0

Bài 13. Một số HĐH thông dụng

13 522 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 03:11

Bµi 13 Bµi 13 1. Hệ điều hành MS-DOS 1. Hệ điều hành MS-DOS Đơn giản, hiệu quả phù hợp với tình trạng thiết bị của máy tính cá nhân trong thập kỉ 80 của thế kỉ XX. Là hệ điều hành của hãng Microsoft trang bị cho máy tính cá nhân IBM PC. Là hệ điều hành đơn nhiệm, thực hiện thông qua hệ thống lệnh. 2. Hệ điều hành WINDOWS 2. Hệ điều hành WINDOWS Là hệ điều hành của hãng Microsoft với nhiều phiên bản khác nhau, song có một số đặc trưng chung: Chế độ đa nhiệm. Có hệ thống giao diện dựa trên cơ sở bảng chọn với biểu tượng kết hợp giữa đồ hoạ và văn bản giải thích. Cung cấp nhiều công cụ xử lí đồ hoạ đa phương tiện, đảm bảo khai thác hiệu quả nhiều loại dữ liệu khác nhau như âm thanh, hình ảnh . Đảm bảo các khả năng làm việc trong môi trư ờng mạng. 3. Các hệ điều hành Unix và Linux 3. Các hệ điều hành Unix và Linux Các đặc trưng cơ bản của hệ điều hành UNIX: Là hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng. Có hệ thống quản lí tệp đơn giản hiệu quả. Có hệ thống phong phú các môđun và chương trình tiện ích hệ thống. [...]...Hệ điều hành Linux Hệ điều hành Linux là hệ điều hành mã nguồn mở giúp cho người sử dụng dễ dàng sửa chữa các chương trình hệ thống, bổ sung, nâng cấp để sử dụng mà không vi phạm bản quyền Hệ điều hành Linux hiện được sử dụng nhiều ở châu Âu, nhất là các trường đại học Hệ điều hành Macintosh . người sử dụng dễ dàng sửa chữa các chương trình hệ thống, bổ sung, nâng cấp để sử dụng mà không vi phạm bản quyền. Hệ điều hành Linux hiện được sử dụng nhiều. hiện thông qua hệ thống lệnh. 2. Hệ điều hành WINDOWS 2. Hệ điều hành WINDOWS Là hệ điều hành của hãng Microsoft với nhiều phiên bản khác nhau, song có một
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 13. Một số HĐH thông dụng, Bài 13. Một số HĐH thông dụng,

Hình ảnh liên quan

 Có hệ thống giao diện dựa trên cơ sở bảng chọn với biểu tượng kết hợp giữa đồ hoạ và văn bản  giải thích. - Bài 13. Một số HĐH thông dụng

h.

ệ thống giao diện dựa trên cơ sở bảng chọn với biểu tượng kết hợp giữa đồ hoạ và văn bản giải thích Xem tại trang 4 của tài liệu.