màu mỡ • Tác hại: Hút máu người động vật Gây bệnh 1 Hãy kể tên một số giun đốt khác...rươi Đỉa Rươi Giun đất Bài tập: Thảo luận, đánh dấu () điền nội dung phù hợp để hoàn thiện bảng sau TT Đặc điểm Đại diện Giun đất Giun đỏ Đĩa Rươi 1 Cơ thể phân đốt     2 Cơ thể không phân đốt O O O O 3 Có thể xoang(Khoang cơ thể chưa chính thức)     4 Có hệ tuần hoàn (Máu thường đỏ)     5 Hệ thần kinh giác quan phát triển  O   6 Di chuyển nhờ... cho đất tơi xốp, thoáng khí, màu mỡ • Tác hại: Hút máu người động vật Gây bệnh 1 Hãy kể tên một số giun đốt khác mà bạn biết 2 Để nhận biết các đại diện ngành giun đốt ở thiên nhiên cần dựa vào đặc điểm cơ bản nào? 3 Vai trò thực tiễn của giun đốt thường gặp ở địa phương bạn? . 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt I. Một số giun đốt thường gặp I. Một số giun đốt thường gặp Đa dạng của ngành giun đốt. chọn từ gợi ý điền vào bảng sau Nước ngọt Một số hình ảnh đại diện thuộc Một số hình ảnh đại diện thuộc ngành giun đốt ngành giun đốt Sa sùng Sa sùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giun đốt và đặc điểm chung của ngành giun đốt, Một số giun đốt và đặc điểm chung của ngành giun đốt,

Hình ảnh liên quan

Bài tập: Thảo luận và chọn từ gợi ý điền vào bảng sau - Một số giun đốt và đặc điểm chung của ngành giun đốt

i.

tập: Thảo luận và chọn từ gợi ý điền vào bảng sau Xem tại trang 4 của tài liệu.
Một số hình ảnh đại diện thuộcMột số hình ảnh đại diện thuộc  - Một số giun đốt và đặc điểm chung của ngành giun đốt

t.

số hình ảnh đại diện thuộcMột số hình ảnh đại diện thuộc Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan