0

bài tập vật lý 10

39 1,085 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 03:11

MỤC LỤC Phần bài tập trắc nghiệm Chương 1 : Động học chất điểm . Trang 1 Chương 2 : Động lực học chất điểm Trang 7 Chương 3 : Tónh học vật rắn Trang 11 Chương 4 : Các đònh luật bảo toàn . Trang 13 Chương 5 : Chất khí Trang 16 Chương 6 : Cơ sở nhiệt động lực học Trang 19 Chương 7 : Chất rắn, chất lỏng và sự chuyển thể Trang 22 Phần bài tập tự luận Chương 1 . Trang 25 Chương 2 . Trang 28 Chương 3 . Trang 33 Chương 4 . Trang 34 Chương 5 + 6 . Trang 36 Bài Tập Vật Lí 10CB GV : Nguyễn Tấn Cường PHẦN 1 : TRẮC NGHIỆM Chương 1 : ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Câu 1. Vận tốc nào dưới đây được gọi là vận tốc trung bình ? A. Vận tốc của đạn ra khỏi nòng súng. B. Vận tốc của trái banh sau một cú sút. C. Vận tốc về đích của vận động viên chạy 100 m. D. Vận tốc của xe giữa hai đòa điểm. Câu 2. "Lúc 13 giờ 10 phút ngày hôm qua, xe chúng tôi chạy trên quốc lộ 1, cách Long An 20km". Việc xác đònh vò trí của xe như trên còn thiếu yếu tố gì ? A. Chiều dương trên đường đi. B. Mốc thời gian. C. Vật làm mốc. D. Thước đo và đồng hồ. Câu 3. Trong các phương trình sau đây, phương trình nào mô tả chuyển động thẳng nhanh dần đều ? A. x = 4t. B. x = -3t 2 - t. C. x = 5t + 4. D. x = t 2 - 3t. Câu 4. Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm ? A. Trái Đất chuyển động tự quay quanh trục của nó. B. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau. C. Xe chở khách đang chạy trong bến. D. Viên đạn đang chuyển động trong không khí. Câu 5. Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng : x = 5 + 60 t ( x đo bằng km, t đo bằng giờ) Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu ? A. Từ điểm M, cách O là 5km, với vận tốc 60km/h. B. Từ điểm M, cách O là 5km, với vận tốc 5km/h. C. Từ điểm O, với vận tốc 60km/h. D. Từ điểm O, với vận tốc 5km/h. Câu 6. Trong trường hợp nào dưới đây có thể coi chiếc máy bay là một chất điểm ? A. Chiếc máy bay đang bay thử nghiệm. B. Chiếc máy bay trong quá trình hạ cánh xuống sân bay. C. Chiếc máy bay đang bay từ Hà Nội đi Tp Hồ Chí Minh. D. Chiếc máy bay đang chạy trên sân bay. Câu 7. Hai ô tô xuất phát cùng lúc tại hai điểm A và B cách nhau 15km trên cùng một đường thẳng qua A và B, chuyển động cùng chiều từ A đến B. Tốc độ của ô tô xuất phát tại A là 20km/h, của ô tô xuất phát tại B là 12km/h. Chọn gốc toạ độ tại A, gốc thời gian lúc xuất phát, phương trình chuyển động của hai xe là : A. x A = 20t ; x B = 12t. B. x A = 15 + 20t ; x A = 12t. C. x A = 20t ; x A = 15 + 12t. D. x A = 15 + 20t ; x B = 15 + 12t. Câu 8. Khẳng đònh nào sau đây là đúng cho chuyển động thẳng chậm dần đều ? A. Gia tốc của chuyển động không đổi. B. Vận tốc của chuyển động giảm đều theo thời gian. C. Chuyển động có véctơ gia tốc không đổi. D. Vận tốc của chuyển động là hàm bậc nhất của thời gian. Câu 9. Một vật chuyển động thẳng, trong giây đầu tiên đi được 1 m, giây thứ 2 đi được 2 m, giây thứ 3 đi được 3 m, giây thứ 4 đi được 4 m. Chuyển động này là chuyển động A. thẳng chậm dần đều. B. thẳng nhanh dần đều. C. thẳng biến đổi đều. D. thẳng đều. Câu 10. Trong các phương trình sau đây, phương trình nào mô tả chuyển động thẳng nhanh dần đều ? A. x = -3t 2 + 1. B. x = t 2 + 3t. C. x = 5t + 4. D. x = 4t. - 2 - Bài Tập Vật Lí 10CB GV : Nguyễn Tấn Cường Câu 11. Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng : x = - 50 + 20 t ( x đo bằng km, t đo bằng giờ) Quãng đường đi được của chất điểm sau 2h chuyển động là bao nhiêu ? A. 10km. B. 40km. C. - 40km. D. - 10km. Câu 12. Năm nay là năm 2007, gốc thời gian được chọn là A. năm 2000. B. năm 2007. C. Công nguyên. D. trước Công nguyên. Câu 13. Giờ khởi hành của chuyến tàu từ Tp Hồ Chí Minh đi Hà Nội là lúc 19 giờ 30 phút hằng ngày, gốc thời gian được chọn là A. 7 giờ. B. 19 giờ 30 phút. C. 0 giờ. D. 12 giờ. Câu 14. Đồ thò toạ độ - thời gian của một chất điểm chuyển động thẳng đều có dạng : 2 x (m) t (s) 0 1 1 Phương trình chuyển động của chất điểm là: A. x = 1 + t. B. x = 1 + 2t. C. x = 2 + t. D. x = t. Câu 15. Trong trường hợp nào dưới đây chỉ số thời điểm mà ta xét trùng với số đo khoảng thời gian trôi ? A. Một trận bóng diễn ra từ 16 giờ đến 17 giờ 45 phút. B. Không có trường hợp nào phù hợp với yêu cầu nêu ra. C. Lúc 7 giờ một xe ô tô khởi hành từ Tp Hồ Chí Minh, sau 3 giờ thì xe đến Vũng Tàu. D. Một đoàn tàu xuất phát từ Vinh lúc 0 giờ, đến 8 giờ 05 phút thì đoàn tàu đến Huế. Câu 16. Chuyển động thẳng đều không có đặc điểm nào dưới đây ? A. Tốc độ không đổi từ lúc xuất phát đến lúc dừng lại. B. Vật đi được những quãng đường như nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ. C. Quỹ đạo là một đường thẳng. D. Tốc độ trung bình trên mọi quãng đường là như nhau. Câu 17. Phương trình chuyển động thẳng đều dọc theo trục Ox, trong trường hợp vật không xuất phát từ điểm O là : A. x = vt. B. s = x + vt. C. s = vt. D. x = x 0 + vt. Câu 18. Để xác đònh hành trình của một con tàu trên biển, người ta không dùng đến thông tin nào dưới đây ? A. Ngày, giờ của con tàu tại điểm đó. B. Kinh độ của con tàu tại điểm đó. C. Hướng đi của con tàu tại điểm đó. D. Vó độ của con tàu tại điểm đó. Câu 19. Trong các phương trình sau đây, phương trình nào mô tả chuyển động thẳng chậm dần đều ? A. x = -4t. B. x = 5t + 4. C. x = -t 2 + 3t. D. x = -3t 2 - t. Câu 20. Đồ thò toạ độ - thời gian trong chuyển động thẳng của chất điểm có dạng như sau : O x t t 1 t 2 Trong khoảng thời gian nào chất điểm chuyển động thẳng đều ? A. Từ 0 đến t 1 . B. Không có lúc nào xe chuyển động thẳng đều. C. Từ t 1 đến t 2 . D. Từ t 0 đến t 2 . - 3 - Bài Tập Vật Lí 10CB GV : Nguyễn Tấn Cường Câu 21. Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v 0 + at thì : A. a luôn luôn âm. B. a luôn cùng dấu với v. C. a luôn ngược dấu với v. D. v luôn luôn âm. Câu 22. Một giọt nước rơi tự do từ độ cao 45 m xuống đất. Cho g = 10 m/s 2 . Thời gian giọt nước rơi tới mặt đất là bao nhiêu? A. 4,5s. B. 2s. C. 9s. D. 3s. Câu 23. Chuyển động nhanh dần đều và chậm dần đều khác nhau ở điểm căn bản nào? A. Chuyển động nhanh dần đều luôn có vận tốc đầu, chậm dần đều có thể có hoặc không. B. Gia tốc của chuyển động nhanh dần đều âm, chậm dần đều dương . C. Chuyển động nhanh dần đều có hoặc không có vận tốc đầu, chậm dần đều luôn có. D. Gia tốc của chuyển động nhanh dần đều dương, chậm dần đều âm. Câu 24. Đặc điểm nào sau đây không đúng cho chuyển động rơi tự do ? A. Chuyển động đều. B. Gia tốc không đổi. C. Chiều từ trên xuống. D. Phương thẳng đứng. Câu 25. Một xe đang chạy với vận tốc 36 km/h thì tăng tốc. Sau 2 giây xe đạt vận tốc 54 km/h. Gia tốc của xe là bao nhiêu? A. 1 m/s 2 . B. 2,5 m/s 2 . C. 1,5 m/s 2 . D. 2 m/s 2 . Câu 26. Đặc điểm nào sau đây đúng cho chuyển động rơi tự do ? A. Quỹ đạo là một nhánh Parabol. B. Vận tốc tăng đều theo thời gian. C. Gia tốc tăng đều theo thời gian. D. Chuyển động thẳng đều. Câu 27. Một giọt nước rơi tự do từ độ cao 20 m xuống đất. Cho g = 10 m/s 2 . Thời gian giọt nước rơi tới mặt đất là bao nhiêu? A. 2s. B. 1s. C. 4s. D. 3s. Câu 28. Công thức nào dưới đây là công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều ? A. asvv 2 0 =− B. asvv 2 2 0 2 =+ C. asvv 2 0 =+ D. asvv 2 2 0 2 =− Câu 29. Hai vật được thả rơi từ hai độ cao khác nhau h 1 và h 2 . Khoảng thời gian rơi của vật thứ hai gấp hai lần khoảng thời gian rơi của vật thứ nhất. Tỉ số các độ cao 2 1 h h là : A. 0,25. B. 0,5. C. 4. D. 2. Câu 30. Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 15 m/s bỗng hãm phanh và chuyển động thẳng chậm dần đều để vào ga. Sau 2 phút tàu dừng lại ở sân ga. Quãng đường mà tàu đi được trong thời gian hãm là : A. 225m. B. 900m. C. 500m. D. 600m. Câu 31. Nhận xét nào sau đây là sai ? A. Véctơ gia tốc rơi tự do có phương thẳng đứng, hướng xuống. B. Tại cùng một nơi trên Trái Đất gia tốc rơi tự do không đổi. C. Gia tốc rơi tự do thay đổi theo vó độ. D. Gia tốc rơi tự do là 9,81 m/s 2 tại mọi nơi. Câu 32. Một ôtô đi từ A đến B mất 5 giờ, trong 2 giờ đầu ôtô đi với tốc độ 50 km/h, trong 3 giờ sau ôtô đi với tốc độ 30 km/h. Tốc độ trung bình của ôtô trên đoạn đường AB là : A. 40 km/h. B. 38 km/h. C. 46 km/h. D. 35 km/h. Câu 33. Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v 0 + at thì : A. a luôn ngược dấu với v. B. a luôn luôn dương. C. v luôn luôn dương. D. a luôn cùng dấu với v. Câu 34. Chuyển động của vật nào dưới đây sẽ được coi là rơi tự do nếu được thả rơi ? A. Một mẩu phấn. B. Một quyển vở. C. Một chiếc lá. D. Một sợi chỉ. - 4 - Bài Tập Vật Lí 10CB GV : Nguyễn Tấn Cường Câu 35. Trong các phương trình sau đây, phương trình nào mô tả chuyển động thẳng nhanh dần đều ? A. x = 5t + 4. B. x = t 2 - 3t. C. x = -4t. D. x = -3t 2 - t. Câu 36. Thả một viên bi từ một đỉnh tháp xuống đất. Trong giây cuối cùng viên bi rơi được 45m. Lấy g = 10m/s 2 . Chiều cao của tháp là : A. 450m. B. 350m. C. 245m. D. 125m. Câu 37. Một xe đang chuyển động với vận tốc 36 km/h bỗng hãm phanh và chuyển động thẳng chậm dần đều. Đi được 50 m thì xe dừng hẳn. Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe thì gia rốc của xe là : A. - 2m/s 2 . B. 2m/s 2 . C. - 1m/s 2 . D. 1m/s 2 . Câu 38. Trong đồ thò vận tốc của một chuyển động thẳng dưới đây, đoạn nào ứng với chuyển động thẳng nhanh dần đều? O C A v t B D E F A. AB và DE. B. AB và CD. C. CD và DE. D. AB và EF. Câu 39. Khẳng đònh nào sau đây là đúng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều ? A. Vận tốc của chuyển động tăng đều theo thời gian. B. Gia tốc của chuyển động không đổi. C. Chuyển động có véctơ gia tốc không đổi. D. Vận tốc của chuyển động là hàm bậc nhất của thời gian. Câu 40. Phương trình diễn tả chuyển động thẳng nhanh dần đều của một chất điểm đi theo chiều dương trục Ox có dạng nào dưới đây? A. 00 2 2 1 xtvatx ++= B. 2 0 2 1 attvx += C. 00 2 2 1 xtvatx −+−= D. 2 0 2 1 atvtxx ++= Câu 41. Một điểm nằm trên vành ngoài của một lốp xe máy cách trục bánh xe là 60 cm. Xe chuyển động thẳng đều. Khi đồng hồ tốc độ của xe nhảy 1,5 số ứng với 1,5 km thì số vòng mà bánh xe quay được là A. 2500 B. 428 C. 796 D. 90 Câu 42. Công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc của chất điểm chuyển động tròn đều là : A. rv . ω = B. 2 . ω rv = C. r v 2 = ω D. rv. = ω Câu 43. Tốc độ góc của kim giây là A. srad / 2 1 π B. srad / 2 π C. srad / π D. srad / 2 π Câu 44. Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều ? A. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt trần khi đang quay ổn đònh. B. Chuyển động của một mắc xích xe đạp. C. Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. D. Chuyển động của con lắc đồng hồ. Câu 45. Chọn công thức đúng : A. T f π π ω 2 2 == B. π ω 2 1 == f T C. f T π π ω 2 2 == D. πω 2 1 == T f - 5 - Bài Tập Vật Lí 10CB GV : Nguyễn Tấn Cường Câu 46. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 11,25m so với mặt đất. Lấy g = 10m/s 2 . Vận tốc của vật ngay khi chạm đất là : A. 20s. B. 15s. C. 30s. D. 25s. Câu 47. Một quạt trần quay với tần số 300 vòng/phút. Cánh quạt dài 0,75 m. Tốc độ dài của một điểm ở đầu cánh quạt là A. 23,55 m/s B. 225 m/s C. 15,25 m/s D. 40 m/s Câu 48. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 180m so với mặt đất. Lấy g = 10m/s 2 . Vận tốc của vật ngay khi chạm đất là : A. 18m/s. B. 25m/s. C. 40m/s. D. 60m/s. Câu 49. Chuyển động tròn đều không có đặc điểm nào dưới đây ? A. Tốc độ góc không đổi. B. Tốc độ dài không đổi. C. Quỹ đạo là đường tròn. D. Véctơ gia tốc không đổi. Câu 50. Mặt Trăng được xem là vệ tinh của Trái Đất, chuyển động tròn đều quanh Trái Đất. Gia tốc của Mặt Trăng sẽ hướng về A. Mặt Trời. B. một nơi khác. C. Sao Thổ. D. Trái Đất. Câu 51. Chọn câu sai : Véctơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều A. có độ lớn không đổi. B. đặt vào vật chuyển động tròn. C. có phương và chiều không đổi. D. luôn hướng vào tâm của quỹ đạo tròn. Câu 52. Tốc độ góc của kim phút là A. srad / 60 π B. srad / 30 π C. srad / 60 π D. srad / 30 π Câu 53. Gia tốc hướng tâm của chất điểm chuyển động tròn đều tăng hay giảm bao nhiêu nếu vận tốc góc giảm còn một nửa nhưng bán kính quỹ đạo tăng 2 lần ? A. Không đổi. B. Tăng 4 lần. C. Tăng 2 lần. D. Giảm còn một nửa. Câu 54. Tốc độ góc của kim giờ là A. srad / 3600 π B. srad / 3600 π C. srad / 1800 π D. srad / 1800 π Câu 55. Tần số của vật chuyển động tròn đều là A. số vòng tổng cộng vật quay được. B. số vòng vật quay trong 1 giây. C. thời gian vật quay n vòng. D. thời gian vật quay được 1 vòng. Câu 56. Gia tốc hướng tâm của chất điểm chuyển động tròn đều tăng hay giảm bao nhiêu nếu tốc độ dài giảm còn một nửa nhưng bán kính quỹ đạo tăng 2 lần ? A. Tăng 4 lần. B. Giảm còn một nửa. C. Giảm 8 lần. D. Không đổi. Câu 57. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 9,8m so với mặt đất. Lấy g = 10m/s 2 . Vận tốc của vật ngay khi chạm đất là : A. 10m/s. B. 14m/s. C. 8m/s. D. 15m/s. Câu 58. Chu kì của vật chuyển động tròn đều là A. số vòng vật quay trong 1 giây. B. thời gian vật quay n vòng. C. số vòng tổng cộng vật quay được. D. thời gian vật quay được 1 vòng. Câu 59. Đặc trưng của chuyển động tròn đều không có ở các chuyển động khác là A. véctơ gia tốc có môđun không đổi và có phương vuông góc véctơ vận tốc. B. véctơ gia tốc có môđun không thay đổi. C. véctơ vận tốc có môđun không thay đổi. D. véctơ gia tốc hướng vào một điểm cố đònh. Câu 60. Chuyển động tròn đều có đặc điểm nào dưới đây ? A. Véctơ gia tốc có phương tiếp tuyến với quỹ đạo. - 6 - Bài Tập Vật Lí 10CB GV : Nguyễn Tấn Cường B. Véctơ gia tốc không đổi. C. Tốc độ góc không đổi. D. Quỹ đạo là hình tròn. Câu 61. Gia tốc hướng tâm của chất điểm chuyển động tròn đều tăng hay giảm bao nhiêu nếu tốc độ dài giảm còn một nửa và bán kính quỹ đạo giảm 2 lần ? A. Giảm 4 lần. B. Giảm còn một nửa. C. Tăng 2 lần. D. Không đổi. Câu 62. Một hành khách ngồi trên toa tàu A, nhìn qua cửa sổ thấy toa tàu B bên cạnh và gạch lát sân ga đều chuyển động như nhau. Chọn khẳng đònh đúng. A. Cả hai tàu đều đứng yên. B. Tàu B đứng yên, tàu A chạy. C. Tàu A đứng yên, tàu B chạy. D. Cả hai tàu đều chạy. Câu 63. Chu kỳ T của một vật chuyển động tròn đều là đại lượng A. tỉ lệ thuận với bán kính vòng tròn và tốc độ dài. B. tỉ lệ thuận với bán kính vòng tròn và tỉ lệ nghòch với tốc độ dài. C. tỉ lệ thuận với lực hướng tâm. D. tỉ lệ nghòch với bán kính vòng tròn. Câu 64. Chọn câu khẳng đònh đúng. Đứng ở Mặt Trăng ta sẽ thấy A. Trái Đất đứng yên, Mặt Trời và Mặt Trăng quay quanh Trái Đất. B. Mặt Trăng đứng yên, Mặt Trời và Trái Đất quay quanh Mặt Trăng. C. Mặt Trăng đứng yên, Trái Đất quay quanh Mặt Trời và Mặt Trời quay quanh Mặt Trăng. D. Mặt Trời đứng yên, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất và Trái Đất quay quanh Mặt Trời. Câu 65. Chọn phát biểu đúng : A. Vận tốc góc trong chuyển động tròn đều là đại lượng vô hướng và có giá trò không đổi. B. Vectơ vận tốc tức thời của chuyển động tròn đều là vectơ hằng vì có độ lớn không đổi. C. Trong chuyển động tròn đều phương của vectơ vận tốc trùng với bán kính của vòng tròn tại mọi điểm. D. Trong chuyển động tròn đều phương của vectơ vận tốc tức thời vuông góc với bán kính tại điểm đó. Câu 66. Chọn câu khẳng đònh đúng. Đứng ở Trái Đất ta sẽ thấy A. Mặt Trời đứng yên, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất và Trái Đất quay quanh Mặt Trời. B. Trái Đất đứng yên, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất và Mặt Trời quay quanh Mặt Trăng. C. Mặt Trăng đứng yên, Trái Đất quay quanh Mặt Trời và Mặt Trời quay quanh Mặt Trăng. D. Trái Đất đứng yên, Mặt Trời và Mặt Trăng quay quanh Trái Đất. Câu 67. Khẳng đònh nào sau đây là đúng : Từ công thức cộng vận tốc 13 v  = 12 v  + 23 v  ( với v 12 , v 13 , v 23 là các độ lớn của các vectơ vận tốc ) ta kết luận : A. 13 v  cùng chiều với 12 v  nếu 12 v  hướng theo chiều dương. B. v 13 = v 12 + v 23 nếu 12 v  và 23 v  cùng phương. C. 13 v  cùng chiều với 12 v  nếu 12 v  cùng hướng với 23 v  . D. v 13 = v 12 - v 23 nếu 12 v  cùng phương ngược chiều 23 v  . Câu 68. Một chiếc thuyền đang xuôi dòng với vận tốc 30 km/h, vận tốc của dòng nước là 5 km/h. Vận tốc của thuyền so với nước là : A. 25 km/h. B. 35 km/h. C. 20 km/h. D. 15 km/h. Câu 69. Muốn một vật từ một máy bay đang bay trên bầu trời với vận tốc không đổi rơi thẳng xuống mặt đất, người ta phải A. ném vật ngược theo chiều bay với vận tốc bằng vận tốc máy bay. B. ném vật theo phương vuông góc với chiều bay của máy bay với vận tốc bất kỳ. - 7 - Bài Tập Vật Lí 10CB GV : Nguyễn Tấn Cường C. ném vật lên phía trước máy bay với vận tốc bằng vận tốc máy bay. D. thả vật rơi tự do từ thân máy bay. Câu 70. Một xuồng máy chạy xuôi dòng từ A đến B mất 2 giờ. A cách B 18 km. Nước chảy với tốc độ 3 km/h. Vận tốc tương đối của xuồng máy đối với nước là A. 6 km/h. B. 9 km/h. C. 12 km/h. D. 4 km/h. Chương 2 : ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM Câu 71. Câu nào sau đây nói về tác dụng của lực là đúng ? A. Vận tốc của vật chỉ thay đổi khi có những lực không cân bằng tác dụng lên nó. B. Vật chỉ chuyển động được khi có lực tác dụng lên nó. C. Khi các lực tác dụng lên vật đang chuyển động trở nên cân bằng thì vật dừng lại. D. Nếu không chòu lực nào tác dụng thì mọi vật đều đứng yên. Câu 72. Các lực tác dụng lên một vật gọi là cân bằng khi A. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật bằng không. B. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật là hằng số. C. vật chuyển động với gia tốc không đổi. D. vật đứng yên. Câu 73. Chọn đáp án đúng Cặp "lực và phản lực" trong đònh luật III Niutơn A. phải bằng nhau về độ lớn nhưng không cần phải cùng phương. B. không cần phải bằng nhau về độ lớn. C. phải tác dụng vào hai vật khác nhau. D. phải tác dụng vào cùng một vật. Câu 74. Đònh luật II Niutơn được phát biểu : A. Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng ; có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghòch với khối lượng của vật. B. Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng ; có độ lớn tỉ lệ nghòch với độ lớn của lực và khối lượng của vật. C. Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng ; có độ lớn tỉ lệ nghòch với độ lớn của lực và tỉ lệ thuận với khối lượng của vật. D. Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng ; có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và khối lượng của vật. Câu 75. Lực nào làm cho thuyền có mái chèo chuyển động được trên mặt hồ? A. Lực mà chèo tác dụng vào tay. B. Lực mà tay tác dụng vào chèo. C. Lực mà nước tác dụng vào chèo. D. Lực mà chèo tác dụng vào nước. Câu 76. Đònh luật I Niutơn được phát biểu là : A. Một vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều nếu hợp lực của các lực tác dụng lên vật bằng không. B. Một vật sẽ đứng yên nếu không có lực nào tác dụng lên nó và sẽ chuyển động thẳng đều nếu hợp lực của các lực tác dụng lên nó bằng không. C. Nếu không chòu tác dụng của lực nào hoặc chòu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không thì vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều. D. Nếu không chòu tác dụng của lực nào thì một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Câu 77. Nhận đònh nào sau đây là sai ? A. Khối lượng có tính chất cộng được. - 8 - Bài Tập Vật Lí 10CB GV : Nguyễn Tấn Cường B. Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho xu hướng bảo toàn vận tốc cả hướng và độ lớn của vật. C. Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho sự phân biệt giữa vật này với vật khác. D. Khối lượng là đại lượng vô hướng, dương và không đổi với mỗi vật. Câu 78. Một sợi dây có khối lượng không đáng kể, một đầu được giữ cố đònh, đầu kia có gắn một vật nặng có khối lượng m. Vật đứng yên cân bằng. Khi đó A. vật chỉ chòu tác dụng của trọng lực. B. vật chòu tác dụng của trọng lực, lực ma sát và lực căng dây. C. vật chòu tác dụng của ba lực và hợp lực của chúng bằng không . D. vật chòu tác dụng của trọng lực và lực căng dây. Câu 79. Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm nó chuyển động về phía trước là A. lực mà xe tác dụng vào ngựa. B. lực mà ngựa tác dụng vào xe. C. lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất. D. lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa. Câu 80. Một cầu thủ tung một cú sút vào một quả bóng đang nằm yên trên sân cỏ. Biết lực sút là 200 N, thời gian chân chạm bóng là 0,02 giây, khối lượng quả bóng là 0,5 kg. Khi đò quả bóng bay đi với tốc độ A. 8 m/s. B. 4 m/s. C. 2 m/s. D. 6 m/s. Câu 81. Một chất điểm chuyển động chòu tác dụng của hai lực đồng quy 21 FF  và thì véc tơ gia tốc của chất điểm A. cùng phương, cùng chiều với lực 2 F  B. cùng phương, cùng chiều với lực 1 F  C. cùng phương, cùng chiều với lực 21 FFF  −= D. cùng phương, cùng chiều với hợp lực 21 FFF  += Câu 82. Nếu một vật đang chuyển động có gia tốc mà độ lớn lực tác dụng lên vật tăng lên thì gia tốc của vật sẽ A. tăng lên. B. tăng lên hoặc giảm xuống. C. giảm xuống. D. không đổi. Câu 83. "Lực và phản lực" có đặc điểm nào sau đây ? A. Là hai lực cân bằng. B. Cùng điểm đặt. C. Là hai lực cùng giá, cùng chiều và cùng độ lớn. D. Luôn xuất hiện hoặc mất đi đồng thời. Câu 84. Nếu một vật đang chuyển động có gia tốc mà độ lớn lực tác dụng lên vật giảm đi thì gia tốc của vật sẽ A. tăng lên. B. tăng lên hoặc giảm xuống. C. không đổi. D. giảm xuống. Câu 85. Hình nào dưới đây minh hoạ cho đònh luật III Niutơn ? A. 1 F  2 F  B. 1 F  2 F  C. 1 F  2 F  D. 1 F  2 F  Câu 86. Một vật đang chuyển động với vận tốc 5 m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì A. vật dừng lại ngay. B. vật chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại. C. vật đổi hướng chuyển động. D. vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 5 m/s. - 9 - Bài Tập Vật Lí 10CB GV : Nguyễn Tấn Cường Câu 87. Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 7 N và 11 N. Giá trò của hợp lực có thể là giá trò nào trong các giá trò sau đây ? A. 19 N. B. 15 N. C. 3 N. D. 2 N. Câu 88. Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 8 N và 12 N. Giá trò của hợp lực không thể là giá trò nào trong các giá trò sau đây ? A. 19 N. B. 4 N. C. 21 N. D. 7 N. Câu 89. Chọn phát biểu đúng : A. Dưới tác dụng của lực vật sẽ chuyển động thẳng đều hoặc tròn đều. B. Lực là nguyên nhân làm vật vật bò biến dạng. C. Lực là nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động. D. Lực là nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động hoặc làm vật bò biến dạng. Câu 90. Khi tài xế cho xe khách rẽ phải thì hành khách trên xe có xu hướng A. nghiêng người sang trái. B. ngã người về trước. C. ngã người về sau. D. nghiêng người sang phải. Câu 91. Hai ôtô tải, mỗi chiếc có khối lượng 10 tấn, cách nhau 1 km. Cho G = 6,67.10 -11 Nm 2 /kg 2 ; g = 10 m/s 2 . Lực hấp dẫn giữa chúng như thế nào với trọng lượng quả cân có khối lượng 5 g ? A. Lớn hơn. B. Bằng nhau. C. Nhỏ hơn. D. Không thể so sánh. Câu 92. Độ lớn của lực ma sát trượt không phụ thuộc vào A. tình trạng của mặt tiếp xúc. B. diện tích tiếp xúc. C. trọng lượng của vật. D. vật liệu của vật. Câu 93. Biểu thức lực hấp dẫn là A. 3 21 . r mm GF = B. 2 21 . r mm GF = C. r mm GF 21 . = D. rmmGF . 21 = Câu 94. Treo một vật có trọng lượng 2 N vào lò xo thì nó dãn 5 cm. Treo một vật khác có trọng lượng chưa biết vào lò xo thì nó dãn 4 cm. Trọng lượng của vật chưa biết là A. 1,8 N. B. 1,6 N. C. 1,2 N. D. 1 N. Câu 95. Trường hợp nào dưới đây xuất hiện lực ma sát nghỉ ? A. Quyển sách đặt nằm yên trên mặt phẳng nằm ngang. B. Quyển sách đặt nằm yên trên mặt phẳng nghiêng. C. Kéo quyển sách chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang. D. Kéo quyển sách chuyển động lên dốc mặt phẳng ngiêng. Câu 96. Khi khoảng cách giữa hai chất điểm tăng lên 2 lần thì lực hấp dẫn giữa chúng sẽ A. tăng 2 lần. B. giảm 4 lần. C. không đổi. D. giảm 2 lần. Câu 97. Một vật có khối lượng 1,4 kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đi được 150 cm trong thời gian 2 giây. Gia tốc của vật và hợp lực tác dụng vào nó là bao nhiêu ? A. 0,375 m/s 2 ; 0,525 kg. B. 150 m/s 2 ; 210 kg. C. 0,75 m/s 2 ; 1,05 kg. D. 7,5 m/s 2 ; 105 kg. Câu 98. Lực ma sát xuất hiện khi vật chuyển động là A. lực ma sát nghỉ. B. lực ma sát lăn. C. lực ma sát trượt. D. lực ma sát trượt hoặc lực ma sát lăn. Câu 99. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 12 cm. Khi treo một vật có trọng lượng 6 N thì chiều dài của lò xo là 15 cm. Độ cứng của lò xo là A. 200 N/m. B. 100 N/m. C. 75 N/m. D. 40 N/m. Câu 100. Công thức nào đúng cho lực ma sát trượt ? A. NF mst  . µ = B. NF mst . µ = C. NF mst  . µ = D. NF mst . µ =  - 10 - [...]... của vật a > 0 D gia tốc của vật tăng - 14 - Bài Tập Vật Lí 10CB GV : Nguyễn Tấn Cường Câu 142 Một ôtô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động với vận tốc 36km/ Động năng của ôtô là A 10. 104J B 103 J C 20 .104 J D 2,6 .106 J Câu 143 Một ôtô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động với vận tốc 36km/h Động lượng của ôtô là A 10. 104kgm/s B 7,2 .104 kgm/s C 72kgm/s D 2 .104 kgm/s Câu 144 Một vật có khối lượng m đang chuyển.. .Bài Tập Vật Lí 10CB GV : Nguyễn Tấn Cường Câu 101 Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 4 kg làm vận tốc nó tăng từ 2 m/s lên 10 m/s trong thời gian 1,6 giây Hỏi lực tác dụng vào vật là bao nhiêu ? A 20 N B 51,2 N C 6,4 N D 30 N Câu 10 Người ta truyền một vận tốc 7 m/s cho một vật đang nằm yên trên sàn Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là 0,5 Lấy g = 9,8 m/s2 Hỏi vật đi được... động năng d Tìm độ cao của vật khi thế năng bằng ½ động năng e Tìm vận tốc của vật khi thế năng bằng động năng f Tìm vận tốc của vật khi thế năng gấp 2 lần động năng 6 Vật có khối lượng 100 g rơi tự do không vận tốc đầu Cho g = 10m/s2 a Sao bao lâu , khi vật bắt đầu rơi, vật có động năng là 5J b Quảng đường vật rơi là bao nhiêu , nếu vật có động năng là 1J ĐS : 1s ; 10m 7 Một vật có khối lượng 1kg trượt... Câu 169 Một vật rơi tự do từ độ cao 16m so với đất Bỏ qua mọi ma sát, l ấy g = 10m/s2 Ở độ cao thế năng bằng đđộng năng vận tốc của vật là A 2 10 4 m/s B 8 5 m/s C 4 10 m/s D 15 m/s Câu 170 Chuyển động bằng phản lực dựa trên nguyên tắc, đònh luật vật nào ? A Đònh luật bảo toàn cơ năng B Đònh luật bảo toàn động lượng C Đònh luật bảo toàn công D Đònh luật II Niutơn - 16 - Bài Tập Vật Lí 10CB GV : Nguyễn... một vật bằng công của ngoại lực tác dụng lên vật B Độ biến thiên thế năng của một vật bằng công của trọng lực tác dụng lên vật C Độ giảm thế năng của một vật bằng công của ngoại lực tác dụng lên vật D Độ biến thiên động năng của một vật bằng công của ngoại lực tác dụng lên vật Câu 179 Người ta thả rơi tự do một vật 400g từ điểm B cách mặt đất 20 m Bỏ qua mọi ma sát, lấy g= 10 m/s2 Cơ năng của vật tại... buông tay vật trượt xuống a Tính gia tốc của vật b Tính vận tốc của vật tại chân mặt phẳng nghiêng và thời gian vật trượt hết mặt phẳng nghiêng Biết α chiều dài của mặt phẳng nghiêng là 5,5m ĐS : 2,75m/s2 ;5,5m/s ; 2s - 34 - Bài Tập Vật Lí 10CB GV : Nguyễn Tấn Cường 46 (NC) Từ mặt đất một vật được ném chếch lên với vận tốc ban đầu 10m/s, có phương hợp với phương ngang một góc α = 450 Lấy g = 10m/s2 a... = 10m/s , vận tốc của vật là A 8m/s B 0,5m/s C 5m/s D 12,5m/s - 15 - Bài Tập Vật Lí 10CB GV : Nguyễn Tấn Cường Câu 158 Một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v Nếu tăng khối lượng một vật lên 2 lần và giảm vận tốc của nó xuống còn một nửa thì động năng của vật sẽ A không đổi B tăng 2 lần C tăng 4 lần D giảm 2 lần Câu 159 Lò xo có độ cứng k = 100 N/m, một đầu cố đònh, đầu kia có gắn vật. .. Trong 2s đầu xe đi được 10m Ma sát không đáng kể Lấy g = 10m/s2 Tìm góc nghiêng ĐS : 300 16 Một xe lăn chuyển động không vận tốc đầu từ đỉnh 1 mặt phẳng nghiêng Trong 2s đầu xe đi được - 31 - Bài Tập Vật Lí 10CB GV : Nguyễn Tấn Cường 2 10m Ma sát không đáng kể Lấy g = 10m/s Tìm góc nghiêng ĐS : 300 17 Một vật trượt đều xuống mặt phẳng nghiêng dài 1m cao 0,2m Tính hệ số masát giữa vật và mặt phẳng nghiêng... thả một vật rơi tự do và ném một vật theo phương ngang Sau 3s thì vật rơi tự do chạm đất, khi chạm đất hai vật cách nhau 27m Lấy g = 10m/s 2, bỏ qua mọi ma sát Tính : a Độ cao h b Vận tốc ban đầu của vật bò ném ĐS : a 45m ; b 9m/s 33 Một vật có khối lượng m = 0,7kg đang nằm yên trên sàn Tác dụng vào vật một lực kéo có phương ngang, độ lớn là F Sau khi kéo được 2s vật đạt vận tốc 2m/s Lấy g = 10m/s2... một vật là A tổng năng lượng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công B nhiệt lượng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt C tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật D tổng động năng và thế năng của vật Câu 232 Phát biểu nào sau đây phù hợp với nguyên lí II nhiệt động lực học ? - 21 - Bài Tập Vật Lí 10CB GV : Nguyễn Tấn Cường A Độ tăng nội năng của vật . - 10 - Bài Tập Vật Lí 10CB GV : Nguyễn Tấn Cường Câu 101 . Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 4 kg làm vận tốc nó tăng từ 2 m/s lên 10. 5 - Bài Tập Vật Lí 10CB GV : Nguyễn Tấn Cường Câu 46. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 11,25m so với mặt đất. Lấy g = 10m/s 2 . Vận tốc của vật ngay
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập vật lý 10, bài tập vật lý 10,

Hình ảnh liên quan

Cđu 85. Hình naøo döôùi ñađy minh hoá cho ñònh luaôt III Niutôn ? - bài tập vật lý 10

u.

85. Hình naøo döôùi ñađy minh hoá cho ñònh luaôt III Niutôn ? Xem tại trang 9 của tài liệu.
hình veõ. Tređn thanh raĩn coù gaĩn caùc vaôt naịng coù khoâi   löôïng   m1  =   3kg   vaø   m2  =   1kg - bài tập vật lý 10

hình ve.

õ. Tređn thanh raĩn coù gaĩn caùc vaôt naịng coù khoâi löôïng m1 = 3kg vaø m2 = 1kg Xem tại trang 35 của tài liệu.
ñoăng chaât, hình troøn coù baùn kính 12cm bò khoeùt moôt loê troøn nhoû coù baùn kính 6cm nhö hình veõ. - bài tập vật lý 10

o.

ăng chaât, hình troøn coù baùn kính 12cm bò khoeùt moôt loê troøn nhoû coù baùn kính 6cm nhö hình veõ Xem tại trang 35 của tài liệu.