0

Tính chất vật lý của kim loại

22 585 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 03:11

TRƯỜNG THCS CHÍ TÂN Các em hãy quan sát các vật sau và cho biết chúng làm từ chất liệu gì ? THÍ NGHIỆM HIỆN TƯỢNG NHẬN XÉT Từ thí nghiệm đã làm ở nhà, em hãy nêu hiện tượng và giải thích các hiện tượng mà em quan sát được ? Than không có tính dẻo Dây nhôm có tính dẻo Mẩu than vỡ vụn Dây nhôm thì bị dát mỏng Dùng búa đập vào một mẩu than Dùng búa đập vào đoạn dây nhôm I. TÍNH DẺO CHƯƠNG II: KIMLOẠI Tiết 21. TÍNH CHẤT VẬT CỦA KIM LOẠI Các em quan sát các vật xung quanh ta như : Đồ trang sức Vỏ của các đồ hộp Vật liệu bằng sắt ,thép Nhận xét gì về hình dạng ,kích thước của chúng? Dựa vào đâu người ta có thể tạo được các sản phẩm từ kim loại có hình dạng kích thước như trên ? - Kim loạitính dẻo Tính dẻo của các kim loại có giống nhau không ? Các kim loại khác nhau có tính dẻo khác nhau . Nêu ứng dụng về tính dẻo của kim loại? Ứng dụng : rèn ,kéo sợi,dát mỏng tạo nên các đồ vật khác nhau. I. TÍNH DẺO CHƯƠNG II: KIM LOẠI Tiết 21. TÍNH CHẤT VẬT CỦA KIM LOẠI - Kim loạitính dẻo THÍ NGHIỆM HIỆN TƯỢNG NHẬN XÉT Dây đồng dẫn điện từ nguồn điện tới bóng đèn Đèn sáng Có mạch điện . Cắm phích điện vào nguồn điện Nêu hiện tượng quan sát được và rút ra nhận xét ? II. TÍNH DẪN ĐIỆN Trong thực tế, dây dẫn thường làm bằng đồng, nhơm, … Các kim loại khác có dẫn điện nhưng khả năng dẫn điện thường khác nhau(Ag dẫn điện tốt nhất ) I. TÍNH DẺO - Kim loạitính dẻo II. TÍNH DẪN ĐIỆN CHƯƠNG II: KIMLOẠI Tiết 22. TÍNH CHẤT VẬT CỦA KIM LOẠI -Kim loạitính dẫn điện. CHƯƠNG II: KIM LOẠI Tiết 21. TÍNH CHẤT VẬT CỦA KIM LOẠI ?Ngồi đồng ra các kim loại khác có dẫn điện khơng ? ? Trong thực tế, dây dẫn thường làm bằng những kim loại nào ? ?Để đảm bảo an tồn về điện chúng ta cần chú ý điều gì? Khơng nên sử dụng dây điện trần hoặc dây điện đã bị hỏng lớp cách điện Không thả diều, leo trèo cột điện. Không để trẻ em nghòch phá dây điện và dụng cụ sử dụng điện. • Thí nghiệm : Đốt nóng một đoạn dây sắt trên ngọn lửa đèn cồn . I. TÍNH DẺO - Kim loạitính dẻo II. TÍNH DẪN ĐIỆN - Kim loạitính dẫn điện CHƯƠNG II: KIMLOẠI Tiết 22. TÍNH CHẤT VẬT CỦA KIM LOẠI CHƯƠNG II: KIM LOẠI Tiết 21. TÍNH CHẤT VẬT CỦA KIM LOẠI III. TÍNH DẪN NHIỆT I. TÍNH DẺO - Kim loạitính dẻo II. TÍNH DẪN ĐIỆN - Kim loạitính dẫn điện THÍ NGHIỆM HIỆN TƯỢNG GIẢI THÍCH Các em nêu hiện tượng và giải thích các hiện tượng Do sắt có tính dẫn nhiệt Phần dây sắt không tiếp xúc với ngọn lửa cũng bị nóng lên Đốt nóng một đoạn dây sắt trên ngọn lửa đèn cồn . III. TÍNH DẪN NHIỆT CHƯƠNG II: KIMLOẠI Tiết 22. TÍNH CHẤT VẬT CỦA KIM LOẠI CHƯƠNG II: KIM LOẠI Tiết 21. TÍNH CHẤT VẬT CỦA KIM LOẠI CHƯƠNG II: KIM LOẠI Tiết 21. TÍNH CHẤT VẬT CỦA KIM LOẠI I. TÍNH DẺO - Kim loạitính dẻo II. TÍNH DẪN ĐIỆN - Kim loạitính dẫn điện III. TÍNH DẪN NHIỆT Làm thí nghiệm tương tự một đoạn dây đồng, nhôm… thì phần dây đồng, nhôm, … không tiếp xúc với ngọn lửa cũng bị nóng lên - Kim loạitính dẫn nhiệt Kết luận - Kim loại khác nhau có khả năng dẫn nhiệt khác nhau. Kim loại nào dẫn điện tốt thường cũng dẫn nhiệt tốt ? Tính dẫn nhiệt của kim loại được ứng dụng như thế nào trong thực tế? - Được dùng để làm dụng cụ nấu ăn và một số ứng dụng khác CHƯƠNG II: KIM LOẠI Tiết 21. TÍNH CHẤT VẬT CỦA KIM LOẠI I. TÍNH DẺO - Kim loạitính dẻo II. TÍNH DẪN ĐIỆN - Kim loạitính dẫn điện III. TÍNH DẪN NHIỆT - Kim loạitính dẫn nhiệt Các em hãy quan sát các hình ảnh trên và rút ra nhận xét ? Trên bề mặt các kim loại có vẻ sáng lấp lánh rất đẹp. IV. ÁNH KIM - Kim loại có ánh kim Ứng dụng? Làm đồ trang sức, đồ trang trí,… CHƯƠNG II: KIM LOẠI Tiết 21. TÍNH CHẤT VẬT CỦA KIM LOẠI I. TÍNH DẺO - Kim loạitính dẻo II. TÍNH DẪN ĐIỆN - Kim loạitính dẫn điện III. TÍNH DẪN NHIỆT - Kim loạitính dẫn nhiệt IV. ÁNH KIM - Kim loại có ánh kim * Ghi nhớ : SGK / 47 [...]... CÁI Đây kim loại dẫn điện tốt nhất HÀNG NGANG 2: GỒM 6 CHỮ CÁI Một số kim loại được dùng làm đồ trang sức, vật trang trí là nhờ tính chất này HÀNG NGANG 3: GỒM 3 CHỮ CÁI Nhờ tính chất này mà kim loại có thể dát mỏng được HÀNG NGANG 4: GỒM 10 CHỮ CÁI Một ứng dụng quan trọng của nhôm và đồng HÀNG NGANG 5: GỒM 4 CHỮ CÁI Kim loại này có nguyên tử khối là 27 HÀNG NGANG 6: GỒM 8 CHỮ CÁI Kim loại dẫn... điền vào chỗ trống trong các câu sau 1 Kim loại vonfram được dùng làm dây tóc bóng đèn điện là do có Nhiệt độ nóng chảy ………………………cao đồ trang sức 2 Bạc, vàng được dùng làm ………………vì có ánh kim rất đẹp 3 Nhôm được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay là nhẹ bền do………và………… dây điện 4 Đồng và nhôm được dùng làm …………… là do dẫn điện tốt Nhôm 5…………… được dùng làm vật dụng nấu bếp là do bền trong không khí... Y 5 6 N H K Ẻ O D Ẫ D Ẫ 7 K I I M N Đ I Ệ H Ô M N N H I Ệ T K 2 4 C N Á Ạ D 1 A L I M L O Ạ I N HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học thuộc bài ,làm các bài tập sách giáo khoa trang 48 - Xem trước bài : Tính chất hóa học của kim loại 21 . KIMLOẠI Tiết 22. TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA KIM LOẠI CHƯƠNG II: KIM LOẠI Tiết 21. TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA KIM LOẠI CHƯƠNG II: KIM LOẠI Tiết 21. TÍNH CHẤT VẬT LÝ. I. TÍNH DẺO - Kim loại có tính dẻo II. TÍNH DẪN ĐIỆN - Kim loại có tính dẫn điện CHƯƠNG II: KIMLOẠI Tiết 22. TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA KIM LOẠI CHƯƠNG II: KIM
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính chất vật lý của kim loại, Tính chất vật lý của kim loại,

Hình ảnh liên quan

Nhận xét gì về hình dạng ,kích thước của chúng? - Tính chất vật lý của kim loại

h.

ận xét gì về hình dạng ,kích thước của chúng? Xem tại trang 3 của tài liệu.
Các em hãy quan sát các hình ảnh trên và rút ra nhận xét ? - Tính chất vật lý của kim loại

c.

em hãy quan sát các hình ảnh trên và rút ra nhận xét ? Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan